logo

Home Technische Info HVAC Zwembaden Gevel en dakreiniging Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd installatiebedrijf en modificeert en bouwt energiebesparende zwembadenmooie madam zwembad

Meten van chloorconcentratie voor zwembaden

 

Redox

Chloor werkt enkel in zuur milieu. Wanneer u in het zwembad zwemt, dan wordt dit alkalischer door afgifte van uw lichaam. Daarom moet het water aangezuurd worden met H2SO4. De chloor wordt toegediend onder de vorm van Eau de Javel: dit is NaOCl. De vrije chloor; deze zorgt voor oxidatie en desinfectie. De vrije choor is maar actief als de pH<7,6 ideaal pH = 7,2

Wat is vloeibaar chloor?
Vloeibaar chloor of eau de javel of javelwater of chloorbleekloog is Natriumhypochloriet = NaOCl. De gestandaardiseerde concentratie is 13% = 130 g/l of 130.000 mg/l = 130000 ppm. Let op: meng nooit vloeibaar chloor rechtstreeks met een zuur = pH minus want dan zal er chloorgas ontstaan (een groene wolk) wat zeer schadelijk is voor uw longen en dodelijk is.
Het is Vlarem II erkend en het aangewezen product om uw zwembad- of spa water te oxideren en te desinfecteren. Het is ook het enige product dat bruikbaar is met automatische meet- en doseersystemen.
Natriumhypochloriet is een milde oxidator, vb
\mathrm{NaOCl\ +\ Zn\ \longrightarrow\ ZnO\ +\ NaCl}
De stof reageert met zoutzuur waardoor het dodelijke chloorgas gevormd wordt:
\mathrm{NaOCl\ +\ 2\ HCl\ \longrightarrow\ Cl_2\ +\ H_2O\ +\ NaCl}
De reactie met waterstofperoxide maakt zuurstofgas vrij:
\mathrm{NaOCl\ +\ H_2O_2\ \longrightarrow\ NaCl\ +\ H_2O\ +\ O_2}

 

Drie manieren om het chloorgehalte te bepalen

A) Redox-meting Rx >750 mV

Deze wordt gemeten met een redox elektrode

doseringsysteemRedox

Oplossing 1a : Redox sensor + pH

Automatisch doseersysteem voor perfect evenwichtig zwembadwater. Automatische meet en dosering van Chloor en pH. Meet de waarden in de geïntegreerde kamers en zorgt zo voor een perfecte meting. De peristaltische pompen voorzien het zwembadwater van de nodige vloeistoffen. Gemakkelijke installatie voor nieuwe of bestaande zwembaden. Simpel gebruik en bediening via touchscreen. Voorkomt overdosering via ingebouwd alarm.
• Onderhoudt de pH en chloor concentratie
• Toont het pH niveau en het REDOX potentiaal
• De Watersens laat een automatisch onderhoud toe voor alle type baden

VOORDELEN
• Voorkomt overdoseren van chloor
• Inclusief flow switch


redox 3redox 4

Oplossing 1b : Redox elektrode + pH                internet          NET
redox 6

NET REDOX
LAN connector for internet connection. 
Possibility to connect external touchscreen display.

Jaarlijkse ijking van de Redox elektrode

Redox: Beste ijking rond 700 mV (omslagpunt)
Redoix 1Redox 2Redox 3

 

B) Membraanbedekte vrij-chloor-sensorenvrij chloor sensor1vrij chloor sensor 2

Meetprincipe
Volgens het ampérometrische meetprincipe. De in het water aanwezig onderchlorig zuur (HOCl) diffundeert doorheen het membraan en het elektroliet en wordt aan de gouden kathode gereduceerd tot vrije chloorionen (Cl-). Aan de zilveranode wordt zilver tot zilverchloride geoxideerd. Door de elektronentoename aan de goudkathode en de elektronenafname aan de zilveranode ontstaat een elektronenstroom, deze elektrische stroom is onder constante condities proportioneel met de concentratie vrije chloor in het water.
De concentratie van onderchlorig zuur (HOCl) is spijtig genoeg ook afhankelijk van de pH waarde. Deze afhankelijkheid wordt optioneel door de erbij horende pH sonde in de doorstroomarmatuur gemeten. In de omvormer bijgerekend , gelineariseerd en door berekening gecompenseerd.
De meetomvormer zet deze berekende, gecompenseerde stroommeting om in een uitleesbare chloorconcentratie vrije chloor (mg/l)

vrije chloor 2
vrije chloor 3
Amperometrische, membraan-bedekte sensoren voor inbouw in doorstroomarmatuur.

vrije chloor 4vrije chloor 5
Including CLF probe for measuring of free chlorine content in the pool water.
Measuring and dosing of chlorine concentration is controlled by free chlorine CLF.

CLF – The most accurate free chlorine measuring probe
Long lasting and easy maintenance-
The electrochemical measurement system is separated from the measured water with special membrane.
Measured chlorine diffuses through the membrane and produces current whose amplitude is proportional to free chlorine concentration.
Requires galvanically isolated power supply.
Lifespan can be affected by water-hardness, water contamination, temperature etc.

Oplossing 2a: Vrije chloor sonde + pH
vrije chloor 6vrije chloor 8

Oplossing 2b: Vrije chloor sonde + pH + internet
vrije chloor 7vrije chloor 9

Oplossing 2c: Vrije chloor sonde + pH +....: PoolPac II digital:

Vrij-chloor & pH regeling : meetsensoren digitaal : voor optimale bedrijfszekerheid

poolpac II

De PoolPac II digital® is voorzien van een groot LCD display met achtergrondverlichting. De weergave is volledig Nederlandstalig en vrij te programmeren. De PoolPac II digital® is volledig modulair opgebouwd en afhankelijk van de gekozen opties geschikt voor maximaal 8 sensoren, vrijchloor, pH en/of redox.
Het concept van de PoolPac II digital® is zo intuïtief dat voor de inbedrijfname een handleiding niet vereist is. De eenvoudige menugestuurde bediening leidt u door de Nederlandstalige menu’s zodat inbedrijfname snel gereed is. Daarnaast wordt de PoolPac II digital® voor uw zwembad van tevoren in overleg voorgeprogrammeeerd.
Standaard wordt de PoolPac II digital® geleverd met 2 universele digitale sensor ingangen, 1 x alarm relais, 2 analoge mA uitgangen, 2 digitale ingangen en 2 digitale uitgangen (PFM) die beide beschikken over een zeer krachtige P, PI, PID of PD regelaar. Vanzelfsprekend zijn alle in- en uitgangen galvanisch gescheiden.
De PoolPac II digital® werkt met onze nieuwste voorgekalibreerde pH-, redox- en vrijchloorsensoren die een digitale signaaloverdracht hebben, plug en play. Deze nieuwste generatie digitale sensoren rekent af met bestaande vochtproblemen. De digitale sensoren zijn volledig galvanisch gescheiden en het digitale signaal wordt inductief overgedragen en kan niet verstoord worden door vocht.
Digitale membraanbedekte amperometrische vrijchloorsensor die ongevoelig is voor stromingssnelheid en variaties van de geleidbaarheid van het zwemwater.

 

C) Door geautomatiseerde titratie: altijd juist

Oplossing 3a: Vrije chloor colorimetrisch HydroGuard HG-702
hydroguard 1hydroguard 2

 

 

UV stralen maken uw chloor kapot

UV-licht maakt de 50% van de chloor kapot in 45 minuten. Daarom doet men er stabilisator (Cyanuurzuur) bij voor openluchtzwembaden
Wat is cyanuurzuur?
Cyanuurzuur wordt toegevoegd aan chloortabletten of granulaten of vloeibaat product (Chloorstabil) en vormen een stabilisator tegen het UV licht. De concentratie cyanuurzuur mag niet hoger zijn dan 70 mg/l. Liefst niet meer dan 20 mg/l. Cyanuurzuur zorgt ervoor dat de vrije chloor gestabiliseerd wordt in het water. UV licht (sterk zonlicht) breekt namelijk vrij chloor af met een snelheid van 50% per 45 minuten ongeveer. Om te vermijden dat bij openlucht zwembaden de vrije chloor te snel wordt afgebroken door sterk zonlicht (UV) wordt er dus cyanuurzuur gebruikt.
Maar indien u gebruik maakt van een automatisch meet- en doseersysteem voor pH en chloor is gebruik van cyanuurzuur overbodig want er wordt automatisch vloeibaar chloor bijgepompt.
Het grote nadeel van cyanuurzuur is echter dat uw vrije chloor veel minder actief is samen met cyanuurzuur. Bij concentraties van meer dan 70 mg/l cyanuurzuur zal uw vrije chloor zelfs te stabiel worden (inactief) waardoor er praktisch geen desinfectie kracht meer is van de vrij chloor. Uw zwembad is dood. Bij zeer hoge concentraties cyanuurzuur zal uw vrij chloor zelfs overgestabiliseerd worden en uw water kan zelfs opnieuw groen worden.
Cyanuurzuur mag niet gebruikt worden in publieke zwembaden, Hotels, Wellness centra... Het is niet Vlarem II erkend. Daarom is het ook niet aangewezen om chloortabletten of granulaten te gebruiken met cyanuurzuur (cyanuric acid ) in uw privé zwembad of spa. De desinfectiekracht bij lage concentraties vrij chloor (minder dan 5 mg/l) is uiterst klein waardoor u oorontstekingen kan krijgen of andere infecties.
Organische chloorverbindingen (chloro-isocyanuraat)
Chloro-isocyanuraat wordt in tabletvorm aan het zwembadwater toegevoegd. Eenmaal in contact met water, wordt hypochloriet en cyanuurzuur gevormd. Hypochloriet heeft een desinfecterende werking (PWTAG, 2009).
Isocyanuurzuur
Chloro-isocyanuraat wordt meestal in kleinere private zwembaden gebruikt. Toch blijkt dat sommige zwembaduitbaters het ook in publieke zwembaden gebruiken als bijkomend desinfectiemiddel. Dit laatste wordt echter afgeraden, omdat het cyanuurzuur in het water aanwezig blijft en de volledige hypochlorietbalans kan verstoren. Bovendien verbiedt VLAREM het gebruik van chloorstabilisatoren (waaronder deze stof valt).
Voordelen
– Cyanuurzuur gaat fotolyse van hypochlorigzuur door zonlicht tegen, waardoor het gebruikt wordt in buitenzwembaden
Nadelen
-Het vrije chloor (hypochloriet) reageert met het aanwezig organische materiaal of bacteriën. Cyanuurzuur blijft in het bad aanwezig. Hoe hoger de concentratie cyanuurzuur, hoe meer de reactie richting chloro-isocyanuraat gaat en hoe moeilijker hypochloriet wordt vrijgesteld, waardoor de desinfecterende werking in het gedrang komt. Het is dus van belang dat het water voldoende verdund wordt (wat negatief is voor het waterverbruik). In belgië wordt daarom een norm van 50 mg/l cyanuurzuur opgelegd vanaf het ogenblik er chloro-isocyanuraat gebruikt wordt;
–doordat chloro-isocyanuraat een vast product is, is het moeilijker doseerbaar. Bij grotere of zwaarder beladen baden is het aanwezen om een automatische dosering te plaatsen;
–de desinfectiebijproducten zijn gelijkaardig

 

Lees ook :

Chloorbehandeling is VLAREM II goedgekeurd: pH en redoxregeling ; Automatische zuur en chloordosering ; UV bestraling ; Manuele waterbehandeling voor starters ; Vlokking ; Ozonisatie

Chloorvrij zwemmen voor particulieren: Zoutelectrolyse ; UV bestraling ; Hydrolyse ; Ozonisatie ; Ionisatie ; Broomdosering ; Actieve zuurstof ; Vlokking ; PHMB Biguanide ; Biologische waterzuivering

Zwembad

Warmtepomp voor zwembaden ; Modulerende zwembadwarmtepomp voor COP tot 16 ; Verticale zwembadwarmtepomp voor minder koude wind ; On/off zwembadwarmtepomp voor zwembaden ; Warmtepompomkasting ; Thermodynamische zonnecollector (warmtepomp) voor zwembaden ; Zonnecollector ; Micro warmte kracht koppeling ; PP zonnecollector ; Klassieke warmtewisselaar

Vloerisolatie ; Zwembadpomp ; Stille zwembadpomp ; Zwembad moderniseren ; Spiegelmuur ; Natuursteenmuur ; Aquariumvensterzwembad ; Zwembadkuisrobot bewaakt door krokodil ; Zwembad hekafsluiting ; Zwembadontvochtiging ; Terras zwembad

Afdekking ; Automatische zwembadafdekking ; Manuele zwembadafdekking ; Winterzeil ; Klassieke zomerafdekking ; Matrassen ; Vloeibare afdekker ; Serre ; Afdekmatrassen voor Jacuzzi

Waterglijbaan ; Fontein ;

Klein peuterzwembadje met verwarming en behandeling om te beginnen

Zwemspa inox ; Zwemspa ; Afdekmatrassen voor Jacuzzi ; Jacuzzi nanofiltratie ; Waterbehandeling spa ; Fibalon filterballen tot 8 micron voor spa ; Filtercartouches voor Jacuzzi ;

 

Chloorbehandeling is VLAREM II goedgekeurd: pH en redoxregeling ; Chloorconcentratie on-line meten ; Automatische zuur en chloordosering ; UV bestraling ; Manuele waterbehandeling voor starters ; Vlokking ; Ozonisatie

 

Chloorvrij zwemmen voor particulieren: Zoutelectrolyse ; UV bestraling ; Hydrolyse ; Ozonisatie ; Ionisatie ; Broomdosering ; Actieve zuurstof ; Waterstofperoxidedosering ; Vlokking ; PHMB Biguanide

 

Zwemvijver ; Biologische waterzuivering ; UV bestraling ; Fosfaten verwijderen ; Ionisatie ; Algen verwijderen ;

 

Niveauconstanthouding ; Opvullen met regenwater ; Opvullen met ijzerhoudend grondwater ; Opvullen met hard water ; Opvullen met fosfaatvrij water ; Kalk in oplossing houden ;

Inox zwembad ; Zwemspa inox ; Corrosie van inox zwembad ; Electrolytisch polijsten van inox 316L of 316 Ti

Houten zwembad ; Houten stadszwembad

Polypropyleen zwembad ; PP zwembad met PP als bekisting

Lekdichting zwembad

Glasparels in uw zwembadfilter ; AFM ; Vitrosphere: genormalisserde glasparels ; OC-1 settlement filter systeem ; PE filterballen ; Fibalon filterballen tot 8 micron voor spa ; Zwembadfilter ; Vlokking ; DE filter ; Cycloonafscheider ; Jacuzzi nanofiltratie

Zwembadkuisrobot bewaakt door krokodil ; Zwembadstofzuiger ;

Zwembadmeubilair

Zwembadconsultancy ;

Poolhouse

Gas plancha ; Mini pizza oven ; Grill op houtvuur ; Rookoven ; Buitenkeuken ; Sardienengrill ; Houtplancha ; Poolhouse WC ; Inox WC ; Inox mini kichenette ; Infraroodverwarming Terras ; Inox urinoir ;

champagne


diverse logos

 

"Een afgedekt zwembad in de tuin met automatische pH regeling: altijd een beetje veel vakantie zonder files of boetes"  

"Na een stresserende werkdag, kunnen thuiskomen en een hydromassage. Deze burn-out therapie werkt.


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2019 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 25/09/2018

Terug naar hoofdpagina