logo

Home HVAC Zwembaden Reiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd installatiebedrijf. Wij modificeren en bouwen euro (€) besparende en energie (kWh) besparende zwembaden.


Vernieuw uw zand door AFM in uw zwembadfilter: 2x zo goed als zand

afm zand vs afmafm versus zand

zwembadfilter 2zwembadfilter 3EGFMbacterien in zwembadfilter

Werkingsprincipe

Het water stroomt van boven naar onder over het zandbed. Alle onzuiverheden die groter zijn dan de zandkorrel worden tegengehouden. Onzuiverheden die kleiner zijn dan de zandkorrel worden niet tegengehouden door het zandbed. Bij een vers zandbed (voor een zwembad) is de korrelgrootte van het zand 0,4 tot 0,8 mm. Omdat er bovenop de zandfilter onzuiverheden blijven liggen (waaronder ook fijn materiaal), wordt de bovenlaag fijnmaziger dan 0,4 mm. Op die manier kunnen ook onzuiverheden die kleiner zijn dan 0,4 mm, worden afgefilterd. Na verloop van tijd wordt de bovenlaag helemaal ondoordringbaar (inlaatdruk stijgt - filterdebiet verminderd) en moet de filter gereinigd worden door terugspoelen. De opbouw van fijn materiaal bovenop de zandfilter, kan worden versneld door toevoegen van een vlokmiddel. Op die manier kunnen ook algen (fijner dan 0,4 mm) worden afgefilterd.

Onderaan de zandfilter zit een "collector". De collector bestaat uit een aantal buisjes met heel fijne gaatjes. De gaatjes in de collector zijn kleiner dan de zandkorrel, zodat alleen het water door de collector kan.

Op de zandfilter zit een 4-weg of een 6-wegkraan. Via deze kraan kan men de stromingsrichting van de waterstroom veranderen. Op die manier kan men het water van onder naar boven doen stromen. In dat geval, worden alle onzuiverheden die bovenop het zandbed liggen, opgetild en afgevoerd en wordt de zandfilter opnieuw schoon. Deze procedure noemt men ´terugspoelen´ of backwashen. Bij terugspoelen van een zandfilter wordt soms ook perslucht gebruikt.

Problemen die bij een zandfilter regelmatig voorkomen zijn:
Zand in water.

Fijn stof in water.

Alternatieven
In plaats van of in combinatie met zand kan men een aantal andere filtermedia gebruiken. Voorbeelden daarvan zijn gepofte glasparels. Gepofte glasparels hebben interne poriën, waarin organische afvalstoffen kunnen worden afgevangen door adsorptie.

 

AFMafm

AFM Active Filter Media : 300 keer groter adsorptieoppervlak
Transformeer de werking van uw zandfilter door het zand simpelweg te vervangen door AFM filtermedia. Voor drukfilters en zandfilters met natuurlijk verval.
TOEPASSINGEN

Drinkwaterbehandeling, zwembaden, tertiaire behandeling van rioolwater, industrieel effluent, hercirculatie van grijswater, toevoerwater voor ketels, waterpartijen, behandeling van vijvers en meren, aquacultuur, openbare aquariums, koeltorens.
VOORDELEN
1. AFM zorgt voor betere kwaliteit en grotere helderheid van het water.
2. AFM verwijdert kleinere deeltjes uit het water dan zand van vergelijkbare kwaliteit.
3. Oppervlakte permanente negatieve lading verwijdert kleine deeltjes, organische modules en positieve ionen, zoals ijzer en mangaan.
4. Glad micro-oppervlak met permanente zelfsteriliserende katalytische en oxidatie-eigenschappen.
5. AFM is minder vatbaar voor verontreiniging door vetten, lipiden en biologische groei.
6. In gechloreerde systemen zijn de gecombineerde chloorniveaus lager met AFM en er is minder coagulatiemiddel nodig.
7. Het AFM-filterbed veroorzaakt minder verstopping of kanaalvorming in vergelijking met zand.
8. Gemakkelijk terug te spoelen. Er wordt ca. 50% minder water gebruikt voor reiniging van AFM.
9. Met AFM kan gemakkelijker aan de milieuwetten worden voldaan.
10. AFM is slijtvast en hoeft bijna nooit te worden vervangen!
11. AFM is chemisch inert.
12. AFM bevat geen losse silica en is daarom veiliger dan zand.

afm voordelen


WAT IS AFM?

AFM is een geavanceerd filtermedium dat bedoeld is ter vervanging van zand van filterkwaliteit in drukfilters en filters met natuurlijk verval. AFM werkt veel beter dan kwalitatief goed filterzand. Omschakelen van zand naar AFM leidt tot belangrijke verbeteringen in de werking van uw filtersysteem. AFM wordt door Dryden Aqua gemaakt en geactiveerd uit opnieuw verwerkt glas. AFM is daarom milieutechnisch gezien een duurzaam product.

WAAROM AFM GEBRUIKEN?
AFM is een directe vervanging van zand in alle drukfilters of zandfilters met natuurlijk verval. In alle toepassingen die over een periode van 5 jaar door Dryden Aqua zijn getest, bleek AFM beter te zijn dan kwalitatief goed filterzand. AFM verwijdert kleinere vaste deeltjes uit het water. In beheerste omstandigheden bij gebruik van 16 x 30 zand, bij een doorstroming van 10m3/h/m2 zand werd ongeveer 90% van alle deeltjes tot 10 micron verwijderd. AFM klasse 1 verwijderde onder dezelfde omstandigheden deeltjes tot een grootte van 5 micron.
Behalve de verwijdering van vaste deeltjes door middel van fysieke procedures, heeft AFM een negatieve oppervlaktelading, waardoor zeer kleine deeltjes en organische modules door oppervlakteadsorptie kunnen worden verwijderd. AFM is een uitstekend materiaal voor de verwijdering van positieve ionen, zoals ijzer en mangaan. Behalve de negatieve oppervlaktelading hebben wij oppervlakte-catalytische eigenschappen ontwikkeld voor AFM.
Wanneer AFM wordt gebruikt om water te filteren dat minstens 1mg/l opgeloste zuurstof bevat, zal het AFM de zuurstofmolecule scheiden om zo twee vrije zuurstofradicalen te maken. De vrije radicalen bieden een mate van oppervlakte desinfectie en breken organische moleculen op het oppervlak van het AFM.
De werking van zand neemt af als gevolg van oppervlakteverontreiniging. AFM is overwegend zelfsteriliserend en kan gereinigd worden met ca. 50% minder terugspoelwater. Het AFM kan daarom even duurzaam zijn als het filter zelf. In de tertiaire behandeling van rioolwater kan het medium 5 jaar meegaan. Bij schoonwater toepassingen zal het waarschijnlijk langer dan 15 jaar meegaan.

HOE AFM TE GEBRUIKENafm  3 lagen
AFM is gemakkelijk te gebruiken. Het is een directe vervanging van zand in alle drukfilters en zandfilters met natuurlijk verval.
Verwijder het zand en vervang het met AFM. In alle geteste toepassingen en bij alle doorstroomsnelheden van water, bleek AFM beter te werken dan zand. In beide gevallen wordt echter de beste werking verkregen bij de langzaamste waterdoorstroming.
Het filter moet gelaagd worden
met kiezel AFM klasse 3 en 2 als onderlaag. De hoeveelheid basismateriaal is afhankelijk van het filterontwerp, maar bedraagt gewoonlijk 15 + 15% = 30% van het totaalvolume van het bed. AFM klasse I wordt bovenop de klasse 2 en 3 aangebracht.

Chemische samenstelling:
Si02 74%, Na2O 11%, CaO 10%, MgO 3%, Al2O3 1%.
AFM wordt zodanig bewerkt dat het een zeer laag stofgehalte heeft. In tegenstelling tot zand bevat AFM-stof geen vrije silica. Vrije silica is carcinogeen en kan ernstige ziekten van de ademhalingswegen veroorzaken. AFM is daarom veiliger in het gebruik dan zand.

 

Hoe uw oud zand vervangen door AFM?

Bestellen
AFM zijn 15% lichter dan zand
Kijk in de documentatie hoeveel kg zand erin moet.
20% vrijhouden voor backwash

Informatie over de volumes zand :
glasparels 2triton zandvolumesglasparels 1

1 lbs = 1 pound = 0,5 kg

Invullen:
Schep het oude zand in emmers zo weet u hoeveel liter zand u er heeft uitgehaald.
Vul met dezelfde hoeveelheid glasparels.

vb 60 kg zand = 51 kg glasparels
15 % kwaliteit 3 =  7,65 kg
15 % kwaliteit 2 =  7,65 kg
70 % kwaliteit 1 = 35,7 kg

Bestellen via e-mail : golantec@gmail.com

 

Zeer belangrijk :

Vergeet niet te Vlokken.

Coaguleren: 95% van de stoffen die we uit het water willen halen bij een zwembad zijn opgeloste stoffen. Deze schadelijke stoffen willen we uit het zwembadwater halen, maar dat gaat niet enkel met mechanische filtratie (filter). Daarom is coaguleren zo belangrijk.

Coaguleren is het “uit de vloeistof trekken” van opgeloste stoffen. Door deze micro-kleine deeltjes vervolgens te vlokken (binden) naar grotere deeltjes kunnen ze uitgefilterd worden in de filter. Coaguleren is een kort proces dat slechts een paar tienden van een seconde duurt. Het vlokkingsproces duurt langer. Door het coagulatie- en vlokmiddel in kleine hoeveelheden op te lossen gebeurt dit proces heel efficiënt waardoor het rendement in de filter optimaal is.

 

Zie ook :

Zwembaden

 

 

champagnemooie madam zwembadzwembad split 3aquarium kinderen 1


diverse logoslogo 1t&a logo

Logo poolsanlogo TREMA

 

"Een afgedekt zwembad in de tuin met automatische pH regeling: altijd een beetje veel vakantie zonder files noch parkeerboetes"  

"Na een stresserende werkdag, kunnen thuiskomen en een hydromassage. Deze burn-out therapie werkt.


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2021 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 26/04/2021

Terug naar hoofdpagina