logo

Home HVAC Zwembaden Reiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring in industriële en huishoudelijke projecten. 

De waarheid mag niet meer verteld worden.


Pers = (propaganda)²

Prijs van energie (2023)

1 liter mazout = 9,94 kWh/l zonder condensatie

1 liter mazout = 10,64 kWh/l met condensatie

aardgas wordt aangerekend in kWh

31/12/2022:

Mazout : 4000 liter (10/07/2022) aan +21% BTW = €4984,72 = 1,246€/l Onderwaarde zonder condensatie 9,94 kWh/l >>>>>>>>>>>>>0,1253 /kWh

Aardgas : Factuur van de gebuur : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>0,15 €/kWh ????

Propaan >2000 liter (1/04/2022) 1630 liter aan 0,792€ +21%BTW = 0,9583€/liter Bovenwaarde = onderwaarde 7,28 kWh/l >>>>>>>>> 0,131 €/kWh

Elektriciteit : 0,78 €/kWh (31/12/2022) >>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>0,78€/kWh                       7X duurder dan aardgas

"Gratis" elektriciteit met eigen PV panelen : 30% Belasting : Prosumententarief

 

16/05/2018 :

Mazout : 3000 liter (10/10/2017) aan +21% BTW = €1601,92 = 0,53397€/l Onderwaarde 10,13 kWh/l >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>0,0527€/kWh

Aardgas : Factuur van de gebuur : 0,05 €/kWh

Propaan >2000 liter (10/04/2018) 1248 liter aan 0,396 +21% BTW = 0,479 €/liter Bovenwaarde = onderwaarde 7,28 kWh/l >>>>>>>>0,065 €/kWh

Elektriciteit : 0,3547 €/kWh (14/7/2017) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>0,3547€/kWh                           7X duurder dan aardgas

"Gratis" elektriciteit met eigen PV panelen : 30% Belasting : Prosumententarief = 0,35 *30% =0,105 €/kWh 2X duurder dan aardgas

Prijs van stadswater

2008: 638,09 € BTW in voor 221 m³ 2,88€/m≥

2011: 1001,15 € BTW in voor 230 m³ 4,35 €/m³

2012: 851,98 € BTW in voor 191 m³ 4,46 €/m³

2013: 860,64 € BTW in voor 189 m³ 4,55 €/m³

2014: 677,42 € BTW in voor 151 m³ (2 WC op regenwater + wasmachine) 4,48 €/m³

2016: 06/01/2016 tot 03/06/2016 : €305,89 6%BTW in voor 66 m³ (2 WC op regenwater + wasmachine) 4,63 €/m³ 6%BTW in

2017: 04/06/2016 tot 13/04/2017 : €2066,83 6%BTW in voor 303 m³ (48 m³ zwembad) 6,82 €/m³ 6%BTW in

2018: 30/05/2017 tot 01/06/2018 : 758,07 6% BTW iin voor 148 m³ : 5,12 €/m³

2019: 02/06/2018 tot 30/05/2019 : €763,69 6% BTW in voor 137 m³ : 5,53 €/m³

2020 : 31/05/2019 t.e.m. 29/05/2020 : €899,41 6% BTW in voor 143 m³ : 6,28 €/m³

2021 : 30/05/2020 t.e.m. 03/06/2021 : €1323,55 6% BTW in voor 177 m³ (48 m³ zwembad) : 7,47 /m³

2022 :

 

 

2021: Prijs: 7,47 €/m³

De integrale prijs (€/m³) van de waterfactuur voor de periode 2008-2022 steeg in Vlaanderen van 2,88 €/m≥ naar 7,47 €/m≥ dit is meer dan een verdubbeling x 2,59

 

Belastingen op energie in België:

De belastingen op energie in België in 2010 waren ter waarde van 4,7 miljard Euro. Dit is maar voor 1,3% van het BBP.

Het gemiddelde in Europa is 2%: Hier zal zeker nog iets gebeuren. De belastingen op energie kunnen dus gemakkelijk stijgen in België met : 2/1,3 = 53,8%

Bron : www.gazettenpdc.fr 1er juin 2012 pa 29 La gazette Nord-Pas de Calais; Eurostat :http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Energy_price_statistics

Elektriciteit

Elektrische warmtepomp: (waanzin)≤ in België met de veel te dure elektriciteit!

BelgiŽ: Rule by law?

Elektriciteitsdoolhof in 2016:

Mijn verbruik :

Eigen productie met PV panelen                  28 x 245 *0,85 = 5831 kWh

Bijkopen

Dagtarief                                                             0 kWh

Nachttarief :                                                  1055 kWh

Prijs : 22/05/2015 tot 31/10/2015 : 0,4692 €/kWh

Elektriciteitskost in

2013 : 0,1930437 €/kWh +6% BTW

2014 : 0,1953792 €/kWh + 6% BTW

2015 : 0,2626253 €/kWh + ?% BTW

22/05/2015 tot 31/10/2015 : 0,3877725 €/kWh +21% BTW = 0,469204 €/kWh

Eigen PV panelen: Vlaanderen; een land zonder woord (dat beloofd voor uw pensioen)

a) Turteltax (Open VLD)

In oktober 2015 besliste de Vlaamse regering om vanaf 2016 een forfaitaire energieheffing van 100,-€  per gezin (<5MWh) in te voeren. Met die heffing wil Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (open VLD) de historische schuldenberg van de "groene stroom certificaten" wegwerken. De heffing werd door critici snel omgedoopt tot de ‘Turteltaks’ en kwam al meermaals onder vuur te liggen.

van 100 tot 770,-€ en meer (21% BTW in?)

100,-€              < 5000 kWh = 5 MWh

130,-€             5 MWh tot 10 MWh

290,-€             10 MWh tot 20 MWh

770,-€             20 MWh tot 50 MWh

b)  Netvergoeding voor eigen elektriciteitsproductie met PV panelen (vanaf 1/07/2015)

Belasting om uw eigen elektriciteit te mogen maken. (In Egypte ten tijde van de exodus: 10% ; In Vlaanderen : 33%)

Het prosumententarief/netvergoeding/capaciteitstarief wordt bepaald volgens deze formule :

max AC vermogen van de omvormer x 90% x distributiekosten per kWh x 72%

Dus :

2 x 3300W = 6600W * 0,9 * 0,0914692€/kWh nachttarief *0,72 = 391,-€/jaar + BTW

2 x 3300W = 6600W * 0,9 * 0,134 €/kWh dagtarief *0,72 = 573,-€/jaar + BTW

193,26 -€/(123 dagen) zonder BTW = 233,84 betaald Luminus factuur

573,49€/jaar prognose+ 21% BTW = 693,9 €/jaar all-in

Ik betaal in 2016 : 100,-€ Turteltaks + 21% BTW? + 693,9 € netvergoeding meer per jaar. Merci. 

c)  Afschaffing van de achteruitdraaiende teller (Bart Tommelein)

De nieuwe digitale kWh meters worden eerst geïnstalleerd bij de eigenaars van zonnepanelen. Waarom? Omdat deze tellers niet meer (kunnen) willen achteruitdraaien zoals de actuele versie. Dit wil zeggen. De zon schijnt, U verbruikt geen elektriciteit want u bent gaan werken. U geeft uw elektriciteit gratis af. U bent dus verplicht om te bufferen. Ofwel in een Tesla batterij ofwel met een warmtepomp die uw vloer, SWW boiler of zwembad opwarmt door daar deze overtollige elektriciteit in te pompen. Lees PCM buffers

PV panelen:

Begin van de worst case realiteit in België op 7/10/2012Pv installaties in belgie

Het jaar 2013 was rampzalig voor de zonnepanelensector.

De daling is het gevolg van de herziening van het groenestroomcertificaten en de invoering van de netvergoeding, die eind 2012 ingevoerd werd en eind november 2013 door het hof van beroep in Brussel werd tegengehouden.

Minder dan 5 procent
Tegenover het topjaar 2011, toen 85.000 PV installaties werden geplaatst, bedraagt het aantal PV installaties in 2013 zelfs minder dan 5 procent. Bovendien werden in 2013 vooral kleine installaties geplaatst.

Nieuwbouwwoningen
Wat wel in het voordeel van de zonnepanelensector kan spelen, is dat vanaf 1 januari 2014 nieuwbouwwoningen energievriendelijker moeten zijn. "Zonnepanelen zijn niet de enige optie, maar zijn zeker de gemakkelijkste en goedkoopste manier om zelf hernieuwbare energie op te wekken"

Besluit op 1/01/2014

Zie pagina PV panelen

Stookoliefonds: PROMAZ

Oprichting van een Stookolietankfonds. Het wordt een curatief fonds om de saneringskosten voor eigenaars en gebruikers van gasolie voor verwarming van gebouwen te beperken. Elke eigenaar van een ‘mazouttank voor verwarming van gebouwen’ die kan aantonen dat er een vermoeden van bodemverontreiniging is waarvoor verdere maatregelen inzake bodemsanering nodig zijn, zal een aanvraag tot tussenkomst kunnen indienen binnen een aanmeldingsperiode van drie jaar.

Voor gebouwen met een woonfunctie geldt een franchise van €1.000 indien overgeschakeld wordt op een andere energiebron. Als de stookolietank gebruikt werd voor de verwarming van andere gebouwen geldt een franchise van €2.000. Voor een tussenkomst voor gasolietanks voor verwarming van gebouwen met een woonfunctie wordt de tussenkomst ook beperkt tot maximaal €200.000 per dossier, voor de andere geldt een maximumbedrag van €100.000. Ten slotte wordt per dossier een deelname van 10% in de beheerskosten gevraagd, met een maximumbedrag van €500,- (woonfunctie) of €1.500 (ander dan een woonfunctie). 

Nationaal energieverbruik

40,4 % van ons nationaal energieverbruik is huishoudelijk. Hier moet de strijd gestreden worden.

Beschrijving: http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1583-bdh3.jpg

De marktevolutie 2000-2011 voor CV installaties:

Beschrijving: http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1583-bdh1.gif

De markt anno 2011 zit voor:

Prijs van aardolie: piekolieBP film

prijs van aardolieolieproductiepiekolie 2

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Crude_oil_prices_since_1861.png

http://oil-price.net/dashboard.php?lang=en

http://www.bp.com/sectionbodycopy.do?categoryId=7500&contentId=7068481

 

Aardgas op 10/10/2012 terug duurder dan stookolie?

De aardgasprijs heeft een vertraging t.o.v. stookolieprijs van 6 maand.

Aardgasprijs losgekoppeld van de stookolieprijs sinds... (Na 2012)

kostprijs aardgas6 maand vertraging

Zie specifieke pagina

Elektrische warmtepomp: (waanzin)≤ in België met de veel te dure elektriciteit!

 

Condensatieketel
op aardgas

Elektrische Warmtepomp

WKK op aardgas

Thermische vraag

46325 kWh/jaar = 4632 liter mazout/ jaar

Thermisch rendement

98%

300%
De jaarlijkse gemiddelde opbrengst is nooit meer dan 3!

APF : COP van 3!

62,8%

Verbruik gas in kWh

47.270 kWh

 

73765 kWh

Kostprijs gasverbruik
0,04 €/kWh

1890,-€

 

2950,-€

Elektrisch verbruik in kWh

 

15441,- kWh

 

Kostprijs elektriciteit
0,45 €/kWh

 

6948,-€

 

Opbrengst elektriciteit in kWh (0,16 €/kWh)

 

 

22079 kWh

Opbrengst elektriciteit in Euro

 

 

3532,-€

Saldo

1890,-€

6948,-€

2950- 3532 =
-582,-€

 

Kost per jaar

Een elektrische warmtepomp kost nog meer dan een gasketel ondanks de vermenigvuldigingsfactor COP = 3.

Winst per jaar

 

Het verschil tussen een MWKK en een condenserende ketel is : 582 + 1890 = 2472,-€/jaar

 

PULSBRANDERS: Een revolutie: Rookgassen aan 25°C door een PVC buisje als rookgasafvoerkanaal

Pulsbranders : altijd 109% rendement op PCI ! Geen luchtovermaat meer, 40% besparing op gasverbruik!

Voordeel : de schouw is afgeschaft (Waar is de goede oude tijd?) Schouw niet meer nodig, ideaal voor vloerverwarming.

Zie specifieke pagina : Pulsbranders

http://www.youtube.com/watch?v=eZRc4j82cbU


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2023 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 20/03/2023

Terug naar hoofdpagina