logo

Home Technische Info HVAC Zwembaden Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring in industriële en huishoudelijke projecten. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd installatiebedrijf en modificeert en bouwt energiebesparende zwembaden

 

 

Vernieuw uw zand door glaskorrels in uw zwembadfilter: 2x zo goed als zand

afm zand vs afmafm versus zand

zwembadfilter 2zwembadfilter 3EGFMbacterien in zwembadfilter

Werkingsprincipe

Het water stroomt van boven naar onder over het zandbed. Alle onzuiverheden die groter zijn dan de zandkorrel worden tegengehouden. Onzuiverheden die kleiner zijn dan de zandkorrel worden niet tegengehouden door het zandbed. Bij een vers zandbed (voor een zwembad) is de korrelgrootte van het zand 0,4 tot 0,8 mm. Omdat er bovenop de zandfilter onzuiverheden blijven liggen (waaronder ook fijn materiaal), wordt de bovenlaag fijnmaziger dan 0,4 mm. Op die manier kunnen ook onzuiverheden die kleiner zijn dan 0,4 mm, worden afgefilterd. Na verloop van tijd wordt de bovenlaag helemaal ondoordringbaar (inlaatdruk stijgt - filterdebiet verminderd) en moet de filter gereinigd worden door terugspoelen. De opbouw van fijn materiaal bovenop de zandfilter, kan worden versneld door toevoegen van een vlokmiddel. Op die manier kunnen ook algen (fijner dan 0,4 mm) worden afgefilterd.

Onderaan de zandfilter zit een "collector". De collector bestaat uit een aantal buisjes met heel fijne gaatjes. De gaatjes in de collector zijn kleiner dan de zandkorrel, zodat alleen het water door de collector kan.

Op de zandfilter zit een 4-weg of een 6-wegkraan. Via deze kraan kan men de stromingsrichting van de waterstroom veranderen. Op die manier kan men het water van onder naar boven doen stromen. In dat geval, worden alle onzuiverheden die bovenop het zandbed liggen, opgetild en afgevoerd en wordt de zandfilter opnieuw schoon. Deze procedure noemt men ´terugspoelen´ of backwashen. Bij terugspoelen van een zandfilter wordt soms ook perslucht gebruikt.

Problemen die bij een zandfilter regelmatig voorkomen zijn:
Zand in water.

Fijn stof in water.

Alternatieven
In plaats van of in combinatie met zand kan men een aantal andere filtermedia gebruiken. Voorbeelden daarvan zijn gepofte glasparels. Gepofte glasparels hebben interne poriën, waarin organische afvalstoffen kunnen worden afgevangen door adsorptie.

EGFMegfm zak

EGFM staat voor Eco Glass Filter Media. Een nieuw revolutionair filtermedium. EGFM bestaat uit gerecycleerd glas dat tot 1000º C wordt verhit. Door de hitte springen de glaskorrels open (popcorneffect), hierdoor krijgt elk glasdeeltje een heel groot filteroppervlak. EGFM heeft daarnaast een bijzonder hoog negatief Zeta potentiaal (= verschil in potentiaal tussen de korrels en de omgeving) waardoor het extreem veel positief geladen ionen kan absorberen. Hierdoor vangt het zeer fijne vuil- en vlokdeeltjes op, maar haalt het bijvoorbeeld ook positieve ionen zoals ijzer en mangaan uit het water. EGFM bestaat dus niet uit normale glaskorrels, maar uit glaskorrels welke thermisch gepoft zijn en daardoor een negatieve lading krijgen. Daardoor is het als filtermedium uiterst geschikt. EGFM filtert alle vuildeeltjes tot 5μm (vergelijking: filterzand 45μm). Een ander voordeel van EGFM is dat het zelfreinigend is waardoor het een zeer lange levensduur heeft. De zelfreinigende eigenschap wordt gerealiseerd door de zogeheten “geleidingszone” welke elke EGFM korrel heeft. De kern van de glaskorrel is negatief geladen, maar daarbuiten is een geleidingszone met positief geladen deeltjes. Deze zorgen ervoor dat bacteriën geen grip hebben op de glasdelen waardoor de bacteriën geen biofilm kunnen opbouwen (dit in tegenstelling tot filterzand waar biofilmen altijd aanwezig zijn). Omdat de bacteriën niet beschermd worden door een bio-film zijn ze heel eenvoudig met ontsmettingsmiddelen te vernietigen. Dit resulteert in een bacteriegroei welke 1 miljoen keer minder is dan bij een met zand gevuld filter. Hierdoor is het chloorverbruik dus ook automatisch aanzienlijk minder en ontstaan er dus ook minder ongewenste reacties
Een ander voordeel van EGFM is dat er veel korter teruggespoeld kan worden wat leidt tot een aanzienlijke waterbesparing. Het korter terugspoelen is mogelijk omdat de EGFM korrels weliswaar de vuildeeltjes aantrekken en vasthouden, maar niet absorberen. Tijdens het terugspoelen laten de vuildeeltjes hierdoor weer snel los om te worden afgevoerd naar het riool. Bij filterzand is het veel lastiger om de vuildeeltjes los te krijgen van de zandkorrels. Ondanks dit voordeel, geldt het advies om tóch minimaal 1 maal per week terug te spoelen. Bij openbare filters dienen de geldende VLAREM regels gerespecteerd te worden.
Door het gebruik van EGFM zal de zwembadbezitter worden beloond met sensationeel helder en schoon zwemwater waarbij het gebruik van chemicaliën zal worden verminderd. Vervang het filterzand door EGFM en het effect zal eenieder versteld doen staan. Het vervangen van filterzand door EGFM is eenvoudig.
Door de grote oppervlakte van de glaskorrels is ongeveer 10 á 15% minder EGFM nodig in vergelijking tot filterzand.

EGFM Glass Filter Medium
EGFM is een milieuvriendelijke filtervulling en hét alternatief voor het traditionele zandpakket. Het bestaat uit gerecycled glas dat verwerkt is volgens zeer hoge eisen voor wat betreft materiaaleigenschappen en hygiëne.

Kenmerken en grote voordelen van EFGM filterglas:
• EFGM heeft een goedkeuring van de Britse Drinkwater Autoriteit.
• EFGM is gemaakt overeenkomstig de BE EN 12904:2005 richtlijn.
• EFGM is getest en goedgekeurd door PWTAG (Pool Water Advisery Group / UK) en WRAP (Waste & Resources Action Programme / UK).
• EFGM wordt middels een uniek gepatenteerd
Crysteline proces geproduceerd waardoor het oppervlak weliswaar hoekig maar ook glad en glanzend is, dit voorkomt de aangroei van de bio
-film.
• EFGM is in staat om ca 30% meer verontreiniging uit het water op te nemen dan zand, zonder het zelf op te nemen
• EFGM maakt het zwembadwater helderder.
• EFGM zorgt voor een aanzienlijke verlaging van het waterverb
ruik, doordat er minder teruggespoeld hoeft te worden.
• EFGM slijt niet, daardoor heeft het een langere levensduur.
• EFGM is inzetbaar bij filters met filterkaarsen alsook met een doppenbodem.
• EFGM is verkrijgbaar in 3 verschillende gradaties in zakken van 25 kg.
• EFGM heeft een hoger soortelijk gewicht dan zand, hierdoor heeft u circa 15 % minder nodig dan bij gewoon zand.

Voordelen:
EGFM werkt efficiënter.

Vereist een kortere tegenstroomspoeling, waardoor u kunt besparen op water, energie en chemicaliën.
- Dankzij de hoekige tot sub-hoekige vorm van de deeltjes en het gehalte aan gebonden silica, is het water 30% helderder in vergelijking met kiezelzand.
- Over het algemeen haalt EGFM aanzienlijk meer fijne deeltjes uit het water dan een vergelijkbaar type kiezelzand.
- Door zijn niet-poreuze samenstelling, klit dit filtermedium minder snel samen dan het traditionele kiezelzand.
- De verhoogde doorlaatbaarheid zorgt ervoor dat de tegenstroomspoeling minder lang duurt, waardoor u kunt besparen op water- of rioolkosten en minder energie en chemicaliën verbruikt.
EGFM is properder
Dit filtermedium is minder vatbaar voor “biofouling” aangezien het gladde oppervlak van de EGFM korrels, in tegenstelling tot kiezelzand, vermijdt dat de bacteriën vast komen te zitten in kleine barstjes of scheurtjes. Hierdoor moet minder ingegrepen worden, en zijn er dus ook minder chemicaliën nodig om de verontreinigende stoffen te vernietigen.
EGFM vereist minder materiaal
EGFM heeft een kleinere dichtheid dan zand, waardoor u 15% minder media nodig heeft om dezelfde filter te vullen.
EGFM behoudt zijn kwaliteit
Dit filtermedium heeft een langere levensduur en moet dus niet vervangen worden ook als de filters reeds toe zijn aan vernieuwing.

grades EGFM

http://www.egfm.co.uk/index.php/en/

AFMafm

AFM Active Filter Media : 300 keer groter adsorptieoppervlak
Transformeer de werking van uw zandfilter door het zand simpelweg te vervangen door AFM filtermedia. Voor drukfilters en zandfilters met natuurlijk verval.
TOEPASSINGEN

Drinkwaterbehandeling, zwembaden, tertiaire behandeling van rioolwater, industrieel effluent, hercirculatie van grijswater, toevoerwater voor ketels, waterpartijen, behandeling van vijvers en meren, aquacultuur, openbare aquariums, koeltorens.
VOORDELEN
1. AFM zorgt voor betere kwaliteit en grotere helderheid van het water.
2. AFM verwijdert kleinere deeltjes uit het water dan zand van vergelijkbare kwaliteit.
3. Oppervlakte permanente negatieve lading verwijdert kleine deeltjes, organische modules en positieve ionen, zoals ijzer en mangaan.
4. Glad micro-oppervlak met permanente zelfsteriliserende katalytische en oxidatie-eigenschappen.
5. AFM is minder vatbaar voor verontreiniging door vetten, lipiden en biologische groei.
6. In gechloreerde systemen zijn de gecombineerde chloorniveaus lager met AFM en er is minder coagulatiemiddel nodig.
7. Het AFM-filterbed veroorzaakt minder verstopping of kanaalvorming in vergelijking met zand.
8. Gemakkelijk terug te spoelen. Er wordt ca. 50% minder water gebruikt voor reiniging van AFM.
9. Met AFM kan gemakkelijker aan de milieuwetten worden voldaan.
10. AFM is slijtvast en hoeft bijna nooit te worden vervangen!
11. AFM is chemisch inert.
12. AFM bevat geen losse silica en is daarom veiliger dan zand.

afm voordelen


WAT IS AFM?

AFM is een geavanceerd filtermedium dat bedoeld is ter vervanging van zand van filterkwaliteit in drukfilters en filters met natuurlijk verval. AFM werkt veel beter dan kwalitatief goed filterzand. Omschakelen van zand naar AFM leidt tot belangrijke verbeteringen in de werking van uw filtersysteem. AFM wordt door Dryden Aqua gemaakt en geactiveerd uit opnieuw verwerkt glas. AFM is daarom milieutechnisch gezien een duurzaam product.

WAAROM AFM GEBRUIKEN?
AFM is een directe vervanging van zand in alle drukfilters of zandfilters met natuurlijk verval. In alle toepassingen die over een periode van 5 jaar door Dryden Aqua zijn getest, bleek AFM beter te zijn dan kwalitatief goed filterzand. AFM verwijdert kleinere vaste deeltjes uit het water. In beheerste omstandigheden bij gebruik van 16 x 30 zand, bij een doorstroming van 10m3/h/m2 zand werd ongeveer 90% van alle deeltjes tot 10 micron verwijderd. AFM klasse 1 verwijderde onder dezelfde omstandigheden deeltjes tot een grootte van 5 micron.
Behalve de verwijdering van vaste deeltjes door middel van fysieke procedures, heeft AFM een negatieve oppervlaktelading, waardoor zeer kleine deeltjes en organische modules door oppervlakteadsorptie kunnen worden verwijderd. AFM is een uitstekend materiaal voor de verwijdering van positieve ionen, zoals ijzer en mangaan. Behalve de negatieve oppervlaktelading hebben wij oppervlakte-catalytische eigenschappen ontwikkeld voor AFM.
Wanneer AFM wordt gebruikt om water te filteren dat minstens 1mg/l opgeloste zuurstof bevat, zal het AFM de zuurstofmolecule scheiden om zo twee vrije zuurstofradicalen te maken. De vrije radicalen bieden een mate van oppervlakte desinfectie en breken organische moleculen op het oppervlak van het AFM.
De werking van zand neemt af als gevolg van oppervlakteverontreiniging. AFM is overwegend zelfsteriliserend en kan gereinigd worden met ca. 50% minder terugspoelwater. Het AFM kan daarom even duurzaam zijn als het filter zelf. In de tertiaire behandeling van rioolwater kan het medium 5 jaar meegaan. Bij schoonwater toepassingen zal het waarschijnlijk langer dan 15 jaar meegaan.

HOE AFM TE GEBRUIKENafm  3 lagen
AFM is gemakkelijk te gebruiken. Het is een directe vervanging van zand in alle drukfilters en zandfilters met natuurlijk verval.
Verwijder het zand en vervang het met AFM. In alle geteste toepassingen en bij alle doorstroomsnelheden van water, bleek AFM beter te werken dan zand. In beide gevallen wordt echter de beste werking verkregen bij de langzaamste waterdoorstroming.
Het filter moet gelaagd worden
met kiezel AFM klasse 3 en 2 als onderlaag. De hoeveelheid basismateriaal is afhankelijk van het filterontwerp, maar bedraagt gewoonlijk 15 + 15% = 30% van het totaalvolume van het bed. AFM klasse I wordt bovenop de klasse 2 en 3 aangebracht.

Chemische samenstelling:
Si02 74%, Na2O 11%, CaO 10%, MgO 3%, Al2O3 1%.
AFM wordt zodanig bewerkt dat het een zeer laag stofgehalte heeft. In tegenstelling tot zand bevat AFM-stof geen vrije silica. Vrije silica is carcinogeen en kan ernstige ziekten van de ademhalingswegen veroorzaken. AFM is daarom veiliger in het gebruik dan zand.

GLASPARELSvitropherevitrosphere2Vitrosphere 3

VITROSPHERE NANO®
Revolutionaire glasparels . De VitroSphere® filterparels met een bijzondere coating, garanderen je kristalhelder water van een optimale kwaliteit. En dit dankzij een aantal unieke eigenschappen.
Zuivere glasparels met een speciaal veredeld oppervlak zorgen voor een revolutie op het gebied van zwembadwaterzuivering. De filterparels, vervaardigd door een glasblazerij via een ingewikkeld procédé en veredeld door middel van een nanocoating, zorgen voor kristalhelder water van optimale kwaliteit. Het gladde en gesloten oppervlak van de filterparels zorgt voor een lotuseffect en voorkomt het binnendringen en aankoeken van bacteriën en algen. VitroSphere®nano onderdrukt de vorming van ongewenste biofilms en voorkomt kiemvorming in de filter. De reinigingsmiddelen werken uiterst effectief en daar waar de werking gewenst is: in het water en niet in de filter.

Dankzij de bijzondere oppervlakte-eigenschappen van de filterparels met nanocoating is klontering van het filtermateriaal uitgesloten en wordt kanaalvorming (het typische ‘channeling’ wat bij zandfiltersystemen vaak na enkele jaren optreedt) voorkomen. Dankzij de uitstekende zelfreinigende eigenschappen garandeert VitroSphere®nano, unieke terugspoelresultaten. De uitgefilterde zwevende stoffen en deeltjes worden tijdens het terugspoelen volledig verwijderd. Het filtermateriaal blijft net zo schoon en effectief als op de eerste dag.


Eigenschappen

Kwartszand

Glaskorrels

VitroSphere

Uiterst effectieve filterwerking, -eigenschappen

**

**

****

Aanzienlijk gereduceerde terugspoelduur

*

**

****

Optimaal zelfreinigend gedrag

*

***

****

Aanzienlijk verlengde onderhoudsintervallen

*

**

****

Levensduur

*

***

****

Aanzienlijk geringere materiaalbehoefte

*

**

****

Rendement(factor)

100

200

300

 

GLASglas als filtermedium

Glasparels worden gepromoot als een goed filtermedium voor zwembaden. Glasparels zijn zeker zeer schoon en veilig te gebruiken. De rondingen hebben echter de kleinst mogelijke oppervlakte en de meeste ruimte tussen de delen vergeleken met iedere andere vorm. Ook kan, als vaste deeltjes zich ophopen op het filterbed, de druk ze door het filterbed heen duwen. Voorbeeld; het is zeer eenvoudig om je hand in een filterbed met glasparels te duwen, maar bij een filterbed van AFM® of zand lukt dit maar tot enkele centimeters.
Het vormt een goed filtermedium voor grove watervervuiling omdat het gemakkelijk terug te spoelen en schoon is. Maar deze eigenschap maakt het een slecht filtermedium voor schoonwater toepassingen zoals zwembaden.

 

DRUKFILTERS

Voordelen drukfilters:

Nadelen drukfilters:

Bouw van de filter:
Tijdens de filtratie wordt het bovenste deel van het filtermedium vrij vlug verstopt. De snelheid van verstoppen zal uiteraard afhankelijk zijn van de fijnheid van het gebruikte filtermedium. Hoe fijner dit laatste, hoe vlugger de verstopping zal optreden dus hoe vlugger het drukverlies zal toenemen. Bovendien worden in een dergelijk geval slechts de bovenste lagen van het filtermedium nuttig gebruikt.
Daar tegenover staat dat de kwaliteit van het filtraat meestal uitstekend is.
Grovere filtermaterialen zullen een gebruik over grotere diepte toelaten en een minder vlugge toename van het drukverlies zodat minder frequent moet gewassen worden.
De kwaliteit van het aflopende water is daarentegen meestal minder gunstig dan bij fijne filtermaterialen. Hieruit volgt dat men tot een compromis moet komen , waarbij de praktijk heeft geleerd dat de optimale situatie zich voordoet wanneer men een korrelgrootte tussen 0,5 en 0,8 mm kiest en dit voor een enkelvoudig bed (alleen korrels van eenzelfde afmeting).

Men kan de nadelen van een te fijn filtermateriaal ook opheffen door gebruik te maken van dubbel- of multi-bed filters. Hierbij wordt gebruik gemaakt van materialen die niet alleen verschillende afmetingen vertonen maar ook een verschillende specifieke dichtheid.
Zo bijvoorbeeld:

Medium

Korrelgrootte (mm)

specifieke dichtheid

Antraciet

1     mm

1,6

Zand

0,5  mm

2,65

De werking van de filter bestaat nu hierin, dat de grove antracietkorrels bovenaan komen te liggen en het fijnere zand eronder. De schikking is zeer gunstig omdat het sterkst beladen water eerst gezuiverd wordt op het grofste filtermateriaal zodat een zekere penetratie in het medium mogelijk is en dus ook een niet al te vlugge verstopping. Het reeds voor een belangrijk deel gefilterde water vloeit dan over het fijne zandbed waardoor de laatste onzuiverheden worden tegengehouden zonder dat een vroegtijdige verstopping ervan voorkomt; Dit geeft een belangrijke winst in filtratieduur.
Het verschil in soortelijke dichtheid wordt zodanig gekozen dat na de wassing van de filter, waarbij water van onder naar boven door de filter wordt gestuurd, de korrels met de grootste dichtheid, namelijk het zand, eerst terug bezinkenen pas daarna de lichtere antracietkorrels. Aldus ligt het bed, na de wassing, terug in goede orde, om de volgende filtratie te laten doorgaan.
Naast het voordeel in filtratieduur behaalt men met dubbelbed filters meestal ook hogere filtratiesnelheden. Typische cijfers vindt u hieronder;


Types

Diepte (cm)

Debiet (l/h.dm²)

Enkel

60-77 cm

70

Dubbel

Antraciet: 50 cm
Zand:       25 cm

120

Wassing
Bij de dimensionering van een filter moet men niet alleen rekening houden met de hoogte van het filtermedium en de steunlagen, doch ook met een vrije ruimte die moet worden voorzien voor de wassing. Bij de wassing van onder naar boven toe, zal het bed expanderen en afhankelijk van de watersnelheid waarmee wordt gewassen zal een expansievolume van 25% moeten voorzien worden. Gewoonlijk wordt daarbij nog een vrije boordhoogte van 20 cm als supplement voorzien.

Filtermedia: 6 oplossingen

 

Hoe uw oud zand vervangen door glasparels?

Bestellen
Glasparels zijn 15% lichter dan zand
Kijk in de documentatie hoeveel kg zand erin moet.
20% vrijhouden voor backwash

Informatie over de volumes zand :
glasparels 2triton zandvolumesglasparels 1

1 lbs = 1 pound = 0,5 kg

Invullen:
Schep het oude zand in emmers zo weet u hoeveel liter zand u er heeft uitgehaald.
Vul met dezelfde hoeveelheid glasparels.

vb 60 kg zand = 51 kg glasparels
15 % kwaliteit 3 =  7,65 kg
15 % kwaliteit 2 =  7,65 kg
70 % kwaliteit 1 = 35,7 kg

Bestellen via e-mail : golantec@gmail.com

 

Zeer belangrijk :

Vergeet niet te Vlokken.

Coaguleren: 95% van de stoffen die we uit het water willen halen bij een zwembad zijn opgeloste stoffen. Deze schadelijke stoffen willen we uit het zwembadwater halen, maar dat gaat niet enkel met mechanische filtratie (filter). Daarom is coaguleren zo belangrijk.

Coaguleren is het “uit de vloeistof trekken” van opgeloste stoffen. Door deze micro-kleine deeltjes vervolgens te vlokken (binden) naar grotere deeltjes kunnen ze uitgefilterd worden in de filter. Coaguleren is een kort proces dat slechts een paar tienden van een seconde duurt. Het vlokkingsproces duurt langer. Door het coagulatie- en vlokmiddel in kleine hoeveelheden op te lossen gebeurt dit proces heel efficiënt waardoor het rendement in de filter optimaal is.

Zwembad: Zondag 20 mei 2018 opendeurdagen

Warmtepomp voor zwembaden ; Modulerende zwembadwarmtepomp voor COP tot 16 ; Verticale zwembadwarmtepomp voor minder koude wind ; On/off zwembadwarmtepomp voor zwembaden ; Warmtepompomkasting ; Thermodynamische zonnecollector (warmtepomp) voor zwembaden ; Zonnecollector ; Micro warmte kracht koppeling ; PP zonnecollector ; Klassieke warmtewisselaar

Vloerisolatie ; Zwembadpomp ; Stille zwembadpomp ; Zwembad moderniseren ; Spiegelmuur ; Natuursteenmuur ; Aquariumvensterzwembad ; Zwembadkuisrobot bewaakt door krokodil ; Zwembad hekafsluiting ; Zwembadontvochtiging ; Terras zwembad

Afdekking ; Automatische zwembadafdekking ; Manuele zwembadafdekking ; Winterzeil ; Klassieke zomerafdekking ; Matrassen ; Vloeibare afdekker ; Serre ; Afdekmatrassen voor Jacuzzi

Waterglijbaan ; Fontein ;

Klein peuterzwembadje met verwarming en behandeling om te beginnen

Zwemspa inox ; Zwemspa ; Afdekmatrassen voor Jacuzzi ; Jacuzzi nanofiltratie

pH en redoxregeling ; Automatische zuur en chloordosering ; Zoutelectrolyse ; UV bestraling ; Hydrolyse ; Ozonisatie ; Ionisatie ; Broomdosering ; Actieve zuurstof ; Vlokking ; PHMB Biguanide ; Manuele waterbehandeling voor starters ;

Niveauconstanthouding ; Opvullen met regenwater ; Opvullen met ijzerhoudend grondwater ; Opvullen met hard water ;

Inox zwembad ; Zwemspa inox ; Corrosie van inox zwembad ; Electrolytisch polijsten van inox 316L of 316 Ti

Houten zwembad ; Houten stadszwembad

Polypropyleen Zwembad ; PP zwembad met PP als bekisting

Lekdichting zwembad

Glasparels in uw zwembadfilter ; OC-1 settlement filter systeem ; PE filterballen ; Zwembadfilter ; Vlokking ; DE filter ; Cycloonafscheider ; Jacuzzi nanofiltratie

Zwembadconsultancy ;

Poolhouse

Gas plancha ; Mini pizza oven ; Grill op houtvuur ; Rookoven ; Buitenkeuken ; Sardienengrill ; Houtplancha ; Poolhouse WC ; Inox WC ; Inox mini kichenette ; Infraroodverwarming Terras ; Inox urinoir ;

 

 

 

Algemene aannemingsvoorwaarden


diverse logos

 

"Een afgedekt zwembad in de tuin met automatische pH regeling: altijd een beetje veel vakantie zonder files of boetes"  

"Na een stresserende werkdag, kunnen thuiskomen en een hydromassage. Deze burn-out therapie werkt.


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2018 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 22/05/2018

Terug naar hoofdpagina