logo

Home Technische Info Zwembaden Gevel en dakreiniging Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd installatiebedrijf. Wij modificeren en bouwen euro(€) besparende en energie(kWh) besparende, milieuontzienende zwembaden.

Zwembadzwembad : techniekmooie dame aan zwembad

Zeker doen:

 

A) Isolatie

Isolatie

20% verdwijnt langs de wand en de bodem
80% door verdamping

Een zwembad verliest:
- 5°C in 5 uur, ZONDER afdekking
- 0,8°C in 5 uur, MET een zomerafdekking 400μ
• Een zwembad verliest zonder afdekking per m² evenveel warmte als geproduceerd wordt door een verwarming van 300W.
• Een zwembad van 4 x 8m zonder afdekking verdampt jaarlijks 28.000 liter.
• Een bad van 4 x 8m zonder afdekking verliest tijdens de opwarmfase een kleine 10kW aan energie.

Alle voorgaande berekeningen zijn gebaseerd op een watertemperatuur van 27°C ten opzichte van een omgevingstemperatuur van 21°C, 60% R.H. en een windsterkte van 5 mijl per uur

aa) Binnenisolatie: 10% van de besparing

binnenisolatie

ab) Buitenisolatie: 10% van de besparing
buitenisolatie

ac)Vloerisolatie onder beton: 10% van de warmte gaat verloren langs de vloer

Verdeling warmteverlies in een niet-geÔsoleerde woning

Dak

26%

Muren

26%

Vensters

20%

Vloeren

15%

Verluchting

13%

Floormate 200-A is de blauwe vloerisolatie van Dow van geŽxtrudeerd polystyreen hardschuim. Door de gesloten celstructuur ontstaan buitengewone mechanische eigenschappen die de isolatieplaat uitermate geschikt maakt als thermische isolatie voor vloeren. Floormate,  is daardoor aangewezen voor de correcte isolatie van zwembadvloeren. Deze stijve isolatieplaten hebben een hoge thermische en drukweerstand. De druksterkte wordt uitgedrukt bij een vervorming van 10%, of bij vloei of breuk van het product (EN 826). De werkelijke kwaliteit van het isolatiemateriaal komt echter boven wanneer men kijkt naar de druksterkte op de lange termijn. Daarbij wordt rekening gehouden met de tijdsafhankelijke vervorming onder invloed van een constante belasting ('kruip'). Daarom wordt de belasting op lange termijn, of de permanente druksterkte, met een strengere norm bepaald. De gemeten waarden worden geŽxtrapoleerd naar bijvoorbeeld 50 jaar (EN1606).

Bij de Floormate 200-A isolatieplaat verwijst het getal 200 naar de toelaatbare druksterkte in kPa bij een vervorming van 10% of breuk van het product. De isolatieplaat heeft een druksterkte van 200 kPa of 0,2 N/mm². De toegelaten permanente belasting van FLOORMATE 200-A is 60 kPa (0,06N / mm²) De isolatieplaten kunnen toegepast worden zowel onder de vloer direct op de grondlaag, waarbij de weerstand tegen opname van vocht een belangrijke rol speelt, of bovenop de stabilisé, afgedekt met een zwembadvloer, waarbij de hoge druksterkte en de zeer geringe vervorming belangrijke eigenschappen zijn. De panelen Floormate 500-A verdragen 180 kPa op de lange termijn. Voor de panelen Floormate 700-A is dat 250 kPa.

Zwembadvloerisolatie: (10 mWK = 100.000 Pa = 1 bar) 1,6 meter hoog = 16000 Pa = 16.000 N/m²

De Floormate isolatieplaat kenmerkt zich door:

B) Zwembad

5 systemen qua waterdichtheid:

C) Afdekking of dak ?

Voornaamste warmteverlies 80% is door verdamping: dus afdekken van de wind en de lucht. Een serre voorkomt geen verdamping!

Automatische afdekkingen
Voorkomt tot 80% van het totale energieverlies van uw zwembad
Minimale verdamping van het zwembadwater
Afdekkingen zijn veilig, energiebesparend en comfortabel te gebruiken.
• Verhoogde veiligheid: voor uzelf, uw kinderen en uw huisdieren. NF P 90-308!
• Energiebesparing: voorkomt tot 80% van het totale energieverlies van uw zwembad. Minimale verdamping van het zwembadwater.
• Comfort: alle afdekkingen zijn volautomatisch
afdekking 1afdekking 2
Montage met wanddoorvoer voor de as
• Asdiepte onder waterniveau: max. 400mm
• Witte lamellen In PVC
• Externe motor 120 of 250 Nm
• Elektronisch gestuurde eindposities

Waterbehandeling

waterbehandeling

 

 

 

 

 

Helder en veilig zwembadwater zijn van primordiaal belang, het moet schoon en bacterievrij zijn.  Daarvoor heeft u een goede filterinstallatie nodig, met voldoende capaciteit om alle verontreinigingen uit uw water te krijgen. pH en chloor moet op peil gehouden worden.

In een zwembad moet het vuil eruit.
Dit gebeurt op 2 manieren : affilteren en oxideren en geoxideerde terug affilteren.


Alles wat u eruit filtert, moet niet meer weggeoxideerd worden: dus besparing op chemicaliën.

Afffilteren:

waterbehandeling
pH op peil houden
Mensen in het zwembad geven alkaliteit (pH>7) af; de pH verhoogt vanzelf door de mensen die erin zwemmen
Oxideren:
Dit kan op verschillende manieren. Dit gebeurt steeds bij pH7
Met toedosering van chloor: eau de javel NaOCl en Zoutzuur
Met waterstofperoxide H2O2:
Met aanmaak ter plaatse van Chloor (Zoutelectrolyse) (Zout als grondstof)
Met aanmaak ter plaatse van ozon (O3) Ozonisator (UV licht)
Oxidatie met UV licht en kleine hoeveelheid chloor (slechts 20% Chloor nodig)

Toevoegen van koperionen:
Ionisator : Koperionen hebben een bacteriedodend effect

Besluit

pH op peil houden
Mensen in het zwembad geven alkaliteit af; de pH verhoogt vanzelf
Oxidatiekracht (reductieoxidatie
Redox) op peil houden
Door chloor (NaOCl) te doseren
Water helder houden door filtering en uitvlokken
Uitvlokken met aluminiumsulfaat, positief en negatief geladen electroliet en affilteren met zwembadfilter gevuld met glasparels. (Versterking catalytische werking met UV-C lamp)

 

F) pH regeling en chloordosering

Wij raden aan om zo automatisch mogelijk te werken. Zo is uw zwembad altijd operationeel.

Chloor werkt enkel in zuur milieu. Wanneer u in het zwembad zwemt, dan wordt dit alkalischer door afgifte van uw lichaam. Daarom moet het water aangezuurd worden met H2SO4. De chloor wordt toegediend onder de vorm van Eau de Javel: dit is NaOCl.

Opgelet : HCl + NaOCl = Chloorgas!!!!!!!!!


De vrije chloor; deze zorgt voor oxidatie en desinfectie. De vrije choor is maar actief als de pH<7,4 ideaal pH = 7,2
De volgende concentraties vrije chloor dienen aangehouden te worden :

Totale chloor is de som van de vrije chloor en de gebonden chloor.
Gebonden chloor is de maat van de "vuilvracht' van het water. Dit is de vrije chloor die met  de vervuiling heeft gereageerd. De concentratie mag maximaal 1 mg/l (=ppm) zijn. Liefst < 0,6 mg/l. Deze kunt u beheersen door te backwashen of via chloorshock.
Onder "chloorshock" verstaat men: een behandeling van het water met een overdosis chloor. Dit kan zowel met vloeibare chloor als met chloorgranulaat gerealiseerd  worden. In de regel wordt een chloorshock in volgende situaties doorgevoerd:

U dient erop toe te zien dat een chloorshock enkel gebeurt wanneer er niet in het water wordt gezwommen. Ideaal tijdstip hiervoor is de late avond of nacht, omdat de inwerking van zonnestralen en hitte dan gering is. Het chloorgehalte in het water moet naar 3-5 mg/l gebracht worden. Deze verhoogde waarde moet aangehouden worden tot zo lang het water weer helder is. Indien nodig zal dus extra chloor moeten toegevoegd worden. Gedurende deze periode moet de zwembadfilter ononderbroken werken en moet het water rondgepompt worden. Het is ook belangrijk om eerst de pH waarde af te stellen alvorens een chloorshock te veroorzaken wat de werking van het chloor zal bevorderen. Dit kan echter tot 2 dagen tijd in beslag nemen. Wanneer de behandeling geslaagd is, moet de filter gespoeld en gereinigd worden.

 

Totaal chloor min vrij chloor geeft u de concentratie gebonden chloor. Dit is je vervuilingsgraad.
Het zorgt bij een te lage pH (< 7,0) voor de irriterende chloorgeur die oog, neus- en slijmvliesirritaties kunnen geven. Gebonden chloor is wat we in de chemie noemen de chlooramines. De vrije chloor zal namelijk met de organische vervuiling (huidschilfers, haar, olie/vetten, urine, etc...) in het water reageren tot gebonden chloor=chlooramines. Vrij chloor zal met ammonia (vorm van organische vervuiling) reageren tot monochlooramine.
NH3 + HOCl -> NH2Cl +H2O
Monochlooramine zal verder reageren tot vorming van stikstofgas hetgeen ontsnapt en verdwijnt in de lucht. Indien er teveel vervuiling is in het water dan zal er dichlooramine gevormd worden.
NH2Cl + HOCl -> NHCl2 +H2O
Hier begint de chloorgeur (irritaties). Dichlooramine zal verder reageren (bij pH>7,0) tot vorming van stikstofgas hetgeen ontsnapt en verdwijnt in de lucht. Indien de pH veel minder is dan 7,0 dan zal er een derde reactie gevormd worden namelijk trichlooramine. Dit is ook het geval indien de vervuiling t.o.v. de vrij chloor groot is.
NHCl2 + HOCl -> NCl3 + H2O
Trichlooramine is een vluchtige toxische verbinding. Deze zorgt voor de sterk irriterende chloorgeur die oog, neus en slijmvliezen zal ontsteken.
Chlooramines vormen de gebonden chloor. Ze bestaan onder drie vormen: monochlooramine, dichlooramine en trichlooramine.  Di- en Trichlooramine vormen de irriterende chloorgeur in een overdekt zwembad. Zij zorgen ook voor de prikkelende ogen of neus en slijmvlies ontstekingen.. De chloorgeur is dus niet te wijten aan te veel vrij chloor maar aan te veel gebonden chloor of chlooramines in uw water. Vrije chloor ruikt u maar vanaf 10 mg/l (wat al chloorshock concentraties zijn).
Wat is cyanuurzuur?
Cyanuurzuur wordt toegevoegd aan chloortabletten of granulaten en vormen een chloorstabilisator. De concentratie cyanuurzuur mag niet hoger zijn dan 70 mg/l. Liefst niet meer dan 20 mg/l. Cyanuurzuur zorgt ervoor dat de vrij chloor gestabiliseerd wordt in het water. UV licht (sterk zonlicht) breekt namelijk vrij chloor af met een snelheid van 50% per 45 minuten ongeveer. Om te vermijden dat bij openlucht zwembaden de vrije chloor te snel wordt afgebroken door sterk zonlicht (UV) wordt er dus cyanuurzuur gebruikt. Maar indien u gebruik maakt van een automatisch meet- en doseersysteem voor pH en chloor is gebruik van cyanuurzuur overbodig want er wordt automatisch vloeibaar chloor bijgepompt. Het grote nadeel van cyanuurzuur is echter dat uw vrije chloor veel minder actief is samen met cyanuurzuur. Bij concentraties van meer dan 70 mg/l cyanuurzuur zal uw vrije chloor zelfs te stabiel worden waardoor er praktisch geen desinfectie kracht meer is van de vrij chloor. Bij zeer hoge concentraties cyanuurzuur zal uw vrij chloor zelfs overgestabiliseerd worden en uw water kan zelfs groen worden. Cyanuurzuur mag niet gebruikt worden in publieke zwembaden, Hotels, Wellness centra... Het is niet VlaremII erkend. Daarom is het ook niet aangewezen om chloortabletten of granulaten te gebruiken met cyanuurzuur (cyanuric acid ) in uw privé zwembad of spa. De desinfectiekracht bij lage concentraties vrij chloor (minder dan 5 mg/l) is uiterst klein waardoor u oorontstekingen kan krijgen of andere infecties.

Zorg dus dat uw pH zeker tussen 7,0 en 7,4 is en liefst op 7,2.

Te veel chloor in uw water is schadelijk en vormt nevenproducten zoals Trihalomethanen (=THM, zoals chloroform, bromoform etc..) welke niet gezond zijn voor de mens. Zwem niet in water met concentraties hoger dan 5 mg/l vrije chloor. Bovendien zal te veel chloor textiel aantasten en bij concentraties hoger dan 30 mg/l zal zelfs PVC oplossen. Uw stofzuiger uit PVC zal bijvoorbeeld aangevreten worden bij concentraties vrije chloor hoger dan 30 mg/l. Teveel aan vrije chloor wordt verwijderd met Natriumthiosulfaat (Na2S2O3) of met waterstofperoxide (H2O2). U kunt uiteraard ook uw water verversen met leidingwater maar dit is duur en tijdrovend.

Wat is vloeibaar chloor?
Vloeibaar chloor of eau de javel of javelwater of chloorbleekloog is Natriumhypochloriet = NaOCl. De gestandaardiseerde concentratie is 13% = 130 g/l of 130.000 mg/l = 130000 ppm. Let op: meng nooit vloeibaar chloor rechtstreeks met een zuur = pH minus want dan zal er chloorgas ontstaan (een groene wolk) wat zeer schadelijk is voor uw longen en dodelijk is. Het is Vlarem II erkend en het aangewezen product om uw zwembad- of spa water te oxideren en te desinfecteren. Het is ook het enige product dat bruikbaar is met automatische meet- en doseersystemen.
Natriumhypochloriet is een milde oxidator, vb
\mathrm{NaOCl\ +\ Zn\ \longrightarrow\ ZnO\ +\ NaCl}

De stof reageert met zoutzuur waardoor het dodelijke chloorgas gevormd wordt:
\mathrm{NaOCl\ +\ 2\ HCl\ \longrightarrow\ Cl_2\ +\ H_2O\ +\ NaCl}

De reactie met waterstofperoxide maakt zuurstofgas vrij:
\mathrm{NaOCl\ +\ H_2O_2\ \longrightarrow\ NaCl\ +\ H_2O\ +\ O_2}

Watersens
http://adbv-pools.be/webshop/images/foto%20instal.jpg

Automatisch doseersysteem voor perfect evenwichtig zwembadwater. Automatische meet en dosering van Chloor en pH. Meet de waarden in de geïntegreerde kamers en zorgt zo voor een perfecte meting. De peristaltische pompen voorzien het zwembadwater van de nodige chemicaliën. Gemakkelijke installatie voor nieuwe of bestaande zwembaden. Simpel gebruik en bediening via touchscreen. Voorkomt overdosering via ingebouwd alarm.

G) Ionisator voor chloorvrij zwemmenblue lagoon

Deze revolutionaire combinatie van UV-C en koperelektrolyse maakt een chloorloos zwembad mogelijk! Met deze UV-C Ionizer unit op uw zwembadsysteem houdt u uw zwembadwater vers, kristal helder en vooral hygiënisch schoon zonder dat u nog chloor of andere chemicaliën in het water hoeft te doen. Chloor zorgt er voor dat schadelijke bacteriën geen kans krijgen zich te ontwikkelen in uw zwembad. Helaas heeft chloor nare bijwerken op de personen die in het chloorwater zwemmen. Voorbeelden zijn het krijgen van een geïrriteerde huid, brandende rooddoorlopen ogen, irritatie aan de luchtwegen en natuurlijk de indringende chloorlucht. Vooral kinderen zijn zich er niet van bewust dat er geen chloorwater in hun ogen mag komen i.v.m. irritatie aan hun ogen na het zwemmen. Ook hebben kinderen met astma veel last van chloorwater waardoor zwemmen minder plezierig voor ze kan zijn. Met de Blue Lagoon UV-C Ionizer is dit volledig verleden tijd. Is het onderhoud aan uw zwembadwater tijdrovend? Met een UV-C Ionizer op uw zwembad is er geen sprake meer van dagelijkse toevoeging van chloor of andere chemicaliën. Met de Blue Lagoon UV-C Ionizer test u één keer per twee weken uw zwembadwater. U dient dan alleen maar met de bijgeleverde eenvoudige teststrip de waarde van uw water te testen. En indien noodzakelijk het apparaat naar juiste niveau aan te passen.

Voordelen van UV-C Ionizer:
- Vers schoon en kristal helder water
- Meer plezier en minder onderhoud aan uw zwembad
- Geen chemicaliën meer nodig
- Gebruiksvriendelijk en veilig desinfecteren
- 100% effectief en constante werking
- Geen ziektekiemen, algen- bacterievorming
- Geen opslag en verwerking van gevaarlijke chemicaliën
- Geen geur van chloor, geïrriteerde huid of rode ogen
- 316L roestvrijstalen behuizing, tot 35% meer UV-C opbrengst door reflectie
- De lamp en koperset gaan 2 zwemseizoenen mee bij een gebruik van 12 uur per dag 6 maanden per jaar
- Het apparaat geeft zelf aan wanneer de set vervangen moet worden
- 2 jaar garantie op fabricagefouten

H) Filtering

Zwembadfilter TRITON II met glaskorrels

zwembadfilter 2EGFM

Werkingsprincipe

Het water stroomt van boven naar onder over het glasparelbed. Alle onzuiverheden die groter zijn dan de glasparelkorrel worden tegengehouden. Onzuiverheden die kleiner zijn dan de glasparelkorrel worden niet tegengehouden door het glasparelbed. Bij een vers glasparelbed (voor een zwembad) is de korrelgrootte van de glasparels 0,4 tot 0,8 mm. Omdat er bovenop de glasparelfilter onzuiverheden blijven liggen (waaronder ook fijn materiaal), wordt de bovenlaag fijnmaziger dan 0,4 mm. Op die manier kunnen ook onzuiverheden die kleiner zijn dan 0,4 mm, worden afgefilterd. Na verloop van tijd wordt de bovenlaag helemaal ondoordringbaar (inlaatdruk stijgt - filterdebiet verminderd) en moet de filter gereinigd worden door terugspoelen (backwash). De opbouw van fijn materiaal bovenop de zandfilter, kan worden versneld door toevoegen van een vlokmiddel. Op die manier kunnen ook algen (fijner dan 0,4 mm) worden afgefilterd.

Onderaan de glasparelfilter zit een "collector". De collector bestaat uit een aantal buisjes met heel fijne gaatjes. De gaatjes in de collector zijn kleiner dan de glasparelkorrel, zodat alleen het water door de collector kan.

Op de glasparelfilter zit een 4-weg of een 6-wegkraan. Via deze kraan kan men de stromingsrichting van de waterstroom veranderen. Op die manier kan men het water van onder naar boven doen stromen. In dat geval, worden alle onzuiverheden die bovenop het glasparelbed liggen, opgetild en afgevoerd en wordt de glasparelfilter opnieuw schoon. Deze procedure noemt men ´terugspoelen´ of backwashen.

Triton filters
triton 11 1triton 2

Kenmerken Triton II side mount glasparelfilter

De Triton glasparelfilter is een solide glasvezel versterkte polyester glasparelfilter met een side-mount aansluiting. Dit betekent dat de 6-wegkraan van het glasparelfiltervat aan de zijkant van de filter is gemonteerd. Een side-mount heeft over het algemeen een betere doorstroming en een efficiëntere filtratie dan een top-mount filter. Bovendien is het onderhoud van een Pentair Triton side mount glasparelfilter gemakkelijker door de doorzichtige bovenkant.

Eigenschappen

Afmetingen
triton 4triton 6

I) Pomp : IntelliFlo® VS-3050
intelliflow 1intelleiflow 3ENERGY STAR Certifiedintelliflow 4
IntelliFlo® VS+SVRS Variable Speed Pumps
Uw klassieke zwembadcirculatiepomp verbruikt heel wat energie. Wij bieden een oplossing aan, die deze kost tot 90% kan terugschroeven.

Intelliflo: technologie:  een frequentie gestuurde pomp die 90% uitspaart dan een traditionele pomp.

Technische voordelen:

Twee belangrijke technologische innovaties resulteren in sensationele energiebesparingen

Andere voordelen bieden extra toegevoegde waarde

Om u een idee te geven wat deze verbruiken zijn een voorbeeld van onderstaande zwembadafmetingen met bijhorende pomp.

 

Verbruik huidige
1PK pomp

Verbruik
Intelliflo pomp

Uw
besparing
in %

Uw besparing
in 10 jaar

Uw
terugverdientijd
(ROI)

zwembad 5 x 10 x 1,5

557,- €

72,- €

87%

4567,- €

2,1 jaar

zwembad 5 x 12 x 1,5

836,- €

87,- €

90%

7663,- €

1,3 jaar

Berekening op basis 6 maand + werking winteruren aan huidig kWh tarief - 0,17€ / kWh

Specificaties

J) Automatiseren van filtering, backwash en verwarming

De grote energieslokkop na de verdamping is de filterinstallatie : hoe minder de weerstand, dus hoe meer spoeling, hoe minder elektriciteitsverbruik.

Backwashsturing, verwarmen en filteren
backwashvalve1backwashvalve 2
De Pentair ControlPro filtratiemanager biedt u alle noodzakelijke functies voor de filtratie van uw zwembad, waarbij bijvoorbeeld de terugspoeling of de snelheid van de filterpomp automatisch aangestuurd worden. En dat alles in een gebruiksvriendelijk, betaalbaar ‘alles-in-één-systeem’. Daarmee bespaart u dankzij de temperatuurafhankelijke regeling elektriciteit, zowel met een pomp die een vaste snelheid heeft, als met een pomp met variabele snelheid. Bij die laatste bespaart u zelfs nog meer energie omdat de verschillende
voorinstellingen spaarmode, zwemmen, verwarmen, terugspoeling(backwash) de pomp op het juiste moment met de juiste snelheid laten draaien.

•Compacte en gemakkelijk te installeren interfacemodule
•Gemakkelijk te gebruiken bediening
•Variabele toerentalregeling, 4 voorgeprogrammeerde snelheden voor:

•Temperatuurafhankelijke regeling stemt filtratietijd af op watertemperatuur en positie van zwembadafdekking
•Programmering van terugspoeling en aansturen van automatische terugspoelingsklep ProValve of Besgo
•Aansturen dubbel verwarmingssysteem (warmtepomp, elektrische verwarming, ...) en verwarmingssysteem op zonne-energie
•Intelligent antivriessysteem
•Display watertemperatuur, systeemstatus, resterende programmatijd

Automatische backwashsturing: proValve of Besgo
backvalve 4besgohttp://www.ac-schwimmbadtechnik.ch/sites/ac/files/styles/ac_galeriebild/public/galerie-detail/251-Filteranlage-privat-Bi-92.jpg?itok=cQqFEF5d
•De Pro Valve stelt externe regelsystemen zoals IntelliPool in staat om automatische terugspoelingen van de filter uit te voeren.
•Pneumatische bediening (of bediening met 3 bar stadswaterdruk)
•Automatische terugkeer in de filterpositie bij een stroomonderbreking
•230 VAC stuurklep, buizen en verbindingen inbegrepen
•2” poorten met laag stromingsverlies
•63 mm verbindingen inbegrepen
•Stevig ontwerp, berekend op een druk tot 6 bar
•De poorten kunnen 90° gedraaid worden om de installatie te vereenvoudigen
•Klep beschikbaar als kit met Triton II
•Adapter (PROV-ADAP) beschikbaar voor directe montage op bestaande Triton filters

K) Stofzuiger, kuisrobot

Zodiac cyclon x pro zwembadrobot RC4350
De Cyclon X PRO zwembadrobot werd in 2015 gelanceerd door zodiac. Het typerende aan het toestel is de vortex technologie en de gemakkelijke reinigbare filtermand.
Cycloon technologie
Deze gepatenteerde technologie creëert een krachtige draaikolk in het filter om vuil te vangen, zelfs de allerkleinste vuildeeltjes. Door de continue zuigkracht/centrifugaal kracht gedurende de gehele reinigingscyclus, word verstopping van de filter vermeden en blijft de zuigkracht gewaarborgd . De filter heeft een uitermate grote capaciteit van 3,7 liter.
Gemakkelijk te hanteren filtermand
Ook nieuw is het Push′n′Go gepatenteerd systeem dat de filter vrijmaakt van de carrosserie door een simpele druk op de knop op het deksel van de zwembadrobot, dit vereenvoudigt de toegang tot de filter en het onderhoud ervan. De filter is zeer eenvoudig uit te spoelen met de tuinslang.

Verschillende reinigingscycli
De robot heeft 6 reinigingscycli: 3 cyclustijden zijn beschikbaar voor elke zone ( alleen bodem of bodem & muren / waterlijn ).

robot 2robot 3robot 4robot 5
De reiniger schrobt, zuivert en filtert uw zwembad zelfstandig.
Geen montage, geen bevestigingen.
Stekker in het contact en inschakelen en de bodemzuiger RT start de reiniging.
De adaptieve zoeklogic met microprocessor optimaliseert de reiniging naar aanleiding van het formaat en de grootte van het bassin.
Het reinigen van het filter wordt aanmerkelijk vereenvoudigd door de positie aan de bovenzijde.

2 reinigingsprogramma's;
- 1 x alleen bodem (90 min.)
- 1 x bodem, wanden en waterlijn (150 min.)
Door het corrosievrije lager en een overbelastingbeveiliging wordt een hoge betrouwbaarheid gegarandeerd.
Cycloontechnologie voor een sterke en constante zuigkracht.
Inclusief caddy.

Technische gegevens:
- Zuigvermogen 283 liter / minuut
- Snoer: 15 meter
- Spanning: 230 - 240 V

Filter
- Type: uitneembaar filterelement, herbruikbaar
- Materiaal: gevouwen cellulose / Polyester - combinatie

Aandrijfsysteem
- Directe aandrijving met een Polyuretaan rupsband

 

L) Verwarming: (gas/mazout 5x goedkoper dan elektriciteit)

6 oplossingen:

a) Warmtepomp pompt 80% gratis warmte uit de lucht in uw zwembadheat perfector 2

Warmtepompen voor zwembaden zijn duurzame energiesystemen die energie uit de lucht omzetten in bruikbare warmte. Een warmtepomp kan die energie van een relatief lage temperatuur oppompen tot een voldoende hoge temperatuur om het zwembad te verwarmen. De werking van een warmtepomp is vergelijkbaar met die van een koelkast, maar dan in de omgekeerde richting: een medium heeft energie nodig om te verdampen en geeft energie af bij condensatie. Het oppompen tot een hogere temperatuur vraagt energie. Terwijl de meeste gangbare verwarmingssystemen hun energie volledig uit brandstof of een andere energiedrager halen, onttrekt de warmtepomp haar energie grotendeels (tussen 70 en 80 %) aan de lucht. De warmtepompinstallatie verbruikt dus viermaal minder energie dan een klassiek verwarmingssysteem.

De energiebesparing die bereikt kan worden met een warmtepomp wordt in grote mate bepaald door het temperatuurverschil tussen warmtebron en afgiftesysteem. Hoe kleiner dit temperatuurverschil, hoe hoger het rendement. Vanwege de relatief lage temperatuur die de warmtepomp levert, wordt ze idealiter toegepast voor zwembaden.

Lucht / water warmtepomp
Dit type warmtepomp wordt gebruikt in de zwembadtechniek. Bij dit type van warmtepomp wordt de warmte uit de omgevingslucht gehaald, om vervolgens op te pompen en aan het verwarmingssysteem toe te voegen. Erg hoge rendementen worden behaald tot buitentemperaturen van +7°C. Vooral toepassingen voor zwembadverwarming zijn voor de hand liggend voor deze toepassing. Openluchtbaden hoeven geen extra opwarming bij buitentemperaturen boven de 25°C, en indien de buitentemperaturen het vriespunt naderen wordt er meestal niet veel meer gezwommen. En juist binnen deze grenzen haalt de lucht/water warmtepomp haar hoogste rendementen. Zeker indien de warmte rechtstreeks aan het zwemwater kan afgegeven worden mits een roestvrijstalen warmtewisselaar en geen extra overgangsmedium meer dient gebruikt te worden ( CV water). Ook dient het water meestal slechts tot 30° à 31°C opgewarmd te worden, waardoor een erg hoge COP waarde bereikt kan worden door de lage condensortemperatuur. Indien bovendien deze opwarming ‘s nachts kan geschieden, kan bijkomend geprofiteerd worden van een lage kostprijs van het nachttarief. Natuurlijk is het beter voor het milieu om het zwembad uitsluitend op natuurlijke wijze te verwarmen, of door gebruik van zonnepanelen. Maar indien toch bijkomende verwarming noodzakelijk wordt om de actieve zwemperiode te verlengen, is deze warmtepomp wel de milieuvriendelijkste manier.  

De goedkoopste zwembadverwarming?
Neen, na de zonnecollectoren. Deze vragen een even grote investering, maar de energieopbrengst is gratis. Opgelet echter met zonnecollectoren: Geen zon, geen warmte! Warmtepompen nemen één deel energie op van het elektriciteitsnet om er vijf af te geven aan het zwembadwater. Die vijf zijn afkomstig uit de lucht en de warmte van de lucht is voorlopig nog gratis. Omdat de lucht meestal tussen de 15 en 25°C is in de zomer tijdens de werking van de warmtepomp en het uitwisselingsproces langzaam verloopt, werkt een warmtepomp zeer zuinig.

Een horizontale of verticale ventilator?
De ventilator van een goede warmtepomp zorgt dat verse lucht op de verdamper slaat en dat de koude gebruikte lucht efficiënt horizontaal of verticaal wordt verwijderd. De keuze tussen een horizontale of een verticale ventilator wordt bepaald door de plaats van de warmtepomp. Heb je een vrije ruimte van 5 meter, dan kan een warmtepomp met horizontale ventilator. Denk niet enkel aan de beplanting, maar ook aan het feit of je in zwempak de kille luchtstroom moet passeren. Een verticale ventilator kent dat probleem niet, maar vraagt meer onderhoud, omdat de ventilatoropening meer vuil opneemt.

COP?
Coëfficient Of Performance. Het rendement van de warmtepomp. Het afgegeven vermogen bv. 11 kW gedeeld door het opgenomen vermogen bv. 2,2 kW. De COP is 5.

1 kWh elektriciteit van het lichtnet levert u 5 kWh warmte in uw zwembad op. (4 kWh gratis!)

b) Zonnecollector als verdamper van de warmtepomp: geen reclamatie van de buren voor lawaai

Ideaal voor zwembaden. Aangevroren panelen op uw plat dak (Geen lawaai!, en U moet er niet op kijken)

thermodynamische warmtepomp

c) Zonnecollector als windscherm

zonnecollector als windschermwindscherm zonnecollectorzonnecollector op dak voor zwembad

De OKU zonnepanelen zijn vervaardigd uit hoogwaardige kwaliteit PE en hierdoor geschikt voor permanente installatie. Het probleem is bekend. Een buitenbad dat niet verwarmd wordt, is in de zomer slechts 3-4 weken per jaar comfortabel warm. Zeer kort als je denkt aan het werk en investeringen die hiervoor gemaakt zijn. Een binnenbad moet het hele jaar door verwarmd worden, ook in de zomer.
Een zwembad verwarmen met conventionele energiebronnen is een kostbare zaak, en tevens een belasting op het milieu. Het verwarmen van een zwembad is een perfecte toepassing van zonne-energie. Hoge temperaturen zijn niet nodig, maar er moet wel een grote hoeveelheid water verwarmd worden.
- Laag drukverlies - +/-0.003 bar bij 200 l/h/m²
- Debiet 150 tot 250 l/h/m²
- Vervaardigd uit 1 deel - homogeen zwart
- Gewicht +/- 6kg/m² - waterinhoud 6 l/m²
- Werkdruk 1.2 bar - 40°C
- Efficiency +/- 80% - tot 0,8kWh/m²
- Gemiddeld 0,5 tot 0,6 kWh/m²
- Over het algemeen te gebruiken met bestaande filterpomp
- Geen corrosie - bestand tegen zwembadwater
- Zwembadwater wordt rechtstreeks door paneel gepompt
- Geschikt voor permanent gebruik
- Temperatuurbestendig van -50°C tot 115°C
- Volledige oppervlakte benutting - vorst bestendig - beloopbaar

oku modellen

d) Warmtewisselaar

warmtewisselaar

 

Zie ook:

Zwembaden

 

champagnemooie madam zwembad


diverse logoslogo 1

"Een afgedekt zwembad in de tuin met automatische pH regeling: altijd een beetje veel vakantie zonder files, parkeerboetes, milieuboetes"

"Na een stresserende werkdag, kunnen thuiskomen en een hydromassage. Deze burn-out therapie werkt.


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2021 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 26/08/2020

Terug naar hoofdpagina