logo

Home Technische Info HVAC Zwembaden Gevel en dakreiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd installatiebedrijf.

Ventilatie

Verdeling warmteverlies in een niet-geïsoleerde woning

Dak

26 %

Muren

26 %

Vensters

20 %

Vloeren

15 %

Verluchting

13 %

 

Sinds 1 januari 2006, verplicht de wet het installeren van een minimum aan ventilatie om de kwaliteit van de lucht in de gebouwen te waarborgen. De verplichting om een ventilatiesysteem te plaatsen, net zoals dat het geval is voor de kwaliteit van het dubbel glas of de ramen of het aansluiten aan het elektriciteits- of waternetwerk in een gebouw, heeft als doel de bewoners een gezond en comfortabel leefmilieu te bezorgen conform aan de hedendaagse normen.

Waarom ventileren?

Meer dan 80% van onze tijd brengen we binnenshuis door.

Voor sommigen, de jongeren en de ouderen, is dat zelfs meer. Wetenschappers hebben aangetoond dat blootstelling aan vervuilde binnenlucht negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid. Elke dag ademt een mens zo'n 20.000 liter lucht in. De vraag is of die lucht wel gezond is? Want vele woningen zijn zo goed geÔsoleerd, dat er een muffe en ongezonde atmosfeer hangt. Daarom laat ook de vochtigheidsgraad in die woning vaak te wensen over. Het resultaat: schimmelvorming, al lergieŽn, enz. Ventilatie is dan ook van essentieel belang. Dit betekent echter niet dat het noodzakelijk is de ramen open te zetten om een luchtstroom op gang te brengen. Zo'n ventilatiesysteem voert onzuivere lucht af en zorgt voor een gecontroleerde toevoer van verse lucht. Alleen zo'n systeem houdt de binnenluchtkwaliteit op peil. Het zorgt ervoor dat uw huis ademt. En dat u zelf gezond blijft.

Door dagelijkse woonactiviteiten vervuilt de lucht en ontstaat vocht in de woning. Vocht is een belangrijke bron van verontreiniging. Een gemiddeld gezin produceert maar liefst 10 tot 15 liter vocht per dag met de alledaagse dingen, zoals koken, baden, douchen en wassen! Te veel vocht leidt tot schimmels, vochtplekken op de muur, huismijt en houtrot. Geuren in huis ontstaan bijvoorbeeld bij koken en vormen ook een verontreiniging. Tevens komen bij allerlei andere woonactiviteiten gassen vrij, zoals methaangas van de spijsvertering, CO2 bij ademhalen, tabaksrook, en vluchtige gassen bij gebruik van schoonmaakmiddelen, verf en lijm. Ventileren is dus zeker geen overbodige luxe!

Vroeger vond de luchtverversing in woningen plaats via de natuurlijke weg, door naden en kieren. Een groot nadeel was echter dat de ventilatie afhing van het weer. Bij harde wind of als het buiten koud was, werd de ventilatie ervaren als tocht en was er sprake van veel warmteverlies. Bij windstil weer was de ventilatie daarentegen vaak onvoldoende.

De huidige woningbouw is erop gericht om het energieverbruik voor verwarming zoveel mogelijk te beperken. Veel woningen van tegenwoordig zijn zo luchtdicht gebouwd dat er nauwelijks natuurlijke ventilatie kan plaatsvinden. Alsof er een glazen stolp overheen is gezet! Daarom is het nodig voor mechanische ventilatie te zorgen.

Belangrijk voor een behaaglijk gevoel is dat de ventilatie geen tocht oplevert. Een gewoon mechanisch ventilatie systeem zal bij een lage buitentemperatuur juist wel tocht geven, en bovendien leiden tot een hoger energieverbruik. De aangezogen lucht van buiten is namelijk veel kouder dan de lucht in de woning. Een ventilatiesysteem met warmteterugwinning werkt beter en comfortabeler.

Drie goede redenen:

5 vuistregels voor woningventilatie

1. Correct ventileren is:

2. Toevoer moet voorzien worden in de "droge ruimtes" (b.v. slaapkmer, living, bureau,... en afvoer moet voorzien worden in de "natte ruimtes" (b.v. toilet, keuken, badkamer,...)

3. Er zijn vier mogelijke systemen

4. Om een idee te hebben over volume toevoer per uur: In veel gevallen geldt de regel: 3,6 x de oppervlakte = toe te voeren m≥/h lucht.

5. Denk na over het ventilatiesysteem van bij het begin van het bouwconcept en zorg niet alleen voor correcte producten maar ook voor correcte installatie.

Dimensionering

What is Ventilation?
Ventilation is understood to be the replacement of a portion of air which is considered undesirable (polluted), by another that provides an improvement both in terms of purity, and of temperature, humidity, etc.
Functions
To maintain the air in an enclosure under suitable conditions of temperature, humidity, pressure, speed and degree of pollution to ensure the health and wellbeing of people, or living beings.
Flow Rate
This is the amount of air displaced in a given unit of time.(The flow given in the technical specifications is at free discharge, in other words, with no pressure loss). Flow is shown as Q and is usually expressed in m3/h, although it is also commonly expressed in m3/min, m3/sec, l/s, C.F.M
1m³/h = 3,6 l/s
1,7 m³/h = 1 C.F.M


The FLOW RATE and the section are related as follows:
Q = V * S = m³/h
V = Air speed (m/sec)
S = Section (m²) of the duct

S= d² * Π
         4

What is Pressure?
It is the pushing force per surface unit that air needs to circulate and overcome the resistance of the system (pressure losses). Pressure is given in: mmH2O and Pa
9,8 Pa = 1 mmH2O.
There are Three Types of Pressure:

Static Pressure (Pe): This is the force of the air in all directions on the walls of the tube, in a perpendicular direction to them.
Dynamic Pressure (Pd): Is the force that accelerates the air from zero to the velocity of the system. It is manifested only in the direction of the air.

There is a formula that links dynamic pressure and speed:  d = (V / 4,04)2

Speed Table with its Dynamic Pressure (table 3)

Dynamic Pressure mmH2O

1

0.06

2

0.24

3

0.55

4

0.98

5

1.53

6

2.20

7

3.00

8

3.92

9

4.96

10

6.12

11

7.41

12

8.82

13

10.35

14

12.00

15

13.78

16

15.68

17

17.70

18

19.85

19

22.11

20

24.50

21

27.01

22

29.65

Total Pressure:

This is the sum between the static pressure and the dynamic pressure Pt = Pe + Pd

What is Noise?

It is the audible sound, that is propagated through the air and which is unpleasant to the receiver.
The Sound Pressure (Lp) level is what we really hear and it varies according to the premises and the distance between the source of the noise (extractor or fan) and the receiver.
The Sound Power (Lw) level is the amount of sound energy of a sound source (extractor or fan) every second and it is constant, in other words, it does not vary according to the premises or the distance from the sound source.
  Sound pressure level (dB)

Noise

dB

Examples

Deafening

120
110

Thunder
Cannon fire
Steam whistle

Very Strong

100
90
60

Train in a tunnel
Street with dence Traffic noisy factory

Strong

70
60

Noisy office
Medium-sized workshop
Radio with the volume up high

Moderate

60
50

Large shop
Office

Gentle

40
30

Public library
Country road
Scrunching up paper
Quiet conversation

Very Gentle

20
10
0

Peaceful church
Silent night
Hearing limit

How to Choose a Fan?

You need to know the following parameters:


Output (Q m3/h): You have to determine the necessary flow according to:

Q = m3*Renow/h

Renew./Hour Table
Result of Health an Safety studies/Experience

  Services Sector and Premises

Classroom

2-4

Bank

3-4

Bar-cafe

10-12

Library

3-5

Cinema-theatre

10-15

Industrial Kitchen

15-30

Canteen

5-10

Recording studio

10-12

Garage

6-8

Gym

6-12

Entrance hall

3-5

Hospitals

4-6

Public lavatories

8-15

Laundry

15-30

Offices

4-8

Baker's

20-30

Restaurant

5-10

Dance hall

6-8

Conference room

8-12

Hairdressing salon

10-15

Meeting room

4-8

Q = nº person * m³/h

Normal activity with no smoking

29 m³/h per person

Normal activity with smoking

58 m³/h per person

Light physical activity

45 m³/h per person

Industrial warehouses and premises

60 m³/h per person

 

EPB decreet: Belgische wettelijke verplichting voor nieuwbouwwoningen. Voor het ventileren van een woning wordt onderscheid gemaakt tussen vier verschillende vormen van ventilatie, type A, B, C en D.

Type A: natuurlijke ventilatie

Bij deze vorm van ventileren gebeurt zowel de toevoer van verse lucht, als de afvoer van vervuilde lucht zonder zonder ventilatoren. Er is sprake van volledige natuurlijke ventilatie. Het nadeel van dit systeem is dus dat men geen enkele controle heeft over de hoeveelheid lucht die aan- en afgevoerd wordt. Het systeem berust namelijk op het principe van natuurlijke trek die veroorzaakt wordt door de thermische beweging van lucht (warme lucht stijgt). Wanneer de temperatuursverschillen tussen binnen- en buitentemperatuur voldoende groot zijn, kan dit systeem naar behoren functioneren.

Type B: toevoer met ventilatoren

Bij het systeem B wordt verse lucht met behulp van ventilatoren in de woning gepompt langs aanvoeropeningen in leefruimten, slaapkamers, burelen, etc... De vervuilde lucht wordt zo gedwongen om de woning via de afvoeropeningen in de vuile ruimten te verlaten. De afvoeropeningen monden uit in een kanaal, dat net zoals bij het type A, boven de nok van het dak uitsteekt. 

Type C: afzuiging met ventilatoren

Een ventilatiesysteem van het type C zal de vervuilde lucht via afvoerroosters in o.a. toiletten, badkamers, douchecellen, bergingen en keukens uit de woning zuigen en afvoeren naar buiten. Door de onderdruk die hierdoor gecreŽerd wordt, wordt verse lucht via raamroosters de woning binnengebracht. Intern in de woning wordt de lucht tussen de kamers getransporteerd via roosters in deuren, of via een opening onder de deuren. Meestal wordt een bedieningsschakelaar in de keuken geplaatst, waarbij men keuze heeft tussen laagstand, middenstand en hoogstand. De ventilatie wordt nooit uitgezet.

De ventilatie warmtepompboiler van Aéraulix
Atlantic ontwikkelde een warmtepompboiler die zijn warmte pompt uit de afgevoerde ventilatielucht. Op die manier genereert men de warmte voor het sanitair warm water uit de afgezogen binnenlucht. Hierdoor zijn er geen problemen met bacteriële verontreiniging van de aanvoerlucht in ventilatiesystemen. Het systeem bestaat uit enkel een binnentoestel, zonder buitengroep. De compacte boiler heeft een capaciteit van 200l.. Het geluidsniveau is <36 dB(A). De COP is beter dan 4. Het opgenomen vermogen is 800W.

aéraulixkarakteristieken aéraulux werkingsprincipe Aéraulix

http://www.aeraulix.fr/

http://www.domotelec.fr/achat/chauffe-eau-thermodynamique-vmc/p-1404-atlantic-aeraulix.html

 

Type D: balansventilatie

Ventilatie van het type D, wordt ook balansventilatie genoemd. Het systeem is gebaseerd op het creŽren van een evenwicht tussen aan- en afvoer van lucht in de woning. Over het algemeen wordt op de zolderverdieping een zogenaamde ventilatiebox voorzien, die de afvoer van vervuilde lucht, en de aanvoer van verse lucht voor zijn rekening neemt. In de ventilatiebox zijn aparte energiezuinige ventilatoren voor aanvoer en afvoer voorzien. Vervuilde lucht wordt verwijderd via afvoerroosters in de badkamer, douche, keuken, toilet. Simultaan levert de groep via een kanaal dat in verbinding staat met de buitenlucht, verse lucht aan in lokalen zoals de leefruimte, slaapkamer en bureel. Meestal ook met warmterecuperatie. Zo wordt tot 80% van de warmte die zich in de vervuilde lucht bevindt, gerecupereerd en terug in de woning gebracht.

Eenpuntbalansventilatie 

Werking van systeem met balansventilatie: 

2. Passiefhuizen

In passiefhuizen wordt er aangezogen door een lange aanzuigbuis in de grond doorheen de tuin. Daardoor is de aangezogen lucht in de winter reeds voorverwarmd op de grondtemperatuur van 8įC . Opgelet: de zuigleiding moet gans het jaar door gebruikt worden, anders schimmelvorming aan de binnenkant van de buizen.

 3. Aanpassing bestaande woningen

Vlakke ventilatoren: CATA LHV 160, LHV 190, LHV225, LHV 300, LHV 350, LHV400

cata vesterventilatoren

Zie ook :

"We don't have much money to do this, so we are going to have to think "                              Lord Ernest Rutherford


© 2019 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242  Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 1/10/2019

Terug naar hoofdpagina