logo

Home Technische Info HVAC Zwembaden Gevel en dakreiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd installatiebedrijf.

 

Type D: balansventilatie wordt de toekomst.

Zie ook: éénpuntbalansventilatie

ventilatie type D

Sinds 1 januari 2006, verplicht de wet het installeren van een minimum aan ventilatie om de kwaliteit van de lucht in de gebouwen te waarborgen. De verplichting om een ventilatiesysteem te plaatsen heeft als doel de bewoners een gezond en comfortabel leefmilieu te bezorgen conform aan de hedendaagse normen. Het nieuwe E80 peil vanaf 1/1/2010 zal iedereen verplichten om balansventilatie te voorzien in elke nieuwbouw.  

EPB decreet bijlage 5 en bijlage 6:

Belgische wettelijke verplichting voor nieuwbouwwoningen. 

NBN D50-001

De Belgische norm NBN D 50-001 'Ventilatievoorzieningen voor woongebouwen' is gepubliceerd in oktober 1991 en geeft richtlijnen om te komen tot woningen die op een degelijke manier kunnen geventileerd worden. Het is de taak van de opdrachtgever en/of de uitvoerder om ventilatievoorzieningen zoals geëist door de norm, in gebouwen met een woon- of verblijfsfunctie, aan te brengen. De bewoners zijn vrij deze voorzieningen al dan niet te gebruiken. De norm eist enkel dat de voorzieningen aanwezig zijn. Dit impliceert wel dat de bewoner zelf de verantwoordelijkheid draagt bij problemen en schade door het niet gebruiken van de ventilatievoorziening.

De norm geeft aan tot welke debieten je de in- of afvoer van lucht mag beperken. Deze regels kan je realiseren door de toevoeropening voor natuurlijke toevoer te dimensioneren op 10 cm² per m² vloeroppervlakte en de afvoerkanalen voor natuurlijke afvoer te berekenen op 10 cm² per dm³/s. Dit geeft voor een WC bijvoorbeeld opening van 70 cm² of een gat met een minimale diameter van 100 mm. Voor een keuken of badkamer wordt dit 140 cm² of een gat met een diameter van 150 mm.

In geval van mechanische toe- en/of afvoer van lucht moet de installateur ervoor zorgen dat het ventilatiesysteem geen luchtsnelheden van meer dan 4m/s opwekt. De norm NBN 50-001 specifieerd geen bepaalde voorwaarden wat de diameters van luchtkanalen bij mechanische toe- en afvoer betreft.

Type D: balansventilatie

Ventilatie van het type D, wordt ook balansventilatie genoemd. Het systeem is gebaseerd op het creëren van een evenwicht tussen aan- en afvoer van lucht in de woning. Over het algemeen wordt op de zolderverdieping een zogenaamde ventilatiebox voorzien, die de afvoer van vervuilde lucht, en de aanvoer van verse lucht voor zijn rekening neemt. In de ventilatiebox zijn aparte energiezuinige ventilatoren voor aanvoer en afvoer voorzien. Vervuilde lucht wordt verwijderd via afvoerroosters in de badkamer, douche, keuken, toilet. Simultaan levert de groep via een kanaal dat in verbinding staat met de buitenlucht, verse lucht aan in lokalen zoals de living, slaapkamer en bureel. Met warmterecuperatie. Zo wordt tot 80% van de warmte die zich in de vervuilde lucht bevindt, gerecupereerd en terug in de woning gebracht. De verbinding tussen de natte ruimten en de droge ruimten moet 70 cm² bedragen. Dit is een spleet onder een 1 meter brede deur van 7 mm dikte.  

Werking van systeem met balansventilatie: 

Dimensionering:

Welke debieten moeten gerespecteerd worden volgens NBN D 50-001 voor een basisventilatie van gewone ruimten? 

http://www.soler-palau.be/_nl/pdf/aeraulique.pdf

Om een idee te hebben over volume toevoer en afvoer per uur:  

De regel: 3,6 x de oppervlakte = toe te voeren m³/h lucht.

"Gelijkstroom"motoren:

TAC motor

 

 

 

Ultramodern zijn de ECM (Electronicaly Commutated Motor)  "gelijkstroom"motoren. Deze  zijn 50% zuiniger dan de klassieke 230V inductie condensator wisselstroommotoren. Het debiet is 100% moduleerbaar. Een ventilator van 400 m³/h heeft een verbruik van 115W, 50W of 22 Watt. (drie standen) . Deze motor maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van motortechnologie, zoals de elektronisch gecommuteerde ECM motor. Het zijn motoren op gelijkstroom zonder borstels met permanente magneten in de rotor die gevoed worden door een primaire 230V wisselspanning waarbij de frequentie van de statorompoling (commutatie) gemoduleerd wordt. De ingebouwde elektronische frequentiemodule moduleert de statorcommutatiefrequentie en zorgt voor het variabele toerental en dus debiet van de ventilatormotor. Deze motoren bestaan sinds 1993 en dit is de 3e generatie van deze technologie.  

Intelligente motor voor een intelligente ventilator:

De ECM motor realiseert ten allen tijde,  ogenblikkelijk, zeer precies het optimale werkingspunt van de ventilator.

Extreem hoog rendement:

Het rendement van de motor is zeer hoog, dit bij om het even welke snelheid. Voor draaisnelheden tussen de 300 en de 1.800 tr/min haalt hij een rendement tussen de 60 en de 85%. Deze ventilatoren zijn specifiek gericht op het besparen van elektrische energie. Zo ligt het verbruik tot 80% lager dan bij een standaard centrifugaal ventilator aangedreven door een éénfasige condensatorinductiemotor.

Er zijn drie manieren om het debiet te regelen:

http://www.dero.nl/archief/archief_dec_08/art9.pdf

http://www.nailor.com/pdf/ECM_1.pdf

Besluit : Dit is geen motor meer, maar een debietgeregelde teruggekoppelde ventilator die steeds werkt in zijn optimaal werkingspunt met aangepaste hoog rendementsmotor, welke geen inductiemotor is. Het is een motor met permanente magneet in de rotor en variabele ompoling van de stator door variatie van de statorcommutatiefrequentie met een ingebouwde frequentieregelaar. Deze produceert geen sinusvormige spanning , maar een variabel pulserende gelijkspanning (blokvorm).    

Opgelet:

Premie:

U wenst een premie aan te vragen voor ventilatie? Al onze toestellen hebben de verplichte EN308-norm.

http://www.energiesparen.be/subsidies

Ventilatie ; Balansventilatie of type D ventilatie ; Eénpunt balansventilatie ; Push/pull ventilatie voor warmterecuperatie ; Ventilatie type C ; Ontvochtiger ; Warmtepompboiler als ventilatie type C ; Warmtepompboiler ; Destratificatie

Cata ventilatoren ; Ventilator diameter 90 mm ; Venetiaanse luiken ; Eénpunt balansventilatie ; Fluisterstille ventilator ; Elektrisch zuinige ventilator ; Fluisterstille toevoerventilator

"Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry  


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2019 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 30/09/2018

Terug naar hoofdpagina