logo

Home HVAC Zwembaden Reiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd HVAC installatiebedrijf. Wij modificeren en bouwen €uro- en energiebesparende zwembaden.

Thermodynamische zonnecollector is een warmtepomp.thermodynamische warmtepomp 32

Ideaal voor zwembaden.

Zwembadwarmtepomp  zonder lawaaierige ventilator
termodynamische warmtepomp 1thermodynamische warmtepomp 2
thermodynamische zonnecollector 3thermodynamische zonnecollector 4thermodynamische zonnecollector 5thermodynamische zonnecollector 6

thermodynamische zonnecollector 7thermodynamische zonnecollector 21

Werking: als een omgekeerde frigo

Het koudemiddel stroomt door het thermodynamische paneel. Het koudemiddel absorbeert de omgevingsenergie via het thermodynamische paneel. Het temperatuurverschil tussen het koudemiddel en de omgevingstemperatuur zorgt dat het koudemiddel verdampt. De compressor zorgt dat de gassen worden gecomprimeerd, hierdoor gaat de druk omhoog en daarmee gaat ook de temperatuur omhoog. Het koudemiddel gaat door de condensor, deze bestaat uit een warmtewisselaar die om het buffervat zit, hier wordt de warmte afgegeven aan het water in het warmtewisselaar. Onder hoge druk en na afgeven van de warmte in de condensor, komt het koudemiddel in de expansieklep weer in vloeibare vorm. Hier wordt de druk teruggebracht en daardoor kan het koudemiddel weer in het thermodynamisch paneel stromen

thermodynamische warmtepomp 11thermodynamische warmtepomp 12

thermodynamische warmtepomp 13thermodynamische zonnecollector 20

Recupereert de energie, warmte van:

Voordelen van het systeem:

Nadelen van het systeem:

 

thermodynamische wartempopthermodynamische wartempomp 31

thermodynamische warmtepomp 32
thermodynamische warmtepomp 33thermodynamische warmtepomp 34

 

Warmtepomp pompt 80% gratis warmte uit de lucht, zon, sneeuw, regen in uw zwembad

Warmtepompen voor zwembaden zijn duurzame energiesystemen die energie uit de lucht omzetten in bruikbare warmte. Een warmtepomp kan die energie van een relatief lage temperatuur oppompen tot een voldoende hoge temperatuur om het zwembad te verwarmen. De werking van een warmtepomp is vergelijkbaar met die van een koelkast, maar dan in de omgekeerde richting: een medium heeft energie nodig om te verdampen en geeft energie af bij condensatie. Het oppompen tot een hogere temperatuur vraagt energie. Terwijl de meeste gangbare verwarmingssystemen hun energie volledig uit brandstof of een andere energiedrager halen, onttrekt de warmtepomp haar energie grotendeels (tussen 70 en 80 %) aan de lucht. De warmtepompinstallatie verbruikt dus viermaal minder energie dan een klassiek verwarmingssysteem.

De energiebesparing die bereikt kan worden met een warmtepomp wordt in grote mate bepaald door het temperatuurverschil tussen warmtebron en afgiftesysteem. Hoe kleiner dit temperatuurverschil, hoe hoger het rendement. Vanwege de relatief lage temperatuur die de warmtepomp levert, wordt ze idealiter toegepast voor zwembaden.

Lucht/zon/regen/sneeuw // water warmtepomp
Dit type warmtepomp wordt gebruikt in de zwembadtechniek. Bij dit type van warmtepomp wordt de warmte uit de omgeving gehaald, om vervolgens op te pompen en aan het verwarmingssysteem toe te voegen. Erg hoge rendementen worden behaald, zomer en winter. Vooral toepassingen voor zwembadverwarming zijn voor de hand liggend voor deze toepassing. Openluchtbaden hoeven geen extra opwarming bij buitentemperaturen boven de 25°C, en indien de buitentemperaturen het vriespunt naderen wordt er meestal niet veel meer gezwommen. En juist binnen deze grenzen haalt de lucht/water warmtepomp haar hoogste rendementen. Zeker indien de warmte rechtstreeks aan het zwemwater kan afgegeven worden mits een titanium warmtewisselaar en geen extra overgangsmedium meer dient gebruikt te worden ( CV water). Ook dient het water meestal slechts tot 30° à 31°C opgewarmd te worden, waardoor een erg hoge COP waarde bereikt kan worden door de lage condensortemperatuur. Indien bovendien deze opwarming ‘s nachts kan geschieden, kan bijkomend geprofiteerd worden van een lage kostprijs van het nachttarief. Natuurlijk is het beter voor het milieu om het zwembad uitsluitend op natuurlijke wijze te verwarmen, of door gebruik van zonnepanelen. Maar indien toch bijkomende verwarming noodzakelijk wordt om de actieve zwemperiode te verlengen, is deze warmtepomp wel de milieuvriendelijkste manier.  

De goedkoopste zwembadverwarming?
Neen, na de zonnecollectoren. Deze vragen een even grote investering, maar de energieopbrengst is gratis. Opgelet echter met zonnecollectoren: Geen zon, geen warmte! Warmtepompen nemen één deel energie op van het elektriciteitsnet om er vijf af te geven aan het zwembadwater. Die vijf zijn afkomstig uit de lucht en de warmte van de lucht is voorlopig nog gratis. Omdat de lucht meestal tussen de 15 en 25°C is in de zomer tijdens de werking van de warmtepomp en het uitwisselingsproces langzaam verloopt, werkt een warmtepomp zeer zuinig.

Hieronder ziet u een berekening om het prijsverschil aan energiekosten te kunnen vergelijken tussen een warmtepomp, een elektrische verwarming en een CV verwarming. Wij gaan uit van:

Zonnecollector:
De dimensionering van een zonnecollector: U moet de oppervlakte van uw zwembad verdubbelen. Vacuumbuiscollector is ideaal. Nooit teveel warmte!

Zwembadwarmtepomp:
Een zwembadwarmtepomp heeft een COP van 5. Dit wil zeggen dat de warmtepomp theoretisch in staat is om 5 kWh aan warmte te produceren voor elke kWh ze uit het elektriciteitsnet haalt. Dit kan men gelijkstellen aan een rendement van 500%. Voor de productie van 1 GJ ofwel 1000 MJ warmte heeft de warmtepomp 1000/5 = 200 MJ aan elektriciteit nodig, ofwel 200/3,6 = 55,5 kWh. De kosten hiervoor bedragen aan dagtarief 55,5 * € 0,23 = € 12,76. De kosten hiervoor bedragen aan nachttarief 55,5 * € 0,14 = € 7,77.

Gas:
Gas met hoogrendementsketel: de productie van 1 GJ warmte met een hoogrendementsketel. Voor de productie van 1 GJ ofwel 1000 MJ warmte heeft de hoogrendementsketel 1000/0,90 = 1100 MJ aan aardgas nodig, ofwel 1100/35,2 = 31,5 m³ aardgas. De kosten hiervoor bedragen 31,5 * € 0,60 = € 19,00.

Elektrisch:
Bij gewone elektrische verwarming heb je slechts een rendement van 98%. Om hetzelfde resultaat met een elektrische verwarming te bereiken is € 5*12,76 = € 63,8 elektriciteit aan dagtarief en € 5* 7,77 = € 38,85 elektriciteit aan nachttarief benodigd. Bij een gasgestookte elektriciteitscentrale met een rendement van 40% is uiteindelijk slechts 333 / 0,40 = 833 MJ ofwel 23,7 aardgas nodig, tegenover 35,5 m³ bij de hoogrendementsketel.

Een horizontale of verticale ventilator?
Geen ventilator

De ventilator van een goede warmtepomp zorgt dat verse lucht op de verdamper slaat en dat de koude gebruikte lucht efficiënt horizontaal of verticaal wordt verwijderd. De keuze tussen een horizontale of een verticale ventilator wordt bepaald door de plaats van de warmtepomp. Heb je een vrije ruimte van 5 meter, dan kan een warmtepomp met horizontale ventilator. Denk niet enkel aan de beplanting, maar ook aan het feit of je in zwempak de kille luchtstroom moet passeren. Een verticale ventilator kent dat probleem niet, maar vraagt meer onderhoud, omdat de ventilatoropening meer vuil opneemt.

COP?
Coëfficient Of Performance. Het rendement van de warmtepomp. Het afgegeven vermogen bv. 11 kW gedeeld door het opgenomen vermogen bv. 2,2 kW. De COP is altijd 5!.
1 kW elektriciteit van het lichtnet levert u 5 kW warmte in uw zwembad op. (4 kW gratis!)

SPF?
Seasonal Performance Factor. Het rendement van de warmtepomp. Het afgegeven vermogen bv. 11 kW gedeeld door het opgenomen vermogen bv. 2,2 kW. De SPF is altijd 5!.
1 kW elektriciteit van het lichtnet levert u 5 kW warmte in uw zwembad op. (4 kW gratis!).

Het rendement (COP) aangegeven bij de aankoop van een lucht/water warmtepomp is het theoretische rendement. Dit ligt meestal een stuk hoger dan het rele rendement. Wel is het duidelijk dat er grote verschillen zijn. Als men toch het rele rendement wil weten, gaat men ervan uit dat de COP met 0,4 0,7 verminderd moet worden; dit hangt natuurlijk af van het type warmtepomp. Zo wordt bij een bodem/water warmtepomp het rendement opgegeven bij B0/W35 maar bij een goed gedimensioneerde bron zal de temperatuur nooit zakken onder de 0C en ligt deze bij het begin van het stookseizoen zelfs op 10 a 12C. Buiten een goede warmtepomp is het belangrijk dat de gevraagde vertrektemperatuur zo laag mogelijk is. Hierdoor worden warmtepompen vaak gecombineerd met vloerverwarming. Het rendement op een stookseizoen bekeken noemt men de SPF (Seasonal Performance Factor).

https://nl.wikipedia.org/wiki/Warmtepomp#SPF

Beïnvloedingsfactoren?
De volgende factoren beïnvloeden de comforttemperatuur en de kostprijs van de opwarming:

Titanium warmtewisselaar

Geschikt voor elk type zwembadwater. Zout, chloor of broom

Tips om het rendement van de thermodynamische zonnecollector te verhogen
Een juiste installatie en gebruik van een warmtepomp is erg belangrijk om het zwembad goed op temperatuur te krijgen en te houden.

Afdekken !!!!

Dimensionering
http://www.fairland.com.cn/sizing_calculation.html
warmtepomp zonder afdekkingwarmtepomp met afdekking

Zie ook:

Zwembaden

 

champagnemooie madam zwembad


diverse logoslogo 1

"Een afgedekt zwembad in de tuin met automatische pH regeling: altijd een beetje veel vakantie zonder files, parkeerboetes, milieuboetes"

"Na een stresserende werkdag, kunnen thuiskomen en een hydromassage. Deze burn-out therapie werkt.


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2019 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 23/06/2019

Terug naar hoofdpagina