logo

Home Technische Info Contact Pers Vacatures

31 jaar ingenieurservaring in industriële en huishoudelijke projecten. 

Het beste is maar goed genoeg.


Dakisolatie               

Lekt uw huis ook geld?

Verdeling warmteverlies in een niet-ge´soleerde woning

Dak

26%

Muren

26%

Vensters

20%

Vloeren

15%

Verluchting

13%

26% van de warmte gaat verloren langs het dak

2015: Dakisolatie
De Vlaamse overheid maakt er een prioriteit van dat tegen 2020 iedere woning voorzien is van dakisolatie. Dit is bovendien de enige energiebesparende investering die ook nog recht geeft op een federale belastingvermindering. De premie voor dakisolatie is ook van toepassing voor zoldervloerisolatie, maar in eenzelfde woning kunnen nooit beide samen gesubsidieerd worden.
Kostprijs?
— 16 tot 31 €/m², afhankelijk van de dikte van het isolatiemateriaal en de Rd-waarde, inclusief plaatsing (exclusief btw).
— 3 tot 18 €/m², zonder plaatsing (exclusief btw).
Subsidies? Federale belastingvermindering: 30 % van het factuurbedrag (inclusief btw, maximale belastingvermindering 2.930 euro).
Premie Vlaamse netbeheerders:
Werken uitgevoerd door een aannemer:
— 6 €/m² (Rd 3,5), maximaal €720.
— 7 €/m² (Rd 4), maximaal €840
— 8 €/m² (Rd 4,5), maximaal €960
Werken uitgevoerd door een doe-het-zelver:
— 3 €/m² (Rd 3,5), maximaal €360
— 3,5 €/m² (Rd 4), maximaal €420
— 4 €/m² (Rd 4,5), maximaal €480
Terugverdientijd?
Werken uitgevoerd door een aannemer: ongeveer 1,5 jaar, afhankelijk van de dikte van de isolatie en de Rd-waarde.
Voor doe-het-zelvers: ongeveer 1 jaar, afhankelijk van de dikte van de isolatie en de Rd-waarde.

Meer info : http://www.energiesparen.be/vlaamsedakisolatiepremie

Hoe aanvragen?

Om de Vlaamse dakisolatiepremie te bekomen, moet u het subsidieaanvraagformulier 2009 voor een dakisolatiepremie van uw elektriciteitsdistributienetbeheerder gebruiken en bij hem indienen. Het aanvraagformulier kunt u bij uw netbeheerder aanvragen of downloaden van zijn website.  Op dit formulier kunt u de toelating geven aan de netbeheerder om uw gegevens te bezorgen aan de Vlaamse overheid voor de aanvullende dakisolatiepremie.

Indien de netbeheerder u op basis van uw premieaanvraag dakisolatie 2009 een premie toekent Ún de ge´soleerde dakoppervlakte bedraagt minstens 40 m▓, zal de Vlaamse overheid automatisch een bijkomende premie uitbetalen. U hoeft hiervoor met andere woorden geen apart aanvraagformulier in te vullen.

Als u uw netbeheerder niet kent, kunt u deze informatie gratis opvragen via het nummer 1700 of opzoeken via de subsidiemodule van de website www.energiesparen.be

De vijf grootste fouten bij dakisolatie

1) Luchtspouw tussen isolatie en onderdak

Het is een misvatting dat er tussen de isolatie en het onderdak een ruimte open moet blijven voor ventilatie. Hoe meer buitenlucht (meestal koud en vochtig) er bij de constructie kan, hoe groter het risico op condensatie, en dus op vochtproblemen. Het volledig opvullen van de ruimte tussen onderdak en lucht- en dampscherm is daarom de beste oplossing, niet alleen vanuit thermisch, maar ook vanuit akoestisch oogpunt.

2) Te weinig isolatie

Je kan nooit te veel isoleren. En het is niet zo dat een dikke laag isolatie schimmel veroorzaakt. Het tegendeel is waar. Schimmel en condensatie ontstaan precies op die plaatsen waar de isolatie ontbreekt of niet is geplaatst volgens de regels van de kunst.
Als je werkt met minerale wollen zijn isolatiedikten tussen 12 en 20 cm aan te raden. Het komt eigenlijk hier op neer: isoleer met de bekende materialen van vandaag (waarvan de goede werking bewezen is), volgens de normen van overmorgen. Zo investeer je op lange termijn in je woning.
Wanneer de hoogte van de draagstructuur (de kepers) onvoldoende isolatiedikte toelaat, kan je een tweede laag isolatie aanbrengen tussen een houten lattenstructuur die je haaks op het bestaande keperwerk kunt bevestigen.

3) Niet lucht- en dampdicht

Een geïsoleerd hellend dak moet lucht- én dampdicht zijn. Een gebrekkige lucht- en dampdichtheid verhogen de kans op inwendige condensatie en kunnen tocht veroorzaken. Hierdoor kan het energieverbruik ten gevolge van ongecontroleerde ventilatie toenemen.
Gipskartonplaten mogen dan wel voldoende luchtdicht zijn, maar laten nog heel wat damp door. Bij niet-luchtdichte isolatieplaten, vb. naakte glaswolplaten, is het bijgevolg noodzakelijk een damp-remmende folie (vb. poly-ethyleenfolie van 0.2 mm) aan te brengen om aan bovengenoemde eisen te voldoen. Dit dampscherm moet steeds aan de warme zijde (de onderzijde) geplaatst worden.
Bij de traditionele spijkerflensdekens fungeert de blinkende bekleding als damp-remmende laag.

4) Onderbreking van het isolatiemateriaal en het dampscherm

De isolatiemantel en het dampscherm mogen nergens onderbroken worden. Vergeet daarom niet heel nauwgezet de voegen af te kleven. Elektrische leidingen plaats je in de ruimte tussen de binnenafwerking en de damp-remmende folie zodat deze nergens doorboord moet worden. Omwille van dezelfde reden zijn inbouwspots in een geïsoleerd dak af te raden, tenminste als je hiervoor de isolatiemantel en het dampscherm moet doorbreken.

5) Te smalle isolatiedekens

Wanneer je voor de isolatie van een hellend dak met gelijke keperafstanden gebruik maakt van spijkerflensdekens, kies dan dekens die 1 à 2 cm breder zijn dan de afstand tussen de kepers. Het is belangrijk dat de isolatie aansluit tegen de volledige breedte van de keper.
Zeer belangrijk: het vastnieten van de flenzen of de damp-remmende folie gebeurt onderaan het hout, niet tegen de zijkant!
Voor onregelmatige dakstructuren wordt meestal gebruik gemaakt van isolatiematerialen die je zelf op maat snijdt en nadien afwerkt met een damp-remmende folie. In dat geval moet je er ook voor zorgen dat er geen opening blijft tussen de kepers en het isolatieproduct. Bij minerale wollen moeten de dekens dus ook 1 à 2 cm breder zijn dan de eigenlijke afstand tussen de kepers.

Dakisolatie: Drie oplossingen

Onze oplossing: Sarking dak

Hoe?

GoLanTec energietechniek legt de isolatieplaten op de volligeplanken op de kepers. Op het isolatiemateriaal komt een onderdak met pannelatten (tengellatten). Vervolgens komen de tengel- en panlatten.

sarkingdaksarking 1sarking 5

Sarkingdak:

Sarking 2sarking 3sarking 4

Een hellend dak wordt, traditioneel gezien, meestal aan de binnenzijde ge´soleerd. Soms is dit echter niet mogelijk of wenselijk. Isoleren aan de buitenzijde van het dak is dan een betere optie. Een dak dat aan de buitenzijde voorzien is van isolatiemateriaal noemt men een sarkingdak.

Werkwijze

Allereerst wordt de bestaande dakbedekking alsmede pan- en tengellatten verwijderd zodat de kale dakconstructie bloot komt te liggen. Bovenop de dakspanten worden vervolgens stijve isolatiepanelen aangebracht. Hierop komt een onderdakfolie te liggen die het dak winddicht en waterdicht moet houden. De tengellatten worden vervolgens met lange schroeven door het isolatiemateriaal heen in het bestaande keperwerk bevestigd. Aangezien de tengellaten aan grote krachten onderhevig zijn, moeten de schroeven moeten minimaal 6 cm. in de keperbalken bevestigd worden. Als dit alles is gebeurd, kunnen de panlatten en de (nieuwe) pannen worden aangebracht.

Voordelen sarkingdak

• De dakconstructie is beschermd door de isolatie en gaat langer mee.
• Een Sarkingdak kan snel geplaatst worden en is interessant bij renovaties waarbij de dakbedekking vervangen moet worden.
• De binnenafwerking hoeft niet verwijderd te worden. Er is ook geen plaatsverlies.
• Door de combinatie van onderdak en isolatiepanelen ontstaat er een ononderbroken isolatieschild waarbij geen koudebruggen kunnen ontstaan.
Vooral bij renovaties heeft een sarkingdak een streepje voor: de bestaande binnenafwerking moet niet weg omdat de werken langs de buitenzijde van het dak gebeuren. Het is een efficiŰnte manier van isoleren. Het isolatiemateriaal bestaat uit platen die doorlopend gelegd worden. De kans op koudebruggen blijft dus tot een minimum beperkt. Het dakhout blijft beter beschermd doordat de isolatie erop ligt. Er is geen geen ruimteverlies is aan de binnenzijde.

Nadelen sarkingdak

• De stijve isolatiepanelen die gebruikt worden, zijn minder geluidwerend dan traditionele isolatiematerialen als glas- en steenwol. Wanneer je slaapkamers onder het dak wenst te plaatsen, doe je er goed aan het dak ook langs binnen te isoleren met geluidwerende isolatie.
• Het volledig luchtdicht isoleren van het dak vergt de nodige expertise.
• Qua kostprijs duurder dan een traditioneel dak met isolatie langs de binnenzijde.
Het grootste nadeel van een sarkingdak is de prijs van de materialen. Daar tegenover staat wel een snellere plaatsing

Dikte isolatie en minimale isolatiewaarden

Voor het isoleren van een dak adviseert de overheid een warmteweerstand (RD-waarde) van minimaal 3 m▓K/W en bij voorkeur 4m▓K/W. Om aan deze waarde te komen, kunnen op het dak isolatieplaten (bijvoorbeeld polyurethaanpanelen) van 8 cm dik worden geplaatst die een lambdawaarde hebben van 0.024.

Kostprijs sarkingdak

De prijs van een sarkingdak kost in verhouding niet meer dan een traditioneel dak. De kostprijs van de externe isolatie komt ook overeen met de binnenafwerking van een klassieke dakafwerking.

Oude pannen behouden?

Bij het na-isoleren volgens het Sarkingdaksysteem kom je uit kostenoverwegingen misschien in de verleiding om de oude dakpannen te recupereren. En ofschoon dit een mogelijkheid is moet je rekening houden met volgende nadelen:

• Afhankelijk van de staat en kwaliteit van de oude pannen, kunnen ze vorstschade oplopen nu ze op een dak bevestigd worden dat goed ge´soleerd is. Vaak heeft dit te maken met onzichtbare vorstschade die al aanwezig is en die in de nieuwe situatie (ge´soleerd dak) verergert.

• Het is lastiger om oude pannen esthetisch keurig af te werken. Oude pannen zijn in de regel ook nooit maatvast, waardoor de regendichtheid niet meer gegarandeerd kan worden.

Aandachtspunt: luchtdichtheid bij een sarkingdak

Het luchtdicht krijgen van een Sarkingdak is soms eens een uitdaging. Het gaat dan vooral om de aansluiting bij de zijmuren en de aansluiting van de dakvoet ter hoogte van de kepers. Een aannemer met ervaring weet echter prima hoe hij deze punten moet aanpakken zodat de luchtdichtheid van de gehele constructie gegarandeerd is.

 sarking dak

 

Volgende isolatiematerialen worden door ons gebruikt:

Glaswol, foamglas, XPS, geŰxtrudeerd polystyreen, GeŰxpandeerd polystyreen EPS, Polyurethaan PUR, PIR polyisocyanuraat

Wij stellen 3 oplossingen voor, afhankelijk van de toepassing:

1. Glaswol                                                                                                                

Glaswol is een silicaat dat gebruikt wordt als thermische isolatie. Het is een product dat vervaardigd wordt uit zand en gerecycleerd glas. Het is niet brandbaar en niet oplosbaar in water, en daardoor erg geschikt als bouwmateriaal. Glaswol is simpel te verwerken. Het weegt weinig. Men kan het knippen  of snijden. Het kan worden gevouwen en in onregelmatige ruimte worden gepropt. Om het vast te zetten kunnen nietjes worden gebruikt. Een glaswoldeken heeft een zeer open, driedimensionele structuur. Lucht wordt als het ware ingesloten tussen de vezels en kan dus niet circuleren en warmte afvoeren: er wordt een isolerende luchtlaag gevormd. De nodige dikte is 12 cm. De lambda waarde varieert tussen 0.030W/(m.k.) Ó 0.040W/(m.k). De thermische weerstand Lvoor een zelfde dikte product kan dus variŰren tussen R = 2,50 m▓ K/W Ó R = 3,15 m▓K/W in 100 mm en gaan in enkellagig tot R = 6,50 m▓K/W in 260 mm bijvoorbeeld. Deze producten zijn ge´nstalleerd in 75% van alle woningen. Zij isoleren zowel tegen warmte en koude als tegen geluid.

2. Bewandelbaar polyurethaan voor betonzoldervloeren:                                   

EUROWALL is een isolatieplaat met een kern in hard polyurethaanschuim (PU) bekleed met gasdichte folies van kraftpapier en metaal waarvan ÚÚn zijde reflecterend en ÚÚn zijde matgrijs.  De reflecterende zijde is naar de luchtspouw gericht. De thermische isolatie van de plaat wordt gerealiseerd door het hard polyurethaanschuim met een volumegewicht in de kern van ▒ 30 kg/m│.  De gedeclareerde warmtegeleidingscoŰfficiŰnt D is 0,023 W/mK.  Om de reglementaire R waarde van 3 m▓K/W te realiseren is een dikte van 7 cm noodzakelijk. De afmetingen van de platen zijn 1200 mm  x 600 mm. De platen zijn voorzien aan de vier zijden van een tand en groef verbinding. 

Druksterkte bij 10% vervorming:  CS(10/Y)120 EN 826   > 120 kPa (1,2 kg/cm▓)

 

3. Bewandelbaar polyisocyanuraat (PIR) als nieuwe zoldervloer op houten dwarsbalken:sarkingdak 2

IKO enertherm ALU is een 100 % CFK’s, HCFK’s of HFK’s -vrije isolatieplaat met een kern uit hard polyisocyanuraat schuim, bekleed aan beide zijden met een meerlaags gasdicht aluminium complex.
Deze hoogwaardige reflecterende ALU-cachering is opgebouwd uit niet minder dan 7 lagen, samengesteld in één complex. Ze wordt getest onder extreme condities m.b.t. wateropname, mechanische eigenschappen, corrosiebestendigheid en emissiviteit.
http://www.enertherm.eu/product/alu/

http://products.enertherm.eu/products/download/18/en/I

TECHNISCHE GEGEVENS

TOEPASSINGEN:

Rooftop: plat dak isolatie voor hout, beton en steeldeck.
Sarking:
hellend dak isolatie (type NF met neutrale folie).
Floor:
vloerisolatie (vloerverwarming en betonvloeren).
Wall:
spouwmuurisolatie.
Wrap:
buitenmuurisolatie (gesloten voegen).
Comfort:
zolderisolatie.
Comfort easy:
zoldervloerisolatie.

 

 "Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry  


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2018 GoLanTec energietechniek| Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055310242 Fax: 055310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 30/01/2018

Terug naar hoofdpagina