logo

Home HVAC Zwembaden Reiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd HVAC installatiebedrijf en en bouwt energiebesparende HVAC oplossingen voor particulieren en industrie:

Zandfilter

Model 1: De kleinste zandfilter met automatische backwash

zandfilter 2

Model 2: Huishoudelijke zandfilter met automatische backwash

zandfilter 2
zandfilter 2zandfilter 2
AUTOMATISCHE REINIGINGSFILTER
Deze filter is speciaal ontworpen om hinderlijke geuren en smaken uit het water te verwijderen en kan zowel geplaatst worden op stads-, bron- als op regenwater.
Tevens wordt door een dubbele partikelfiltratie kristalhelder water verkregen.
Kristalhelder water voor elke kraan in uw huis

VOORDELEN
• Zuiver en kristalhelder water voor de volledige woning
• Verwijderen van hinderlijke geuren en smaken
• Filtratie van zwevende deeltjes
• Onderhoudsvriendelijk
• Compact
• Automatische backwash

Model 3: De middelgrote zandfilter met automatische backwash

zandfilter 1turbidex

Werkingsprincipe

Het water stroomt van boven naar onder over het zandbed. Alle onzuiverheden die groter zijn dan de zandkorrel worden tegengehouden. Onzuiverheden die kleiner zijn dan de zandkorrel worden niet tegengehouden door het zandbed. Bij een vers zandbed (voor een zwembad) is de korrelgrootte van het zand 0,4 tot 0,8 mm. Omdat er bovenop de zandfilter onzuiverheden blijven liggen (waaronder ook fijn materiaal), wordt de bovenlaag fijnmaziger dan 0,4 mm. Op die manier kunnen ook onzuiverheden die kleiner zijn dan 0,4 mm, worden afgefilterd. Na verloop van tijd wordt de bovenlaag helemaal ondoordringbaar (inlaatdruk stijgt - filterdebiet verminderd) en moet de filter gereinigd worden door terugspoelen. De opbouw van fijn materiaal bovenop de zandfilter, kan worden versneld door toevoegen van een vlokmiddel. Op die manier kunnen ook algen (fijner dan 0,4 mm) worden afgefilterd.

Onderaan de zandfilter zit een "collector". De collector bestaat uit een aantal buisjes met heel fijne gaatjes. De gaatjes in de collector zijn kleiner dan de zandkorrel, zodat alleen het water door de collector kan.

Op de zandfilter zit een 4-weg of een 6-wegkraan. Via deze kraan kan men de stromingsrichting van de waterstroom veranderen. Op die manier kan men het water van onder naar boven doen stromen. In dat geval, worden alle onzuiverheden die bovenop het zandbed liggen, opgetild en afgevoerd en wordt de zandfilter opnieuw schoon. Deze procedure noemt men ´terugspoelen´ of backwashen. Bij terugspoelen van een zandfilter wordt soms ook perslucht gebruikt.

Gepofte glasparels EGFM of AFM EGFM

Een nieuw revolutionair filtermedium. EGFM bestaat uit gerecycleerd glas dat tot 1000º C wordt verhit. Door de hitte springen de glaskorrels open (popcorneffect), hierdoor krijgt elk glasdeeltje een heel groot filteroppervlak. EGFM heeft daarnaast een bijzonder hoog negatief Zeta potentiaal (= verschil in potentiaal tussen de korrels en de omgeving) waardoor het extreem veel positief geladen ionen kan absorberen. Hierdoor vangt het zeer fijne vuil- en vlokdeeltjes op, maar haalt het bijvoorbeeld ook positieve ionen zoals ijzer en mangaan uit het water. EGFM bestaat dus niet uit normale glaskorrels, maar uit glaskorrels welke thermisch gepoft zijn en daardoor een negatieve lading krijgen. Daardoor is het als filtermedium uiterst geschikt. EGFM filtert alle vuildeeltjes tot 5μm (vergelijking: filterzand 45μm). Een ander voordeel van EGFM is dat het zelfreinigend is waardoor het een zeer lange levensduur heeft. De zelfreinigende eigenschap wordt gerealiseerd door de zogeheten “geleidingszone” welke elke EGFM korrel heeft. De kern van de glaskorrel is negatief geladen, maar daarbuiten is een geleidingszone met positief geladen deeltjes. Deze zorgen ervoor dat bacteriën geen grip hebben op de glasdelen waardoor de bacteriën geen bio-film kunnen opbouwen (dit in tegenstelling tot filterzand waar bio-filmen altijd aanwezig zijn). Omdat de bacteriën niet beschermd worden door een bio-film zijn ze heel eenvoudig met ontsmettingsmiddelen te vernietigen. Dit resulteert in een bacteriegroei welke 1 miljoen keer minder is dan bij een met zand gevuld filter. Hierdoor is het chloorverbruik dus ook automatisch aanzienlijk minder en ontstaan er dus ook minder ongewenste reacties
Een ander voordeel van EGFM is dat er veel korter teruggespoeld kan worden wat leidt tot een aanzienlijke waterbesparing. Het korter terugspoelen is mogelijk omdat de EGFM korrels weliswaar de vuildeeltjes aantrekken en vasthouden, maar niet absorberen. Tijdens het terugspoelen laten de vuildeeltjes hierdoor weer snel los om te worden afgevoerd naar het riool. Bij filterzand is het veel lastiger om de vuildeeltjes los te krijgen van de zandkorrels. Ondanks dit voordeel, geldt het advies om tóch minimaal 1 maal per week terug te spoelen. Bij openbare filters dienen de geldende VLAREM regels gerespecteerd te worden.
Door het gebruik van EGFM zal de zwembadbezitter worden beloond met sensationeel helder en schoon zwemwater waarbij het gebruik van chemicaliën zal worden verminderd. Vervang het filterzand door EGFM en het effect zal eenieder versteld doen staan. Het vervangen van filterzand door EGFM is eenvoudig.
Door de grote oppervlakte van de glaskorrels is ongeveer 10 á 15% minder EGFM nodig in vergelijking tot filterzand.

EGFM Glass Filter Medium
EGFM is een milieuvriendelijke filtervulling en hét alternatief voor het traditionele zandpakket. Het bestaat uit gerecycled glas dat verwerkt is volgens zeer hoge eisen voor wat betreft materiaaleigenschappen en hygiëne.

Kenmerken en grote voordelen van EFGM filterglas:
• heeft een goedkeuring van de Britse Drinkwater Autoriteit.
• is gemaakt overeenkomstig de BE EN 12904:2005 richtlijn.
• is getest en goedgekeurd door PWTAG (Pool Water Advisery Group / UK) en WRAP (Waste & Resources Action Programme / UK).
• wordt middels een uniek gepatenteerd
Crysteline proces geproduceerd waardoor het oppervlak weliswaar hoekig maar ook glad en glanzend is, dit voorkomt de aangroei van de bio
-film.
• is in staat om ca 30% meer verontreiniging uit het water op te nemen dan zand, zonder het zelf op te nemen
• maakt het zwembadwater helderder.
• zorgt voor een aanzienlijke verlaging van het waterverb
ruik, doordat er minder teruggespoeld hoeft te worden.
• slijt niet, daardoor heeft het een langere levensduur.
• is inzetbaar bij filters met filterkaarsen alsook met een doppenbodem.
• is verkrijgbaar in 3 verschillende gradaties in zakken van 25 kg.
• heeft een hoger soortelijk gewicht dan zand, hierdoor heeft u circa 15 % minder nodig dan bij gewoon zand.

grades EGFM

http://www.egfm.co.uk/index.php/en/

 

Turbidex

Turbidex

Voordelen drukfilters:

Nadelen drukfilters:

Bouw van de filter:
Tijdens de filtratie wordt het bovenste deel van het filtermedium vrij vlug verstopt. De snelheid van verstoppen zal uiteraard afhankelijk zijn van de fijnheid van het gebruikte filtermedium. Hoe fijner dit laatste, hoe vlugger de verstopping zal optreden dus hoe vlugger het drukverlies zal toenemen. Bovendien worden in een dergelijk geval slechts de bovenste lagen van het filtermedium nuttig gebruikt.
Daar tegenover staat dat de kwaliteit van het filtraat meestal uitstekend is.
Grovere filtermaterialen zullen een gebruik over grotere diepte toelaten en een minder vlugge toename van het drukverlies zodat minder frequent moet gewassen worden.
De kwaliteit van het aflopende water is daarentegen meestal minder gunstig dan bij fijne filtermaterialen. Hieruit volgt dat men tot een compromis moet komen , waarbij de praktijk heeft geleerd dat de optimale situatie zich voordoet wanneer men een korrelgrootte tussen 0,5 en 0,8 mm kiest en dit voor een enkelvoudig bed (alleen korrels van eenzelfde afmeting).

Men kan de nadelen van een te fijn filtermateriaal ook opheffen door gebruik te maken van dubbel- of multi-bed filters. Hierbij wordt gebruik gemaakt van materialen die niet alleen verschillende afmetingen vertonen maar ook een verschillende specifieke dichtheid (kg/l).

Multi-bed filter mult grade filtermultgrade 1multigrade 2http://www.tecnologiasdeagua.com/wp-content/uploads/2012/08/zeolita.jpg

Medium

Korrelgrootte (mm)

Specifieke dichtheid (kg/l)

Antraciet

1     mm

1,6 

Glasparels

0,5  mm

2,65 

Garnet

0,3 mm 

4,48

De werking van de filter bestaat nu hierin, dat de grove antracietkorrels bovenaan komen te liggen en het fijnere zand eronder. De schikking is zeer gunstig omdat het sterkst beladen water eerst gezuiverd wordt op het grofste filtermateriaal zodat een zekere penetratie in het medium mogelijk is en dus ook een niet al te vlugge verstopping. Het reeds voor een belangrijk deel gefilterde water vloeit dan over het fijne zandbed waardoor de laatste onzuiverheden worden tegengehouden zonder dat een vroegtijdige verstopping ervan voorkomt; Dit geeft een belangrijke winst in filtratieduur.
Het verschil in soortelijke dichtheid wordt zodanig gekozen dat na de wassing van de filter, waarbij water van onder naar boven door de filter wordt gestuurd, de korrels met de grootste dichtheid, namelijk het zand, eerst terug bezinken en pas daarna de lichtere antracietkorrels. Aldus ligt het bed, na de wassing, terug in goede orde, om de volgende filtratie te laten doorgaan.
Naast het voordeel in filtratieduur behaalt men met dubbelbed filters meestal ook hogere filtratiesnelheden. Typische cijfers vindt u hieronder;

Types

Diepte (cm)

Debiet (l/h.dmē)

Enkel

60-77 cm

70

Dubbel

Antraciet:    50 cm
Glasparels: 25 cm

120

Driedubbel

Antraciet:    50 cm
Glasparels: 15 cm
Garnet:        10 cm

120

Wassing
Bij de dimensionering van een filter moet men niet alleen rekening houden met de hoogte van het filtermedium en de steunlagen, doch ook met een vrije ruimte die moet worden voorzien voor de wassing. Bij de wassing van onder naar boven toe, zal het bed expanderen en afhankelijk van de watersnelheid waarmee wordt gewassen zal een expansievolume van 25% moeten voorzien worden. Gewoonlijk wordt daarbij nog een vrije boordhoogte van 20 cm als supplement voorzien.

Principe van deze techniek

Een zandfilter kan gebruikt worden als behandeling op zichzelf, maar kan ook deel uitmaken van een andere behandeling zoals bv. bij het ontijzeren van water. Of kan deel uitmaken van een reeks behandelingen zoals bv. als voorbehandeling bij omgekeerde osmose,… .
zandfilter1

In een snelle zandfilter vinden drie processen plaats:

  1. Filtratieproces: het water wordt doorheen het filtermateriaal geleid waardoor de vuildeeltjes/zwevende deeltjes in de korrels blijven hangen en zuiver water uit de snelle zandfilter stroomt. De snelle zandfilter bestaat uit bedden van los gestapeld filtermateriaal zoals bv. zand, grind,… .

zandfilter 2
Bij voorkeur wordt met drie lagen gewerkt, waarbij iedere laag een functie heeft.

De verscheidenheid in het type en de grootte van het filtermateriaal heeft een belangrijke invloed op de werking van de filter. De filtratiesnelheid bij een snelle zandfilter kan gaan tot 21 m³/uur.

  1. Regeneratieproces (noodzakelijk): spoelwater wordt in omgekeerde richting door de filter gestuurd waardoor het filtermateriaal opgewoeld wordt. De vuildeeltjes komen op deze manier gemakkelijker los en worden vervolgens naar het riool afgevoerd. Om goede resultaten te bekomen is het belangrijk te spoelen met proper (behandeld) water. Om de expansie te bevorderen en om water te besparen wordt teruggespoeld met een water/lucht mengsel.
  2. Spoelingsproces (niet noodzakelijk): De spoeling in gelijkstroom brengt het opgewoelde filtermateriaal terug in zijn oorspronkelijke toestand.

Filtermedia

image_0.jpgAquaMandix, 25 кг

Zie ook:

Zwembadfilter

"Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry  


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2019 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 18/04/2019

Terug naar hoofdpagina