logo
Home Technische Info Contact Pers Vacatures

31 jaar ingenieurservaring in industriële en huishoudelijke projecten. 

Het beste is maar goed genoeg.


Zwembad : Broomdoseringbroom 19broom 10

Onze uitgangspunten:

Het zwembadwater, zelfs gefiltreerd, moet voortdurend geoxideerd worden, zo niet vinden de wieren en micro-organismen (insecten, larve, bacteriŽn, enz.) een bijzonder gunstig milieu voor hun ontwikkeling. Dit kan gebeuren met chloor of broom;

Chloor : men moet voortdurend de chloorconcentratie tussen 1 en 1,5 ppm houden. Buiten de toevoeging van chloor moet het pH (zuurtegraad) van het water constant gehouden worden. Tussen pH 7,2 à 7,6. Indien hij te laag ligt kan het water agressief voor de huid en voor de installatie worden. Indien het pH te hoog ligt wordt de werking van de chloor gestopt, het zwembad laat een onaangename geur los, en de kalk zet zich op de wanden neer. De chloor wordt afgebroken door UV licht : dus geen UV lampen en geen openluchtzwembaden. om dit te vermijden moet er stabilisator aan de chloor toegvoegd worden. Na verloop van tijd is de chloor weg maar de stabilisator blijft in het water achter. Jaarlijks moet er dan 30% van het zwembadwater ververst worden. (1 zwembad 8 x1,5 x4 m = 48 m≥ x 4,5 €/m≥ = 216,-€)

Broom : men moet voortdurend de broomconcentratie tussen 2 en 4 ppm houden. Buiten de toevoeging van broom moet het pH (zuurtegraad) van het water constant gehouden worden. Tussen pH 8 à 9. Dit gebeurt op natuurlijke wijze omdat het lichaam alcaliteit afgeeft. Dus veel minder problematisch qua pH. De broom wordt niet afgebroken door UV licht : dus wel UV lampen om te ontsmetten en wel openluchtzwembaden. Jaarlijks moet geen zwembadwater ververst worden. De broom blijft ook stabiel op hogere temperaturen, dus ideaal voor spa's en subtropische zwembaden.

broom 3

Voordelen Broom

  1. Zacht voor de huid en de ogen (ideaal met kleine kleinkinderen)
  2. Stabiel tegen UV licht (geen stabilisator nodig; zwembadwater moet minder ververst worden)
  3. Werkt zelfs op hogere pH (pH 8 à 9) De pH moet minder bijgestuurd worden. Bijna geen dosering meer nodig.
  4. Werkt op hogere temperaturen (ideaal voor Spa)

Nadelen Broom

  1. Prijs
  2. Gevaarlijker product om te manipuleren: niet aanraken met de handen: doseren van de pastilles met een brominator.
  3. Minder gekend in BelgiŽ, wel in de USA en Frankrijk.

 

Broomtabletten: broom ter vervanging van chloor.

Broom is zeer goed oplosbaar in water (35 g per L water). Als het aan water wordt toegevoegd, vormt broom onderbromig zuur. Onderbromig zuur is een zwak zuur, dat deels uit elkaar valt om waterstofionen en hypobromietionen te vormen. De verhouding onderbromig zuur en hypobromietionen wordt bepaald door de pH en de temperatuur. Tussen een pH van 8 en 9 vindt de dissociatiereactie gedeeltelijk plaats en komen er zowel hypobromietionen als onderbromig zuur voor in het water.

Als zich in het water ammoniakstikstof bevindt, worden er broomamines (NH2Br, NHBr2 en NHBr3) gevormd. Broomamines zijn bij desinfectie even effectief als onderbromig zuur, maar niet zo effectief als vrij broom in het doden van ziektekiemen. Door de pH te veranderen, vinden er reacties plaats, waardoor uit monobroomamine, dibroomamine of tribroomamine onstaan of deze reacties omgekeerd worden en er monobroomamine ontstaat

In de zwembaden wordt broom gebruikt als alternatief desinfectiemiddel voor chloor.

Desinfectie van zwembaden met broom
Broomverbindingen werken desinfecterend en kunnen gebruikt worden als alternatief voor chloor. In zwembaden wordt broom gebruikt om de vorming en groei van algen, bacteriën en geur tegen te gaan. Men maakt in de Verenigde Staten sinds 1936 gebruik van broom voor de behandeling van zwembadwater. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog werd chloor steeds schaarser, waardoor steeds meer zwembaden voor de desinfectie overstapten op broom.
Broom kan op verschillende manieren worden toegevoegd, namelijk in de vorm van vloeibaar broom of als een verbinding van broom. Bij toediening van vloeibaar broom, stelt zich het volgende evenwicht in:
Br2 + 2H2O « HOBr + H3O+ + Br-
HOBr + 2H2O « OBr- + H3O-

Dit evenwicht is sterk pH-afhankelijk.
broom 3
Broom 4
Bij de pH van zwembadwater komt broom vooral voor in de vorm van onderbromigzuur (HOBr). Broom wordt alleen als desinfectiemiddel gebruikt en moet dus altijd gebruikt worden in combinatie met een oxiderend middel (zoals chloor of ozon).

Omdat het gebruik van vloeibaar broom gevaarlijk is, heeft men in 1958 een pastille, stick, tablet ontwikkeld. Deze bestaat uit broom-chloor-dimethylhydantoin (DMH), waarbij chloor en broom ieder vastzitten aan een stikstofatoom, dat dient als organische ondersteuning voor de halogenen. Wanneer DMH in het water komt, hydroliseert het en wordt er onderchlorig zuur gevormd. Daarnaast komt er ook wat HOCl vrij. Dat reageert met de bromides tot onderbromig zuur.
Broom 5BCDMHbroom 19

Broomchloordimethylhydantoine (BCDMH) is een organische stof, bij de desinfectie en oxidatie blijft er vrij broom over. BCDMH lost op in water en laat onderbromig zuur en onderchlorig zuur vrij, die reageren met bromides (Br–), waarbij nog meer onderbromig zuur wordt geproduceerd. Daarom kan het zowel gebruikt worden als oxideermiddel en ook als desinfectiemiddel. De concentratie aan BCDMH in het water mag niet hoger zijn dan 200 mg/l, omdat dan het evenwicht tussen het residu van het desinfectiemiddel en de organisch stoffen verstoord is. Een voordeel van BCDMH is dat het onschadelijk is als het is opgeslagen, makkelijk te doseren is en zelden pH correcties behoeft. BCDMH wordt geleverd als tabletten of patronen. Het blijft lang goed en lost langzaam op. Bij de desinfectie vervalt onderbromig zuur tot bromide ionen, die weer opnieuw geactiveerd kunnen worden. Broom reageert met andere stoffen in het water tot gebonden broom. Gebonden broom is werkzaam als desinfectiemiddel en stinkt niet. Broom oxideert geen ammoniak en stikstofverbindingen. Onderbromig zuur reageert met zonlicht. Bij een pH tussen 7 en 8,5 is di-broom-amine de meest voorkomende vorm van broom. Di-broom-amine doodt micro-organismen bijna net zo goed als vrij werkzaam chloor. Di-broom-amine is zeer actief en vervalt meestal snel tot een bromide ion. Hierdoor blijft er geen broom achter in het water.

In Frankrijk wordt broom veel toegepast voor de desinfectie van zwembaden. Concentratie van 2-4 mg/l voor een zwembad en van 3-5 mg/l voor een spa.

Hoe broom BCDMH doseren in zwembad ?
broom 10broom 11broom 12broom 13

Ofwel DN50 ofwel in bypass 10 mm
https://www.youtube.com/watch?v=tAWiLFCbS6g

Bypass DN 10
broom 14broom 15broom 16
Brominateur Hayward CL 220BR EURO 4KG
https://www.youtube.com/watch?v=0ewyOQ_TVVE

broom 17broom 18


Twee soorten broom:

Broom multifunctie
broom 19broom 20

Activator
broom 21broom 22
Bij de desinfectie vervalt onderbromig zuur tot bromide ionen, die weer opnieuw geactiveerd kunnen worden.
http://www.hthpiscine.com/userfiles/files/999138_0411_Brome.pdf

Les avantages du brome par rapport au chlore

1- Confort de la peau, des muqueuses et des yeux
Le gros avantage du brome est qu’il doux et inodore. Au contact des déchets organiques, le chlore produit des chloramines et le brome produit des bromamines (en se combinant avec des composés d’azote et d’ammoniac présents dans l’urine, la sueur, la salive, les graisses de produits solaires,…). Et contrairement aux chloramines, les bromamines ne sont pas irritantes pour les baigneurs. De plus, elles ne dégagent pas d’odeur contrairement aux chloramines. Le brome est donc à privilégier pour les personnes allergiques aux produits chlorés et pour les jeunes enfants.

2- Stabilité du brome aux Ultraviolets / Sans stabilisant
L’autre gros avantage du brome est qu’il est peu sensible aux UV émis par le soleil. Il n’a pas donc pas besoin d’être stabilisé comme le chlore. Autrement dit, votre piscine n’est plus polluée avec le stabilisant car le brome n’en contient pas. Rappel : Le stabilisant allonge la rémanence du chlore qui a tendance à se détruire au contact des UV. Le problème est qu’il ne s’élimine pas et se concentre dans l’eau. L’excès de stabilisant peut bloquer l’action du désinfectant. Et il parfois assez dur de se débarrasser des stabilisants. C’est donc un élément à contrôler dans sa piscine au chlore. Le traitement au brome est donc plus facile à gérer sur le long terme.

3- Efficacité qui ne dépend pas du pH (entre 8 et 10)
Le brome est très réactif et garde une efficacité optimale même si l’eau de votre piscine présente un pH élevé, ce qui n’est pas du tout le cas du chlore. A un pH de 8, le brome est encore actif à 80% (contre 20% pour le chlore) Rappel : En règle générale, l’efficacité des produits de désinfection est très liée au pH.
broom 23

4- Efficacité qui dépend moins de la température
Le brome est peu sensible à la température de l’eau et reste réactif à des températures élevées. Il est donc très efficace pour traiter les eaux chaudes : spas, piscines chauffées, piscines très exposées au soleil. Rappel : Les traitements au chlore doivent être plus fréquents quand la température est élevée.

Les inconvénients du brome

Le brome est plus confortable que le chlore, il est simple d’utilisation et son action ne dépend ni de la température ni du pH. Tout semble parfait ! Mais l’inconvénient majeur du brome est son prix puisqu’il en général 40% plus cher que le chlore. De plus, il nécessite l’installation d’un brominateur (nécessaire pour les pastilles). L’autre point négatif est qu’il dangereux car très corrosif. Il faut donc le manipuler, le transporter et le stocker avec prudence.

 

 "Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry  


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2017 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055310242 Fax: 055310242 | golantec@gmail.com
Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 19/04/2017

Terug naar hoofdpagina