logo

Home Technische Info Zwembaden Gevel en dakreiniging Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd installatiebedrijf en modificeert en bouwt energiebesparende zwembaden


Zwembad: pH en chloor (redox) regeling

Waterbehandeling

waterbehandeling

 

 

 

 

 

Voorbeeld van een zwembad na 3 weken zonder waterbehandeling. Slaat om, wordt groen in 24 uur!

 

Beginselen zwembadwaterbehandeling.

Het zwembadwater, zelfs gefiltreerd, moet voortdurend geoxideerd worden, zo niet vinden de wieren en micro-organismen (insecten, larve, bacteriŽn, enz.) een bijzonder gunstig milieu voor hun ontwikkeling. Dit kan gebeuren met chloor; mn moet voortdurend de chloorgraad tussen 1 en 1,5 ppm. houden. Buiten de toevoeging van chloor moet het pH (zuurtegraad) van het water regelmatig gecontroleerd worden. Die graad moet licht alkalisch blijven d.w.z. tussen pH 7,2 ŗ 7,4. Indien hij te laag ligt kan het water agressief voor de huid en voor de installatie worden. Indien het pH te hoog ligt wordt de werking van de chloor beperkt, het zwembad laat een onaangename geur los, en kalk zet zich op de wanden neer.

pH curvepH ok niet ok

De chloorgraad moet verhoogd worden bij onweer of bij veelvuldig gebruik van het water. Ongeveer elke maand een overchloratie doen (1,5 tot 2 ppm) om sommige wieren en bacteriŽn te vernietigen, die aan de aanwezigheid van een tamelijke residuele graad van chloor gewend zijn. De producten bijvoegen  met draaiende filterpompen en goed in het water verdelen.
Nooit chloortabletten in het water gooien (altijd in skimmermand of doseerdrijver plaatsen). Geen chloortabletten in de skimmermand of in de chlorinator laten wanneer de pomp voor een lange periode stilstaat.
Bij het vullen van het bad is het aan te raden een anti-kalk product in te gieten om het calcium ( en de andere metalen ionen) in oplossing te houden zowel in het water als in de leidingen.

Voor begin nieuw zwembadseizoen?

  1. Bij het opnieuw vullen van het zwembad met zuiver water.
    Na het vullen van het zwembad met zuiver water (best met zuiver leidingwater) dient men het product METALNET toe aan het water ter voorkoming van kalkafzetting op de wanden en in de filterinstallatie. Daarna dient men eerst het pH waarde te controleren met een eenvoudige TESTKIT. Deze moet een waarde van 7,2 hebben.

Bij een te hoge pH waarde (te alkalisch) dient men te corrigeren met pH minus (vloeibaar of korrel; zuur) : De normale situatie

Bij een te lage pH waarde (te zuur) dient men te corrigeren met pH plus (vloeibaar of korrel; base)

Als de juiste producten in de juiste hoeveelheid zijn toegevoegd dient men nog een 4 tal uren de filterinstallatie in werking te houden. Daarna dient men opnieuw de waarde te meten en eventueel nog een correctie uitvoeren. Terug 4 uren filteren en meten. Bij een juiste waarde voegt men de chloorproducten toe.
Bij een eerste toevoeging van chloor kan men het beste werken met vloeibare chloor om een snellere sterilisatie te bekomen van het zwembadwater. (CHLOORSTABIL
)

Indien men het zwembad vult met grondwater is er kans dat dit water een groot ijzergehalte heeft. Er dient dan METALNET te worden toegevoegd opdat het ijzer zich niet gaat vast zetten op wanden en in leidingen. Men kan dit controleren door eenvoudig weg een overdosis chloor toe te voegen. Het water zal dan bruin kleuren. Daarna kan men METALNET toevoegen voor dit te verwijderen.

  1. Bij het opnieuw opstarten van het zwembad zonder bij te vullen.
    Indien het zwembadwater vuil en groen ziet, gebruiken we eerst het product KRISTALCLAR om het groen te verwijderen. Dit product dient men toe in de hoeveelheid zoals beschreven op het etiket. Al het vuil en groen zal neerslaan op de bodem van het zwembad en kan op eenvoudige wijze met bodemzuiger worden verwijderd. Pas daarna pH en chloorwaarde op peil zetten.

Tijdens zwembadseizoen: Onderhoud van het zwembadwater.

Voor het verdere onderhoud van het zwembad dient men in het zwemseizoen het pH en de Chloor waarde dagelijks te controleren met een testkit. De waarde dienen altijd tussen de grenzen te liggen zoals hierboven beschreven. Bij overschrijding van deze grenzen is het onmogelijk het zwembadwater zuiver en steriel te houden.
Als al de waarden goed zijn en het water zuiver doch nog een beetje troebel is kan er een VLOKMIDDEL worden toegevoegd om het water kristal helder te maken. Dit kan onder de vorm van tabletten of vloeibaar.

CHLOORPRODUCTEN dienen dagelijks te worden toegevoegd tijdens het zwembadseizoen om het water zuiver en steriel te houden. Dit kan men doen door toevoeging van vloeibare chloor, (wat zeer snel werkt) of door gebruik van chloortabletten (traag werkend product) of door gebruik van beiden. Tijdens zeer warm weer en bij veelvuldig gebruik van het zwembad zal men vaststellen dat gebruik van tabletten alleen niet voldoende is om het water zuiver te houden. Er dient dan vloeibare chloor te worden toegevoegd om een sneller en beter resultaat te hebben.

Na het einde zwembadseizoen?

Aan het einde van het zwembadseizoen dient men, vooraleer men het zwembad afdekt, eerst het pH waarde te controleren en op 7,2 te zetten. Eventueel nog wat chloor toevoegen opdat het water zuiver is en dan WINTERCLAR toevoegen alvorens men het water laat zakken tot onder de skimmer en boven de inspuitkoppen. Het zwembadwater zal door gebruik van dit product de hele winter door zuiverder blijven.

Helder en veilig zwembadwater zijn van primordiaal belang, het moet schoon en bacterievrij zijn.  Daarvoor heeft u een goede filterinstallatie nodig, met voldoende capaciteit om alle verontreinigingen uit uw water te krijgen. pH en chloor moet op peil gehouden worden.

In een zwembad moet het vuil eruit. Dit gebeurt in 2 fasen :

Alles wat u eruit filtert, moet niet meer weggeoxideerd worden (en daarna toch afgefilterd worden): dus besparing op chemicaliën.

Afffilteren:

waterbehandeling
pH op peil houden
De huid van mensen in het zwembad geeft alkaliteit (pH>7) af; de pH verhoogt vanzelf door de mensen die erin zwemmen.

Oxideren:
Dit kan op verschillende manieren. Dit gebeurt steeds bij pH <7,2

A) Met toedosering van chloor: eau de javel NaOCl en zoutzuur of zwavelzuur
B) Met waterstofperoxide H2O2
C) Met aanmaak ter plaatse van Chloor (Zoutelectrolyse) (Zout als grondstof)
D) Met aanmaak ter plaatse van ozongas (O3) Ozonisator (UV licht) (slechts 10% Chloor nodig)
E) Doden van de bacteriŽn met UV licht en oxidatie met lage hoeveelheid chloor (slechts 20% Chloor nodig)
F) Elektrolyse van water in OH- en H+ (geen chloor meer nodig) Oxideren met OH- Dit gebeurt steeds bij pH 8, basisch milieu, onthard water
G) Ionisator: Koper en of zilverionen hebben een bacteriedodend effectToevoegen van koperionen:
H) Broomdosering

 

Besluit

a) pH regeling en chloordosering

Wij raden aan om zo automatisch mogelijk te werken. Zo is uw zwembad altijd operationeel.

Chloor werkt enkel in zuur milieu. Wanneer u in het zwembad zwemt, dan wordt dit alkalischer door afgifte van uw lichaam. Daarom moet het water aangezuurd worden met H2SO4. De chloor wordt toegediend onder de vorm van Eau de Javel: dit is NaOCl. of chloortabletten.

pH curvePh curve 2

Opgelet : H2SO4 of HCl + NaOCl = Chloorgas!!!!!!!!!

De vrije chloor; deze zorgt voor oxidatie en desinfectie. De vrije choor is maar actief als de pH<7,6 ideaal pH = 7,2
De volgende concentraties vrije chloor dienen aangehouden te worden :

Totale chloor is de som van de vrije chloor en de gebonden chloor.
Gebonden chloor is de maat van de 'vuilvracht' van het water. Dit is de vrije chloor die met de vervuiling heeft gereageerd. De concentratie mag maximaal 1 mg/l (=ppm) zijn. Liefst < 0,6 mg/l. Deze kunt u beheersen door te backwashen of via chloorshock. Onder "chloorshock" verstaat men: een behandeling van het water met een overdosis chloor. Dit kan zowel met vloeibare chloor als met chloorgranulaat gerealiseerd  worden. In de regel wordt een chloorshock in volgende situaties doorgevoerd:

U dient erop toe te zien dat een chloorshock enkel gebeurt wanneer er niet in het water wordt gezwommen. Ideaal tijdstip hiervoor is de late avond of nacht, omdat de inwerking van zonnestralen en hitte dan gering is. Het chloorgehalte in het water moet naar 3-5 mg/l gebracht worden. Deze verhoogde waarde moet aangehouden worden tot zo lang het water weer helder is. Indien nodig zal dus extra chloor moeten toegevoegd worden. Gedurende deze periode moet de zwembadfilter ononderbroken werken en moet het water rondgepompt worden. Het is ook belangrijk om eerst de pH waarde af te stellen alvorens een chloorshock te veroorzaken wat de werking van het chloor zal bevorderen. Dit kan echter tot 2 dagen tijd in beslag nemen. Wanneer de behandeling geslaagd is, moet de filter gespoeld en gereinigd worden.

 

Totaal chloor min vrij chloor geeft u de concentratie gebonden chloor. Dit is je vervuilingsgraad.
Het zorgt bij een te lage pH (< 7,0) voor de irriterende chloorgeur die oog, neus- en slijmvliesirritaties kunnen geven. Gebonden chloor is wat we in de chemie noemen de chlooramines. De vrije chloor zal namelijk met de organische vervuiling (huidschilfers, haar, olie/vetten, urine, etc...) in het water reageren tot gebonden chloor=chlooramines. Vrij chloor zal met ammonia (vorm van organische vervuiling) reageren tot monochlooramine.
NH3 + HOCl -> NH2Cl +H2O
Monochlooramine zal verder reageren tot vorming van stikstofgas hetgeen ontsnapt en verdwijnt in de lucht. Indien er teveel vervuiling is in het water dan zal er dichlooramine gevormd worden.
NH2Cl + HOCl -> NHCl2 +H2O
Hier begint de chloorgeur (irritaties). Dichlooramine zal verder reageren (bij pH>7,0) tot vorming van stikstofgas hetgeen ontsnapt en verdwijnt in de lucht. Indien de pH veel minder is dan 7,0 dan zal er een derde reactie gevormd worden namelijk trichlooramine. Dit is ook het geval indien de vervuiling t.o.v. de vrij chloor groot is.
NHCl2 + HOCl -> NCl3 + H2O
Trichlooramine is een vluchtige toxische verbinding. Deze zorgt voor de sterk irriterende chloorgeur die oog, neus en slijmvliezen zal ontsteken.
Chlooramines vormen de gebonden chloor. Ze bestaan onder drie vormen: monochlooramine, dichlooramine en trichlooramine.  Di- en Trichlooramine vormen de irriterende chloorgeur in een overdekt zwembad. Zij zorgen ook voor de prikkelende ogen of neus en slijmvlies ontstekingen.. De chloorgeur is dus niet te wijten aan te veel vrij chloor maar aan te veel gebonden chloor of chlooramines in uw water. Vrije chloor ruikt u maar vanaf 10 mg/l (wat al chloorshock concentraties zijn).

Wat is cyanuurzuur?
Cyanuurzuur wordt toegevoegd aan chloortabletten of granulaten en vormen een stabilisator tegen het UV licht. De concentratie cyanuurzuur mag niet hoger zijn dan 70 mg/l. Liefst niet meer dan 20 mg/l. Cyanuurzuur zorgt ervoor dat de vrij chloor gestabiliseerd wordt in het water. UV licht (sterk zonlicht) breekt namelijk vrij chloor af met een snelheid van 50% per 45 minuten ongeveer. Om te vermijden dat bij openlucht zwembaden de vrije chloor te snel wordt afgebroken door sterk zonlicht (UV) wordt er dus cyanuurzuur gebruikt. Maar indien u gebruik maakt van een automatisch meet- en doseersysteem voor pH en chloor is gebruik van cyanuurzuur overbodig want er wordt automatisch vloeibaar chloor bijgepompt. Het grote nadeel van cyanuurzuur is echter dat uw vrije chloor veel minder actief is samen met cyanuurzuur. Bij concentraties van meer dan 70 mg/l cyanuurzuur zal uw vrije chloor zelfs te stabiel worden waardoor er praktisch geen desinfectie kracht meer is van de vrij chloor. Bij zeer hoge concentraties cyanuurzuur zal uw vrij chloor zelfs overgestabiliseerd worden en uw water kan zelfs groen worden. Cyanuurzuur mag niet gebruikt worden in publieke zwembaden, Hotels, Wellness centra... Het is niet VlaremII erkend. Daarom is het ook niet aangewezen om chloortabletten of granulaten te gebruiken met cyanuurzuur (cyanuric acid ) in uw privé zwembad of spa. De desinfectiekracht bij lage concentraties vrij chloor (minder dan 5 mg/l) is uiterst klein waardoor u oorontstekingen kan krijgen of andere infecties.

Zorg dus dat uw pH zeker tussen 7,0 en 7,6 is en liefst op 7,2.

Te veel chloor in uw water is schadelijk en vormt nevenproducten zoals Trihalomethanen (=THM, zoals chloroform, bromoform etc..) welke niet gezond zijn voor de mens. Zwem niet in water met concentraties hoger dan 5 mg/l vrije chloor. Bovendien zal te veel chloor textiel aantasten en bij concentraties hoger dan 30 mg/l zal zelfs PVC oplossen. Uw stofzuiger uit PVC zal bijvoorbeeld aangevreten worden bij concentraties vrije chloor hoger dan 30 mg/l. Teveel aan vrije chloor wordt verwijderd met Natriumthiosulfaat (Na2S2O3) of met waterstofperoxide (H2O2). U kunt uiteraard ook uw water verversen met leidingwater maar dit is duur en tijdrovend.

Wat is vloeibaar chloor?
Vloeibaar chloor of eau de javel of javelwater of chloorbleekloog is Natriumhypochloriet = NaOCl. De gestandaardiseerde concentratie is 13% = 130 g/l of 130.000 mg/l = 130000 ppm. Let op: meng nooit vloeibaar chloor rechtstreeks met een zuur = pH minus want dan zal er chloorgas ontstaan (een groene wolk) wat zeer schadelijk is voor uw longen en dodelijk is. Het is Vlarem II erkend en het aangewezen product om uw zwembad- of spa water te oxideren en te desinfecteren. Het is ook het enige product dat bruikbaar is met automatische meet- en doseersystemen.
Natriumhypochloriet is een milde oxidator, vb
\mathrm{NaOCl\ +\ Zn\ \longrightarrow\ ZnO\ +\ NaCl}

De stof reageert met zoutzuur waardoor het dodelijke chloorgas gevormd wordt:
\mathrm{NaOCl\ +\ 2\ HCl\ \longrightarrow\ Cl_2\ +\ H_2O\ +\ NaCl}

De reactie met waterstofperoxide maakt zuurstofgas vrij:
\mathrm{NaOCl\ +\ H_2O_2\ \longrightarrow\ NaCl\ +\ H_2O\ +\ O_2}

http://adbv-pools.be/webshop/images/foto%20instal.jpg
Automatisch doseersysteem voor perfect evenwichtig zwembadwater. Automatische meet en dosering van Chloor en pH. Meet de waarden in de geïntegreerde kamers en zorgt zo voor een perfecte meting. De peristaltische pompen voorzien het zwembadwater van de nodige chemicaliën. Gemakkelijke installatie voor nieuwe of bestaande zwembaden. Simpel gebruik en bediening via touchscreen. Voorkomt overdosering via ingebouwd alarm.


b) Met dosering van gestabiliseerd waterstofperoxide H2O2 of actieve zuurstof

Waterstofperoxide 20 liter 35%
H2o2

Waterstofperoxide 35%. Bus van 20 liter. Laat toe om chloorconcentratie in het bad te verlagen.

Shockright 4 kg
shockright

Bevat geen chloor noch broom. De ontwikkelde zuurstof vernietigt de organische stoffen en oxideert het overgrote deel van de stikstofhoudende elementen. De Shockright geeft kristalhelder water door oxidatie maar is geen ontsmettingsmiddel. Een regelmatige toediening (+/- 1 kg per 100 m³, 3x per maand), vermindert het verbruik van chloorproducten. Emmer van +/- 4 kg)

c) Met aanmaak in het licht gezouten zwembadwater van chloor (zoutelectrolyse) (zout zwembadwater)

Hoe werkt een zoutelektrolyse systeem?
Zout is natriumchloride. Door een kleine hoeveelheid stroom op het water te zetten is het mogelijk om het natrium van het chloride te scheiden. Het chloride die door de zoutelektrolyse wordt aangemaakt doodt alle bacteriën en zorgt ervoor dat het water helder blijft. Het uitgewerkt chloride zal zich vervolgens weer aan het natrium binden, waardoor de hele cyclus kan worden herhaald. Omdat zout niet verdampt, blijft dit een uitzonderlijke bron van chloor. U voegt eenmalig zout toe aan het zwembad met zout elektrolyse systeem, waarna de zoutelektrolyse het hele jaar door kan blijven werken. Een zwembad met een zoutelektrolyse is verre van zout te noemen. Als we het vergelijken met zeewater (40 gram per liter), zien we dat het zwembadwater slechts 10% hiervan bevat. De meeste zoutelektrolyse systemen draaien op 3 of 4 gram per liter. Dit percentage kun je nauwelijks proeven.

zoutconcentratiezoutsplitsing

Zoutelektrolyse berust op een zeer eenvoudig principe dat doet denken aan de zee en haar ecosysteem. • Het water van het zwembad is enigszins gezouten (8 maal minder zout dan zeewater). • Via de cel wordt het zout, door middel van elektrolyse, omgezet in natrium hypochloriet, een krachtig desinfecterend middel. • Het natrium hypochloriet vernietigt alle micro-organismen en zorgt voor het juiste niveau van vrijgekomen chloor in uw zwembad. • De cel vernieuwt, zonder uw tussenkomst, op constante wijze het actieve chloor dat door de UV-stralen van de zon afgebroken wordt. Kwaliteit en veiligheid • Voor een goede werking van uw zuiveringssysteem, dient de pH van het zwembad tussen 7.2 en 7.4 gehouden te worden. Een goede waterkwaliteit is enkel mogelijk bij een evenwichtig water (pH, hardheid, TAC), en een goed afgestemd filtratiesysteem. De modellen zonder onderhoud (polariteitomkering) zijn aangeraden als het water een hoge hardheid heeft.

Zoutelektrolyse is de splitsing van het molecuul zout. (scheikundige naam is: NatriumChloride.) Door de elektrolyse worden Natrium en Chloride (chloor) van elkaar gescheiden. Doordat er nu chloor ‘gemaakt’ is, ontsmet dit onmiddellijk het water. Daarnaast komen bij de splitsing ook nog andere ‘bijproducten’ vrij, zoals ozon. Ozon is goed voor het water i.v.m. de helderheid en is voor de rest ook niet schadelijk voor mensen. Nadat het chloor zijn werk heeft gedaan en weer in aanraking komt met natrium worden deze twee weer zout. Hierdoor is zoutelektrolyse een gesloten systeem waar niet continu een desinfectiemiddel aan het water toegevoegd moet worden. Dit in tegenstelling tot zoetwaterbaden waar constant chloor aan toegevoegd moet worden. Zoutelektrolyse is qua aanschafprijs hoog ten opzichte van chloor. Maar op de lange termijn kan een zoutelektrolyse systeem terug verdient worden omdat het na aanschaf geen tot weinig onderhoud nodig heeft.

Zout elektrolyse systemen verbruiken geen zout
Tegenargumenten zoals: de filter / pomp gaat er stuk van; de folie van het zwembad slaat wit uit; het water wordt er "stroperig" van; je krijgt witte schilfers in het water; de verwarming kan er niet tegen; uw trap gaat roesten; uw zwemkleding valt uit elkaar; etc. etc. allemaal onzin dus mits u goed wordt geadviseerd. Elektrolyse wordt in andere werelddelen (Amerika, Australië), waar het zwemseizoen langer duurt dan bij ons, al meerdere decennia toegepast. Alle kinderziektes zijn dus al lang uit het systeem en u heeft er dus alleen maar voordelen van. Bovendien worden er steeds hogere milieubelastingen geheven op chloorproductie.
Er gaat dus geen badzout verloren doordat er water verdampt. Zoutelektrolyse is de milieuvriendelijke manier om uw zwemwater zuiver en helder te houden, het is veilig, natuurlijk en automatisch! Uw zwembad wordt dus ook gezuiverd wanneer u op vakantie bent zonder dat u hiervoor extra maatregelen hoeft te nemen!
zouteelektrolyse cyclus

Waar moet u op letten bij het overstappen van een chloorzwembad naar een zoutwaterbad?
Als u van een chloorzwembad naar een zoutwaterzwembad wilt overstappen, moet u wel op twee puntjes letten.

Complex systeem?
Het systeem wordt op het einde tussen de zandfilter en de toevoeropening geplaatst. Dus eerst vangen de voorfilter en zandfilter alle het grove vuil op. Daarna gaat het systeem aan het werk om het water vrij te maken van bacteriën, algen en andere micro-organismen. Uw zwembad heeft nu kristal helder water dat bovendien niet naar chloor ruikt en geen rode ogen veroorzaakt.

zouteelektrolyse 11

d) Met aanmaak ter plaatse van ozongas (O3) (Ozonisator) (slecht 10% chloor nodig)

De keuze voor 90% minder chloor

In samenwerking met Philips Eindhoven is er een effectieve en betaalbare nieuwe UV (Ultraviolet) lamp ontwikkeld die het nu ook mogelijk maakt voor eigenaren van privť zwembaden tot 150 m≥ om de voordelen van de UV lampen te ervaren.
Al jaren worden de UV-C lampen gebruikt bij vijvers om het water helder en vooral biologisch verantwoord te houden voor dure Japanse koi vissen waar de eigenaren de hoogste eisen stellen aan de water kwaliteit voor hun lievelingsdieren. Door meer bewust te worden van de schadelijke gevolgen van chloor gebruik in zwembaden voor mens en milieu is het plezierig te weten dat meer zwembad eigenaren nu ook over stappen naar een veilige manier van desinfecteren van het zwembadwater met hulp van UV straling.

Het nadeel van het desinfecteermiddel chloor is dat het vrijkomt in de lucht door het bewegen van het zwembad water of door zonlicht, waarna U geregeld meer chloor moet toevoegen aan Uw zwembad. Het verdampen van chloor geeft naast een onaangename chloorlucht in afgesloten ruimtes ook problemen aan longen en luchtwegen bij mensen die last hebben van astma.

De Blue Lagoon uv-c ozon die niet alleen micro-organismen zoals schimmels, bacteriŽn en virussen vernietigt maar ook cosmetica , urine , transpiratie , zonnebrand olie en crŤmes verwijdert uit het zwembadwater.

Deze revolutionaire combinatie van Ozon en UV-C maakt een chloorarm zwembad mogelijk! Met deze Blue Lagoon Ozone UV-C unit op uw zwembad systeem houdt u uw zwembadwater vers, kristal helder en vooral hygiŽnisch schoon. U sluit de “Blue Lagoon Ozone UV-C ” aan op uw zwembadsysteem. Het water wordt door middel van een pomp het apparaat via de bijgeleverde reactor ingepompt.

Door de snelheid van het water dat door de reactor stroomt wordt door de venturi lucht aangezogen. Deze lucht komt de behuizing van het apparaat binnen tussen het kwartsglas en de Ozon UV-C lamp. Zo wordt de lucht geladen met ozon. De speciale ozon lamp geeft 0,6 gram ozon af. De met ozon geladen lucht wordt in de reactor gemengd met het zwembadwater. Door de menging van de ozonlucht met het water vindt een hevig desinfecteer proces in het zwembadwater plaats. Het water komt in de behuizing gemengd met ozon voorbij de ozon UV-C lamp. De 25 Watt  UV-C lamp vernietigt het resterende ozon in het water. De 316L roestvaststalen behuizing zorgt voor een extra reflectie tot 35% van het UV-C licht waardoor er een optimale werking is.

 Voordelen van de Blue Lagoon Ozone UV-C:

• Vers schoon en kristalhelder water
• Meer plezier en minder onderhoud aan uw zwembad
• Geen chemicaliŽn (-90% chloor) meer nodig
• Kan het gebruik van chloor en andere chemicaliŽn tot 90% verminderen
• Gebruiksvriendelijk en veilig desinfecteren
• 100% effectief en constante werking
• Geen ziektekiemen, algen- bacterievorming
• Geen opslag en verwerking van gevaarlijke chemicaliŽn
• Geen chloorgeur, geÔrriteerde huid of rode ogen
• 316L roestvrijstalen behuizing, tot 35% meer UV-C opbrengst door reflectie
• Het apparaat geeft zelf aan wanneer de set vervangen moet worden
• 2 Jaar garantie op fabricagefouten

e) Oxidatie met UV licht en slechts 20% chloor nodig

blue lagoon

In de Blue Lagoon UV-C Tech wordt een UV-C straling gegenereerd van 253,7 nm golflengte door de speciale UV lamp, welke zorgt voor een dodende werking op bacteriŽn (o.a. de legionella bacterie). De Blue Lagoon UV-C Tech zorgt op een efficiŽnte en milieuvriendelijke wijze voor schoon, fris en helder water. Het water wordt d.m.v. een pomp door het UV-C apparaat gevoerd. De UV-C straling doodt bacteriŽn, virussen en andere primitieve organismen en stopt de voortplanting ervan. De Blue Lagoon UV-C Tech heeft een ingebouwde hoogfrequente elektronische ballast. Deze ballast vangt stroomschommelingen op en beschermt hiermee de lamp. Bovendien zorgt de RVS binnenzijde voor reflectie van de UV-C straling waardoor de efficiency tot 35% wordt vergroot. Dankzij de Blue Lagoon UV-C Tech zal uw water op een efficiŽnte en veilige wijze worden gedesinfecteerd en behoudt u een uitstekende waterkwaliteit.

Voordelen van UV-C behandeling:
• Zorgt voor fris, schoon en helder water
• Desinfecteert water op een efficiŽnte en veilige manier
• UV-C licht breekt gebonden chloor af
• Beschermt uw bad tegen ziektekiemen
• Houdt schimmel-, bacterie- en algenvorming onder controle
• Kan het gebruik van chloor en andere chemicaliŽn tot 80% verminderen
• Voorkomt chloorlucht en irritatie aan huid en ogen (rode ogen)
• Beter voor het milieu in vergelijking met traditionele methoden

uv-c lamp

f) Elektrolyse: Hydrolyse van water in OH- en H+ (geen chloor meer nodig)

aqua diamante

Hoe werkt AQUA DIAMANTE soda technologie ?

Teneinde de optimale omstandigheden te creŽren voor zowel uw huid als voor het functioneren van de diamantcel wordt het water verzacht door een ionenwisselaar ( hardheid <4į dH). Daarna wordt er NaOH aan toegevoegd om de geleidbaarheid naar 2,5mS – 3,0 mS te brengen. Eenmaal afgeregeld zal de geleidbaarheid en hardheid enkel nog wijzigen wanneer er vers water bijgevoegd wordt. Een eenvoudige geleidbaarheidsmeter wordt bijgeleverd om het water te controleren, hoewel de waterkwaliteit meestal constant blijft gedurende het gehele zwemseizoen. Dit zonder enige verdere afregeling.

Proef en ruik

We kennen allemaal de onaangename geur van een met chloor gezuiverd zwembad. AQUA DIAMANTE zwemwater is totaal geurvrij en smaakt fris. Anders dan chlorine, dat een oplosbaar gas is, zijn de actieve bestanddelen in AQUA DIAMANTE opgeloste zouten die niet tot gassen kunnen uiteenvallen. Dat betekent dat er nooit enig verlies is aan actieve bestanddelen.

Corrosie

Als in een klassiek gezuiverd zwembad het pH niveau te laag is beginnen metalen onderdelen te roesten, zoals zwembadladders, roestvaststalen (INOX) onderdelen en verlichtingsarmaturen. Hetzelfde probleem doet zich algemeen voor in roestvaststalen ( INOX ) zwembaden. De levensduur van pompen en sproeiers wordt hierdoor merkelijk ingekort. Met name in ‘chloorzwembaden’ wordt elk metalen onderdeel constant met roestvorming bedreigd. Dat komt door de noodzaak om regelmatig de pH bij te sturen. Dit gebeurt met producten die sterk agressief zijn doordat ze zoutzuur en/of zwavelzuur bevatten.

Roestvorming

In AQUA DIAMANTE zwembaden ontstaat er geen roestvorming door sterke zuren. De betrouwbare pH buffering tot boven pH 8 voorkomt systematisch alle roestvorming. pH regeling is niet meer nodig ! Met een AQUA DIAMANTE zwembad is de pH automatisch geregeld dank zij de samenstelling van het zwembad water. Er is geen pH sturing of meetapparatuur nodig, vermits de pH steeds boven pH 8 is. Dit is ook het optimale niveau voor een AQUA DIAMANTE zwembad. Als er toch per ongeluk chlorine in het zwembad zou komen, dan is dat met een pH 8 zelfs volkomen onschadelijk vermits het niet meer kan reageren. Daartegenover staat dat in een ‘chloor-zwembad’ met pH 8 of meer de behandeling niet eens meer zou werken.

Robotten, zandfilters, skimmers

De diamantcel biedt de perfecte waterbehandeling, maar niettemin moeten grotere vuildeeltjes die in het zwembad vallen mechanisch verwijderd worden. Het zwembad is zoals ieder andere leefruimte. Ze moet regelmatig gestofzuigd worden. Men kan een zwembadrobot gebruiken als ‘stofzuiger’, of een combinatie van zandfilters en halfautomatische systemen.

Moeten de pompen altijd blijven draaien?

Anders dan met biologische waterzuivering moeten de pompen geen 24 uur per dag draaien, maar een minimum van 12 uur per dag moet wel aangehouden worden.

g) Ionisator: Koper en of zilver ionen hebben een bacteriedodend effect.

blue lagoon

Deze revolutionaire combinatie van UV-C en koperelektrolyse maakt een chloorloos zwembad mogelijk! Met deze UV-C Ionizer unit op uw zwembadsysteem houdt u uw zwembadwater vers, kristal helder en vooral hygiënisch schoon zonder dat u nog chloor of andere chemicaliën in het water hoeft te doen. Chloor zorgt er voor dat schadelijke bacteriën geen kans krijgen zich te ontwikkelen in uw zwembad. Helaas heeft chloor nare bijwerken op de personen die in het chloorwater zwemmen. Voorbeelden zijn het krijgen van een geïrriteerde huid, brandende rooddoorlopen ogen, irritatie aan de luchtwegen en natuurlijk de indringende chloorlucht. Vooral kinderen zijn zich er niet van bewust dat er geen chloorwater in hun ogen mag komen i.v.m. irritatie aan hun ogen na het zwemmen. Ook hebben kinderen met astma veel last van chloorwater waardoor zwemmen minder plezierig voor ze kan zijn. Met de UV-C Ionizer is dit volledig verleden tijd. Is het onderhoud aan uw zwembadwater tijdrovend? Met een UV-C Ionizer op uw zwembad is er geen sprake meer van dagelijkse toevoeging van chloor of andere chemicaliën. Met de UV-C Ionizer test u één keer per twee weken uw zwembadwater. U dient dan alleen maar met de bijgeleverde eenvoudige teststrip de waarde van uw water te testen. En indien noodzakelijk het apparaat naar juiste niveau aan te passen.

Voordelen van UV-C Ionizer:
- Vers schoon en kristal helder water
- Meer plezier en minder onderhoud aan uw zwembad
- Geen chemicaliën meer nodig
- Gebruiksvriendelijk en veilig desinfecteren
- 100% effectief en constante werking
- Geen ziektekiemen, algen- bacterievorming
- Geen opslag en verwerking van gevaarlijke chemicaliën
- Geen geur van chloor, geïrriteerde huid of rode ogen
- 316L roestvrijstalen behuizing, tot 35% meer UV-C opbrengst door reflectie
- De lamp en koperset gaan 2 zwemseizoenen mee bij een gebruik van 12 uur per dag 6 maanden per jaar
- Het apparaat geeft zelf aan wanneer de set vervangen moet worden

h) Broomtabletten: broom ter vervanging van chloor.broom 1

Broom kan gebruikt worden voor de desinfectie van zwembadwater. Het wordt niet gebruikt voor de desinfectie van drinkwater. Broom is een bleekmiddel. Als vloeistof en damp is het giftig en schadelijk voor de menselijke huid, de ogen en de luchtwegen. Het veroorzaakt ernstige brandwonden. Bij een concentratie van 1 ppm gaan de ogen tranen en bij inademing van concentraties onder 10 ppm gaat men hoesten en krijgt men last van irritaties aan de luchtwegen.

Broom is zeer goed oplosbaar in water (35 g per L water). Als het aan water wordt toegevoegd, vormt broom onderbromig zuur. Onderbromig zuur is een zwak zuur, dat deels uit elkaar valt om waterstofionen en hypobromietionen te vormen. De verhouding onderbromig zuur en hypobromietionen wordt bepaald door de pH en de temperatuur. Tussen een pH van 8 en 9 vindt de dissociatiereactie gedeeltelijk plaats en komen er zowel hypobromietionen als onderbromig zuur voor in het water.

Als zich in het water ammoniakstikstof bevindt, worden er broomamines (NH2Br, NHBr2 en NHBr3) gevormd. Broomamines zijn bij desinfectie even effectief als onderbromig zuur, maar niet zo effectief als vrij broom in het doden van ziektekiemen. Door de pH te veranderen, vinden er reacties plaats, waardoor uit monobroomamine, dibroomamine of tribroomamine onstaan of deze reacties omgekeerd worden en er monobroomamine ontstaat

In de waterzuivering wordt broom in zwembaden en koeltorens gebruikt als alternatief desinfectiemiddel voor chloor. Broom wordt in de Verenigde Staten sinds de jaren 1930 gebruikt voor de behandeling van water.

Desinfectie van zwembaden met broom
Broomverbindingen werken desinfecterend en kunnen gebruikt worden als alternatief voor chloor. In zwembaden wordt broom gebruikt om de vorming en groei van algen, bacteriën en geur tegen te gaan. Men maakt in de Verenigde Staten sinds 1936 gebruik van broom voor de behandeling van zwembadwater. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog werd chloor steeds schaarser, waardoor steeds meer zwembaden voor de desinfectie overstapten op broom.
Broom kan op verschillende manieren worden toegevoegd, namelijk in de vorm van vloeibaar broom of als een verbinding van broom. Bij toediening van vloeibaar broom, stelt zich het volgende evenwicht in:
Br2 + 2H2O « HOBr + H3O+ + Br-
HOBr + 2H2O « OBr- + H3O-

Dit evenwicht is sterk pH-afhankelijk.
broom 3
Bij de pH van zwembadwater komt broom vooral voor in de vorm van onderbromigzuur (HOBr). Broom wordt alleen als desinfectiemiddel gebruikt en moet dus altijd gebruikt worden in combinatie met een oxiderend middel (zoals chloor of ozon).

Tabel 1. De invloed van de pH op de vorming van de pH op onderbromig zuur.
Broom 4
Omdat het gebruik van vloeibaar broom gevaarlijk is, heeft men in 1958 een tablet ontwikkeld. Deze bestaat uit broom-chloor-dimethylhydantoin (DMH), waarbij chloor en broom ieder vastzitten aan een stikstofatoom, dat dient als organische ondersteuning voor de halogenen. Wanneer DMH in het water komt, hydroliseert het en wordt er onderchlorig zuur gevormd. Daarnaast komt er ook wat HOCl vrij. Dat reageert met de bromides tot onderbromig zuur.
Broom 5BCDMHbroom 2

Broomchloordimethylhydantoine (BCDMH) is een organische stof, bij de desinfectie en oxidatie blijft er vrij broom over. BCDMH lost op in water en laat onderbromig zuur en onderchlorig zuur vrij, die reageren met bromides (Br–), waarbij nog meer onderbromig zuur wordt geproduceerd. Daarom kan het zowel gebruikt worden als oxideermiddel en ook als desinfectiemiddel. De concentratie aan BCDMH in het water mag niet hoger zijn dan 200 mg/l, omdat dan het evenwicht tussen het residu van het desinfectiemiddel en de organisch stoffen verstoord is. Een voordeel van BCDMH is dat het onschadelijk is als het is opgeslagen, makkelijk te doseren is en zelden pH correcties behoeft. BCDMH wordt geleverd als tabletten of patronen. Het blijft lang goed en lost langzaam op. Bij de desinfectie vervalt onderbromig zuur tot bromide ionen, die weer opnieuw geactiveerd kunnen worden. Broom reageert met andere stoffen in het water tot gebonden broom. Gebonden broom is werkzaam als desinfectiemiddel en stinkt niet. Broom oxideert geen ammoniak en stikstofverbindingen. Onderbromig zuur reageert met zonlicht. Bij een pH tussen 7 en 8,5 is di-broom-amine de meest voorkomende vorm van broom. Di-broom-amine doodt micro-organismen bijna net zo goed als vrij werkzaam chloor. Di-broom-amine is zeer actief en vervalt meestal snel tot een bromide ion. Hierdoor blijft er geen broom achter in het water.

In Frankrijk wordt broom toegepast voor de desinfectie van zwembaden. De Franse richtwaarde voor een desinfecterende werking in het zwembadwater is 0,7 mg/l. Concentraties van 0,5 mg/l leiden tot irritaties aan slijmvliezen en ogen en geuroverlast.

 

 

Zwembad:

Warmtepomp voor zwembaden ; Modulerende zwembadwarmtepomp voor COP tot 16 ; Verticale zwembadwarmtepomp voor minder koude wind ; On/off zwembadwarmtepomp voor zwembaden ; Warmtepompomkasting ; Thermodynamische zonnecollector (warmtepomp) voor zwembaden ; Zonnecollector ; Micro warmte kracht koppeling ; PP zonnecollector ; Klassieke warmtewisselaar

Vloerisolatie ; Zwembadpomp ; Stille zwembadpomp ; Zwembad moderniseren ; Automatische zwembadafdekking ; Manuele zwembadafdekking ; Spiegelmuur ; Natuursteenmuur ; Aquariumvensterzwembad ; Zwembadkuisrobot bewaakt door krokodil ; Zwembad hekafsluiting ; Zwembadontvochtiging ; Terras zwembad

Waterglijbaan ; Fontein ;

Zwemspa inox ; Zwemspa ; Jacuzzi nanofiltratie

pH en redoxregeling ; Zoutelectrolyse ; Hydrolyse ; Ozonisatie ; Ionisatie ; Broomdosering ; Actieve zuurstof ; Vlokking ; PHMB Biguanide ; Manuele waterbehandeling voor starters ;

Niveauconstanthouding ; Zwembad opvullen met regenwater ;

Inox zwembad ; Zwemspa inox ; Corrosie van inox zwembad ; Electrolytisch polijsten van inox 316L of 316 Ti

Polypropyleen Zwembad ; PP zwembad met PP als bekisting

Lekdichting zwembad

Glasparels in uw zwembadfilter ; OC-1 settlement filter systeem ; PE filterballen ; Zwembadfilter ; Vlokking ; DE filter ; Cycloonafscheider ; Jacuzzi nanofiltratie

Zwembadconsultancy ;

Poolhouse

Gas plancha ; Mini pizza oven ; Grill op houtvuur ; Rookoven ; Buitenkeuken ; Sardienengrill ; Houtplancha ; Poolhouse WC ; Inox WC ; Inox mini kichenette ; Infraroodverwarming Terras ; Inox urinoir ;

 

Algemene aannemingsvoorwaarden


diverse logos

 

"Een afgedekt zwembad in de tuin met automatische pH regeling: altijd een beetje veel vakantie zonder file"  

"Na een stresserende werkdag, kunnen thuiskomen en een hydromassage. Deze burn-out therapie werkt.


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2018 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 16/05/2018

Terug naar hoofdpagina