logo

Home Technische Info Contact

20 jaar ingenieurservaring in industriële en huishoudelijke projecten

Het beste is maar goed genoeg 


Kapotslijpen oude bovengrondse mazouttanks in kelders of tuin

kapotslijpen tanktank in tuintank kapotslijpen 6kapotslijpen 3

Vijf stappen:

Ultieme dichtheidscontrole

Eerst wordt een laatste ultieme dichtheidscontrole uitgevoerd. Deze dient om bij latere eventuele bodemverontreinigingen in de buurt te kunnen bewijzen dat het niet van deze tank afkomstig is. 

Uitpompen van de restantenkapotslijpen tankkapotslijpen 1

De eerste stap bij het kapotslijpen is het uitpompen van de stookolie en het slib. Deze wordt overgepompt in een vrachtwagen. 

Reinigen van het reservoir

Na het uitpompen van de stookolie uit de tank, dient de tank nog gereinigd te worden vooraleer deze kan kapotgeslepen worden. Dit gebeurt met water en detergent.

Kapotslijpen tank

Na het reinigen van de tank, vindt het kapotslijpen plaats. Dit gebeurt met inachtneming van alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.

Eerst wordt er gekeken of er geen explosiegevaar meer is. De LEL moet lager zijn dan <0,6%

Het kapotgelepen staal wordt meegenomen en afgeleverd bij een erkend (OVAM) afvalverwerker.

 

 

Na het kapotslijpen van de tank worden vier wettelijk verplichte attesten afgeleverd.

Voor

Na

kapotslijpen 1

kapotslijpen 2

 

 

 

 

Mazouttankservice

Controle of keuring stookolietankReiniging stookolietank  ; Verwijdering stookolietank ; Plaatsingsattest mazouttank ; Renovatie stookolietank, Buitenbedrijfstelling stookolietank  ; Instrumentatie stookolietanks  ; Kathodische bescherming  ; Verhuur tijdelijke stookolietank ; Nieuwe tank in (kruip)kelder

Zie ook:

Artikel: controle van ondergrondse stookolietanks

Vlarem II

 

 "Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry  


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2010 GoLanTec | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Versie laatst bewerkt op 11/03/2011

Terug naar hoofdpagina