logo

Home Technische Info Contact Pers Vacatures

25 jaar ingenieurservaring in industriële en huishoudelijke projecten

Het beste is maar goed genoeg. 


Reiniging van stookolietanks of mazouttanks

Cleaning, vullen, vervangen of opschuimen van uw stookolietank is één van onze specialiteiten. Wij werken samen met een erkend ophaler van gevaarlijke afvalstoffen. Wij kuisen uw tank en storten alle oliemengsels en slib in een erkend recyclagecenter. U bekomt een reinigings- en afvoerattest.

Twee soorten cleaning:

Tank cleaning (droge cleaning)droge cleaning

om over te schakelen op zwavelarme mazout < 0,02% S

Proficiat voor uw keuze: zwavelarme mazout is nog altijd 30% goedkoper dan aardgas !

Indien uw condensatieketel met stookolie gevoed wordt, is het noodzakelijk voor stookolie van het type « Extra » dit is met laag zwavelgehalte te kiezen. Deze is lichtjes duurder maar bevat zeer weinig  zwavel, dat anders condenseert in uw ketel als agressief zwavelzuur met corrosie als gevolg.

De werkwijze :

1 - Mangat openen

De enige echte manier om een oude mazouttank volledig proper te krijgen is eenvoudigweg in de tank kruipen! Onze technieker zal het mangat openen en in de tank kruipen, zodat hij elk hoekje en elke vierkante centimeter van uw tank kan reinigen.

 2 - Inwendig reinigen met adsorptiekorrels van de oude mazouttank (droge reiniging)

Wij gebruiken absorptiekorrels om uw oude mazouttank te kuisen. Doordat  onze medewerkers in uw oude mazouttank kruipen is elk hoekje en kantje proper. Wij garanderen door deze methode en met het gebruik van onze speciale producten dat uw oude mazouttank 100% ZUIVER IS.

3 - Mangat terug dichtmaken

Het deksel wordt teruggeplaatst met een nieuwe dichting en nieuwe zuigbuis en accessoires.

Tank cleaning voor buitenbedrijfstelling (natte cleaning) natte cleaning

De werkwijze :

1 - Mangat openen

Het mangat wordt verwijdert met een slijpschijf.

 2 - Inwendig reinigen van de oude mazouttank (natte reiniging)

Eerst wordt de resterende mazout uitgepompt. Daarna wordt water met detergent in de tank gespoten. Dit wordt er daarna terug uitgezogen. Wij spreken hier over een hoeveelheid van 70 à 100 liter.

De oude mazouttank neutraliseren of buitendienststellen.

Vlarem wetgeving

Volgens de Vlarem wetgeving moet elke tank die buiten gebruik wordt gesteld eerst geledigd en gereinigd worden. Daarna moet die met een inert materiaal opgevuld worden (bijvoorbeeld hardschuim of zand). Wij kunnen alle werken in verband met tankcleaning voor u uitvoeren of coördineren. Wij zorgen bovendien voor een veilig vervoer van uw afvalstoffen naar een erkend verwerkingsbedrijf. Nadat de tank volledig buiten dienst gesteld is, ontvangt u een wettelijk attest.

OPSPUITEN MET TWEECOMPONENTENPOLYURETHAANSCHUIM

Nadat de tank geledigd is, schuimen we die op met PU-HARDSCHUIM of POLYURETAAN: een milieuvriendelijk materiaal. Wij stellen uw tank vakkundig buiten dienst .Er wordt gebruik gemaakt van een hydrofoob hardschuim. Het schuim hardt  vlug uit en heeft de eigenschap om zeer snel substanties met hoge densiteit te absorberen. Het schuim kan niet alleen een grote verscheidenheid aan koolwaterstoffen zoals brandstoffen absorberen, maar eveneens solventen zoals aceton, benzeen, trichloorethyleen, fluorbenzeen, isobutylalcohol. Het hardschuim is niet toxisch en niet vervuilend voor de omgeving. Het is later verwijderbaar.


logoPerfecte technologie, daar komt het op aan


© 2014 GoLanTec energietechniek| Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055310242 Fax: 055310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 08/07/2014

Terug naar hoofdpagina