logo

Home Technische Info Contact Pers Vacatures

31 jaar ingenieurservaring in industriële en huishoudelijke projecten

Het beste is maar goed genoeg. 


Uw grootste risico! Lek aan de retourleiding: plaats een Tigerloop!

Het risico aan een mazoutank is drievoudig:

Lek in de tank
Enigste manier is uw tank vijfjaarlijks verplicht te laten keuren. Ook uw mazoutverbruik geeft u een indicatie.
Retourleiding lekt
Het meest voorkomende accident. Een van de grootste oorzaken van bodemvervuiling. De oplossing is zeer simpel. Plaats een ייnpijpssyteem “Tiger loop
Overvulling
Om overvulling te voorkomen bestaan er fluiten en thermische sondes. Zorg dat deze functioneren. (controle alle vijf jaar). Een sanering na een overvulling kost zeer veel geld. Een troost. Indien u attesten kan voorleggen van tankcontrole is het de mazoutleverancier zijn verzekering die betaalt.

flow schema

Oud systeem: Zuig- en retourleiding = tweepijpssysteem

Oud systeem is in Deutschland volgens TRbF 231 (2/5-3): Verboten!!eenpijpsysteem

In een klassieke branderconfiguratie wordt mazout uit de mazouttank gepompt. 90% van deze mazout wordt niet verbrand, maar keert terug langs de retourleiding. In geval van een lek op de retourleiding loopt al deze mazout in de natuur.

retourleiding mazoutoude filtercombinatie

Nieuw systeem: enkel zuigleiding = éénpijpssysteem

Hier wordt enkel de 10% mazout, die effectief verbrand wordt, aangezogen. Indien een lek in de zuigleiding dan zuigt de installatie valse lucht. De installatie gaat nu in veiligheid. Geen risico voor bodemvervuiling.

tiger loop met lucht ineenpijpssysteem

Werkt uw stookoliebrander nog met een retourleiding? Je werkt beter met een eenpijpsaansluiting. Verbindt de aanzuigleiding met een tigerloop® filter ontluchter combinatie. Van dit filter gaan dan gewoon de twee bestaande flexibels naar de pomp.

Een tigerloop® opstelling: niks dan voordelen.

tigerloop doorsnede

Opgelet: Bij ombouw naar een éénpijpssyteem: Als de retourleiding intact wordt gelaten en er is een lek, kan er water in de tank lopen!

DeE tweede leiding die nu teveel is afsluiten : in geval van een overvulling en de mazout staat in de toezichtput kan ze langs daar naar uw kelder vloeien waar uw brander staat.

Opgelet: de zuigleidingdiameter mag niet te groot zijn. In dat geval ontstaan er luchtzakken welke de zuigwerking blokkeren.zuigleiding Zie artikel zuigleiding

Opgelet : het systeem werkt niet voor een tranfertpomp.

Wilt u ook weten hoeveel liters je eigenlijk verstookt? Dan kan je een mazoutteller in deze aanzuigleiding zetten gezien die nu het werkelijke aantal liters kan tellen die de brander effectief verbruikt.

Tigerloop® is de automatische stookolieontluchter voor zowel bovengrondse als ondergrondse tanks, die het gebruik van een éénpijpssysteem mogelijk maakt bij alle types verwarmingsinstallaties. Met de Tigerloop is de retourleiding naar de olietank overbodig, waardoor het risico op lekken en bodemverontreiniging minimaal is.


Technische gegevens:

Grote mazoutdebieten:

Tigerloop twintigerloop twindebietmeter met tiger loop

Mazouttankservice

Controle of keuring stookolietankRode dop ; Water in mazouttank ; Condenswater tegenhouden in mazouttankMazoutbacterie ; Reiniging stookolietank  ; Verwijdering stookolietank ; Tigerloop: eenpijpssyteem ; Mazoutteller ; Transfertpomp ; Plaatsingsattest mazouttank ; Renovatie stookolietank ; Buitenbedrijfstelling stookolietank ; Instrumentatie stookolietanks ; Overvulbeveiliging ; Kathodische bescherming ; Stroomopdruksysteem ; Paraffinestollling ; Opkuisen mazoutovervulling ; Mazoutstank ; Inkuiping ; Mazoutputdeksel ; Permanente lekdetectie ; Niveaumeting

Verhuur tijdelijke stookolietank ; Nieuwe tank in (kruip)kelder ; Nieuwe bovengrondse tank voor mazoutkachel ; Nieuwe bovengrondse tank 10000 kg ;

Nieuwe bovengrondse tank 2300 kg in de tuin ; Nieuwe ondergrondse tank 5000 kg in de tuin

Zie ook:

www.tigerholm.com

www.oventrop.de : productfiche

www.oventrop.de

Artikel : controle van ondergrondse stookolietanks

Vlarem II

 

 "Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2017 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 22/02/2017

Terug naar hoofdpagina