logo

Home Technische Info HVAC Zwembaden Gevel en dakreiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd installatiebedrijf en en bouwt energiebesparende oplossingen voor particulieren en industrie:

Opofferingsanodes

Corrosie in sanitaire leidingen van gegalvaniseerd staal  

In sanitaire installaties worden nog regelmatig metalen leidingen toegepast. Deze worden niet zelden aangetast door corrosie, tengevolge van foutieve beslissingen met betrekking tot de opvatting van de constructie, de materiaalkeuze en het gebruik of onderhoud van de installatie.

Element van Volta

Het primaire, elektrochemische corrosieverschijnsel is ontdekt door Alessandro Volta, een Italiaans natuurkundige. Weliswaar was zijn voornaamste doel niet het verklaren van corrosieverschijnselen, maar het doen van algemene natuurkundige onderzoekingen, waaruit tenslotte een elektrische stroombron ontstond, het element van Volta.

Dit is de voorloper van onze batterij. Wat hij wel waarnam was, dat het onedele metaal zink bij stroomlevering wordt aangetast en dat het meer edele metaal koper, onveranderd blijft. (Bij het oplossen van zink in het element van Volta komt de energie, die gebruikt is om het zink uit zijn erts vrij te maken, weer tevoorschijn, nu in de vorm van elektrische energie). Een elektrochemische corrosiecel ontstaat, wanneer twee verschillende metalen met elkaar in contact zijn en wanneer een elektrolyt aanwezig is. Het minst edele van de twee metalen gaat als primaire corrosiereactie elektrochemisch in oplossing, waarbij elektriciteit wordt geleverd in de vorm van elektronen.

Zeer onedele metalen hebben een grotere oplosdruk dan minder edele metalen. Het is mogelijk deze oplosdruk te meten als een elektrische potentiaal. Als men nu de metalen rangschikt in volgorde van toenemende oplosdruk, krijgt men de spanningsreeks. Geheel onderaan staan de edele metalen, die een negatieve oplosdruk hebben, dan staat op plaats nul waterstof en daarboven staan de onedele metalen.

Corrosie door de vorming van een galvanisch koppel

Elektrochemische spanningsreeks van de elementen. Elk metaal heeft een normaalpotentiaal (spanning) ten opzichte van waterstof. Plaatsen we de metalen in volgorde van oplopende potentiaalgrootte dan ontstaat de elektrochemische spanningsreeks van de elementen. 

Na

Mg

Al

Zn

Cr

Fe

Sn

Pb

H

Cu

Ag

Au

-2,7V

-2,4V

-1,7V

-0,76V

-0,56V

-0,44V

-0,14V

-0,12V

0

+0,34V

+0,8V

+1,36V

onedele metalen

 

edele metalen

Opofferingsanode of magnesiumanode is een stuk metaal, minder edel dan ijzer, dat in de buurt van bronzen of andere metalen delen wordt aangebracht; hierdoor zal een optredende elektrische stroom van hoog- naar laagwaardig metaal gaan, en niet het metaal van de boiler corroderen, maar eerst de anode die opgeofferd wordt. Een opofferingsanode wordt ook toegepast bij cathodisch beschermde pijpleidingen; dan bestaat de anode uit materiaal dat naar het te beschermen object gaat.   Een '''opofferingsmetaal''' of '''opofferingsanode''' is een metaal welke een sterkere reductor (onedeler) is dan het metaal waarmee het contact heeft. Het principe van opofferingsmetaal is dat dit metaal oxideert in plaats van het metaal waarmee het contact heeft. Het principe komt overal voor waar constructies van ijzer in een nat milieu corroderen. Afhankelijk van het soort metaal dat tegen corrosie moet worden beschermd, en of het een zoetwatermilieu dan wel zoutwatermilieu betreft, bestaat een offerblok meestal uit een legering waarin zink, magnesium en/of aluminium voorkomen. Met name in de scheepsbouw wordt veelvuldig gebruikgemaakt van zogenaamde "offerblokken". Het offerblok zal na verloop van tijd geheel opgelost zijn en wordt vervangen.

Het is een galvanische reactie tussen twee verschillende metalen, waarbij het te beschermen metaal wordt verbonden met een minder edel metaal van voldoende grootte. Het minst edele metaal lost bij dit proces op. Het wordt als het ware ‘opgeofferd’ om het edeler metaal te beschermen. Vandaar de naam opofferingsanode of galvanische anode. Als galvanische anoden worden gebruikt:

  1. zink- en aluminiumlegeringen (voor maritieme installaties)
  2. magnesium- en zinklegeringen (voor landinstallaties)

 De stroomafgifte door galvanische anoden wordt bepaald door:

  1. de potentiaal ten opzichte van de te beschermen constructie
  2. de weerstand van de stroomkring

De levensduur van een anode bij een bepaalde stroomafgifte hangt af van:

  1. de aard van het anodemateriaal
  2. de anodemassa

 

Modellen opofferingsanodes

Magnesiumstaafanodes

 

Magnesiumkettinganodes

Kettinganodes. 5-delig, 800 mm lang, met afsluitschroef 3/4" gegoten op staaldraad. (kettinganodes kunnen naar believen worden ingekort.)

Magnesiumanodes met signaalfunctie

Opofferanode voor de corrosiebescherming van warmwaterbereiders. Met mechanische verbruiksaanduiding door kleurpatroon.

Magnesiumanodes voor gesoleerde montage

 

 

 

Zie ook:

Mazouttankservice

Controle of keuring stookolietankRode dop ; Water in mazouttank ; Condenswater tegenhouden in mazouttankMazoutbacterie ; Reiniging stookolietank ; Verwijdering stookolietank ; Tigerloop: eenpijpssyteem ; Mazoutteller ; Internet uileesbare mazoutteller ; Transfertpomp ; Plaatsingsattest mazouttank ; Renovatie stookolietank ; Buitenbedrijfstelling stookolietank ; Instrumentatie stookolietanks ; Overvulbeveiliging ; Kathodische bescherming ; Stroomopdruksysteem ; Paraffinestollling ; Opkuisen mazoutovervulling ; Korrrels ; Mazoutstank ; Inkuiping ; Mazoutputdeksel ; Permanente lekdetectie ; Niveaumeting ; Bijbestellen mazout via SMS

Verhuur tijdelijke stookolietank ; Nieuwe tank in (kruip)kelder ; Nieuwe bovengrondse tank voor mazoutkachel ; Nieuwe bovengrondse tank 10000 kg

Nieuwe bovengrondse tank 2300 kg in de tuin ; Nieuwe ondergrondse tank 5000 kg in de tuin

 

 

"Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry  


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2020 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 9/12/2019

Terug naar hoofdpagina