logo

Home Technische Info Contact Pers Vacatures

30 jaar ingenieurservaring in industriële en huishoudelijke projecten. 

Het beste is maar goed genoeg.


Renovatie oude stookolietanks     

Omdat u graag een goede vakman over de vloer krijgt....

Uw reservoir is afgekeurd?

Kreeg u een oranje of rode dop? Wij raden u dan aan alle mogelijkheden te onderzoeken voordat u kiest voor een herstelling of een definitieve buitengebruikstelling.

Deksel en dekseldichting vernieuwen

De tankcontrole gebeurt met een onderdrukmeting van 300 mbar. Indien de onderdruk niet kan aangehouden worden is er een lek. De tank moet dan afgekeurd worden. Meestal is het probleem niet de tank maar:

Het is een vuil werkje. Wij reinigen eerst met detergent de put. Daarna demonteren wij het oude deksel. Vernieuwen wij de dichtingsjoint of dichtingsring en herplaatsen wij het gereinigde deksel met de nieuwe tanktoebehoren. Meestal is het probleem dan reeds opgelost. 

De stalen tank oplassen met een patch

oplassen tanktank antwerepn 10000 kgtank antwerepn 2

lek in tankpatch 2pach 3

Bovengrondse tanks kunnen opgelast (TIG) worden. De tank wordt eerst geledigd, daarna gecleand. Pas dan beginnen de laswerken. Na herstelling wordt de tank op dichtheid getest.

 

De stalen tank langs binnen bekleden met een epoxycoating

Aanbrengen van een PVC binnenballon : dubbelwandigheid verplicht voor tanks >10.000Liter

  Kontrole in de fabriek van de kunststof binnentankballonering 12

Het reservoir wordt geledigd, gereinigd. Daarna wordt de dikte gemeten. Daarna wordt een extra wand aangebracht die bestaat uit een soepel kunststof PVC membraan. Dit membraan beschikt over voldoende mechanische sterkte om aan de opgeslagen brandstof te weerstaan. Het aanbrengen van een bijkomende wand laat toe om een permanent lekdetectiesysteem te plaatsen.

De tank wordt grondig schoongemaakt

Het verwijderen van bramen en scherpe randen

1. Allereerst wordt de tank grondig schoongemaakt

2. Vervolgens worden alle bramen en scherpe randen verwijderd

Aanbrengen van een beschermingslaag

Binnentank aanbrengen en vacuum zuigen

3. Een beschermingslaag wordt aangebracht

4. De binnentank wordt aangebracht en vacuüm gezogen

Zicht op tank met binnentank

Vacuum lektest installatie

5. Tank gereed met binnentank

6. Vacuum lektest installatie

De soepele PVC binnenbekledingen voor mazouttanken.

Werkwijze:

Een lekdetectiesysteem (met vacuümpomp)  verzekert de luchtledigheid tussen de buitenrand en de kunststofvoering door een permanente controle. Mocht er evenwel toch een lek ontstaan waardoor de luchtledigheid verdwijnt, dan treedt het optisch en akoestisch alarm in werking. Zelfs in geval van alarm is het onmogelijk dat er mazout wegvloeit omdat tenminste één van beide wanden nog steeds onbeschadigd is.

 Toepassingsgebied  

Inkuiping niet vloeistofdicht en dus afgekeurd?

Voor grotere opslaginstallaties vanaf 20.000 liter is men zeer streng op de inkuiping. Maak een dubbelwandige tank met permanente lekdetectie door het aanbrengen van een tweede wand  door middel van een binnenmembraan. Zie boven.

De letterlijke VLAREM wetgeving :
Art. 5.17.3.1. § 1. De houders dienen in of boven een inkuiping geplaatst te worden teneinde brandverspreiding, bodem- en/of grondwaterverontreiniging te voorkomen.
Dubbelwandige houders, uitgerust met een permanent lekdetectiesysteem dienen niet in of boven een inkuiping geplaatst te worden.
Art. 5.17.3.6. § 1. De inkuiping en de fundering voor vaste houders met een individueel waterinhoudsvermogen vanaf 10.000 l dienen gebouwd te worden volgens een code van goede praktijk onder het toezicht en volgens de richtlijnen van een architect, een burgerlijk ingenieur architect, een burgerlijk bouwkundig ingenieur of een industrieel ingenieur in de bouwkunde.
§ 3. De inkuiping dient bestand te zijn tegen de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen en dient vloeistofdicht te zijn. De inkuiping dient een voldoende sterkte te hebben om te weerstaan aan de vloeistofmassa die bij breuk uit de grootste in de inkuiping geplaatste houder kan ontsnappen.
De vloer dient zodanig aangelegd te zijn dat de verspreiding van de lekvloeistoffen minimaal blijft en dat de lekvloeistoffen gemakkelijk kunnen worden verwijderd.

 

 

 "Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry  


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2016 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055310242 Fax: 055310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Versie laatst bewerkt op 4/03/2016

Terug naar hoofdpagina