logo
Home Technische Info Contact Pers Vacatures

31 jaar ingenieurservaring in industriële en huishoudelijke projecten. 

Het beste is maar goed genoeg.


Mazout Antivries

Boven de grond geplaatste tanks
Vooral tanks die boven de grond geplaatst zijn hebben last van stollingsverschijnselen. Lage temperaturen, beneden het vriespunt, zijn de oorzaak van het ontstaan van paraffine kristallen. Naarmate de temperatuur verder daalt zullen zich steeds meer van deze kristallen vormen. Deze kristallen hebben de vervelende eigenschappen samen te klonteren en naar de bodem van de tank te zakken. De aanwezigheid van samengeklonterde paraffinekristallen in het brandstofsysteem en de tank heeft tot gevolg dat brandstofleidingen en brandstoffilters verstopt raken. Dit heeft op zijn beurt weer tot gevolg, dat de brander door brandstofgebrek slecht gaat functioneren. Het brandstoffilter is daarbij een kritisch onderdeel dat bij koude zeer snel door paraffinekristallen verstopt raakt en de brandstoftoevoer onderbreekt.

0°C = stolling
Paraffine in mazout stolt bij 0°C

2 pijpssysteem
Een zuig- en retoursysteem van de mazoutleiding is beter tegen paraffinestolling omdat daardoor de mazout in beweging blijft. Oud systeem: Zuig- en retourleiding = tweepijpssysteem

oude filtercombinatie

Petroleum?petrol in mazout
U kan tot 15 à 60% petroleum toevoegen aan de mazout. Als er stollingsproblemen zijn zal het achteraf bijgieten van 15% petroleum uw probleem niet oplossen.

vb : zomerdiesel waarvan u het vriespunt wil verlagen tot -10°C : 40% petrol toevoegen.

Typisch in Vlaanderen is 15% toevoeging.

Verwarmingslinten
U kan verwarmingslinten plaatsen + isolatie.
Vermogen 20 Watt/LM

Verwarmingselement in de tank plaatsen
De mogelijkheid bestaat om langs boven een elektrisch verwarmingselement in de tank te hangen. Zie pagina Euroindex

Tank isoleren
De tank isoleren kan een preventieve oplossing zijn.

Paraffine opnieuw vloeibaar maken?
Het smeltpunt van paraffine is gelegen tussen 47 à 64 °C ( 117°F to 147°F), densiteit van 0.9 g/cm3. Het heeft een grote warmteinhoud van 2.14–2.9 J g−1 K−1 (joule per gram per kelvin) en wordt gebruikt om warmte op te slaan. Het is enkel te smelten door het met een gasbrander op te warmen. Een hete lucht blazer geeft te weinig energie.

Mazout antivries

Mazout Antifreeze is een veelzijdige stookolie brandstoftoevoeging. Het voorkomt niet alleen bevriezingsverschijnselen van de brandstof, maar zorgt ook voor een betere en schonere verbranding en mag in elke stookolie-installatie toegepast worden. Het voorkomt vorming van roest en corrosie in het brandstofsysteem en de leidingen; wat weer leidt tot lagere onderhoudskosten en langere levensduur van verstuivers en brandstofpomp.
Het probleem
Middeldestillaten zoals lichte stookolie bestaan uit een mengsel van verschillende koolwaterstoffen: alkanen (verzadigde koolwaterstoffenrechtlijnig, vertakt en ringvormig geschakeld), alkenen (onverzadigde koolwaterstoffen of olefinen) en aromaten. De rechtlijnig geschakelde alkanen ofwel n -paraffine zijn technisch gezien onontbeerlijk, omdat zij het grootste deel van de energie leveren en voor een schone verbranding moeten zorgen. In lichte stookolie bevindt zich ca.20% van dit bestanddeel. Zij zorgen echter ook voor het nadelige effect, dat zich bij koude kristallen kunnen vormen. Kristallen, in de vorm van plaatjes, die de brandstoffilters en de leidingen heel gemakkelijk verstopt doen raken. Lage temperaturen, beneden het vriespunt, zijn de oorzaak van het ontstaan van deze paraffine kristallen. Naarmate de temperatuur verder daalt zullen zich steeds meer van deze kristallen vormen. Deze kristallen hebben de vervelende eigenschappen samen te klonteren en naar de bodem van de tank te zakken. De aanwezigheid van samengeklonterde paraffinekristallen in het brandstofsysteem en de tank heeft tot gevolg dat brandstofleidingen en brandstoffilters verstopt raken. Dit heeft op zijn beurt weer tot gevolg, dat de brander door brandstofgebrek slecht gaat functioneren. Het brandstoffilter is daarbij een kritisch onderdeel dat bij koude zeer snel door paraffinekristallen verstopt raakt en de brandstoftoevoer onderbreekt. Wanneer in de winter een oliestookinstallatie weigert, is er een probleem, dat alleen aanzienlijke kosten verholpen kan worden. Een bijkomend probleem is water in de stookolie. Elke opslagtank zal onder invloed van temperatuurverschillen ‘ademen’ waardoor vochtige lucht in de tank dringt. Door condensatie van het vocht in deze lucht zal zich op den duur water in de tank vormen. Dit water zal voor een gedeelte in de brandstof blijven zweven, in de vorm van zeer kleine druppeltjes. Bij vorst zal dit vocht bevriezen. Ook brandstoffilters nemen dit vocht op uit de brandstof en bij vorst bevriest dit gemakkelijk en worden de filteropeningen verkleind of zelfs geheel verstopt. Indien bij lage temperaturen zich daarbij paraffinekristallen voegen zal zo’n filter zeer snel verstopt zijn.

De werking
Deze nadelen kunnen met Antifreeze effectief bestreden worden. Het verlaagt het stolpunt van dieselbrandstoffen en stookoliën en voorkomt dat leidingen en filters verstopt raken. Bovendien werkt het als een brandstofdroger, die het vocht opneemt en mee laat verbranden. De werking van Antifreeze is gemeten in verschillende Europese dieselbrandstoffen en stookoliën. Het werkingsgebied is niet exact aan te geven, aangezien de brandstoffen al naar gelang de plaats van herkomst een verschillend percentage paraffine bevatten. Al in een verhouding van 1:1000 zorgt Antifreeze dat de brandstof al tot ca. -30°C. is beschermd. Het risico dat de leidingen en het filter verstopt raken behoort hiermee tot het verleden.

Voordelen
· Verlaagt het stolpunt van de dieselbrandstof en stookolie*.
· Voorkomt vorming van paraffinekristallen en vocht.
· Verhindert het verstopt raken van filters, zeven, kleppen en pompen.

*Gemeten volgens de CFPP-methode volgens DIN-norm 51428 en NF T-norm
60-105 CFPP = cold filter plugging point = grenswaarde van de filtreerbaarheid.

Antifreeze is echter een veelzijdige brandstoftoevoeging en zorgt nog voor een aantal extra voordelen, die het gehele jaar door van groot belang zijn voor het maximaal functioneren van een stookolie installatie.

Verkort weergeven zijn de volgende voordelen van toepassing
· Meer volledige en schonere verbranding
- minder rook
- minder brandstofverbruik
· Houdt de brandstof in optimale staat
- verouderde brandstoffen worden weer stabiel door de oplossende werking en het proces van ‘het drogen’ van de brandstof.
· Houdt sproeiers en injectoren schoon
- Indien één of meer van de inspuitopeningen van de sproeiers verstopt raken met vernis (neerslag van de brandstof), wordt de ingespoten hoeveelheid brandstof met 20 tot 30% verminderd. Dit leidt tot vermogensverlies.
- ook de werking van de injectoren kunnen verminderd worden door de vorming van vernis.
· Voorkomt vorming van roest en corrosie
- roestdeeltjes verminderen de doorvoer van het brandstoffilter
- roest en corrosie vormt zich in tank, leidingen en brandstofsysteem
- corrosievorming in de leidingen kan bij vlokvorming van de brandstof nog gemakkelijker verstoppingen veroorzaken.

Inhoud 100 ml
Inhoud 1 liter
Inhoud 5 liter
Inhoud 25 liter
Inhoud 60 liter
Inhoud 208 liter

Zie ook:

Artikel Deutz Blz 2

Matt-Chem

Bardahl

Tix

 "Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry  


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2017GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055310242 Fax: 055310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 7/02/2017

Terug naar hoofdpagina