logo

Home HVAC Zwembaden Reiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd HVAC installatiebedrijf.

 

Verplicht gebruik van stookoliedebietmeter in publieke gebouwen

Voor de opmaak van een EPC voor publieke gebouwen zijn de jaarverbruiken nodig. Het jaarverbruik van stookolie wordt bepaald op basis van de registratie van de meterstanden van de stookoliedebietmeter(s). De begin- en eindmeterstand van de stookoliedebietmeter(s) worden opgenomen onder de verantwoordelijkheid van de energiedeskundige voor publieke gebouwen. Tussen de begin- en de eindmeterstand ligt een periode van exact één jaar, teneinde effecten van zomer en winter in te calculeren in het verbruik. Instanties die stookolie gebruiken en nog niet beschikken over een stookoliedebietmeter moeten ervoor zorgen dat er tijdig een stookoliedebietmeter geïnstalleerd wordt.

 

HOE HET STOOKOLIEVERBRUIK OPVOLGEN? vzo model

OPLOSSING 1: PEILMETER
Dit is het meest elementaire instrument dat men kan gebruiken om na te gaan hoeveel stookolie er in het reservoir rest. De informatie is meetbaar:

Let erop dat de meting correct geïnterpreteerd wordt, want de evolutie van het niveau staat niet altijd rechtstreeks in verhouding tot de inhoud. Er moet immers rekening worden gehouden met de vorm van het reservoir (cilindervormig of rechthoekig) om het niveau correct te bepalen.

OPLOSSING 2: BEDRIJFSURENTELLER
Het stookolieverbruik kan ook eenvoudig worden berekend indien men het volumetrisch debiet (Qv) van de brander en het aantal uur dat de installatie heeft gewerkt (t) kent. Het volumetrisch debiet hangt af van de sproeier en de druk van de pomp.  Als u weet dat een hogere verstuivingsdruk gepaard gaat met een hoger verstuivingsdebiet, dan kunnen we de druk (P) van de pomp meten aan de hand van een manometer. Het volumetrisch debiet kan worden bepaald aan de hand van een nomogram of een berekeningslat (let op of er al dan niet een voorverwarming op de sproeilijn staat). Er kan ook een erg nauwkeurige meting van de Ov gebeuren door de brander een bepaalde tijd te laten werken zonder deze aan te steken en vervolgens de stookolie ter hoogte van de sproeier op te vangen. Na het meten van het volume opgevangen stookolie (V) en de werkingstijd (t), heeft het volumetrisch debiet Qv geen geheimen meer (= V/t). Het aantal uur dat de installatie werkte kan worden bepaald door een urenteller te plaatsen op de 7-poligestekker, op de elektromagnetische klep, of via de weersafhankelijke regelaar. Het voordeel van deze methode is dat ze eenvoudig en niet duur is, aangezien er eventueel enkel een urenteller moet worden geplaatst. Dit systeem heeft echter een foutmarge die kan oplopen tot 10 %.

OPLOSSING 3: DEBIETMETER (debietteller)
De beste oplossing om het verbruik precies op te volgen bestaat uit het plaatsen van een debietmeter. De debietmeter is duurder bij aankoop, maar dat geldt ook bij de installatie aangezien een klassieke installatie uit twee leidingen bestaat: een zuig- en een retourleiding. Er bestaan verschillende manieren om het werkelijke stookolieverbruik te meten. De beste methode bestaat uit het transformeren van de installatie met twee leidingen in een installatie met één leiding – door een ontluchter te plaatsen (die gewoonlijk ‘tigerloop’ wordt genoemd) – en zo het debiet in de zuigleiding te meten.

Meten is weten

Twee oplossingen :

In deeenpijps zuigleiding:

in de zuigleidingin de zuigleiding

Juist voor de sproeier: 15 bar

in de persleiding

 

Meet uw getotaliseerd stookolieverbruik (mazoutverbruik) en/of uw ogenblikkelijk verbruik (mazoutdebiet).

Probleem met de pneumatische niveaumeters is dat ze moeten afgeregeld worden.

Dit is in de praktijk dikwijls niet mogelijk. Daarom is een betere oplossing het plaatsen van een debietmeter, verbruiksteller in de aanzuigleiding van een npijpssysteem.

 

Totalisatie : teller tot 600 kW. Er zijn andere oplossingen tot 20.000 l/h

mazouttellerflow schemadebietmeter braunogenblikkelijk debiet aanduider

tigerloop twin + debietmeterdebietmeter met tigerloopteller

Vier mogelijke oplossingen voor totalisatie:

 

braun grote debietenspecificaties

nauwkeurigheid

 

 

 

 

 

Mazouttankservice

Controle of keuring stookolietankRode dop ; Water in mazouttank ; Condenswater tegenhouden in mazouttank Mazoutbacterie ; Reiniging stookolietank  ; Verwijdering stookolietank ; Tigerloop: eenpijpssyteem ; Mazoutteller ; Transfertpomp ; Plaatsingsattest mazouttank ; Renovatie stookolietank ; Buitenbedrijfstelling stookolietank ; Instrumentatie stookolietanks ; Overvulbeveiliging ; Kathodische bescherming ; Stroomopdruksysteem ; Paraffinestollling ; Opkuisen mazoutovervulling ; Mazoutstank ; Inkuiping ; Mazoutputdeksel ; Permanente lekdetectie ; Niveaumeting

Verhuur tijdelijke stookolietank ; Nieuwe tank in (kruip)kelder ; Nieuwe bovengrondse tank in de tuin ; Nieuwe bovengrondse tank voor mazoutkachel ; Nieuwe bovengrondse tank 10000 Liter

 

 

Zie ook:

Braun

 

 "Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry  


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2019 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055310242 Fax: 055310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 14/11/2018

Terug naar hoofdpagina