logo

Home HVAC Zwembaden Reiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd HVAC installatiebedrijf en en bouwt energiebesparende HVAC oplossingen voor particulieren en industrie:

 

Waterverzachter, waterontharder of ontkalker:

Voorkomen is goedkoper dan genezen:

Een must ter bescherming van alle thermostatische kranen, douchekoppen, boilers, vaatwasmachines, steamers, ...

Er zijn vijf manieren om kalkneerslag te voorkomen:

Voorkom een hoge waterhardheid

De waterhardheid van het water dat uit onze kranen stroomt, hangt af van de geologische bodemlagen waar het doorheen stroomt vóór het gewonnen wordt. Als het door een kalkrijke bodem sijpelt, wordt het water hard. Die waterhardheid wordt in België uitgedrukt in Franse graden (°F , TH) of Duitse graden (°dH). Er is een verschil tussen water in het weekend en water in de week.

1 Franse graad = 1 gram kalk per 100 liter water

1 Duitse graad stemt overeen met 17,87 g kalksteen per m³.

1 Duitse graad (°dH) = 1,787 Franse graad hardheid (°F= TH) = 0,179 mmol/l 

°dH mmol/l °F, TH
1-    4 0,2-0,7 2-     7
5-    7 0,9-1,3 9-   13
8-   11 1,4-2,0 14-  20
12- 15 2,2-2,7 22-  27
16- 20 2,9-3,6 29-  36
21- 25 3,8-4,5 38-  45
Omrekentabel eenheden waterhardheid
    °dH °e TH, °F ppm mmol/l
 Duitse hardheid
1°dH = 
1  1,253  1,78 17,8  0,179 
 Engelse hardheid
1°e = 
 0,798  1 1,43 14,3 0,142
 Franse hardheid 
1TH, °F = 
0,560 0,702 1 10 0,1
 CaCO3 (U.S.A)
1 ppm = 
0,056 0,07 0,1 1 0,01
 mmol/l
 1 mmol/l = 
5,6 7,02  10,00   100,0  1

In tegenstelling tot andere onzuiverheden, is kalksteen niet met het blote oog waarneembaar. De hardheid van water is dus onzichtbaar. De gevolgen daarentegen zijn maar al te waarneembaar: kalkafzetting in de waterleidingen is daarvan het meest opvallende voorbeeld. Het spreekt voor zich dat de voordelen van een waterverzachter vooral tot uiting komen in streken met hard water, water dat veel kalk bevat. De hardheid van het water wordt uitgedrukt in Franse graden (°F). 

Kalkaanslag is het gevolg van een te hoge waterhardheid. Dit levert veel onnodige schade, hoge energiekosten en hoge reparatiekosten. Wij bieden u een optimale oplossing voor waterontharding. Door het gebruik van een waterontharder voorkomt u schadelijke kalkneerslag. Zo vermijdt u toekomstige problemen met de boiler en de thermostatische kranen.   

Hoe hard is uw water?

Zie de website van TMVW

Meten van de waterhardheid:

Voorkomen van:

• Dure reparaties
• Spijtige vroegtijdige vervanging van geiser, steamer, boiler en thermostatische kranen
• Ketelsteen in leidingen, apparatuur en boiler
• Kuisproducten verbruik en wasverzachterverbruik
• Hogere energiekosten

Hoge energiekosten:

De kalkaanslag vormt een isolatielaag in de boiler. Door het verwijderen van de kalkaanslag verhoogt ogenblikkelijk de temperatuur van het geproduceerde sanitair warm water.

Geschiedenis

Het gebruik van ionenwisselaars om water te verzachten door de calcium- en magnesiumionen voor natriumionen te verwisselen heeft tot 1905 op zich laten wachten en werd voor het eerst door de Duitser Gaus toegepast.

Hoe werkt een waterverzachter?

Een waterverzachter is niet noodzakelijk. Het stadswater wordt door de drinkwatermaatschappijen voldoende gezuiverd. Er blijft echter heel wat kalk in het water zitten. Schadelijk voor onze gezondheid is dat niet, maar het kan de werking van kranen en huishoudelijke apparaten nadelig beïnvloeden. Om dat tegen te gaan werd de waterverzachter of ­ontharder ontwikkeld die de kalk uit het drinkwater haalt. De meest gebruikte en het efficiëntste systeem werkt met ionenuitwisselende harsen. 

Hierbij stroomt het harde water door een tank met kunsthars (monosfere harsen). De kleine harsbolletjes trekken kalk aan en in de plaats daarvan geven ze natriumionen (= zout) af. Zij geven water af met een hardheid van 0° F.

Na een bepaalde tijd moeten de harsbolletjes gespoeld worden (geregenereerd) en wordt er een nieuwe zoutoplossing doorheen het hars gestuurd. Het komt er dus op neer dat kalk aan het water onttrokken wordt en dat zout, zij het in geringe mate, aan het water wordt toegevoegd. 

Water ontharders worden gebruikt om water vrij te maken van calcium en magnesium. Dit wordt gedaan door het harde water over een harskolom te laten lopen. Deze hars wisselt de calcium- en magnesiumionen in het water om voor natriumionen. Na een bepaald aantal liter water onthard te hebben, is de hars verzadigd met de calcium- en magnesiumionen. Dit hars wordt geregenereerd door te spoelen met een zoutoplossing. Tijdens de regeneratie worden de calcium- en magnesiumionen in de hars weer gewisseld met natriumionen.  Hierdoor moet elke waterontharder met regeneratiezout gevuld zijn.  Het zout is geraffineerd en 99,8 % zuiver.

Animatiefilm

Regeneratiesturing:

De regeneratie is de belangrijkste kostenfactor en moet dus zo zuinig mogelijk gebeuren. Er zijn vier manieren:

De regeneratiesturing van de waterverzachter omvat :

Centrale klep die zorgt voor de besturing van de verschillende cycli; zowel voor de operationele werking als voor de cycli tijdens de regeneratie. De regeneratie gebeurt in tegenstroom. Dit wil zeggen dat het pekelinbrengen over de harsen gebeurt van beneden naar boven, terwijl het water bij operationele werking van boven naar beneden stroomt.  

Resthardheid: (Versnijdventiel, mixer):versnijdventiel

Elk toestel is voorzien van een resthardheidsregelaar. Dit is een proportionele mixer (menginstallatie) (versnijdventiel). Deze dient om een hoeveelheid hard water met het geproduceerde zacht water te vermengen tot de instelbare 4°dH zodat men geen agressief water aan de uitgang bekomt. Zo wordt eventuele corrosie door te zacht water in de leidingen voorkomen. 

Bypass:mengkraan resthardheidbypass

Tevens kan men met een bypasskraan het toestel overbruggen om grote hoeveelheden water te verbruiken die niet onthard moeten worden. (Vullen van uw zwebad met hard water)  

waterverzachter 1waterverzachter 2

Elektriciteit:

Er zijn twee modellen. Met 230V voeding of volledig wateraangedreven. Bij de normale waterverzachter is er 230 V nodig voor de sturing van de s'nachts (2.00 h) gestuurde regeneratie.

Wateraangedreven:

Volledig wateraangedreven. Dit kan interessant zijn als er geen elektriciteit op die plaats aanwezig is. Nadeel: deze regenereren op het moment dat u water nodig heeft. De klassieke modellen wachten tot 2 u s' nachts (wanneer u slaapt) om te regenereren.

De regeneratie duurt slechts 15 min. Indien u een standaard Duplex-model kiest, beschikt u 24/24 over zacht water. De ene fles levert zacht water als de andere gespoeld wordt.
Het voordeel van een hydraulische ontharder: Deze spoelen direct als de harsen verzadigd zijn en ze spoelen enkel als de harsen verzadigd zijn. In tegenstelling tot een traditionele ontharder die, ook al zijn de harsen verzadigd, nog gaat wachten tot 2u ’s nachts om te spoelen. En die om 2u ’s nachts spoelt ook al zijn de harsen soms nog niet helemaal verzadigd. Bij deze ontharders geen te late spoeling en ook geen te vroege onnodige spoeling. website delta

Afvoer:

Er moet steeds een afvoer aanwezig zijn. Moet steeds uitgevoerd worden met een sifon om geurproblemen te vermijden. De afvoer gebeurt met een soepele darm 10/14 mm. De opvoerhoogte mag  maximaal 1,6 à 2,5m WK bedragen.

Zoutbak:

Er zijn systemen met droge zoutbak en met natte zoutbak. Bij een droge zoutbak wordt de pekel aangemaakt net voor de regeneratie. Bij een natte zoutbak wordt hij op het einde aangemaakt voor de volgende regeneratie binnen x dagen. Voordeel van een droge zoutbak is dat het zout niet samenkoekt. 

Het is om deze reden ook aangewezen om af en toe de zoutbak te laten leegkomen. 

Regeneratie:

De pekelinjector is wateraangedreven. Hij is zeer gevoelig voor onzuiverheden. Daarom altijd een voorfilter plaatsen. De pekelinjector zorgt voor een automatische aanpassing van de pekelhoeveelheid in functie van de waterdruk, waardoor het noodzakelijke pekeldebiet bij elke waterdruk verzekerd wordt.

Er zijn twee systemen voor regeneratie: Tegenstroom en meestroom

De conventionele regeneratie (meestroombezouting) omvat zeven fasen: (Veel zout (980 gr/m³) en waterverbruik (10 x harsinhoud))

 1. Neerwaartse voorspoeling (preliminary rinse position) 

 2. Opwaartse tegenstroom backwash spoeling met water

 3. Neerwaartse regeneratie met pekel (pekelzuigen)

 4. Neerwaartse trage spoeling met water

 5. Opwaartse snelle backwash spoeling met water

 6. Neerwaartse stabilisatie periode (settling rinse)

 7. Zoutbak opnieuw vullen met water  

De regeneratie met tegenstroombezouting omvat vijf fasen: (Weinig zout (520 gr/m³) en waterverbruik (5x de harsinhoud))

 1. Zoutbak vullen

 2. Opwaarts tegenstroom regeneratie met pekel (pekelzuigen)

 3. Opwaartse trage spoeling met water

 4. Opwaartse snelle spoeling met water

 5. Neerwaartse snelle spoeling  

De ontharder bevat aan de rioolafvoer (max. 2,5 meter opvoerhoogte) een debietregelaar. Aan de top van de harstank bevindt zich een filterkorfje. Samen verhinderen deze het wegvloeien van het hars, wat ook de drukvariaties (2 à 8 bar) op het ogenblik van de regeneratie mogen zijn.

De regeneratiestart gebeurt door een debietmeting met tijdscorrectie (geanticipeerde volumetrische ontharding). Dit is een mechanisme dat gestuurd wordt door een debietmeter, d.w.z. de spoeling zal steeds gebeuren de nacht nadat het ingestelde debiet verbruikt is. Dit gebeurt s’ nachts om 2 uur. Op dat moment heeft u niet de beschikking over zacht water.

Door de debietgestuurde regeneratie is men zeker van een bacteriologische zuiverheid van de ionenwisselaar en krijgen eventuele onzuiverheden niet de kans zich te ontwikkelen en het water te besmetten. Deze worden bij iedere regeneratiebeurt weggespoeld.

Berekenen regeneratietijd:

Hangt af van:

22°dH  x 1,78 = 39,16 Franse graden (°F)

capaciteit 18 liter hars x 5dagen = 90  m³  .°F

90 : 39,16 = 2,298 m³ = 2298 liter water mag er passeren, voordat er moet geregenereerd worden.

2298 -712 (nachtbuffer)= na 1586 liter moet er signaal komen dat de installatie om 2 u s' nachts regenereert.

Harskolom:

De motor van iedere ontharder is de harskolom. Deze moet juist gedimensioneerd worden.

 De capaciteit van de harskolom is ook afhankelijk van de hoeveelheid zout waarmee geregenereerd wordt. 

Harsinhoud

(liter)

Uitwisselingscapaciteit 

(m³ x°dH)

Uitwisselingscapaciteit

(m³ x °F)

  7

28

35

10

40

50

10,5

42

30 à 49 à 65

14

56

43 à 72 à 102

15

60

75

16

64

80

18

72

90

20

80

100

21

84

105

22

88

110

25

100

125

30

120

150

Bacteriëngroei:

In het harsbed kunnen er zich bacteriën (legionella) nestelen die ongezond zijn voor de consument. Er bestaan modellen met automatische desinfectering. Normaal, als de waterverzachter niet overgedimensioneerd is,  is er een regelmatige vijfdaagse regeneratie met pekel. Dit is een natuurlijk ontsmettingsmiddel.  Met zout bewaart men voedsel. Voor putwater moet er een regeneratie gebeuren alle 4 dagen om ongewenste bacteriëngroei te voorkomen. Laat in elk geval de waterverzachter een keer per jaar preventief desinfecteren (ontsmetten) en ontkalken door een vakman. Dit gebeurt met een fosforzuuroplossing.

Waterverzachter voor putwater

3 filtercompartimenten

waterverzachter met 3 filtercompartimenten

Waarom? Voordelen en nadelen

Bescherming van uw technische installatie:

Reeds bij 15°f zal de kalkafzetting op termijn grote schade aanrichten. De kosten van deze schade aan boiler en thermostatische kranen zijn veel hoger dan de aankoop van een ontharder. De vaatwasmachine, wasmachine, waterkoker en andere huishoudtoestellen, het sanitair en de badkamerinstallatie gaan veel langer mee met minder onderhoud. Je spaart ook op de energierekeningen. Geen verstopte douchekoppen meer; het sanitair en de vaat glanzen als nooit tevoren. Door het tegengaan van verstoppingen in de sanitaire installatie wordt het risico van oververhitting, snelle slijtage en lekkende kranen vermeden. Corrosie dat optreedt bij contact van water met metalen leidingen, kan de veiligheid in het gedrang brengen. Corrosie is vaak het gevolg van onregelmatige of poreuze kalkafzettingen.  

Als je een verzachter plaatst sluit daar dan alleen de warmwaterleidingen op aan. Het leefmilieu is niet zo goed af met een waterverzachter. Het verhoogt het leidingwaterverbruik en het zoute regeneratiespoelwater komt in de beek en daarna de rivier terecht.

Te zacht water

Te zacht water (lager dan 4°dH) lost het vroeger gevormde beschermende kalklaagje op en tast de metalen leidingen en apparaten aan zodat de koperen en verzinkte leidingen oplossen in het te zachte water. Dit kan ongezond zijn voor wie van het water drinkt. Daarom wordt altijd een menginstallatie (bypass) voorzien die het ontharde water mengt met niet onthard water tot 4°dH. Bij een slechte afstelling kunnen de leidingen na een aantal jaren beginnen lekken als een zeef. Zorg daarom steeds voor een goed afgesteld toestel met bypass en een minimum hardheid van 4°d. De dagelijkse praktijkervaring wijst uit dat slecht afgestelde of slecht onderhouden verzachters het gevaar op corrosie van de sanitaire leidingen verhogen: te zeer verzacht water is erg agressief.  

Linnen

Het linnen gaat veel langer mee met minder onderhoud. Linnen wast makkelijker en is zachter. Kledij verslijt minder vlug en behoudt langer zijn kleur.  

Voor de dames: veel minder kuisen

Geen kalkaanslag meer. De huishoudtoestellen, het sanitair en de badkamerinstallatie benodigen veel minder onderhoud. Je spaart dus op kuisarbeid. Geen verstopte douchekoppen meer,, het sanitair, de WC en het bad blijven maar glanzen. U hoeft geen kalk meer weg te schrobben.

Persoonlijke hygiëne

Zacht water zorgt voor een zachte huid, soepele en glanzende haren en voorkomt irritaties bij het scheren.

Bacteriën

Na de waterverzachter is de bacteriële kwaliteit niet altijd meer gewaarborgd. In het harsbed kunnen er zich immers bacteriën nestelen die ongezond zijn voor de consument. Laat in elk geval de waterverzachter minstens een keer per jaar preventief desinfecteren of ontsmetten door een vakman.

Kalk nodig als voedingstof voor het lichaam

Zacht water drinken is niet zo gezond wegens het hogere natriumgehalte. Water dat van nature kalk en dus mineralen bevat is lekker en gezond om drinken. De smaak van water is een subjectief gegeven. Bovendien komt voor de meeste mensen de opname van vocht maar voor een uiterst klein gedeelte uit leidingwater.

Onze specialiteit:

Ons voorstel:

Onthardingsinstallatie capaciteit tot 120 (m³ x°dH)

De waterontharderinstallatie is een volautomatische watermeter gestuurde installatie voor het ontharden van drinkwater.

De ontharderinstallatie bestaat uit:

Technische gegevens:

Nuttige raadgevingen:

Bescherm uw installatie altijd met een filter. Door eliminatie van onzuiverheden in het water vermijdt u verstoppingen en beschadigingen van het kleppenblok van uw waterverzachter en verlengt u bijgevolg de levensduur. Bovendien beschermt u zo ook de rest van uw sanitaire installatie tegen deze ongewenste "indringers".

Wij plaatsen volgende filters:

 

Documentatie

"Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry  


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2021 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com
Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 3/10/2020

Terug naar hoofdpagina