logo

Home Technische Info HVAC Zwembaden Gevel en dakreiniging Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring in industriële en huishoudelijke projecten. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd installatiebedrijf en en bouwt energiebesparende oplossingen voor particulieren en industrie:

 

Omgekeerde osmose (R.O.) als spoelwater in de HoReCa       

 omgekeerde osmose 1omgekeerde osmoseRO 4000 liter

Omgekeerde osmose (RO) is een vorm van membraanfiltratie. Tot de groep van membraanfiltratie behoren eveneens:

De techniek van omgekeerde osmose wordt enkel toegepast waar een zeer zuivere kwaliteit gewenst is. Meestal kan omgekeerde osmose niet als aparte behandeling gebruikt worden. Meestal is een voorbehandeling zoals ontijzeren, ontharden, verwijderen van zwevende deeltjes noodzakelijk. Het verschil tussen al deze technieken is te zien in onderstaande figuur.

Beschrijving: omgekeerdeosmose1.jpg

MF : microfiltratie; UF: Ultrafiltratie; NF: Nanofiltratie; RO : Omgekeerde osmose.

Omgekeerde osmose  is een techniek, die gebruik maakt van het principe van osmose om zoet, zeer zuiver,  zoutloos water  te produceren. Door op een vloeistof een hogere druk uit te oefenen dan de osmotische druk, wordt het omgekeerde effect verkregen dan bij gewone osmose. De vloeistof wordt door de halfdoorlatende membraan teruggeperst, terwijl de zouten achterblijven. 

Toepassingen:    

Principe:    

Het principe van omgekeerde osmose is eenvoudig. Als je in een vat twee verschillende soorten vloeistoffen hebt, bijvoorbeeld zuiver water en water met zout, en die zijn gescheiden door een membraan, dan zal het zuiver water proberen door te dringen (osmose) naar het water met zout, om zo een evenwicht te bereiken. Dit gebeurt onder invloed van de osmotische druk. Dat is het natuurlijk proces van osmose. Bij omgekeerde osmose gaat men de natuur tegenwerken, door druk op het zout water uit te oefenen. Door druk uit te oefenen op het zout water zullen de waterdeeltjes overgaan naar de kant van het zuiver water. De zoutdeeltjes worden door het membraan tegengehouden. Het resultaat is een opgeconcentreerde zoutoplossing die overblijft in de ene helft van het vat en volledig zuiver water in de andere helft. 

Water wordt onder druk door een halfdoorlatende celwand geperst waardoor verontreinigingen zoals bacteriŽn, chloor, metalen en gif achterblijven. Deze verontreiniging wordt weggespoeld als afvalwater. De ratio afvalwater/zuiver water hangt af van het systeem. De omgekeerde osmosetechniek zorgt voor zeer schoon drinkwater dat 98% zuiver is van verontreiniging. 

Idee van geleidbaarheid: (uitgedrukt in μS/cm≤). Hoe hoger de geleidbaarheid hoe meer zouten.

Geleidbaarheid

Toepassing

1 μS/cm

Labotoepassingen

5 μS/cm

Strijkijzers , batterijen

20- 30 μS/cm

Uitstekend voor vaatwasmachines

50 μS/cm

Grenswaarde vaatwasmachine

600- 800 μS/cm

Meest voorkomende leidingwater

50.000 μS/cm

Zeewater

Waarom?

Kostenbesparend

Goedkoper t.o.v. beschikbare filterpatronen gevuld met mixed-bed harsen. (Waterverzachters of ontijzeraars)

Ons voorstel:omgekeerde osmose 1omgekeerde osmoseRO4000

Omgekeerde osmose RO

Zie ook :

Omgekeerde osmosewater: beter dan flessenwater ; Omgekeerde osmose als spoelwater voor vaatwas in de horeca ; Gekoeld en heet osmosewater ; Omgekeerde osmosewater

 

"Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry  


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2018 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 17/06/2018

Terug naar hoofdpagina