logo

Home Technische Info HVAC Zwembaden Gevel en dakreiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd installatiebedrijf en en bouwt energiebesparende oplossingen voor particulieren en industrie:

 

Velux rookluikvelux 2velux van binnenvelux logo
Rook- en warmteafvoer (RWA)

conform NBN S 21-208-1 & -3 of EN 12101.2

Tijdens een brand is het niet het vuur, maar de rook die de meeste dodelijke slachtoffers maakt. Rook- en warmteafvoer (RWA) is belangrijk voor het garanderen van een veilige evacuatie van personen bij brand, voor de veilige interventie van de hulpdiensten en voor het beperken van rookschade. Het effect van natuurlijke RWA is dat de opbouw van een hete rooklaag onder het plafond vertraagd wordt. De thermische belasting van de draagstructuur van het dak wordt beperkt tot temperaturen waarbij de stabiliteit van de structuur behouden blijft.

Rookluiken zijn specifiek ontworpen toestellen om de rook in een ruimte af te voeren. In een aantal gevallen kunnen het ook gecombineerde toestellen zijn, die voor een natuurlijke verluchting in gewone omstandigheden moeten zorgen en voor de rook- en warmteafvoer bij brand. Rookluiken worden in het bovenste deel van een te ontroken ruimte aangebracht. Rookluiken kunnen enkel efficiënt werken als ook in het onderste deel van diezelfde ruimte openingen voorzien zijn om verse lucht toe te voeren (onderverluchting).

Een RWA-systeem bestaat uit een natuurlijk luchtafvoersysteem dat geactiveerd wordt door een brandmeldings installatie. Het is noodzakelijk dat al deze componenten correct gedimensioneerd worden en op elkaar afgestemd zijn. Zowel koepels als lichtstraten kunnen uitgerust worden voor natuurlijke rook- en warmteafvoer.

RWA-installaties zorgen voor een effectieve afvoer van rook en warmte. Zodoende ontstaat er een veilige vluchtweg voor mensen en worden constructies, producten en machines gespaard. Vooral in grote ruimten met 1 bouwlaag is het verstandig RWA toe te passen.

Om een goede werking te blijven garanderen, is de gebouwuitbater verplicht jaarlijks een onderhoud uit te voeren van de RWA verluchters. De periodieke nazichten en de vaststellingen moeten bijgehouden worden in een veiligheidsregister. Om te waarborgen dat de bij u aanwezige rookluiken ook daadwerkelijk naar behoren functioneren is het aan te bevelen deze luiken jaarlijks te laten controleren. Bij het jaarlijks onderhoud worden de rook- hitte- en handmelders getest. De aansturingen en centrale worden getest, het leidingwerk wordt nagekeken, en de luiken worden getest en geopend.

DE ROOK- EN WARMTE AFVOER SYSTEMEN

Normeringen & certificaten

De Belgische normen NBN S21-208-1 en 3 zijn bekrachtigd door een Koninklijk besluit en van toepassing in België. Deze normen verwijzen bovendien naar de Europese norm EN 12101-2, waardoor een CE-certificaat dus verplicht is ook voor elke RWA toestel in België.
De Europese norm EN 12101, met bijhorend CE-certificaat, bepaalt de criteria waaraan een natuurlijke verluchter moet voldoen. Het CE-certificaat is een bijkomende garantie dat het toestel veilig en bedrijfszeker is, en zijn functie van RWA zal vervullen in extreme omstandigheden. Om een dergelijk CE-certificaat te bekomen, worden de toestellen aan zware testen onderworpen.

DE WETGEVING EN NORMEN

Sturingen: Velux sturing

De sturingen  van de RWA verluchter moeten voldoen aan het fail-safe principe:

De autonome elektrische stroombron als noodvoeding moet voldoende vermogen genereren om een goede werking van de verluchter te garanderen, en de werkingstijd ervan moet minimaal 1 uur bedragen.
De handbediening voor het openen van de verluchter moet gelegen zijn op het normale evacuatieniveau, en moet in elk geval prioritair zijn op alle detectoren (rook- of thermische detectoren). Het sluiten van de RWA verluchter moet kunnen geschieden door handbediening op het normale evacuatieniveau.
Om een goede werking te blijven garanderen, is de gebouwuitbater verplicht jaarlijks een onderhoud uit te voeren van de RWA verluchters. De periodieke nazichten en de vaststellingen moeten bijgehouden worden in een veiligheidsregister.

Kenmerken:


RWA22RWA30

Ontrokingsluiken
Tijdens een brand worden de ontrokingsluiken gebruikt om de doorgangen te beschermen die worden gebruikt voor de evacuatie van bewoners en / of de toegang van de brandweer. De ontrokingsluiken worden voornamelijk gebruikt in openbare ruimtes, zoals trappenhuizen en industriële gebouwen.

Het VELUX ontrokingsluik in een compleet rook- en warmte afvoersysteem, inclusief een dakvenster dat voldoet aan de brandnormen op gebied van rookafvoer. De ontrokingsluiken moeten geplaatst worden in overleg met de instructies van de brandweer.

Ontrokingsluik voor traphallen
Het VELUX ontrokingsluik is een volledig ontrokings- en ventilatiesysteem dat de naleving van de bouwvoorschriften op het gebied van ontroking vergemakkelijkt. Conform de Europese EN 12101-2 en de Belgische NBN S 21-208-3 normen betreffende Rook- en Warmteafvoer (RWA-verluchters) in binnentraphuizen
Karakteristieken

Opmerking:
In gebouwen (studentenkoten) met een hoogte < 10 meter is het vanaf nu mogelijk om in de trappenhal ontrokingsluiken met een oppervlakte van 0,5 m² te plaatsen. Mits er aan deze twee voorwaarden voldaan wordt:

Het systeem heeft een wentelend VELUX dakvenster, met een elektrische motor, en een gasfles voor het systeem snel te openen, een rookafvoersysteem en een ijsbreker.
Conform de Europese EN 12101-2 en de herziening van de Belgische NBN
S 21-208-3 norm "brandbeveiliging in gebouwen".

velux montage


velux 3

velux 4

GEMOTORISEERDE ROOK EN- WARMTE AFVOEREN
De rook en- warmte afvoeren worden aan de top van trappenhuizen gemonteerd volgens de EN-12101-2 norm.
De afvoer kan worden gekoppeld aan een rook, regen of wind melder, om het in het geval van brand/regen/wind automatisch te laten openen of sluiten.
Het systeem bestaat uit het volgende:

schakelaarVelux sturing
- Een krachtige en versterkte motor gemonteerd op het frame dat de rook en- warmte afvoer opent.
rookkoepel 12

- Alle gebruikte kabels zijn brandwerend Rf 1u30

brandvrije kalbe
- Een Velux.

RWA22

 

Meerdere Veluxhttp://www.fakro.com/img/COMMON/product_pages/diagrams/silownik_zws.jpg

meerdere velux

velux overzicht RWAcomponenten RWAcomponenten RWA 2

1) Rookluik RWA

6) Regensensor : De regensensor sluit enkel de in verluchtingsstand openstaande ontrokingsystemen automatisch bij regen. Te verbinden aan een controleunit met een 3 x 0,5 mm² hittebestendige kabel.

4) Optische rookmelder: Opent het ontrokingsysteem automatisch bij rookdetectie.

5) Verluchtingsschakelaar: Inbouw verluchtingsschakelaar laat enkel het openen en sluiten van de ontrokingsystemen toe voor het verluchten van de traphal.

3) Rookventilatieknop: Achter een te breken glas om het raam te openen voor rookevacuatie, voorzien van een resetknop om te hersluiten.

2) Controle unit: Werkt op 230 V. Noodbatterij met autonome werking van 72 uur bij stroomuitval. Mogelijkheid om het platdakvenster opnieuw te sluiten na automatische opening door rookdetectie. Uitgerust met rookventilatieknop en verluchtingsknoppen.

Zie ook :

Rookluik of rook- en warmteafvoerluik (RWA) ; RWA rookkoepelssturing 1 ; RWA velux ramenvelux logo ;

RWA verticaal venster ; RWA componenten ; Lamellen ventilator (RWA)logo Brakel ; Pneumatisch RWA rookluiklogo jofo

Aprimatic wisselstukken ; Aprimatic actuatorenaprimatic ; Oxygen actuatorenlog oxygen ; Mingardi actuatorenMingardi logologo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2020 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com
Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 16/09/2019

Terug naar hoofdpagina