logo

Home HVAC Zwembaden Reiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd installatiebedrijf en en bouwt energiebesparende oplossingen voor particulieren en industrie:

 

Rookluik
Rook- en warmteafvoer (RWA)

conform NBN S 21-208-1 & -3 of EN 12101.2
RWA 1RWA4RWA5verticaal rookluik 3

Tijdens een brand is het niet het vuur, maar de rook die de meeste dodelijke slachtoffers maakt. Rook- en warmteafvoer (RWA) is belangrijk voor het garanderen van een veilige evacuatie van personen bij brand, voor de veilige interventie van de hulpdiensten en voor het beperken van rookschade. Het effect van natuurlijke RWA is dat de opbouw van een hete rooklaag onder het plafond vertraagd wordt. De thermische belasting van de draagstructuur van het dak wordt beperkt tot temperaturen waarbij de stabiliteit van de structuur behouden blijft.

Rookluiken zijn specifiek ontworpen toestellen om de rook in een ruimte af te voeren. In een aantal gevallen kunnen het ook gecombineerde toestellen zijn, die voor een natuurlijke verluchting in gewone omstandigheden moeten zorgen en voor de rook- en warmteafvoer bij brand. Rookluiken worden in het bovenste deel van een te ontroken ruimte aangebracht. Rookluiken kunnen enkel efficiënt werken als ook in het onderste deel van diezelfde ruimte openingen voorzien zijn om verse lucht toe te voeren (onderverluchting).

Een RWA-systeem bestaat uit een natuurlijk luchtafvoersysteem dat geactiveerd wordt door een brandmeldings-installatie. Het is noodzakelijk dat al deze componenten correct gedimensioneerd worden en op elkaar afgestemd zijn. Zowel koepels als lichtstraten kunnen uitgerust worden voor natuurlijke rook- en warmteafvoer.

RWA-installaties zorgen voor een effectieve afvoer van rook en warmte. Zodoende ontstaat er een veilige vluchtweg voor mensen en worden constructies, producten en machines gespaard. Vooral in grote ruimten met 1 bouwlaag is het verstandig RWA toe te passen.

Om een goede werking te blijven garanderen, is de gebouwuitbater verplicht jaarlijks een onderhoud uit te voeren van de RWA verluchters. De periodieke nazichten en de vaststellingen moeten bijgehouden worden in een veiligheidsregister. Om te waarborgen dat de bij u aanwezige rookluiken ook daadwerkelijk naar behoren functioneren is het aan te bevelen deze luiken jaarlijks te laten controleren. Bij het jaarlijks onderhoud worden de rook- hitte- en handmelders getest. De aansturingen en centrale worden getest, het leidingwerk wordt nagekeken, en de luiken worden getest en geopend.

Normeringen & certificaten

De Belgische normen NBN S21-208-1 en 3 zijn bekrachtigd door een Koninklijk besluit en van toepassing in België. Deze normen verwijzen bovendien naar de Europese norm EN 12101-2, waardoor een CE-certificaat dus verplicht is ook voor elke RWA toestel in België.
De Europese norm EN 12101, met bijhorend CE-certificaat, bepaalt de criteria waaraan een natuurlijke verluchter moet voldoen. Het CE-certificaat is een bijkomende garantie dat het toestel veilig en bedrijfszeker is, en zijn functie van RWA zal vervullen in extreme omstandigheden. Om een dergelijk CE-certificaat te bekomen, worden de toestellen aan zware testen onderworpen.

Sturingen : RWA11

De sturingen  van de RWA verluchter moeten voldoen aan het fail-safe principe:

De autonome elektrische stroombron als noodvoeding moet voldoende vermogen genereren om een goede werking van de verluchter te garanderen, en de werkingstijd ervan moet minimaal 1 uur bedragen.
De handbediening voor het openen van de verluchter moet gelegen zijn op het normale evacuatieniveau, en moet in elk geval prioritair zijn op alle detectoren (rook- of thermische detectoren). Het sluiten van de RWA verluchter moet kunnen geschieden door handbediening op het normale evacuatieniveau.
Om een goede werking te blijven garanderen, is de gebouwuitbater verplicht jaarlijks een onderhoud uit te voeren van de RWA verluchters. De periodieke nazichten en de vaststellingen moeten bijgehouden worden in een veiligheidsregister.

Bedieningsapparatuur:

Kenmerken:

Ons voorstel:

Platte daken:
RWA20RWA21plat dak rookluik
De Skymax® is een volledig Rook- en Warmte Afvoersysteem bestaande uit een openingsmechanisme met ingebouwde positieve veiligheid, een Skylux® lichtkoepel, een PVC opstand 30/20 en een Skycom® sturingscentrale dieinstaat voor detectie en sturing van de Skymax®.

velux overzicht RWA

1) Rookluik RWA

6) Regensensor : De regensensor sluit enkel de in verluchtingsstand openstaande ontrokingsystemen automatisch bij regen. Te verbinden aan een controleunit met een 3 x 0,5 mm² hittebestendige kabel.

4) Optische rookmelder: Opent het ontrokingsysteem automatisch bij rookdetectie.

5) Verluchtingsschakelaar: Inbouw verluchtingsschakelaar laat enkel het openen en sluiten van de ontrokingsystemen toe voor het verluchten van de traphal.

3) Rookventilatieknop: Achter een te breken glas om het raam te openen voor rookevacuatie, voorzien van een resetknop om te hersluiten.

2) Controle unit: Werkt op 230 V. Noodbatterij met autonome werking van 72 uur bij stroomuitval. Mogelijkheid om het platdakvenster opnieuw te sluiten na automatische opening door rookdetectie. Uitgerust met rookventilatieknop en verluchtingsknoppen.

 

Schuine daken:
RWA22RWA30
Het VELUX ontrokingsluik is een volledig ontrokings- en ventilatiesysteem dat de naleving van de bouwvoorschriften op het gebied van ontroking vergemakkelijkt. Conform de Europese EN 12101-2 en de Belgische NBN S 21-208-3 normen betreffende Rook- en Warmteafvoer (RWA-verluchters) in binnentraphuizen
Karakteristieken

In gebouwen met een hoogte < 10 meter is het vanaf nu mogelijk om in de trappenhal ontrokingsluiken met een oppervlakte van 0,5 m² te plaatsen.
Mits er aan deze twee voorwaarden voldaan wordt:

- de trappenhal heeft maximum 2 verdiepingen
- de oppervlakte van deze verdiepingen is maximum 300 m²

Vertikaal venster:
Conform de Europese EN 12101-2 en de Belgische NBN S 21-208-3 normen betreffende Rook- en Warmteafvoer (RWA-verluchters) in binnentraphuizen.

Maatwerk

verticaal rookluikverticaal rookluik 2verticaal rookluik 3vertikaal rookluik

COMPACT rookluiksturingRWA23centrale rookluik

Alles in één, met een verzorgde esthetiek
Koepel besturingssystemen werden tot op heden samengesteld uit verschillende componenten : centrale, branddrukknop, prioritaire bediening, ventilatiebediening. Nu integreert de Compact centrale de functies van al deze componenten in één enkele compacte (20X20X7cm), esthetische behuizing,
toepasbaar in nagenoeg elke omgeving.

Ventilatiebediening
De gebruikersinterface bevindt zich achter een doorzichtig plexiglas. De toestand van de centrale, weergegeven d.m.v. 7 led's, is ten allen tijde zichtbaar, de bedieningstoetsen zijn echter niet toegankelijk voor onbevoegde gebruikers. De gebruiker kan d.m.v. een meegeleverde sleutel het dekseltje omhoogschuiven en zo toegang krijgen tot de toetsen om de koepel(s) te bedienen voor ventilatie.

Openen rookluik bij brand
Op de plaatsen waar de plexi in de centrale gehouden wordt is een verdunning in de plexi gefreesd. Zo kan door bij brand, de plexi uitgebroken worden en het rookluik geopend worden. Er dient geen glas gebroken te worden waardoor de gebruiker zich ook niet kan kwetsen.

Prioritaire bediening
De brandweer kan na het uitbreken van de plexi de koepel openen of sluiten. Deze bediening is prioritair t.o.v. alle andere aangesloten toestellen. Zo kan de brandweer beslissen toch het rookluik te sluiten niettegenstaande de rookdetector commando gaf om het rookluik te openen.  Voor het gebruik van de prioritaire bediening is dus niet langer een sleutel nodig, wat de interventie versnelt.

Hogere veiligheid
Het is belangrijk dat er op de plaats van de bediening een overzicht is van de toestand van de centrale. Zo is het bv. belangrijk om te zien dat het rookluik niet automatisch werd geopend omdat de bekabeling naar de rookdetector is doorgebrand...  Bij systemen met een aparte centrale en aparte bediening wordt vaak de centrale in een technische ruimte geplaatst. Zo zijn echter de led aanduidingen niet zichtbaar op de plaats van de bediening van het systeem.

Continu overwaakt.
Een beveiligingssysteem dient paraat te zijn indien de nood zich voordoet. De Compact centrale geeft continu informatie of uw beveiligingssysteem nog correct functioneert. Zo wordt een kabelbreuk, een kortsluiting of een slecht verbonden batterij onmiddellijk gemeld.

Veiligheid, ook zonder netspanning
De centrale bevat twee loodbatterijen die bij wegvallen van de netspanning onmiddellijk de centrale verder voeden. De batterijen worden continu opgeladen door een geïntegreerde stroomlader. De mate waarin de batterij geladen is wordt weergegeven .

Economisch
De prioritaire bediening, branddrukknop en ventilatiebediening zijn geïntegreerd in de Compact centrale. Deze componenten dienen dus niet apart gemonteerd en aangesloten te worden wat de installatietijd verkort en kostenbesparing betekent.

Gebruiksvriendelijk
De koepelbesturingscentrale staat meestal niet bij de koepel zelf zodat men op de plaats van de bediening niet ziet of de bediening nu open of dicht is. Op de Compact centrale wordt gemeld of de koepel aan het openen is, aan het sluiten is, open is, gesloten is of in een tussenstand staat. Eenvoudiger kan de bediening niet . Er zijn slechts 3 toetsen : openen, sluiten, reset.

Depannage

Spindelmotoren APRIMATIC

spindelmotor rookluik

Kettingmotoren APRIMATIC

kettingmotorkettingmotor 2

 


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2019 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com
Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 22/09/2018

Terug naar hoofdpagina