logo

Home Technische Info HVAC Zwembaden Gevel en dakreiniging Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring in industriële en huishoudelijke projecten. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd installatiebedrijf en en bouwt energiebesparende oplossingen voor particulieren en industrie:

UV-C luchtsterilisatieUVC 11UV-C 12

UV-C luchtdesinfectie, schone lucht is een basisbehoefte.
De lucht die we inademen is één van onze belangrijkste basisbehoeften. Helaas is onze lucht niet overal even schoon. Besmettelijke bacteriën, virussen en schimmels verspreiden zich gemakkelijk door de lucht en kunnen ons ziek maken. Daarnaast kan lucht pollen en stofdeeltjes bevatten die allergische reacties zoals hooikoorts kunnen opwekken. Nationaal en internationaal zijn er regels en wetgevingen ingevoerd om de kwaliteit van lucht te verbeteren. Door deze maatregelen is er een industrie ontstaan, die zich toespitst op de reiniging van lucht in gesloten ruimtes. Veel mensen brengen immers het grootste gedeelte van de dag door in gesloten ruimte, die over het algemeen weinig worden geventileerd.

spectrumUV-C 3UV-C spectra

UV-C 1UV-C 2DNA vernietiging

Effectieve desinfectietechnologie
Al meer dan 100 jaar is bekend dat UV-C-licht microben kan vernietigen die goed gedijen in afgesloten, vochtige omgevingen. In 1903 ontving Niels Finsen de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde voor zijn bijdrage aan de behandeling van tuberculose met UV-C-licht. UV-C-licht is de kortste golf in het spectrum van ultraviolet licht. Deze korte golven zijn in staat om door celwanden te dringen en het DNA van micro-organismen te vernietigen. UV-C-straling komt van nature voor in zonnestralen, maar wordt door de atmosfeer geabsorbeerd en bereikt daarom, in tegenstelling tot de langere golven van UV-straling, nooit het aardoppervlak.

Wat is UV-C-licht?

UV komt van nature voor in zonnestralen. UV-C wordt volledig door de atmosfeer geabsorbeerd en bereikt daardoor het aardoppervlak niet. UV-B wordt in hoge mate geabsorbeerd door de ozonlaag. UV-A wordt niet door de atmosfeer geabsorbeerd, maar wordt zoals ander licht verspreid en bereikt zo onverminderd het aardoppervlak. Ultraviolet (UV) licht bestaat uit een reeks frequenties die grotendeels niet waarneembaar zijn met het menselijk oog. Het UV-C-spectrum is effectief bij het doden van bacteriën omdat de lichtgolven door hun korte lengte de celwanden van micro-organismen kunnen binnendringen. Doordat het UV-C er in de atmosfeer uit wordt gefilterd en de aarde niet raakt, kunnen de microben geen natuurlijke weerstand opbouwen tegen UV-C-licht.

De werking van UVC-licht

UVC-licht is een effectieve en beproefde methode van desinfectie. UVC-licht maakt het mogelijk om de meeste soorten micro-organismen zoals bacteriën, schimmels, gisten en virussen te neutraliseren.
UVC behandeling is een effectief desinfectiemiddel voor de zuivering van lucht, vloeistoffen en oppervlakken. Wanneer UVC stralen de micro-organismen raken en doordringen in de cel, vernietigen zij het DNA in de cellen en  zo voorkomt het dat de cel zich kan reproduceren. Een cel die zich niet kan reproduceren is een dode cel, omdat het niet gerepliceerd wordt naar een infectie in een gastheer.
Dit product komt tot stand in samenwerking met verschillende partijen. De UVC-lampen die wij gebruiken worden eveneens toegepast in laboratoria en ziekenhuizen en is daarom een kwalitatief zeer hoogwaardig product.

UV-licht: interessant voor luchtreiniging.

Met UV-C kunnen schimmels, bacteriën en virussen onschadelijk worden gemaakt. Dat kan nog niet zo heel lang, want eerst moest een oplossing worden gevonden voor een kwalijk bijproduct van UV-gebruik: ozon, een belangrijke component van luchtvervuiling. Natuurlijk wil je dit ozongas niet in je luchtbehandelingsinstallatie hebben. Wij hebben een systeem dat werkt zonder dat er ozon vrijkomt. Heel actueel, want bestrijden van bijvoorbeeld de MRSA-bacterie kost per uitbraak duizenden euro’s.
UV-C 20
Aanpak bij de bron

Een luchtkanaal moet frisse lucht binnenbrengen, maar is ook de ideale weg voor het verspreiden van micro-organismen. Daardoor kan bijvoorbeeld een MRSA- of tbc-besmetting snel om zich heen grijpen. Schimmels en bacteriën veroorzaken echter ook de muffe atmosfeer die we ‘sick building syndroom’ noemen. Problemen ontstaan vooral wanneer in het systeem ook gebruik wordt gemaakt van gerecirculeerde lucht. De verkoudheid die bijvoorbeeld velen oplopen na een vliegreis is niet toevallig omdat de lucht in een vliegtuig voortdurend grotendeels wordt hergebruikt. Filters in het kanaal plaatsen, lijkt de oplossing..

Filters: onvoldoende
Filters zijn de zwakke broertjes van de luchtbehandeling. Omdat de capaciteit van de installaties steeds groter wordt, worden ook de eisen aan filters groter. Maar ze slibben snel dicht. Het gevolg is drukval: te weinig transport van frisse lucht. De ventilatoren moeten steeds harder werken om nog voor een luchtverplaatsing te zorgen. Dat vreet energie. Bovendien groeien de afgevangen schimmels en bacteriën ongestoord op het filteroppervlak en geven giftige stoffen af aan de passerende lucht. Virussen passeren de filters vrijwel ongehinderd. Betere filters zijn niet per se een oplossing. Een HEPA-filter bijvoorbeeld slibt nog sneller dicht dan een gewoon filter. Wat wel helpt is filters veel vaker vervangen, maar dat is kostbaar en wordt mede daardoor vaak over het hoofd gezien. Filters zijn ongeschikt om micro-organismen tegen te houden. Toch zijn ze nodig, want ze filteren wel heel goed fijn stof uit de lucht. Daarom werken zowel het UV-systeem  aanvullend op het filter.

Filters
Het probleem in iedere luchtbehandelingsinstallatie is de filter. Doordat vochtige buitenlucht en soms ook vochtige binnenlucht wordt aangezogen, worden de filters vochtig. Ze werken daardoor minder goed en vormen een ideale voedingsbodem voor schimmels. Van diezelfde situatie profiteren bacteriën. Ook zij vinden op een filter genoeg voeding om explosief te vermenigvuldigen. Zo sterk zelfs dat op een gegeven moment delen van de kolonie afbreken en via de luchtkanalen worden verspreid. Naast de filters is er in de luchtbehandelingskast nog een punt waar schimmels en bacteriën dol op zijn, namelijk de warmtewisselaars Door deze twee bronnen is de schone lucht in het systeem lang niet zo schoon als we wel denken.
De meeste virussen worden niet of nauwelijks tegengehouden door filters. Een uitzondering is het HEPA-filter, maar dat is kostbaar en leidt tot drukval in het systeem. Dit omdat zo’n filter hele kleine doorvoeropeningen heeft en daardoor ook al snel verstopt raakt. Met het plaatsen van een PHI-systeem voor en/of achter de filter wordt de aangroei van schimmels en bacteriën voorkomen en worden virussen uitgeschakeld. Ze zijn al dood voordat ze gezondheidsklachten kunnen veroorzaken.

UVGI-SysteemUV-C 30
UVGI-principe: UltraViolet Germicidal Irradiation.
Daarin schakelt UVC-licht van een bepaalde golflengte het DNA van micro-organismen uit. Deze toepassing van UVC is al sinds 1920 bekend, maar had in de praktijk te veel beperkingen om grootschalig ingezet te kunnen worden. De UVGI-techniek produceert geen giftige stoffen en is veilig voor mens, dier en milieu.

Standaard module
De standaardmodule die in het aanvoer- of afvoerkanaal van de luchtbehandelingsinstallatie wordt geplaatst. Elke tube heeft dezelfde afmetingen. De aansluiting correspondeert met de diameters van luchtkanalen waarin de tube geplaatst wordt. Daardoor is de installatie zeer eenvoudig en kan deze ook achteraf gebeuren in bestaande luchtkanalen. Hij kan ook tijdens nieuwbouw worden ingepast of losstaand in een kamer geplaatst worden. Het plaatsen is supersimpel en elektrotechnische vakkennis is niet nodig. De drukval is minimaal en bestaande systeeminstellingen kunnen gewoon gehandhaafd blijven. De capaciteit is uit te breiden met extra modules. Zo is een gewone patiëntenkamer, met één druk op de knop te veranderen in een isolatiekamer. Een ruimte is snel geschikt te maken voor opname van besmette of verzwakte patiënten als een sterilisatiemodule aanwezig is in de toe- of afvoer. Dat geldt ook voor de stand alone toepassing. Daarmee kan zelfs een speciale tent worden bediend die in noodgevallen snel voor een steriele ruimte zorgt. 

Onderhoud
Het onderhoud van de tube is erg eenvoudig. De complete module wordt met twee klemmen in enkele seconden verwijderd en ter plaatse vervangen door een nieuwe. De oorspronkelijke module wordt bij de geautoriseerde dealer weer hersteld en later ergens anders teruggeplaatst. Wanneer de luchtreiniging door UV-licht nooit mag stoppen kan het verwisselen veilig plaatsvinden door dubbele kleppen aan de modules. De UVGI-lampen gaan elk 9.000 uur mee. Het apparaat geeft na 8.000 uur en bij slechte lampen een signaal dat er vervangen moet worden. Het hele systeem is te koppelen aan een gebouwbeheersysteem.

bakkerij 1melkerij 1UV-C 40

UVGI : UVPE - Ultra Violette Pathogene Eliminatie Technologie
Van UVC licht is al heel lang bekend dat het een steriliserende werking heeft op micro organismen. Hierbij wordt middels het UVC licht (254nm) thymine bruggen in het DNA gevormd die zo het vermeerderen van het DNA verhinderen. Hierdoor kan een micro organisme (schimmel, bacterie dan wel virus) zich niet meer vermeerderen en een infectie wordt hiermee voorkomen.
Waterzuiveringsinstallaties op basis van UVC worden wereldwijd ingezet. VIROBUSTER is het als eerste gelukt om dit concept in een standaard vorm en resultaatgerichtheid ook voor lucht in praktijk te brengen en wij noemen dit onze UVPE (Ultraviolette Pathogene Eliminatie) Technologie.

UVPE Technologie

● Significante verbetering van de luchtkwaliteit in lucht-technische installaties (HVAC)
● UVPE Technologie, geen chemie, vrij van bio-afval en geen ozon.
● Zeer hoge efficientie door o.a. gepatenteerde lampenopstelling, reflector techniek en modulair principe.
● >99,9% eliminatie van zowel schimmels, bacterin en virussen. (Biotec GmbH)
● Hoge intensiteit voorkomt mutatie-vorming.

Toepassingsgebieden

● Levensmiddelenproductie – Biologisch en toch lang houdbaar.
● Veehouderij – Gezonde en sterke dieren.
● Transport & logistiek – Rust en zekerheid.
● Groenten en fruitteelt – Gegarandeerde frisheid en smaak zonder chemicaliën.
● Koelcellen.

Steritube, een apparaat dat bacteriën, schimmels en virussen in de lucht voor 99,9% elimineert.

De ontwikkelde techniek is een uiterst doeltreffend antwoord op de groeiende problematiek van onder meer MRSA-besmetting in ziekenhuizen en virusuitbraken zoals SARS, TBC, en de vogelgriep (H5N1).
Deze producten zullen vooral afrekenen met stankuitstoot en sterilisatietechnieken voor de voedselindustrie. 
Steritube is een apparaat waarmee door de lucht zwevende virussen, bacteriën en schimmels worden gedood. De Steritube, is het wapen tegen de gevreesde 'ziekenhuisbacterie' MRSA.
Ook het influenzavirus, TBC, sars, antrax en het vogelgriepvirus worden met de Steritube voor 100% gedood. Omdat het apparaat alleen door de lucht zwevende bacteriën en virussen kan doden, zal vaccinatie altijd nodig blijven. Ziekteverwekkers worden immers vaak via direct menselijk contact overgebracht.
Is de afgelopen maanden getest in elf Nederlandse ziekenhuizen en medische centra en die zijn allen tot aanschaf overgegaan. De Steritube is een buis, waarin een UVC-lamp en een microchip zijn gemonteerd. De buis kan zonder veel moeite aan bestaande luchtkanalen worden gekoppeld. Het nieuwe wereldwijd gepatenteerde apparaat zou daarom ook de oplossing zijn tegen het zogeheten sickbuilding syndroom. Een variant van de Steritube zal worden geïntroduceerd in de agrarische sector. Veel varken- en pluimveebedrijven worden in hun uitbreidingsplannen geremd door zogeheten stankcirkels. Uit testen met de Steritube is gebleken dat het apparaat niet alleen ziekmakers in de lucht elimineert, maar ook stank tot maximaal tachtig procent terugbrengt.
Ook lopen er testen bij voedingsmiddelenfabrikanten. De houdbaarheid van voedingsmiddelen zou door het gebruik van de Steritube worden verlengd doordat het apparaat schimmels doodt in ruimten waar etenswaren worden verpakt.

Luchtdesinfectie in frigo's voor de voedingsindustrielogo sterilair
sterilair 1sterilair 2sterilair 3
sterilair 4

sterilair 5

Zie ook :

Stank, geurproblemen, bacteriën

Geïoniseerde lucht ; Koudplasma ionisatie voor industriële emissiereductie ; Mazoutstank ;

UV sterilisatie van lucht ; Luchtsterilisator 60 m³ ; UV-C sterilisatie lamellen verdamper

Ozontoedosering ; Dampkap met ozonafvoer ; Fijnstof in rookgassen van houtstoof ;

Actief kool ventilatie ; Actief kool cartridges voor plantenkweek ;

HEPA Filters ; Stoffilters ; Mobiele stofafzuiging ;

Fijnstofneerslag ;

 

"Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry  


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2020 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 24/12/2019

Terug naar hoofdpagina