logo

Home Technische Info HVAC Zwembaden Gevel en dakreiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd installatiebedrijf en en bouwt energiebesparende oplossingen voor particulieren en industrie:

 

 

Elektrostatische fijnstofneerslagFijnstof 1fijnstof 23

Fijnstof reduceersystemen. Onze systemen zijn geschikt voor binnen- en buitenopstellingen en zijn in staat fijnstof met een deeltjesgrootte van PM0,1 (ultra fijnstof) tot en met PM10 te reduceren.

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling. Tot fijnstof worden in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer gerekend die verschillen in grootte, herkomst en chemische samenstelling. Uit onderzoeksgegevens blijkt dat fijnstof bij inademing schadelijk is voor de gezondheid. Wereldwijd sterven enkele tienduizenden mensen enige dagen tot maanden eerder door blootstelling aan fijnstof in de buitenlucht of in de werkomgeving. Bij mensen met luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten verergert chronische blootstelling aan fijnstof hun symptomen en het belemmert de ontwikkeling van de longen bij kinderen. De normen voor fijnstof worden op veel plaatsen overschreden, vooral langs drukke wegen en in steden, door voertuigemissies en zware industrie. Tevens kan in de binnen werkomgeving een veel te hoge concentratie fijnstof ontstaan door werkprocessen.
Verschillende beroepsgroepen worden geconfronteerd met fijnstof, waaronder de metaal-, hout- en steenindustrie. Een van de moeilijke kanten van fijnstof is dat het lastig is er een goed beeld van te vormen. Om te beginnen letterlijk: je kunt het niet waarnemen met het blote oog en juist deze kleine deeltjes zijn het schadelijkst voor de gezondheid.

Stoflongen
De meeste mensen kennen de term ‘stoflongen’ wel van de mijnwerkers, maar het heeft vele decennia geduurd voordat de juiste verbanden werden gelegd tussen het soort stof waar men in werkte en mensen die ziek waren. Dit kwam vooral omdat het veelal gaat over langere termijneffecten. Tien jaar na dato konden de gezondheidseffecten zich manifesteren terwijl arbeiders soms al lang niet meer werkzaam waren in een bepaalde omgeving. Aanvankelijk, in de 19e eeuw, werd gekeken naar de stofontwikkeling en de slecht geventileerde mijnschachten. Niet lang daarna schreef men het ziek worden van de mijnwerkers echter toe aan de tuberkelbacil, de veroorzaker van tuberculose, die onlangs was ontdekt. De aandacht voor stof verslapte. Het heeft decennia geduurd voordat de focus weer lag op stofinademing. Naar aanleiding van onderzoek werd onderscheid gemaakt in meer en minder gevaarlijke stoffen. Silicondioxide werd erkend. Voor steenkoolstof had men geen oog. De houwersarbeid aan het kolenfront werd bestempeld als ongevaarlijk. Pas na 1945 is uit onderzoek gebleken dat er net zoveel stoflongenklachten voorkwamen bij houwers als bij steenwerkers. Nog iedere dag leren we meer over fijnstof en de langetermijngevolgen ervan.

Werkingsprincipe
fijnstof 3
Elektrostatische elektriciteit. Een elektrostatisch systeem wordt gebruikt om fijne deeltjes uit vervuilde lucht te verwijderen. Er wordt eerst een elektrische lading aan de deeltjes gegeven en vervolgens worden de geladen deeltjes langs grote elektrisch geladen platen geleid. Omdat de deeltjes door hun elektrische tegenpool worden aangetrokken plakken ze aan deze platen vast. Op deze manier worden de deeltjes neergeslagen.

80% reductie
Door de uitgevoerde testen en praktijkervaring weten wij dat met slechts 18 Watt elektriciteitsverbruik, significant lood, nikkel, roet en kwarts worden afgevangen. Binnen op de werkvloer reduceren deze systemen 40 à 80%. Zij dragen direct bij aan een betere arbeidshygiëne en reduceren de stofuitstoot van uw bedrijf.

Fijnstof reductiesysteem voor steenbakkerijen, staal, lasateliers,….

fijnstof 4fijnstof 5fijnstof 11
fijnstof 6

 

Fijnstof reductiesysteem voor pluimveehouders

fijnstof 7fijnstof 8fijnstof 9
Fijnstof reductie: steeds belangrijker voor pluimveehouders. Het is onmisbaar voor de gezondheid van de dieren, én voor een gezond werkklimaat.

Verbruik van het apparaat is superlaag. per unit slechts 18 watt. Dat is minder dan een klein gloeilampje. Dit terwijl een dergelijke unit het fijnstof reduceert voor 700 m³ stalvolume.

De PMX is goedkoper dan elk ander volledig filtersysteem. Wij zijn met deze systemen al jaren actief in industriële sectoren. Voor de pluimveesector zijn er een aantal kleine aanpassingen gedaan om een optimaal effect in de stalomgeving te bereiken.

Kenmerken
• Gemiddeld 50% fijnstof reductie, met pieken van 85%
• “Plug and Play”
• Lange onderhoudsintervallen
• Stil
• Aangepaste kleur mogelijk
• Modulair systeem
• Geen bewegende delen
• Schakelaar met Led indicatie
• Veilig voor mens en dier

Specificaties
• Kunststof omkasting
• Voeding: 230V
• Laag opgenomen vermogen: 18 W
• Waterdichtheidsklasse: IP 65

Opbouw
• Vorm: cilinder
• Hoogte: 2300 mm
• Diameter: 650 mm
• Gewicht: +/- 50 kg


Proef project specificaties
• Kippenstal in Nederland
• 3 x testcyclus van 5 1/2 week.
• Fijnstof aanbod van 2000 μg/m³
• Een gebouw inhoud van 4200 m³
• Een luchtstroom van 1 m/s
• 6 PMX systemen
• Totaal energieverbruik van 108 Watt
• 1 systeem per 700 m³
fijnstof 21fijnstof 22fijnstof 23

 

"Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry  


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2018 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op13/09/2018

Terug naar hoofdpagina