logo

Home Technische Info HVAC Zwembaden Gevel en dakreiniging Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd installatiebedrijf en modificeert en bouwt energiebesparende zwembadenmooie madam zwembad

Automatische zuur(pH) en chloor(Redox) dosering voor zwembaden

Automatische zuur(pH) en chloor(Redox) dosering voor zwembaden
pH regeling en chloordosering
Deze automatisering is de enigste die Vlarem II is goedgekeurd. Het is Vlarem II erkend en het aangewezen product om uw zwembad- of spawater te oxideren en te desinfecteren. Het is ook het enige product dat bruikbaar is met een automatisch meet- en doseersysteem.

Wij raden aan om zo automatisch mogelijk te werken. Zo is uw zwembad altijd operationeel.

Twee zaken moeten constant gehouden worden :

  1. pH (zuurtegraad)
  2. Chloorconcentratie (oxidatiepotentieel)

a)pH <7,2

pH curve 1pH curve 2pH regeling

Chloor werkt enkel in zuur milieu.

Daarom moet het water aangezuurd worden met HCl of H2SO4.
Opgelet : H2SO4 of HCl + NaOCl = Chloorgas!!!!!!!!!
De vrije chloor; deze zorgt voor oxidatie en desinfectie. De vrije chloor is maar actief als de pH<7,6

De volgende concentraties vrije chloor dienen aangehouden te worden :

pH-correctie
De pH-waarde van het zwembadwater is afhankelijk van de pH-waarde van het suppletiewater en van de aard en hoeveelheid van producten die in het waterbehandelingssysteem worden toegevoegd.
De pH-waarde dient tussen de 7,0 en 7,6 te blijven.
Een te lage pH is corrosief voor metaal en cement en bevordert de vorming van oogirriterende chlooramines. Wordt de pH lager dan 5, dan ontstaat chloorgas.
Een te hoge pH is ongunstig voor het desinfecteerproces (al het actieve chloor zal dan aanwezig zijn als hypochlorietionen, en zodoende niet meer als actief desinfecterende stof) en vlokvorming. Het water wordt ook irriterend voor de huid en er kan kalksteen afgezet worden in het bad.

Door gebruik van natriumhypochloriet (NaOCl) als desinfectie- en oxidatiemiddel zal de pH-waarde toenemen. De pH wordt op peil gehouden door een zuur toe te voegen, zoutzuur (HCl), zwavelzuur (H2SO4) of koolstofdioxide (CO2).

De pH-correctie gebeurt automatisch, waarbij de doseerpomp gestuurd wordt op basis van de pH-meting.

pH en redox

b)chloor Rx > 750 mV

Deze wordt gemeten met een redox elektrode

Redox

Chloor werkt enkel in zuur milieu. Wanneer u in het zwembad zwemt, dan wordt dit alkalischer door afgifte van uw lichaam. Daarom moet het water aangezuurd worden met H2SO4. De chloor wordt toegediend onder de vorm van Eau de Javel: dit is NaOCl.
De vrije chloor; deze zorgt voor oxidatie en desinfectie. De vrije choor is maar actief als de pH<7,6 ideaal pH = 7,2

Wat is vloeibaar chloor?
Vloeibaar chloor of eau de javel of javelwater of chloorbleekloog is Natriumhypochloriet = NaOCl. De gestandaardiseerde concentratie is 13% = 130 g/l of 130.000 mg/l = 130000 ppm. Let op: meng nooit vloeibaar chloor rechtstreeks met een zuur = pH minus want dan zal er chloorgas ontstaan (een groene wolk) wat zeer schadelijk is voor uw longen en dodelijk is.
Het is Vlarem II erkend en het aangewezen product om uw zwembad- of spa water te oxideren en te desinfecteren. Het is ook het enige product dat bruikbaar is met automatische meet- en doseersystemen.
Natriumhypochloriet is een milde oxidator, vb
\mathrm{NaOCl\ +\ Zn\ \longrightarrow\ ZnO\ +\ NaCl}
De stof reageert met zoutzuur waardoor het dodelijke chloorgas gevormd wordt:
\mathrm{NaOCl\ +\ 2\ HCl\ \longrightarrow\ Cl_2\ +\ H_2O\ +\ NaCl}
De reactie met waterstofperoxide maakt zuurstofgas vrij:
\mathrm{NaOCl\ +\ H_2O_2\ \longrightarrow\ NaCl\ +\ H_2O\ +\ O_2}

doseringsysteemgecombineerde dosering

Automatisch doseersysteem voor perfect evenwichtig zwembadwater. Automatische meet en dosering van chloor en pH. Meet de waarden in de geïntegreerde kamers en zorgt zo voor een perfecte meting. De peristaltische pompen voorzien het zwembadwater van de nodige chemicaliën. Gemakkelijke installatie voor nieuwe of bestaande zwembaden. Simpel gebruik en bediening via touchscreen. Voorkomt overdosering via ingebouwd alarm.

De chloorwaarde wordt gemeten als een millivolt signaal. Dit is de redox elektrode.

Compleet systeem plug en play

Apuri Rx en pH
pH RX PRO doseersysteem

 

Opgelet:

Jaarlijkse ijking van de pH elektrode

ijking pH 1Ijking pH 2Ijking pH 3Ijking pH 4

De pH waarde meten van het zwembadwater.

Opgelet : temperatuursinvloed

Een glaselektrode bij 25°C heeft in ideale omstandigheden een slope van 59,16mV per pH-eenheid verschillend van pH7. Bij 50°C  loopt die gevoeligheid op tot 64,12 mV/pH en bij 80°C tot 70,08 mV/pH. Aangezien de potentiaal, afgegeven door de glaselektrode, het verschil is tussen de potentiaal tussen proces en glas enerzijds en tussen binnenbuffer en glas anderzijds. Als de binnenbuffer nu pH7 is, dan merkt u dat de temperatuursafhankelijke term gelijk is aan 0. Dit punt noemt men het isotherm snijpunt. Hieruit blijkt ook dat hoe meer de gemeten pH verschilt van 7, hoe groter de temperatuursinvloed wordt.

temperatuurinvloed pH meter

pH elektrode : 60 mV/pH

Een pH-elektrode veroudert reeds vanaf de fabriek omdat de vloeistoffen in de elektrode met het verstrijken van de tijd, een verandering ondergaan. De meetfout welke door deze verandering kan opreden, het verloop, kan men vaststellen door het resultaat van de meting te vergelijken met een standaard waarde of referentie waarde. Voor deze vergelijking maak men gebruik van vloeistoffen met een bekende pH-waarde, zo genaamde referentievloeistoffen of buffervloeistoffen. Het corrigeren van de geconstateerde miswijzing noemt men kalibreren. Eigenlijk is justeren meer op zijn plaats.

Kalibreren is een zaak van eigen bevinding. Wordt de elektrode één keer per dag gebruikt, controleer de nauwkeurigheid dan één maal per week, wordt de elektrode 1 x per week gebruikt, controleer dan 2x per maand. Wordt het toestel dagelijks meerdere malen gebruikt, controleer/kalibreer dagelijks vóór gebruik. In de praktijk geldt de vuistregel dat na 10 maal meten of 1 maal per 2 weken (wat het eerst is) gekalibreerd moet worden. Elke gebruiker heeft zijn eigen procedure. Een professionele gebruiker in de voedingsindustrie of op het laboratorium kalibreert mogelijk enkele keren per dag.

Kalibratie is ook noodzakelijk in de volgende gevallen;
 de elektrode lange tijd niet is gebruikt
 de elektrode is schoongemaakt (na vervuiling)
 meting is verricht in een sterke oplossing
 een zeer nauwkeurige meting wordt verlangd
 de elektrode wordt vervangen
Continu gebruik van een pH-elektrode zal een versnelde verandering van de vloeistoffen in de elektrode tot gevolg hebben. De samenstelling verandert, de vloeistof verdwijnt, kan vervuilen, de openingen in de sonde kunnen verstopt raken, verontreinigen kunnen zich hechten aan het oppervlak en de sonde kan slijten door aanraking. Dit laatste dient men te vermijden. Allemaal redenen voor een minder goede werking van de elektrode. De levensduur van een elektrode is ca. 2 jaar. Goed onderhoud, regelmatig kalibreren en schoonmaken kan de levensduur verlengen. De sensor van een pH-tester heeft een meer beperkte levensduur. De fabrikant garandeert >365 tests of totdat het toestel zich niet meer instelt op de standaard oplossing

Jaarlijkse ijking van de Redox elektrode

Redox: Beste ijking rond 700 mV (omslagpunt)
Redoix 1Redox 2Redox 3

Zacht en hard water (TAC)

waterhardheid 2verhogen TAC

Wat is de invloed van de alkaliniteit op de pH van het zwembadwater?
Zacht water = regenwater = weinig alkaliniteit

De alkaliniteit = het bufferend vermogen van het zwembadwater

Alkaliniteit aanpassen
- Een ideale alkaliniteit ligt tussen 80 en 150 ppm. 

Alkaliniteit verhogen met 10 ppm: 14g BSI Alkalinity UP/1m³

Bewaking van de doorstroming van de meetelektroden voor bedrijfszekere meting

Filter

 Filter 1Filter 2filter 3

Flow switch

flow switch 1flow switch 2
met flow sensor
Automatisch doseersysteem voor perfect evenwichtig zwembadwater. Automatische meet en dosering van Chloor en PH. Meet de waarden in de geïntegreerde kamers en zorgt zo voor een perfecte meting. De peristaltische pompen voorzien het zwembadwater van de nodige vloeistoffen. Gemakkelijke installatie voor nieuwe of bestaande zwembaden. Simpel gebruik en bediening via touchscreen. Voorkomt overdosering via ingebouwd alarm.
• Onderhoudt de pH en chloor concentratie
• Toont het pH niveau en het REDOX potentiaal
• De Watersens laat een automatisch onderhoud toe voor alle type baden

VOORDELEN

Elektroden moeten altijd nat staan

filter 3

 

Maximale doseerhoeveelheid beperken tot 5 liter

Indien er problemen zijn dan is de maximale gedoseerde hoeveelheid 5 liter!
tussenvat

 

UV stralen maken uw chloor kapot

UV-licht maakt de 50% van de chloor kapot in 45 minuten. Daarom doet men er stabilisator bij voor openluchtzwembaden
Wat is cyanuurzuur?
Cyanuurzuur wordt toegevoegd aan chloortabletten of granulaten of vloeibaat product (Chloorstabil) en vormen een stabilisator tegen het UV licht. De concentratie cyanuurzuur mag niet hoger zijn dan 70 mg/l. Liefst niet meer dan 20 mg/l. Cyanuurzuur zorgt ervoor dat de vrije chloor gestabiliseerd wordt in het water. UV licht (sterk zonlicht) breekt namelijk vrij chloor af met een snelheid van 50% per 45 minuten ongeveer. Om te vermijden dat bij openlucht zwembaden de vrije chloor te snel wordt afgebroken door sterk zonlicht (UV) wordt er dus cyanuurzuur gebruikt.
Maar indien u gebruik maakt van een automatisch meet- en doseersysteem voor pH en chloor is gebruik van cyanuurzuur overbodig want er wordt automatisch vloeibaar chloor bijgepompt.
Het grote nadeel van cyanuurzuur is echter dat uw vrije chloor veel minder actief is samen met cyanuurzuur. Bij concentraties van meer dan 70 mg/l cyanuurzuur zal uw vrije chloor zelfs te stabiel worden (inactief) waardoor er praktisch geen desinfectie kracht meer is van de vrij chloor. Uw zwembad is dood. Bij zeer hoge concentraties cyanuurzuur zal uw vrij chloor zelfs overgestabiliseerd worden en uw water kan zelfs opnieuw groen worden.
Cyanuurzuur mag niet gebruikt worden in publieke zwembaden, Hotels, Wellness centra... Het is niet Vlarem II erkend. Daarom is het ook niet aangewezen om chloortabletten of granulaten te gebruiken met cyanuurzuur (cyanuric acid ) in uw privé zwembad of spa. De desinfectiekracht bij lage concentraties vrij chloor (minder dan 5 mg/l) is uiterst klein waardoor u oorontstekingen kan krijgen of andere infecties.
Organische chloorverbindingen (chloro-isocyanuraat)
Chloro-isocyanuraat wordt in tabletvorm aan het zwembadwater toegevoegd. Eenmaal in contact met water, wordt hypochloriet en cyanuurzuur gevormd. Hypochloriet heeft een desinfecterende werking (PWTAG, 2009).
Isocyanuurzuur
Chloro-isocyanuraat wordt meestal in kleinere private zwembaden gebruikt. Toch blijkt dat sommige zwembaduitbaters het ook in publieke zwembaden gebruiken als bijkomend desinfectiemiddel. Dit laatste wordt echter afgeraden, omdat het cyanuurzuur in het water aanwezig blijft en de volledige hypochlorietbalans kan verstoren. Bovendien verbiedt VLAREM het gebruik van chloorstabilisatoren (waaronder deze stof valt).
Voordelen
– Cyanuurzuur gaat fotolyse van hypochlorigzuur door zonlicht tegen, waardoor het gebruikt wordt in buitenzwembaden
Nadelen
-Het vrije chloor (hypochloriet) reageert met het aanwezig organische materiaal of bacteriën. Cyanuurzuur blijft in het bad aanwezig. Hoe hoger de concentratie cyanuurzuur, hoe meer de reactie richting chloro-isocyanuraat gaat en hoe moeilijker hypochloriet wordt vrijgesteld, waardoor de desinfecterende werking in het gedrang komt. Het is dus van belang dat het water voldoende verdund wordt (wat negatief is voor het waterverbruik). In belgië wordt daarom een norm van 50 mg/l cyanuurzuur opgelegd vanaf het ogenblik er chloro-isocyanuraat gebruikt wordt;
–doordat chloro-isocyanuraat een vast product is, is het moeilijker doseerbaar. Bij grotere of zwaarder beladen baden is het aanwezen om een automatische dosering te plaatsen;
–de desinfectiebijproducten zijn gelijkaardig

 

Milieu-aspecten
Door gebruik te maken van zwavelzuur voor de pH-correctie, komen sulfaten in het water terecht; bij het gebruik van zoutzuur komen chloriden in het zwembadwater. Deze stoffen komen uiteindelijk in het afvalwater terecht.
De opslag van zuren en basen kan aanleiding geven tot lekken (bodemverontreinigingen) en tot arbeidsongevallen. Dit laatste kan gebeuren wanneer natriumhypochloriet (het meest gebruikte desinfectiemiddel) in contact komt met zuur waardoor chloorgas gevormd wordt.

 

Lees ook :

Chloorbehandeling is VLAREM II goedgekeurd: pH en redoxregeling ; Automatische zuur en chloordosering ; UV bestraling ; Manuele waterbehandeling voor starters ; Vlokking ; Ozonisatie

Chloorvrij zwemmen voor particulieren: Zoutelectrolyse ; UV bestraling ; Hydrolyse ; Ozonisatie ; Ionisatie ; Broomdosering ; Actieve zuurstof ; Vlokking ; PHMB Biguanide ; Biologische waterzuivering

Zie ook:

Zwembaden

 

champagnemooie madam zwembadzwembad split 3


diverse logoslogo 1

"Een afgedekt zwembad in de tuin met automatische pH regeling: altijd een beetje veel vakantie zonder files, parkeerboetes, milieuboetes"

"Na een stresserende werkdag, kunnen thuiskomen en een hydromassage. Deze burn-out therapie werkt.


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2019 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 23/06/2019

Terug naar hoofdpagina