logo

Home Technische Info HVAC Zwembaden Gevel en dakreiniging Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring in industriële en huishoudelijke projecten. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd installatiebedrijf en bouwt energiebesparende installaties voor particulieren en industrie.

Elektromagnetische kalkneerslagvoorkomer: kalk blijft in het water

Voorkomen is veel goedkoper dan genezen:

Een must ter bescherming van alle thermostatische kranen, douchekoppen, boilers, vaatwasmachines, steamers, ...

magnetische ontharder 1magnetische ontharder 2

Er zijn vijf manieren om kalkneerslag te voorkomen

 

De verschillende magnetisatie technologieën

Het principe van ionisatie van kalkmoleculen om kristallisatie tegen te gaan is reeds gekend van 1900 (Wet van Laplace). Dit verschijnsel wordt bekomen door water langsheen een magnetisch veld te sturen. Om een optimaal magnetisch veld te bekomen moet aan drie voorwaarden worden voldaan. Deze zijn vermogen, richting en frequentie.
Twee reeds bestaande technologieën:

Gevolgen: Het toestel werkt in beginfase. Na verloop van tijd heeft het toestel geen rendement meer daar een magneet op zich magneetkracht verliest. Het water wordt niet meer behandeld en de kalk vormt zich opnieuw.
2. Inductieveldmagnetische ontharder 4

Gevolgen: Het toestel is niet in staat om een hoge watertemperatuur te overbruggen. Het gaat de bestaande kalk niet of zeer langzaam oplossen. Na verloop van een aantal meters bekomt men terug harde kalkvorming.
3. Elektro-magnetisch inductieveldmagnetische ontharder 5magnetische ontharder 6

Enkel door te beantwoorden aan deze 3 parameters bekomt men een optimaal resultaat.

14 goede redenen

Het optimaal elektromagnetisch veld, opgewekt door het systeem van elektronische regulatie van de HydroSafe destructureert de kalk en behoudt de kwaliteit van het water. De aanwezige kalksteen en de kalk die wordt meegevoerd in het distributiewater worden gedestructureerd in de leidingen. Gevolg: een nieuwe installatie is beschermd tegen kalksteen en een oude installatie vernauwd door kalksteen, kan haar oorspronkelijk debiet terugvinden. HydroSafe wordt heel eenvoudig in enkele minuten geplaatst. Na de waterteller wordt de HydroSafe vastgeschroefd (leiding tegen steunen) op een propere metalen leiding (koper, ijzer) en neemt automatisch de vorm van de sectie van de leiding van diameter 15mm tot 34mm (3/8" > 4/4").

Werkingsprincipe

HydroSafe werkt op basis van een zeer krachtig elektromagnetisch veld (570 Gauss). Dit verhindert dat kalkkristallen in het water zich nog kunnen vormen, zelfs op hoge temperaturen. De reeds bestaande kalksteen zal mettertijd ook verdwijnen en met het waterdebiet meegevoerd worden.
magnetische ontharder 6

Blijft de kalk in het water aanwezig?
Ja! Scheikunde: alvorens behandeld te worden door de HydroSafe, zullen de Ca++ en CO3-- ionen, in het water, de neiging hebben elkaar aan te trekken om zo het stabiele molecule CaC03 (Calciumcarbonaat) te vormen. Met andere woorden: kalksteen. Ter hoogte van de HydroSafe zal het water in spiraalvorm langsheen de sterke elektromagneet circuleren. Dit zodanig dat de richting van het magnetisch veld loodrecht op de richting van het water staat. Op dat ogenblik bereikt de kracht van het magnetisme zijn maximum. In het water komen nu positieve en negatieve ionen vrij. De kalkmoleculen worden geïoniseerd. Het molecule CaCO3 ondergaat tijdens zijn passage langsheen het magnetisch veld een verandering in zijn kristallijne structuur. De structuur tussen de ionen Ca++ en CO3-- is gewijzigd. Het CaCO3 kristalliseert zich niet meer onder de vorm van harde kalk maar onder de vorm van arragoniet (structuurloos, amorf poeder), dat makkelijk met het waterdebiet meestroomt en via kranen in de riolering verdwijnt. Aan de samenstelling en kwaliteit van het water verandert niets. Enkel de moleculaire structuur van de kalk is gewijzigd!

Kan een aangekalkte installatie (leiding, boiler, ...) vrijgemaakt worden?
Ja! Daar het molecule CaCO3 niet meer stabiel is ten opzichte van zijn elektronische lading. Het koolstofatoom bezit 4 elektronen op haar buitenste schil. Om stabiel te zijn heeft elk atoom 8 elektronen nodig. Een atoom streeft naar stabiliteit. Daarom ontleent het koolstof 2 elektronen aan het calcium. Het koolstof bezit nu 6 elektronen en trekt nog 3 O2 atomen per gemeenschappelijk elektronenpaar aan. Dit verklaart de gemakkelijke vasthechting van het CaCO3 molecule op de wand vanaf 30 à 40 °C. De laatste 2 elektronen ontleent het koolstof aan de bestaande kalksteen in de leiding. langzaam lost deze kalksteen zich op en word herleid tot zijn vloeibare vorm, om zo meegevoerd te worden met het waterdebiet.

Besluit
Het constante onevenwicht van het carbonaat Ca++ in zijn vloeibare vorm veroorzaakt een magneto-hydrodynamisch effect. Dit verhindert de vasthechting van kalk op oppervlakten. Bestaande kalk verdwijnt onder poedervorm. Warmwaterproducerende toestellen worden gereinigd. Dit alles zonder de samenstelling of kwaliteit van het water te veranderen. Water bevat colloïden. Dit zijn geladen moleculen, groter dan watermoleculen. Ze stoten de positief geladen CaCO3 colloïden van elkaar af. Kalkvorming wordt geneutraliseerd. Het ionisatie-effect zal afnemen naargelang de afstand en de tijd (zie grafiek). In aangekalkte leidingen zal het absorberen van ionen op de colloïden het CaC03 (kalkkristal) herleiden tot een oplossing bestaande uit Ca++ en C03--
Het effect van ionisatie van moleculen neemt af met de afstand. In de Gauss-curve onderscheidt men een primaire en secundaire zone. In de primaire zone moeten normaliter al de warmtebronnen aanwezig zijn zoals de verwarmingsketel, de boiler, de platenwarmtewisselaar, de vaatwasser en de wasmachine. De primaire zone bedraagt 10 meter in leidinglengte. In de secundaire zone treft men de warmwaterleiding en de kranen aan. 30 à 40 meter.
gauss curve ionisatie kalkcristallen

4 Modellen:

Voor 1 warmwaterproductiepunt te bedienen: HydroSafe Light

De HydroSafe Light is van toepassing wanneer slechts 1 warmtebron dient behandeld te worden. Voorbeeld: boiler, bakkerijoven, industriële vaatwas of koffiemachine, steamer,..Voor een platenwisselaar wordt steeds een HS light voorzien net voor de platenwisselaar.
Verbruik: 36 W/h
Afmetingen: lxhxb = 200x50x60mm
De spoelen van HydroSafe Light zijn voorgevormd en dus niet universeel aanpasbaar zoals de HS 2003 huishoudelijk. Wij dienen dus steeds de diameter te kennen van de leiding waarop het toestel zal worden geplaatst.

 

Voor het ganse huis: HS 2003

Geschikt voor een waterdebiet tot 9m³/h.
Universeel op leidingen van 15mm tot 34mm.
Verbruik: 25 W/h
Afmetingen: lxhxb = 240x160x50 mm
Het optimaal elektro-magnetisch veld opgewekt door het systeem van elektronische regulatie van HydroSafe destructureert de kalk en behoudt de kwaliteit van het water. De aanwezige kalksteen en kalk die wordt meegevoerd in het distributiewater worden gedestructureerd in de leidingen. Gevolg: een nieuwe installatie is beschermd tegen kalksteen en een oude installatie, vernauwd door kalksteen, zal door het oplossen van de kalksteen, haar oorspronkelijk debiet terugvinden. HydroSafe wordt heel eenvoudig in enkele minuten geplaatst. Net na de waterteller wordt de HydroSafe vastgeschroefd op een zuivere metalen leiding.
Plaats de HydroSafe klemvast op een metalen leiding (koper, galvanisé, inox) tot 34mm diameter. In geval van kunststof, min 1 meter vervangen door metaal. De afstand tussen uw HydroSafe en uw belangrijkste warmteproducenten mag maximaal 10 meter bedragen, (leidinglengte). Zo blijft zelfs het verste aftappunt onder behandeling. Staan er op verder dan 10 m nog warmtebronnen kan de plaatsing van een extra HydroSafe”Light” nodig zijn. HydroSafe is in de eerste plaats een bescherming voor alle warmteproducenten! Hiervoor geldt onze garantie op de doeltreffendheid en dat tot onbeperkte temperatuur. Vb: Het verwarmingselement van een elektrische boiler zal >100°C opwarmen, om water van 60° te bekomen. Ondanks deze extreem hoge temperaturen zal HydroSafe de weerstand kalkvrij houden

c) Aquavibesaquavibes
aquavibes
Wat is de Activator?
De Activator behandelt water door middel van de PIA-technologie. De Activator werkt op basis van Pulsed Ion Activation-technologie. Deze PIA-technologie bestaat uit een zeer snel wisselend en pulserend veld. Het water dat door de Activator stroomt, komt onder invloed van dat wisselend en pulserend veld. De calcium- en magnesiummineralen en ook het carbonaat in het water worden door het veld geactiveerd. Daardoor gaan ze versneld met elkaar reageren en overgaan tot de vorming van kalk. Maar weest gerust: kalk in de vorm van aragoniet, dat zich niet afzet tegen je leidingen en huishoudelijke apparaten.
Dat betekent dat de essentiële en gezonde mineralen in het water blijven. De Activator is het resultaat van 20 jaar innovatie en research. Het is de waterontharder van de toekomst.
De werking van de Activator is uiterst betrouwbaar en aangetoond door verschillende academische studies. Met onze uniek gepatenteerde technologie behaalden we het Europese Goedkeuringsattest (label CE)


Het optimaal elektro-magnetisch veld opgewekt door het systeem van elektronische regulatie destructureert de kalk en behoudt de kwaliteit van het water. De aanwezige kalksteen en kalk die wordt meegevoerd in het distributiewater worden gedestructureerd in de leidingen. Gevolg: een nieuwe installatie is beschermd tegen kalksteen en een oude installatie, vernauwd door kalksteen, zal door het oplossen van de kalksteen, haar oorspronkelijk debiet terugvinden. HydroSafe wordt heel eenvoudig in enkele minuten geplaatst. Net na de waterteller wordt de HydroSafe vastgeschroefd op een zuivere metalen leiding.
Plaats klemvast op een metalen leiding (koper, galvanisé, inox) tot 34mm diameter. In geval van kunststof, min 1 meter vervangen door metaal. De afstand tussen uw HydroSafe en uw belangrijkste warmteproducenten mag maximaal 10 meter bedragen, (leidinglengte). Zo blijft zelfs het verste aftappunt onder behandeling. Is in de eerste plaats een bescherming voor alle warmteproducenten! Hiervoor geldt onze garantie op de doeltreffendheid en dat tot onbeperkte temperatuur. Vb: Het verwarmingselement van een elektrische boiler zal >100°C opwarmen, om water van 60° te bekomen. Ondanks deze extreem hoge temperaturen zal dit de weerstand kalkvrij houden.

 

d) Merusmerus
merusmerusmerusmerus
De unieke Merus technologie biedt de perfecte oplossing voor al uw problemen met kalk, corrosie en biofilm. Deze technologie, die in feite bestaat uit een ring die rond de betreffende leidingen wordt geïnstalleerd, geeft moleculaire overlappende frequenties af die de kalk, roest, bacteriën, algen etc. in uw zoet- of zeewaterleidingen en toepassingen verstoren. De schadelijke afzettingen krijgen hierdoor een hogere oplosbaarheid en worden makkelijker met het water weggespoeld. Leidingen blijven hierdoor langer schoon en krijgen weer een betere doorstroming. Als gevolg is er minder onderhoud nodig aan sanitaire voorzieningen en technische, watergerelateerde machines en wordt hun levensduur aanzienlijk verlengd.
Hetzelfde geldt voor koolwaterstofleidingen en apparatuur, waarbij paraffine wax, biofilm en corrosie vaak tot storingen door verstopping of lekkage leiden.
Het gebruik van de MERUS-ring heeft als resultaat dat de leidingen hun originele binnendiameter terug bekomen. Drukverlies en herstellingswerken worden geminimaliseerd en het wordt zelden nog nodig om leidingen te vervangen !
De MERUS-ring is een bio-fysische waterbehandelaar op basis van de moleculaire golfbeweging. Deze ring werkt zonder stroomtoevoer, chemie of magneten. De ring wordt rondom de waterleidingsbuis bevestigd zonder enig snijwerk. De ring werkt onmiddellijk in op roest- en kalkproblemen.
Werking van de ring:
De ring reduceert de kalksteenvorming. Hij geeft onmiddellijk een omslag van roest naar magnetiet en bouwt de aanwezige roest en harde kalksteen af. In het geval van koperen waterleidingsbuizen geeft deze een reductie van de koperionen en vormt binnenin een beschermfilm. De ring werkt op stromend alsook stilstaand water, ook wanneer er geen water stroomt.
Optie: vermindering van het aantal legionella en biofilm.

De MERUS Ring geeft golfbewegingen in het water en beïnvloedt daardoor de fysische eigenschappen van de chemische stoffen in het water, echter zonder de chemie daarin te veranderen.
Merus Rings are made using treated alloys. Merus pipe Rings are easy in install and operate. Once installed, Merus Ring emits oscillations to treat the water.
Features :

merusmerus
merus

De Merus ring bestaat uit twee helften die rond de hoofdleiding worden gemonteerd.
De ringen zijn beschikbaar vanaf 1/2 ” (22mm) tot 5 ”(142mm). Grotere diameters kunnen op aanvraag bekomen worden (tot 24", 650mm).
De garantie bedraagt 5 jaar voor de waterbehandeling.
De levensduur van de ring bedraagt minstens 10 jaar mits rekening te houden met de plaatsingsvoorschriften.
De MERUS ring is onderhoudsvrij en werkt milieuvriendelijk.
merusmerus

maat

dim. A

dim. B

dim. C

dim. D

verbruik/dag
standaard

verbruik/dag
industrieel

3/4"

27

75

23,75

20

12m³

100m³

1"

35

75

20

22,5

12m³

100m³

1,1/4"

42

75

16,25

25

12m³

100m³

1,1/2"

49

100

25,5

20

24m³

200m³

2"

61

100

19,5

22,5

24m³

200m³

2,1/2"

77,5

150

36,25

30

36m³

300m³

3"

91

150

29,5

30

36m³

300m³

4"

116

200

42

40

48m³

400m³

5"

142

200

29

40

48m³

400m³

 

Zwembad Zwembad-kalkneutralisator HS 2003 p
Geplaatst op de retour van het zwembadwater. Buisdiameter van 50mm en 63mm
Kalkneutralisator voor zwembaden. Produceert een krachtig elektro-magnetisch veld. Dit veld belet dat kalkdeeltjes zich vasthechten
HydroSafe biedt u op milieuvriendelijke wijze een definitieve oplossing voor de kalkproblemen aan het zwembad en toebehoren zonder toevoeging van chemische producten.

3 functies

"Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2020 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 5/12/2019

Terug naar hoofdpagina