logo
Home Technische Info Contact Pers Vacatures

31 jaar ingenieurservaring in industriële en huishoudelijke projecten. 

Het beste is maar goed genoeg.


Zwembad: uitvlokken van de niet affiltreerbare deeltjes. Deze klitten tesamen en worden dan afgefiltreerd.


afm6
vlokking

Algemene beginselen behandeling zwembadwater. De volgorde van belangrijkheid is de volgende:

 1. Opvullen met water met voldoende buffercapaciteit : juiste TAC
 2. Filteren = 80% van de behandeling
 3. pH automatisch regelen, als pH te hoog komt doordat u alkaliteit afgeeft werkt uw chloor niet meer.
 4. Vlokken (eerst alles eruithalen voor dat men begint te oxideren)
 5. Chloor bijdoseren (ontsmetten, dagelijks)
 6. Oxideren (Wekelijks) (Schockbehandeling)

Kuisenkuisen 1kuisen 3Iedere gelukkige gezonde zwembadeigenaar is een goede dagelijkse kuiser. Is ook sport.

Filteren = 80% van de behandelingkuisen 2
Veel filteren
Hoe trager het omloopdebiet hoe beter.
Opgelet : Trage snelheid : slecht rendement met een inductiemotor. koop een VSD pomp
Backwashen 1 keer per week : 3 à 5 minuten

Aluminiumsulfaat voor waterzuivering
Aluminiumsulfaat (Al2(SO4)3, foto) helpt zwembadwater te zuiveren. Het dient als vlokmiddel om zogenaamd colloïdaal vuil te verwijderen. Dat zijn microscopisch kleine deeltjes (bijvoorbeeld resten van algen, bacteriën en huidschilfers), die niet via de filters uit het water zijn te halen.
 
Bij het toevoegen van het aluminiumsulfaat aan het zwembadwater treden verschillende reacties op:
            3 Al3+ + 2 PO43-  + 6 H2O
> (AlOH)3(PO4)2 + 3 H3O+
                              Al3+   + 6 H2O
>  Al(OH)3      + 3 H3O+
                              Al3+   + 4 H2O
>  Al(OH)2+    + 2 H3O+
                             2 Al3+ + 4 H2O
>  Al2(OH)24+  + 2 H3O+  
De zo gevormde vaste aluminiumhydroxiden destabiliseren het colloïdale vuile water. Het resultaat zijn grote vlokken, die affiltreerbaar zijn.

Minder kuisen en minder chloorgeur: "Bacteriën voorkomen in plaats van ze te doden"

Doelstelling:

Uitvlokken
Het zwembadwater, zelfs gefiltreerd, moet voortdurend bijgevlokt worden. Vlokkingsmiddel zorgt er voor dat de kleinste vuildeeltjes en reststoffen samenklonteren zodat ze door de filterinstallatie kunnen worden verwijderd. Dit verhoogt de kwaliteit van het zwemwater en maakt het zeer helder. Alle micro-organismen, organische materialen en mineralen worden samengevlokt zodat het kan weggefilterd worden in de zandfilter. Het belang van dit product is onderschat. Het is belangrijk om op regelmatige basis dit product bij te doseren.

hth flocfixvlokking 2
HTH Flocfix in zakjes verp. doos 1.25 kg. HTH Flocfix zakjes hebben hetzelfde doel als het vloeibaar vlokmiddel. Echter moeten de zakjes in de skimmer van het zwembad geplaatst worden. De zakjes zullen minder snel oplossen waardoor u een geleidelijke verhelderende werking krijgt.
HTH Flocfix vloeibare vlokkervlokking 3
HTH Flocfix reageert s'nachts met de vuildeeltjes in het water. Voor een goede voorbereiding zet je de filtratie stop. Meng vervolgens de juiste dosering eerst in een emmer met warm water of zwembadwater. Verspreid het daarna gelijkmatig over het zwembad. Laat het daarna minimaal 12 uur zijn werk doen. De volgende dag kun je de filtratie weer opstarten. Met een zwembadstofzuiger zorg je er voor dat echt alle vuildeeltjes uit het zwembad verwijderd zijn.
Gebruik het middel nooit bij een DE (kiezelgoer) filtersysteem.

Bayrol Superflock Plusvlokking4
Vlokkingskaarsen voor zandfilters ter preventie en eliminatie van vertroebelende stofdeeltjes in het water.
Gepatenteerde formule voor langdurige werking. Verwijdering van metalen en fosfaten.

Superflock Plus is a flocculant cartridge for use with sand filters, for the effective prevention and removal of turbidity in the water. Due to its special formulation, the contents of the Superflock Plus cartridge dissolves slowly,  making it a continuous flocculation. Superflock Plus is unique, because the added Lanthanum removes metal and phosphates from your pool water. This prevents algae growth, staining of the pool surfaces and hair discolouration.

Waterbehandeling volgens Dryden Aqua afm9

AFM: Bioresistent filtermedium.
APF: Geoptimaliseerd coagulatie en vlokmiddel op basis van Polyaluminiumchloride (PAC), maar met een veel breder spectrum.
ZPM: Zeta Potential Mixer. Statische mixer van rvs voor het optimaliseren van het mixen van vlokmiddel en om de mechanische werking van coagulatie en vlokking te bevorderen
ACO: Oxidatie-versterker, chloorstabilisator en anionisch vlokmiddel (met negatieve lading).

 

AFM versus zand:

 1. Zichtbaar helder water, al naar 24 uur.
 2. Besparing van chemicaliën tot wel 50% - afhankelijk van de hoeveelheid AFM (hoogte van het filterbed).
 3. AFM is de eerste vereiste voor een nagenoeg chloorvrije maar optimale waterbehandeling.

APF:

ZPM:
Veranderingen van Zeta-Potentiaal.
Voorbeeld room/volle melk: Room is een colloïdale oplossing van oliedruppeltjes die allemaal een negatieve lading hebben. Door mechanische energie toe te voegen (mixen/karnen), verschuift het Zeta-Potentiaal; een deel van de nagatief geladen deeltjes positief.
Resultaat: het room wordt botermelk boter.

ACO:

 1. Chloorstabilisator: ACO beschermt chloor tegen fotolyse door het zonlicht (vookomt chloorverbruik door de zon = 200-400%).
 2. Oxidatieversterking door OH-radicaal (Hydroxyl radicaal of Vrije radicaal) : ACO absorbeert de UVC stralen en zet waterstofhypochloriet om in OH radicalen welke een sterk oxiderend vermogen hebben.
 3. Dubbele vlokking: ACO vlokt positief geladen stoffen in het water. ACO bindt zich met APF en vormt zo aluminiumsilikaat (Zeolith). Daardoor wordt de vlok veel stabieler. Zeolith heeft de eigenschap om ionen uit te kunnen wisselen en versterkt daardoor het hele proces.
   

Filtreren met AFM® (Actief Filter Medium)

AFM® is het meest geavanceerde filtermedium dat zich onderscheidt door de negatieve elektrische lading (-70mV) die aan de glaskorrels wordt toegevoegd. AFM® is daardoor een zogenaamd “elektromechanisch” filtermedium. De elektrische lading leidt tot een zeer hoog negatief Zeta Potentiaal. Dit bepaalt de sterkte van de aantrekkingskracht van vuildeeltjes naar de oppervlakte van de AFM®-korrel. De eigenschappen van AFM® zijn uniek en leiden tot vele voordelen. AFM® voorkomt biofilmen in het filterbed waardoor er geen Tri-chlooraminen meer kunnen worden gevormd. AFM® is zelfsteriliserend omdat het de vuildeeltjes niet absorbeert maar juist adsorbeert. Hierdoor vindt er geen verkleving van het filtermedium plaats en daardoor ook geen kanaalvorming. Een AFM® filter vangt tot 40x zo veel vuil op en laat dit vuil eenvoudig weer los tijdens het terugspoelen. AFM® is het enige filterglas medium met een drinkwatercertificering en voldoet aan de norm UNE-EN 12904. AFM® wordt overal ter wereld gebruikt in zwembaden, maar ook voor drinkwater, afvalwater, aquaria, viskwekerijen en alle andere industrieën.

Coaguleren en vlokken met APF en ZPM

95% van de stoffen die we uit het water willen halen bij een zwembad zijn opgeloste stoffen. Deze schadelijke stoffen willen we uit het water halen, maar dat gaat niet enkel met mechanische filtratie, zelfs niet met ultrafiltratie. Daarom is coaguleren zo belangrijk. Coaguleren is het “uit de vloeistof trekken” van opgeloste stoffen. Door deze micro-kleine deeltjes vervolgens te vlokken naar grotere deeltjes kunnen ze uitgefilterd worden in het AFM® filter. Coaguleren is een kort proces dat slechts een paar tienden van een seconde duurt. Het vlokkingsproces duurt langer. Door het coagulatie- en vlokmiddel APF (All Poly Floc) te injecteren in een statische mixer (ZPM) gebeurt dit proces heel efficiënt waardoor het rendement in het AFM® filter optimaal is. APF is een Multi-spectrum coagulatie- en vlokmiddel en dient in zeer kleine hoeveelheden continue te worden gedoseerd. APF heeft een positieve lading waardoor het in staat is om de negatief geladen vuildeeltjes “te vangen”. Deze positief geladen en gevlokte vuildeeltjes worden door de negatief geladen AFM® korrel aangetrokken. APF bevat ook NoPhos waarmee alle fosfaten uit het water worden gehaald waardoor bacteriën geen voedingsstoffen meer hebben en verdwijnen.

Oxideren en vlokken met ACO (Active Catalytic Optimizer) en ZPM

ACO (Active Catalytic Optimizer) is een negatief geladen vlokmiddel dat de nog overgebleven positief geladen deeltjes coaguleert en vlokt. Hierdoor werkt het perfect samen met APF. Maar ACO is ook een zonbeschermer. 70% van de chloorconsumptie in een buitenbad komt door de zon (dit heet fotolyse). ACO maakt de golflengte van UV stralen langer waardoor het niet meer chloor consumeert. Sterker nog, de zon wordt gebruikt om vrije radicalen (OH radicalen) te vormen welke een sterke oxiderende werking hebben, maar zonder dat er desinfectie-bijproducten ontstaan. De vrije radicalen verwijderen organische vuildeeltjes en ammonium en ureum uit het water.

"We don't have much money to do this, so we are going to have to think "                              Lord Ernest Rutherford


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2017 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 20/04/2017

Terug naar hoofdpagina