logo

Home Technische Info Contact

20 jaar ingenieurservaring in industriële en huishoudelijke projecten

Het beste is maar goed genoeg. 


2014: Premies : idem 2013.

Pemies in Vlaanderen voor 2014.
Via bijevoegd document of onderstaande link vind U alle informatie terug.

http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/premies/2014/premie-overzicht_2014_versie-dec-2013.pdf

De grootste en belangrijkste wijziging is dat er vanaf 1/1/14 premies kunnen aangevraagd worden voor woningen gebouwd, of met een bouwaanvraag na 2006:
OOK nieuwbouwwoningen aangesloten op het net voor 1/1/2014 of Bouwaanvraag tot 31/12/2013 kunnen de respectievelijke premies aanvragen.

Zonneboiler via aannemer               550,- € per m², max 2750 euro, max 50% factuur
Warmtepomp via aannemer premie van         max 1700,- € (afhankelijk van type)


Boiler in serie zetten met bestaande boiler, dan moet de nieuwe boiler voldoen aan de voorwaarden (minimaal aantal L / m² paneel) en niet het totaal volume

premies 2014

 

2013: Premies: idem 2012.

premies vlaanderen 2013

2012: Premies : Groen investeren blijft renderen.

Vier groene renovaties worden gul gesubsidieerd

Op 2 maart 2012 gaf de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring aan een pakket maatregelen om energiebesparing in woningen te stimuleren. Minister Van den Bossche heeft binnen haar eigen budget ruimte gemaakt voor:

Vier groene renovaties worden gul gesubsidieerd. Welke premies vallen er te rapen bij gemeentelijke, Vlaamse en federale overheid?
1. Installatie van een zonneboiler
Voorziet op energiezuinige wijze in het sanitair warm water van uw woning. Een boiler van 250 liter volstaat voor een gezin van vier à vijf personen.
Kostprijs? Een zonneboiler van 250 liter plus twee zonnecollectoren kosten ongeveer 5.000 euro, installatie inbegrepen. Prijs inclusief btw (6 %): ongeveer 5.300 euro.
Subsidies? Premie Vlaamse netbeheerders: 550 €/m² zonnepaneel, maximaal 4.125 euro. Voor de installatie uit ons voorbeeld, met twee panelen van 2,35 vierkante meter, bedraagt de premie 2.585 euro, of zowat 50 procent van de totale installatiekosten.
Gemeentelijke premie: 170 gemeentes geven een extra premie voor de installatie van een zonneboiler.
Vlaamse renovatiepremie: de premie bedraagt maximaal 20 of 30 procent van het factuurbedrag en is afhankelijk van de inkomenssituatie. Als algemene voorwaarde geldt dat het totale bedrag van uw facturen voor renovatiewerken minstens 10.000 euro moet bedragen (exclusief btw). Acht categorieën van renovatiewerken komen hiervoor in aanmerking, waaronder funderingen en muren, draagvloeren, daken, buitenschrijnwerk, centrale verwarming, elektriciteit, sanitair en trappen.
Terugverdientijd? Ongeveer tien jaar.

2. Muurisolatie
In Vlaanderen zijn er 1,5 miljoen woningen met niet-geïsoleerde buitenmuren. De helft daarvan heeft ook niet-geïsoleerde spouwmuren. Naar schatting kunnen bouwtechnisch gezien 600.000 van die 750.000 woningen na-geïsoleerd worden, waarbij de buitenafwerking behouden kan blijven.
Kostprijs? Buitenmuurisolatie: afhankelijk van de gekozen afwerking. Spouwmuurisolatie: richtprijs 20-25 €/m².
Subsidies? Premie Vlaamse netbeheerders: Buitenmuurisolatie: 15 €/m², maximaal 2.000 €.
Spouwmuurisolatie: 6 €/m², maximaal 800 euro. Dat komt overeen met 25 à 30 % van de kostprijs.
Terugverdientijd? Buitenmuurisolatie: afhankelijk van kostprijs. Spouwmuurisolatie: 4,5 tot 5 jaar.
Opmerking? Voor spouwmuurisolatie uitgevoerd vanaf 1 juli 2012 moet u een aannemer kiezen die voldoet aan de technische specificatie STS 71-1.

3. Hoogrendementsbeglazing
Uw vensters hebben een grote invloed op het warmteverlies van uw woning. Door enkele beglazing of gewoon dubbel glas te vervangen door hoogrendementsbeglazing kunt u het warmteverlies door uw ramen met 80 procent verminderen. Afhankelijk van de aard van uw ramen hebt u soms de mogelijkheid om enkel de beglazing te vervangen. In ander gevallen zult u ook de ramen zelf moeten vervangen.
Kostprijs? Vervanging van de beglazing:
— ongeveer 140 €/m² (U = 1,1W/m²K).
— ongeveer 240 €/m² (U = 0,8 W/m²K, komt meestal overeen met drievoudige beglazing).
Vervanging van ramen en glas: kostprijs afhankelijk van het type ramen.
Subsidies? Premie Vlaamse netbeheerders:
— 12 €/m² (U-waarde van het glas 1,1 W/m²K), maximaal 300 euro. Of 8,5% van de kostprijs.
— 15 €/m² (U-waarde van het glas 0,8 W/m²K), maximaal 375 euro. Of 6,25% van de kostprijs.
Vlaamse renovatiepremie: vervanging van beglazing komt hiervoor enkel in aanmerking als ook de ramen worden vervangen. De premie bedraagt maximaal 30 of 40 procent van het factuurbedrag en is afhankelijk van de inkomenssituatie. Als algemene voorwaarde geldt dat het totale bedrag van uw facturen minstens 10.000 euro moet bedragen (exclusief btw). Acht categorieën van renovatiewerken komen hiervoor in aanmerking, waaronder funderingen en muren, draagvloeren, daken, buitenschrijnwerk, centrale verwarming, elektriciteit, sanitair en trappen.
Terugverdientijd?

4. Dakisolatie
De Vlaamse overheid maakt er een prioriteit van dat tegen 2020 iedere woning voorzien is van dakisolatie. Dit is bovendien de enige energiebesparende investering die ook nog recht geeft op een federale belastingvermindering. De premie voor dakisolatie is ook van toepassing voor zoldervloerisolatie, maar in eenzelfde woning kunnen nooit beide samen gesubsidieerd worden.
Kostprijs?
— 16 tot 31 €/m², afhankelijk van de dikte van het isolatiemateriaal en de Rd-waarde, inclusief plaatsing (exclusief btw).
— 3 tot 18 €/m², zonder plaatsing (exclusief btw).
Subsidies? Federale belastingvermindering: 30 % van het factuurbedrag (inclusief btw, maximale belastingvermindering 2.930 euro).
Premie Vlaamse netbeheerders:
Werken uitgevoerd door een aannemer:
— 6 €/m² (Rd 3,5), maximaal 720 euro.
— 7 €/m² (Rd 4), maximaal 840 euro.
— 8 €/m² (Rd 4,5), maximaal 960 euro.
Werken uitgevoerd door een doe-het-zelver:
— 3 €/m² (Rd 3,5), maximaal 360 euro.
— 3,5 €/m² (Rd 4), maximaal 420 euro.
— 4 €/m² (Rd 4,5), maximaal 480 euro.
Terugverdientijd?
Werken uitgevoerd door een aannemer: ongeveer 1,5 jaar, afhankelijk van de dikte van de isolatie en de Rd-waarde.
Voor doe-het-zelvers: ongeveer 1 jaar, afhankelijk van de dikte van de isolatie en de Rd-waarde.

5. Zonnecollector ; Zonneboiler

Vlaams gewest

Gemeentepremie: 

Regenwater

In Vlaanderen: de meeste gemeenten kennen een premie toe, niet alleen voor de regenwatertank maar ook voor de installatie van een infiltratiebassin. Het Gewest kent eveneens een premie toe, op voorwaarde dat de gemeente de zogenaamde "samenwerkingsovereenkomst"(*) ondertekend heeft, en als de regenwaterinstallatie conform de "code van goede praktijk is". In sommige gevallen kennen de Vlaamse provincies een derde premie toe. Het totale bedrag kan soms oplopen tot € 1000.

 

 

Meer informatie op

http://www.bouwenenwonen.be

www.vlaanderen.be/bouwenenwonen

www.energiesparen.be

http://www.hetportaal.be/be-nl/info/premies_en_subsidies/7/index.html

Algemene folder Eandis over premies in 2009

http://www.belsolar.be/Default.aspx?tabid=291

www.energiesparen.be/subsidies

www.mineco.fgov.be/energy/home_nl.htm

www.premiezoeker.be

www.informazout.be

www.aardgas.be

www.belsolar.be


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2014 GoLanTec | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055310242 Fax: 055310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Versie laatst bewerkt op 28/12/2013

Terug naar hoofdpagina