logo

Home HVAC Zwembaden Reiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd installatiebedrijf. Wij modificeren en bouwen euro (€) besparende en energie (kWh) besparende zwembaden.

mooie madam zwembadspiegelmuur met pintjebladeren buitenvenster in zwembad

Teveel kalk in het zwembadwater geeft kalkaanslag.

Oplossing O: Toevoegen fosfaten

Bevordert de algengroei. Fosfaten is meststof voor algen. Niet doen!

Verwijderen fosfaten

Oplossing 1: Verhuur van een mobiele waterverzachter + dompelpomp

Verhuurperiode :  1 week

Het teveel aan kalk wordt uit het zwembadwater gehaald en omgewisseld tot (Na) tot de juiste TAD

Het regeneratiespoelwater gaat naar de riool.

waterverzachter

 

Oplossing 2: Elektromagnetische kalkneerslagvoorkomer: kalk blijft in het zwembadwater

Zwembadmagnetische ontharder 13magnetische ontharder 12

Zwembad Zwembad-kalkneutralisator HS 2003 p

Geplaatst op de retour van het zwembadwater. Buisdiameter van 50mm en 63mm
Kalkneutralisator voor zwembaden. Produceert een krachtig elektro-magnetisch veld. Dit veld belet dat kalkdeeltjes zich vasthechten.
HydroSafe biedt u op milieuvriendelijke wijze een definitieve oplossing voor de kalkproblemen aan het zwembad en toebehoren zonder toevoeging van chemische producten.

3 functies

Werking
Stadwater bevat kalk in vloeibare vorm. Bij waterverhitting verandert kalk in vaste vorm (kalksteen). Dankzij haar krachtig elektromagnetisch veld zal HydroSafe de kalksteen destructureren (ionisatie van het CaCO3 kalkmolecule) en terug omzetten in haar vloeibare vorm.

HydroSafe functioneert:

Plaatsing
HydroSafe plaatst men bij voorkeur na de filter. Om oververhitting van het apparaat te voorkomen sluit men HydroSafe in serie aan met de pomp zodat deze ook automatisch uitgeschakeld is. Beugels vast aanspannen om een optimaal contact tussen de leidingen en de spoelen te bekomen.

Garanties
3 jaar op het toestel. levenslange garantie op resultaat!

Technische kenmerken:

 

magnetische ontharder 1magnetische ontharder 2

 

Het principe van ionisatie van kalkmoleculen om kristallisatie tegen te gaan is reeds gekend van 1900 (Wet van Laplace). Dit verschijnsel wordt bekomen door water langsheen een magnetisch veld te sturen. Om een optimaal magnetisch veld te bekomen moet aan drie voorwaarden worden voldaan. Deze zijn vermogen, richting en frequentie.
Twee reeds bestaande technologieën:

Gevolgen: Het toestel werkt in beginfase. Na verloop van tijd heeft het toestel geen rendement meer daar een magneet op zich magneetkracht verliest. Het water wordt niet meer behandeld en de kalk vormt zich opnieuw.
2. Inductieveldmagnetische ontharder 4

Gevolgen: Het toestel is niet in staat om een hoge watertemperatuur te overbruggen. Het gaat de bestaande kalk niet of zeer langzaam oplossen. Na verloop van een aantal meters bekomt men terug harde kalkvorming.
3. Elektromagnetish inductieveldmagnetische ontharder 5magnetische ontharder 6

Enkel door te beantwoorden aan deze 3 parameters bekomt men een optimaal resultaat.

14 goede redenen

Het optimaal elektromagnetisch veld, opgewekt door het systeem van elektronische regulatie van de HydroSafe destructureert de kalk en behoudt de kwaliteit van het water. De aanwezige kalksteen en de kalk die wordt meegevoerd in het distributiewater worden gedestructureerd in de leidingen. Gevolg: een nieuwe installatie is beschermd tegen kalksteen en een oude installatie vernauwd door kalksteen, kan haar oorspronkelijk debiet terugvinden. HydroSafe wordt heel eenvoudig in enkele minuten geplaatst. Na de waterteller wordt de HydroSafe vastgeschroefd (leiding tegen steunen) op een propere metalen leiding (koper, ijzer) en neemt automatisch de vorm van de sectie van de leiding van diameter 15mm tot 34mm (3/8" > 4/4").

Werkingsprincipe

HydroSafe werkt op basis van een zeer krachtig elektromagnetisch veld (570 Gauss). Dit verhindert dat kalkkristallen in het water zich nog kunnen vormen, zelfs op hoge temperaturen. De reeds bestaande kalksteen zal mettertijd ook verdwijnen en met het waterdebiet meegevoerd worden.
magnetische ontharder 6

Blijft de kalk in het water aanwezig?
Ja! Scheikunde: alvorens behandeld te worden door de HydroSafe, zullen de Ca++ en CO3-- ionen, in het water, de neiging hebben elkaar aan te trekken om zo het stabiele molecule CaC03 (Calciumcarbonaat) te vormen. Met andere woorden: kalksteen. Ter hoogte van de HydroSafe zal het water in spiraalvorm langsheen de sterke elektromagneet circuleren. Dit zodanig dat de richting van het magnetisch veld loodrecht op de richting van het water staat. Op dat ogenblik bereikt de kracht van het magnetisme zijn maximum. In het water komen nu positieve en negatieve ionen vrij. De kalkmoleculen worden geïoniseerd. Het molecule CaCO3 ondergaat tijdens zijn passage langsheen het magnetisch veld een verandering in zijn kristallijne structuur. De structuur tussen de ionen Ca++ en CO3-- is gewijzigd. Het CaCO3 kristalliseert zich niet meer onder de vorm van harde kalk maar onder de vorm van arragoniet (structuurloos, amorf poeder), dat makkelijk met het waterdebiet meestroomt en via kranen in de riolering verdwijnt. Aan de samenstelling en kwaliteit van het water verandert niets. Enkel de moleculaire structuur van de kalk is gewijzigd!

Kan een aangekalkte installatie (leiding, boiler, ...) vrijgemaakt worden?
Ja! Daar het molecule CaCO3 niet meer stabiel is ten opzichte van zijn elektronische lading. Het koolstofatoom bezit 4 elektronen op haar buitenste schil. Om stabiel te zijn heeft elk atoom 8 elektronen nodig. Een atoom streeft naar stabiliteit. Daarom ontleent het koolstof 2 elektronen aan het calcium. Het koolstof bezit nu 6 elektronen en trekt nog 3 O2 atomen per gemeenschappelijk elektronenpaar aan. Dit verklaart de gemakkelijke vasthechting van het CaCO3 molecule op de wand vanaf 30 à 40 °C. De laatste 2 elektronen ontleent het koolstof aan de bestaande kalksteen in de leiding. langzaam lost deze kalksteen zich op en word herleid tot zijn vloeibare vorm, om zo meegevoerd te worden met het waterdebiet.

Besluit
Het constante onevenwicht van het carbonaat Ca++ in zijn vloeibare vorm veroorzaakt een magneto-hydrodynamisch effect. Dit verhindert de vasthechting van kalk op oppervlakten. Bestaande kalk verdwijnt onder poedervorm. Warmwaterproducerende toestellen worden gereinigd. Dit alles zonder de samenstelling of kwaliteit van het water te veranderen. Water bevat colloïden. Dit zijn geladen moleculen, groter dan watermoleculen. Ze stoten de positief geladen CaCO3 colloïden van elkaar af. Kalkvorming wordt geneutraliseerd. Het ionisatie-effect zal afnemen naargelang de afstand en de tijd (zie grafiek). In aangekalkte leidingen zal het absorberen van ionen op de colloïden het CaC03 (kalkkristal) herleiden tot een oplossing bestaande uit Ca++ en C03--
Het effect van ionisatie van moleculen neemt af met de afstand. In de Gausscurve onderscheidt men een primaire en secundaire zone. In de primaire zone moeten normaliter al de warmtebronnen aanwezig zijn zoals de verwarmingsketel, de boiler, de platenwarmtewisselaar, de vaatwasser en de wasmachine. De primaire zone bedraagt 10 meter in leidinglengte. In de secundaire zone treft men de warmwaterleiding en de kranen aan. 30 à 40 meter.
gauss curve ionisatie kalkcristallen

Zie ook :

Zwembaden

 

 

champagnemooie madam zwembadzwembad split 3aquarium kinderen 1


diverse logoslogo 1Logo poolsan

 

"Een afgedekt zwembad in de tuin met automatische pH regeling: altijd een beetje veel vakantie zonder files noch parkeerboetes"  

"Na een stresserende werkdag, kunnen thuiskomen en een hydromassage. Deze burn-out therapie werkt.


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2022 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 2/7/2021

Terug naar hoofdpagina