logo
Home Technische Info Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring in industriële en huishoudelijke projecten. 

Het beste is maar goed genoeg.


 

 PV-panelen of photovolta´sche zonnepanelen < 10 kW op tegelpannen daken

Pv panelen op tegelpannen daktegelpannen en Pv panelen

1. Kostprijs elektriciteit

2. Geld dat men terugkrijgt van Vlaanderen en VREG als men fotovolta´sche zonnepanelen plaatst.

2.1 Groenestroomcertificaten (GSC)

2013: 21 €/1000 kWh = 0,021 €/kWh = 21 €/MWh

Groenestroomcertificaten hebben een waarde in 2011 van 300€ per 1000 kWh geleverde stroom. Als u jaarlijks bijvoorbeeld 4000 kWh opbrengt via uw zonnepanelen systeem, dan ontvangt u 1200,- € aan groenestroomcertificaten gedurende 20 jaar. Na deze contractuele 20 jaar daalt de prijs naar de marktprijs. Deze bedroeg in 2007: 108,-€ 

PV installaties die na 1/1/2011 in dienst worden genomen worden vergoedt door de Vlaamse distributienetbeheerders aan €300 per groenestroomcertificaat. Deze minimumprijs van 300,- € per groenestroomcertificaat is vastgelegd in het elektriciteitsdecreet die de Europese wetgeving volgt! en blijft gedurende 20 jaar geldig. Dit is gegarandeerd voor alle bestaande installaties. De Belgische ministers kunnen dit niet veranderen.

Groenestroomcertificaten voor zonnestroom zullen voor installaties geplaatst vanaf 2013 nog 21 €/1000 kWh waard.

2.2 Levering aan het elektriciteitsnet?

Let op: als u op jaarbasis meer elektriciteit produceert dan u verbruikt, dan heeft u niet automatisch recht op een terugbetaling van het overschot aan productie. De netbeheerder zal het overschot aan uw elektriciteitsproductie niet registreren zolang er een compenserende teller ge´nstalleerd is. De factuur zal in dat geval gelijk zijn aan 0,-€ (met uitzondering van eventuele vaste kosten zolas meterhuur en vaste vergoeding). Indien u meer wenst te produceren dan uw eigen verbruik, dan moeten er twee tellers ge´nstalleerd worden. Een voor afname (verbruik) enerzijds en een voor injectie anderzijds. De prijs die u moet betalen voor afname is de normale prijs. De prijs voor injectie is de productieprijs. Die is een fractie van de nomale prijs want daarin zitten transmissie- en distributietarieven. Het is daarom aangewezen de elektriciteitsproductie af te stemmen op het eigen verbruik. 

3. Premies en tegemoetkomingen

U kunt genieten van het verlaagde BTW tarief van 6% voor woningen ouder dan 5 jaar tot juli 2011.

Meer informatie op www.energiesparen.be

Powerpointpresentatie subsidies

4. Subsidies

Van uw gemeente krijgt u meestal een eenmalige subsidie van enkele honderden euro’s. Vele gemeenten geven een lokale subsidie voor zonne-energie, meestal een percentage van de investeringskost met een bovengrens van 250 tot 1000 euro. In de praktijk wordt deze bovengrens altijd bereikt en gaat het hier dus terug om een vaste premie. De premie geldig in  uw gemeente kan u opvragen op: http://www.energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule

5. Prijsidee (1 paneel ge´nstalleerd = 800,-€)

Hier is gerekend met 4€/Wpiek + BTW

Totaal vermogen (kWp)

3,2 kWp

4,0 kWp

4,8 kWp

6,0 kWp

12,0 kWp

Aantal modules

16

20

24

30

60

Gemiddelde jaaropbrengst (kWh)

2830 kWh

3540 kWh

4250 kWh

5310 kWh

10620 kWh

Prijs montage op pannendak

12800 €

16000 €

19200 €

24000 €

48000 €

 

6. Mijn rekening

10000 kWh verbruik op jaarbasis. Ik wens enkel mijn eigen elektriciteit te maken.

Totaal vermogen (kWp)

6,0 kWp

12,0 kWp

Aantal panelen

30

60

Gemiddelde jaaropbrengst (kWh)

5310 kWh

10620 kWh

Prijs plaatsing op pannendak

24000€

48000 €

Huidige kostprijs (2011) = 4,0 €/Wp + BTW

Ik heb dus 12 kWp nodig

Investering 48000 €

Ik kan 40 % recupereren = 19200,-€

Met een maximum van 14400,- €

Dus fiscaal is maar 14400/19200 interessant = 75%

Dus ik ga 9 kWp plaatsen om maximaal belasting te recupereren.

Kost

9 kWp kost x 4000 €/kWp = 36000,-€ = 1440000 BF

36000 x 0,4 = 14400 € die ik over 4 jaar in mindering kan brengen van mijn belastingen.

14400,-€ belastingsbesparing

Opbrengst

9 kWp produceert (x 0,85 kWh/kWp) = 7650 kWh

1 kWh elektriciteit aan dagtarief ( all in)= 0,1653 €/KWh

1 kWh elektriciteit aan nachttarief (all in)= 0,1002 €/KWh

Ik recupereer :

Totale besparing is: 903 + 219 + 2524 = 3646 €/jaar

Rendement op investering:

Bruto investering : 36000,-€ = 1452236,- BF

Netto investering : 36000-14400 = 21600,-€ = 871341,-BF

Intrest op de bank : 21600,-€ * 3% = 648,-€/jaar

Intrest op mijn dak = 3646 € : factor 562 meer

Echte intrest : 3*5,62 of 3646/21600 = 16,87% intrest

Afschrijvingen:

21600,- €/3646 = 5,92 jaar. Na 5,92 jaar zuiver winst voor de volgende 14,07 jaar minimum !!!!!

Na 20 jaar daalt de prijs van de GSC naar de marktprijs. Deze bedroeg in 2007: 108,-€

Totale besparing daalt dan naar: 903 + 219 + 7,6 x 108 = 1942 €/jaar

2018

Wat is er sindsdien veranderd :

a) U moet nu betalen om uw elektriciteit te mogen maken. Netvergoeding

b) De achteruitdraaiende teller

De prijs van een PV instalaltie is nu in 2018 : 3500€ voor 10 panelen 300Wp = 1,16 €/WP

 

7. Pensioensparen

U bent 52 jaar. U betaalt uw PV panelen af in de volgende 5,92 jaar met belastingsvermindering. Daarna, als u op pensioen bent heeft u gratis elektriciteit (150 €/1000 kWh) + GSC (300 €/1000 kWh) tot aan uw dood indien u sterft voor uw 72 jaar.

8. Worst case

9. Zie ook:

Taxtalk

http://www.vreg.be/welk-bedrag

test aankoop

http://www.zonstraal.be/wiki/Hoofdpagina

http://www.ecoroom.be/

http://www.canadian-solar.com/

http://www.zonnepanelen-energie.be

"Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry  


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2018 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 28/02/2018

Terug naar hoofdpagina