logo

Home HVAC Zwembaden Reiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd installatiebedrijf en en bouwt installaties voor particulieren en industrie:

Corrosie van inox delen in zwembaden

Ondanks dat de meeste apparaten, trappen, etc. in zwembaden van Inox 316L zijn gemaakt kunnen deze toch gaan roesten (oxideren).

Hiervoor zijn twee belangrijke oorzaken aan te wijzen:

1. AARDING: (pool bonding)

Ieder zwembad moet onafhankelijk van de huisinstallatie worden geaard. Dus niet aan de standaard aarding van het elektriciteitsnet. Het spanningsverschil kan gemakkelijk 0,4V bedragen tussen inox zwembad en nieuwe afzonderlijke aardingspaal. Dit geldt met name voor polyesterbaden, baden met zoutelektrolyse, zwembaden met Inox 316L delen zoals trappen, UV-C lampen, etc.). Een aardingsset zorgt er voor dat potentiaalverschillen door statische elektriciteit afgevoerd worden. Hierdoor kan oxidatie aan het bad, trappen, rolluiken, inbouwdelen of technische componenten worden voorkomen.

Gebruik een meetkamer als aardingskamer.
corrosie zwembaden 1

corrosie zwembaden 2aardingsstuk zwembad DN 50
Deze meetkamer heeft plaats voor 3 meetsondes (Φ12mm) en een aarddraad Φ12mm zodat het water in directe verbinding met de aardelectrode staat.

ZOUT: Voor RVS316L apparaten (zoals UV-C lampen) geldt een maximale zoutconcentratie van 5 gram/liter bij zoutelektrolyse systemen.

Voorbeelden van RVS316 UV behuizingen die door corrosief water en/of aardingsproblemen zijn aangetast. Deze vallen niet onder tweejarige fabrieksgarantie.
corrosie zwembaden 3corrosie zwembaden 4

 

2. Corrosief water.

Het leidingwater dat wordt gebruikt om zwembaden aan te vullen heeft een constante en bekende samenstelling. Door het toevoegen van chemische producten voor desinfectie en pH regeling en door het verwarmen en bewegen verandert deze samenstelling. Zwemwater kan hierdoor corrosieve kalkoplossende eigenschappen hebben en zal het aanwezige kalk (in beton of tussen de voegen van tegels) langzaam oplossen. Ook metalen (trappen, verwarming, UV-C units, etc..) zullen hierdoor worden aangetast.
Omgekeerd kan het water ook kalkafzettende eigenschappen hebben waardoor het water troebel kan worden en er kalkafzetting op wanden en bodem zal plaatsvinden.
Om te bepalen of het water neutraal, corrosief of kalkafzettend is kunnen we gebruik maken van de zogenaamde Langelier verzadigingsindex. Langelier ontwikkelde een methode om de evenwichts-pH te berekenen aan de hand van deze factoren:
De pH, de temperatuur, de totale alkaliteit en de calciumhardheid.

De formule om de verzadigingsindex te berekenen: pH + TF + AF + CF - 12,1

corrosie zwembaden 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrigeren bij een te lage verzadigingsindex: <-0,3
In geval van een negatieve verzadigingsindex, lager dan -0,3, is correctie gewenst. De verzadigingsindex moet verhoogd worden en dit kan gerealiseerd worden door de som van de factoren te verhogen, door één of meer meetwaarden te verhogen.
De meetwaarden die hiervoor in aanmerking komen zijn:

pH-waarde
Verhoging van de pH-waarde met NaOH kan gebruikt worden als korte termijn oplossing. Voor een goed desinfectie rendement is een pH-waarde van 7,1 tot 7,3 het beste.
Alkaliteit
Verhoging van de alkaliteit kan men bereiken door het waterstofcarbonaat gehalte van het water te verhogen met behulp van natriumbicarbonaat (natriumwaterstofcarbonaat). Wanneer het tekort aan waterstofcarbonaat structureel is door leidingwater met een te laag HCO3- gehalte of door een regelmatig verlies van koolzuurverbindingen ten gevolge van waterbeweging of luchtgeisers, verdient het aanbeveling een oplossing van natriumbicarbonaat d.m.v. een doseersysteem te doseren.
Calciumhardheid
Leidingwater met een geringe hardheid bevat naast een laag gehalte calcium- en magnesiumverbindingen ook vaak te weinig koolzuurverbindingen, waardoor vrij snel een negatieve V.I. ontstaat. Het gehalte aan calciumverbindingen in het water kan men verhogen door aan het water calciumchloride toe te voegen.

 

Corrigeren bij een te hoge verzadigingsindex: >+0,3
In geval van een positieve verzadigingsindex. hoger dan +0,3 Is het gewenst de verzadigingsindex te verlagen. In tegenstelling tot verhoging van de verzadigingsindex  zijn de mogelijkheden voor verlaging van de verzadigingsindex  beperkter. Verlaging van de pH- waarde d.m.v. een zuurdosering is eenvoudig. Verlaging van het HCO3 gehalte is mogelijk door een intensieve beluchting van het water in combinatie met een automatische pH- correctie. Verlaging van de calciumhardheid is alleen mogelijk door een gehele of gedeeltelijke ontharding van het water d.m.v. een waterverzachter.

Bij uitzonderlijk lage waarden voor waterstofcarbonaat bestaat het gevaar dat een pH verlaging doorschiet naar waarden beneden pH 5,0. Bij deze pH-waarden is "chloor" In het water deels aanwezig als chloorgas. Chloorgas in de overdekte zwemzaal kan aanleiding geven tot ernstige chloorgasvergiftiging!

 

Chloor- of broomdosering(BCDMH)

Enkel de installaties uitgerust met chloor en broom kunnen eventueel problemen met inox 316L veroorzaken.

De dosering met broom bevat ook chloor. De broomtablet bestaat uit broom-chloor-dimethylhydantoin (DMH), waarbij chloor en broom ieder vastzitten aan een stikstofatoom. Wanneer DMH in het water komt, hydroliseert het, en wordt er onderchlorig zuur gevormd. Daarnaast komt er ook wat HOCl vrij. Dat reageert met de bromides tot onderbromig zuur. Broomchloordimethylhydantoine (BCDMH) is een organische stof, bij de desinfectie en oxidatie blijft er vrij broom over. BCDMH lost op in water en laat onderbromig zuur en onderchlorig zuur vrij, die reageren met bromides (Br–), waarbij nog meer onderbromig zuur wordt geproduceerd.

Vooral aandacht is nodig indien het zwembad afgedicht is met een bache.
De pH (=zuurtegraad) is de belangrijkste parameter die moet gemeten worden in uw zwembad
.
De waarde moet zich tussen de 7,0 en 7,6 situeren. Ideaal is 7,2

Hoe corrosie voorkomen?

Gedurende de overwintering

Tijdens het zwemseizoen
Iedere 2 à 3 dagen moet de bache opengelegd worden om de chloorgassen te laten verdampen  uit het warme zwembadwater (>12°C) dat behandeld is met chloor of broom.
Inox 316L kan tegen vloeibare chloor. Maar is niet bestand tegen chloorgas dat zich onder de bache ophoopt indien er geen voldoende ventilatie wordt voorzien. Chloorgas wordt bij lage pH <pH 5,0 gevormd.
Indien uw warm zwembad (>12°C) langer dan 8 dagen afgedekt blijft met een bache raden wij u aan om uw waterbehandelingssysteem te veranderen naar actieve zuurstof, UV of ozonisatie.

3. Oplossingen
  1. Geen chloor gebruiken: Broomdosering (bevat veel minder chloor).
  2. Elektrolytisch polijsten van inox
  3. Zwembad koud houden in de winter < 12įC en geen chemicaliŽn meer toevoegen.
  4. Beluchten door openen van de bache om het eventuele chloorgas te verwijderen.
  5. pH nooit onder 6,5 laten komen (voorkomen van ontstaan corrosief chloorgas)

Inox is in tegenstelling tot wat velen denken, geen roestvast materiaal. De gevoeligheid voor zouten en zuren zullen na verloop van tijd roestvlekjes veroorzaken op het materiaal. Deze kunnen op termijn zelfs leiden tot een vermindering van de mechanische sterkte, met alle gevolgen van dien. Het is daarom belangrijk om te werken met inox dat een oppervlaktebehandeling heeft ondergaan, zodat het materiaal ook op lange termijn zijn kwaliteiten behoudt.

Spleetcorrosie / verkeerd gelast

spleetcorrosiespleetcorosiespleetcorrosie

Zie ook :

Zwembaden

 

 

champagnemooie madam zwembadzwembad split 3aquarium kinderen 1


diverse logoslogo 1

 

"Een afgedekt zwembad in de tuin met automatische pH regeling: altijd een beetje veel vakantie zonder files noch parkeerboetes"  

"Na een stresserende werkdag, kunnen thuiskomen en een hydromassage. Deze burn-out therapie werkt.


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2020 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 11/10/2019

Terug naar hoofdpagina