logo

Home HVAC Zwembaden Reiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>33 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd HVAC installatiebedrijf. Wij modificeren en bouwen o.a. en energiebesparende installaties voor particulieren en industrie.

Warmtepomp koelt en verwarmt veranda'scop warmtepomp

Warmtepomp pompt met een (elektrisch aangedreven) pomp 75% gratis buitenwarmte naar binnen in de veranda in de winter. (verwarming)

Warmtepomp pompt met een (elektrisch aangedreven) pomp binnenwarmte uit de veranda naar buiten in de zomer. (koeling)

Warmtepompen zijn duurzame energiesystemen die energie uit de lucht, bodem of  het grondwater omzetten in bruikbare warmte. Een warmtepomp kan die energie van een relatief lage temperatuur oppompen tot een voldoende hoge temperatuur om een woning te verwarmen, zwembad op te warmen of sanitair warm water te bereiden.

De werking van een warmtepomp is vergelijkbaar met die van een koelkast, maar dan in de omgekeerde richting: een koud medium heeft verdampingsenergie nodig om te verdampen en geeft condensatieenergie af bij condensatie. Het oppompen tot een hogere temperatuur vraagt elektrische energie.

Terwijl de meeste gangbare verwarmingssystemen hun energie volledig uit brandstof of een andere energiedrager halen, onttrekt de warmtepomp haar energie grotendeels (tussen 70 en 80 %) aan de omgeving. De warmtepompinstallatie verbruikt dus viermaal minder energie dan een klassiek verwarmingssysteem.

De energiebesparing die bereikt kan worden met een warmtepomp wordt in grote mate bepaald door het temperatuurverschil tussen warmtebron en afgiftesysteem. Hoe kleiner dit temperatuurverschil, hoe hoger het rendement. Vanwege de relatief lage temperatuur die de warmtepomp levert, wordt ze bij voorkeur gecombineerd met een verwarmingssysteem op lage temperatuur.  Dit kan vloer- of wandverwarming zijn met vergrote radiatoren of convectoren of zwembadverwarming.

COP of warmtefactorcop warmtepomp

COP is de afkorting voor coëfficient of performance. Het geeft de verhouding weer tussen de hoeveelheid afgegeven warmte tegenover de hoeveelheid verbruikte energie van een warmtepomp. Deze energie wordt bij de warmtepomp gebruikt door de compressor.

 Een water/water warmtepomp heeft een '''COP''' van 3,5. Dit wil zeggen dat de warmtepomp theoretisch in staat is om 3,5 kWh aan warmte te produceren voor 1 kWh ze uit het elektriciteitsnet haalt. Dit kan men gelijkstellen aan een rendement van 350%. Bij gewone elektrische verwarming heb je slechts een rendement van 100%.

SPF (Seasonal Performance Factor) of COPA of ERP

Het rendement (COP) aangegeven bij de aankoop van een warmtepomp is het theoretische rendement. Men geeft maar al te graag het theoretische rendement omdat dit natuurlijk een stuk hoger ligt dan het reŽle rendement. Als men toch het reŽle rendement wil weten, gaat men ervan uit dat de '''COP''' met 0,4 ŗ 0,7 verminderd moet worden, dit hangt af van het type warmtepomp. Dit noemt men de ''SPF'' (Seasonal Performance Factor). Bij deze vermindering houdt men rekening met de variabele temperatuur van de warmtebron in de zomer en in de winter. De COPA of annual seasonal coefficient of performance is hetzelfde. Als dit nu toegepast wordt bij een warmtepomp met een '''COP''' van 3,5 dan daalt de COP naar 3. Er wordt slechts een rendement van 300%, in plaats van 350%, behaald. Het is dus de COP of warmtefactor over gans het jaar gerekend. Deze is nooit groter dan 3.

EER:

Energy Efficiency Ratio zit in dezelfde lijn als de SPF.

Kostprijs :

 

Condensatieketel
op aardgas

Elektrische Warmtepomp

WKK op aardgas

Thermische vraag

46325 kWh/jaar = 4632 liter mazout/ jaar

Thermisch rendement

98%

300%
COP van 3!

62,8%

Verbruik gas in kWh

47.270 kWh

 

73765 kWh

Kostprijs gasverbruik
0,04 €/kWh

1890,-€

 

2950,-€

Elektrisch verbruik in kWh

 

15441,- kWh

 

Kostprijs elektriciteit
0,16 €/kWh

 

2470,-€

 

Opbrengst elektriciteit in kWh (0,16 €/kWh)

 

 

22079 kWh

Opbrengst elektriciteit in Euro

 

 

3532,-€

Saldo

1890,-€

2470,-€

2950- 3532 =
-582,-€

 

Kost per jaar

Een warmtepomp kost meer dan een gasketel.

Winst per jaar

Een elektrische warmtepomp kost 0,25 €/kWh/4 (COP) = 0,0625 €/kWh

Een gasgestookte warmtepomp kost 0,045 €/kWh

Een warmtepomp kan haar warmte halen uit verschillende bronnen:

 

Hoe kleiner het temperatuurverschil tussen warmtebron en afgiftesysteem, hoe hoger de seizoensprestatiefactor (SPF). De SPF omvat ook de energie voor pompen en ventilatoren. Het energieverbruik door pompen en ventilatoren van de bron- en afgiftesystemen van warmtepompen varieert tussen 5 en 20 % van de verbruikte energie en is dus niet te verwaarlozen.

 

De warmtepomp is een milieuvriendelijk alternatief voor klassieke verwarmingsinstallaties. Ze maakt gebruik van de gratis warmte die in de natuur aanwezig is. Indien u uw oude stookketel vervangt door een warmtepomp van Samsung heeft iedere belastingplichtige recht op een belastingsvermindering van 40% op de totale uitgaven voor energiebesparende uitgaven (incl. BTW). De exacte voorwaarden voor deze belastingsvermindering vindt u op www.energiesparen.be. Wist u bovendien dat netbeheerder INFRAX een premie geeft van 850 Euro to 1680 Euro voor warmtepompen indien ze instaan voor de hoofdverwarming! Andere voorwaarden en aanvraagformulier vindt u op www.infrax.be

SAMSO – dé warmtepomp voor al uw vloerverwarmingssystemen Download de folder van de Samsung Forte [1.080 KB] een harmonieuze design airconditioner die een comfortabele koelte of een gezellige warmte creëert...

Koeltechniek ; Warmtepomp ; Warmtepomp lucht/water; Warmtepompomkasting  ; Veiligheidsomkasting ; Geluidsisolatie; Trillingsdemping ; Thermodynamische zonnecollectorWarmtepomp grond/water ; Warmtepomp voor zwembaden ; Air conditioningGaswarmtepomp ; Passieve koeling ; Warmtepompboiler ; Warmtepompboiler op retourwater vloerverwarming ; Moderniseer uw Amerikaanse frigo ; Frigo ; Reuze frigo ; Retro frigo Glacière ;

Warmtepomp voor zwembaden ; Modulerende zwembadwarmtepomp voor COP tot 16 ; Verticale zwembadwarmtepomp voor minder koude wind ; On/off zwembadwarmtepomp voor zwembaden ; Zwembadwarmtepomp split ; Warmtepompomkasting ; Thermodynamische zonnecollector (warmtepomp) voor zwembaden 

 


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2023 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 8/03/2023

Terug naar hoofdpagina