logo

Home Technische Info Zwembaden Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring in industriële en huishoudelijke projecten. 

Het beste is maar goed genoeg.


Opkuisen van mazoutovervullingen

Overvulling van mazouttanks: (lichte) bodemverontreiniging of mazoutstank in de kelder.

Bodemverontreiniging met mazout kan op drie manieren veroorzaakt worden:

 

Er kunnen zich echter ook 'kleine ongelukjes' voordoen, zijnde: defecte toevoerleidingen, het morsen van stookolie bij het vullen van de stookolietank, .... Doch kunnen dergelijke 'kleine ongelukjes', indien ze niet dadelijk verholpen worden, enerzijds ernstige bodemverontreiniging veroorzaken én anderzijds een invloed hebben op uw spaarpot: denk maar aan de kosten van een ernstige bodemverontreiniging gevolgd door een sanering. Dus, indien deze 'kleine ongelukjes' zich voordoen, neemt de exploitant dezelfde maatregelen als wanneer zich lekken voordoen.

Een veel voorkomend probleem is het overvullen van een mazouttank. Dit gebeurt door defecte overvulbeveiligingen of afbreken van vulleidingen. De oplossingen die wij kunnen bieden zijn :

De producten van het Finapor-gamma zijn ontwikkeld om op een snelle en veilige manier mazout op te ruimen. Daardoor helpt Finapor vervuiling te vermijden die veroorzaakt is door mazout die per ongeluk wordt gemorst. Finapor voldoet aan alle Europese normen. Er zijn drie soorten Finapor-producten die zich onderscheiden door hun korrelgrootte:

Geurproblemen weg oxideren met een plasmagenerator. Deze produceert actieve zuurstof welke de geurpartikels afbreekt.aircode 1

aircode 8

Een mogelijke oplossing:

Een andere oplossing:

Inkuiping?

Dit is een constructie die de mazout moet opvangen in geval van een lek in de tank. Ze moet lekvrij zijn en gemaakt van niet-ontvlambare materiaal. Haar inhoud moet de totale nominale inhoud van de grootste tank kunnen bevatten (Vlaanderen). Een inkuiping kan afgewerkt worden met een vijverfolie met voldoende dikte en resistent aan koolwaterstoffen. In het geval van een gemetste constructie kunnen volgende producten toegepast worden om de koolwaterstofdichtheid te garanderen:

De letterlijke VLAREM wetgeving :

Art. 5.17.3.1. § 1. De houders dienen in of boven een inkuiping geplaatst te worden teneinde brandverspreiding, bodem- en/of grondwaterverontreiniging te voorkomen.

Dubbelwandige houders, uitgerust met een permanent lekdetectiesysteem dienen niet in of boven een inkuiping geplaatst te worden.

Art. 5.17.3.6. § 1. De inkuiping en de fundering voor vaste houders met een individueel waterinhoudsvermogen vanaf 10.000 l dienen gebouwd te worden volgens een code van goede praktijk onder het toezicht en volgens de richtlijnen van een architect, een burgerlijk ingenieur architect, een burgerlijk bouwkundig ingenieur of een industrieel ingenieur in de bouwkunde.

§ 3. De inkuiping dient bestand te zijn tegen de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen en dient vloeistofdicht te zijn. De inkuiping dient een voldoende sterkte te hebben om te weerstaan aan de vloeistofmassa die bij breuk uit de grootste in de inkuiping geplaatste houder kan ontsnappen.

De vloer dient zodanig aangelegd te zijn dat de verspreiding van de lekvloeistoffen minimaal blijft en dat de lekvloeistoffen gemakkelijk kunnen worden verwijderd.

Tanks in open lucht
Bodemsanering : afgraven van de grond of spoelen met water dat daarna over actief kool loopt.

Indien  lekken worden vastgesteld treft de exploitant alle nodige maatregelen om verder bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Na vakkundige herstelling mag de ondergrondse stookolietank slechts terug in gebruik worden genomen mits deze een geslaagde dichtheidsbeproeving heeft ondergaan. De bovengrondse stookolietank mag slechts opnieuw in gebruik genomen worden indien een attest werd afgeleverd door een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen of door een bevoegd deskundige of voor de opslag van P3- en/of P4-producten bestemd voor de verwarming van gebouwen door een erkend technicus. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de rioleringen, de oppervlaktewateren, de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddelijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling Milieu-inspectie, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester. Ook dient hier de procedure volgens het Bodemsaneringsdecreet gevolgd te worden (oriënterend onderzoek, beschrijvend onderzoek, bodemsaneringsproject, bodemsaneringswerken) bij vaststelling van bodemverontreiniging.  

 

Ter info:

Hoe mazout verwijderen?

Mazout = stookolie = olie = vet

Vet kan maar op één manier verwijderd worden. Dit door emulsificatie. Dit is het oplossen van vet in water door gebruik te maken van een emulgator. Dit doet men door het toevoegen van zeep (emulgator) aan heet water. Voorbeelden van emulgatoren zijn detergenten; vb; dreft, carolin zeep, marseille zeep, etc.. Typisch voorbeeld van een emulsie is mayonaise : water + olie + ei(emulgator) = mayonaise.

Hoe kunt u een emulsie breken?

Een emulsie kan gebroken worden door het toevoegen van zuur.

Vb. Mayonaise + citroenzuur : deze begint te kabbelen : de emulsie wordt gebroken. Bovenaan komt de olie te staan en onderaan het water + het zuur.

 

Enkele courante emulgatoren:

http://www.teachsoap.com/emulsifywax.html

 

Lees ook :

http://rondommij.skynetblogs.be/archive/2009/11/23/stom-stommer-stomst.html

 

"Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry   


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2018 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 24/05/2018

Terug naar hoofdpagina