logo

Home HVAC Zwembaden Reiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring (62 jaar jong). 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd installatiebedrijf. Wij modificeren en bouwen euro(€) besparende en energie(kWh) besparende, milieuvriendelijker zwembaden.

 

 

Zwembad: waterbehandeling voor starterswaterbehandeling

Onze uitgangspunten:

Filteren = 80% van de behandeling

Veel filterenfilteren
Hoe trager het omloopdebiet hoe beter.
Opgelet : Trage snelheid: slecht rendement met een inductiemotor. koop een VSD pomp
Backwashen 1 keer per week : 1 minuut.

Kostprijs rondpompen:

2016 : Filterpomp :                                        406 kWh/jaar         x 0,25 €/kWh = € 101,-

2017 : Filterpomp :                                        769 kWh/jaar         x 0,25 €/kWh = € 192 ,-

 

Vlokken = verbeterde filterwerkingvlokking 1

Zwembad: uitvlokken van de niet affiltreerbare deeltjes. Wat eruitgefilterd is moet niet meer kapotgeoxideerd worden.
Aluminiumsulfaat voor waterzuivering
Aluminiumsulfaat (Al2(SO4)3, foto) helpt zwembadwater te zuiveren. Het dient als vlokmiddel om zogenaamd colloïdaal vuil te verwijderen. Dat zijn microscopisch kleine deeltjes (bijvoorbeeld resten van algen, bacteriën en huidschilfers), die niet via de filters uit het water zijn te halen.
 Bij het toevoegen van het aluminiumsulfaat aan het zwembadwater treden verschillende reacties op:
            3 Al3+ + 2 PO43-  + 6 H2O > (AlOH)3(PO4)2 + 3 H3O+
                              Al3+   + 6 H2O >  Al(OH)3      + 3 H3O+
                              Al3+   + 4 H2O >  Al(OH)2+    + 2 H3O+
                             2 Al3+ + 4 H2O >  Al2(OH)24+  + 2 H3O+  
De zo gevormde vaste aluminiumhydroxiden destabiliseren het colloïdale vuile water. Het resultaat zijn grote vlokken, die affiltreerbaar zijn.
Minder kuisen en minder chloorgeur: "Bacteriën voorkomen in plaats van ze te doden"


Het zwembadwater, zelfs gefiltreerd, moet voortdurend bijgevlokt worden. Vlokkingsmiddel zorgt er voor dat de kleinste vuildeeltjes en reststoffen samenklonteren zodat ze door de filterinstallatie kunnen worden verwijderd. Dit verhoogt de kwaliteit van het zwemwater en maakt het zeer helder. Alle micro-organismen, organische materialen en mineralen worden samengevlokt zodat het kan weggefilterd worden in de zandfilter. Het belang van dit product is onderschat. Het is belangrijk om op regelmatige basis dit product bij te doseren.
Bayrol Superflock Plusvlokking4vlokkin g2
Vlokkingskaarsen voor zandfilters ter preventie en eliminatie van vertroebelende stofdeeltjes in het water.
Het water in een zwembad wordt gefilterd om troebelheid te vermijden. Een filter kan evenwel slechts vuildeeltjes van een bepaalde grootte filteren. Kleinere deeltjes, de zogenaamde colloïden kunnen enkel uitgefilterd worden mits bijkomende maatregelen. In het geval van zandfilters kunnen deze colloïden opgevangen worden door middel van vlokking.

Bayrol superflock Plus: verwijderd ook metalen en fosfaten (= eten voor de algen)
vlokking 3

Het vlokmiddel wordt kort voor de filter toegevoegd aan het water en vormt vlokken die de kleinste onzuiverheden omhullen en bovendien aan hun oppervlakte verdere vuildeeltjes aantrekken. De vlokken worden dan -samen met deze kleine vuildeeltjes -groot genoeg om door de zandfilter tegengehouden te worden.
vlokking 4vlokking 5

Flovil Choc: 9 vlokkingstabletten voor zwembaden
Flovic Choc is een extra krachtig vlokkingsmiddel die in het water zwevende microdeeltjes laat samenvlokken zodat ze naar de bodem zakken. Deze kunen vervolgens via de filterinstallatie of met een zwembadstofzuiger uit het zwembad verwijderd worden. Regelmatig gebruik van Flovic zorgt voor een superhelder en schoon zwembad. Flovic Choc tabletten kunnen gebruikt worden in ieder soort zwembad. Ook kun je ze gebruiken in combinatie met andere waterbehandelingsproducten.
Gebruiksaanwijzing
Plaats een Flovic choc tablet in de skimmermand. Bij een zwembad groter dan 80m³ gebruik je er 2. Laat de tablet helemaal oplossen en wacht minimaal 12 uur. Zwevende deeltjes kun je nu verwijderen door de filterinstallatie in te schakelen. Door het zwembad te stofzuigen verwijder je alle vuildeeltjes die naar de bodem zijn gezakt. Wij adviseren gemiddeld 1 keer per week een tablet in de skimmermand te plaatsen wanneer je Flovic Choc met regelmaat wilt gebruiken. Gebruik 3 tabletten bij onverwachte omstandigheden zoals zware regenval of een lange winterperiode.

pH meten en manueel bijdoseren met zuur of base

pH indesx zwembad

pH - = zuur
PH + = base
ph 1ph 2

Zorg ervoor dat de pH-waarde lager is dan pH7,2. De pH-waarde van je zwembadwater kan je onderhouden door idien pH te hoog : H2SO4 zwavelzuur of indien pH te laag: NaOH Natrumhydroxide (Soda) toe te voegen aan het zwembad.
Een te hoge pH zal gevaarlijke bacteriën ontwikkelen omdat de chloor niet meer  actief is. Bovendien zal de combinatie van te weinig chloor en een te hoge pH leiden tot algengroei en groen zwembadwater.
Een veel te lage pH-waarde (<pH 3) kan leiden tot corrosie van alle metalen onderdelen (bv. ladders, verlichting, …) en tot die irriterende chloorgeur die oog-, neus- en huidirritaties veroorzaakt.
ph 3

Het aanpassen van de zuurtegraad van het zwembadwater kan u doen met poeder of met een vloeibaar product.
pH plus:

pH min:

pH minus poeder : normaal; uw huid is alkalisch, als U zwemt dan verhoogd U de pH pH minus 1pH minus 2Ph minus 3
Snel oplosbaar granulaat met een hoge chemische zuiverheidsgraad voor het verlagen van de pH-waarde. Om het zwembadwater efficiënt te desinfecteren is een pH-waarde van <pH 7,2 noodzakelijk. Het eenvoudig oplosbare poeder is gemakkelijk in het gebruik en d.m.v. onderstaande berekening eenvoudig toe te voegen.

pH plus poeder: Open luchtzwembad: vullen met regenwater, zure regenpH plus 1pH plus 2pH plus 3
Snel oplosbaar alkalisch poeder met een stabiliserende werking voor het verhogen van de pH-waarde. Om het zwembadwater efficiënt te desinfecteren is een pH-waarde van ongeveer 7 noodzakelijk. Het eenvoudig oplosbare poeder is gemakkelijk in het gebruik en d.m.v. onderstaande berekening eenvoudig te doseren.

Doseertabellen om de pH goed te krijgen

pH min granulaat: Voor het verlagen van de zuurtegraad van uw zwembadwater met 0,2 moet u 150g/10m³ water doseren.
Voorbeeld:

pH plus granulaat: Voor het verhogen van de zuurtegraad van uw zwembadwater met 0,2 moet u 150g/10m³ water doseren.
Voorbeeld:

Wat is de invloed van de alkaliniteit op de pH van het zwembadwater?

De alkaliniteit = het bufferend vermogen van het zwembadwater. Hoe meer bufferend vermogen ; hoe stroever de pH zal veranderen.
Minder bufferend vermogen = oscilleren van de pH waarde. U doet er een beetje zuur bij en de pH zit direct op <pH 3

Kan ik niet beter vloeibaar pH min gebruiken?
Vloeibaar pH min en plus in kleine verpakkingen. Koop dit niet, het product is zeer sterk verdund en U bent beter af met poeder. Hebt u echter een automatische zwembadwaterbehandeling, gebruik dan zwavelzuur en/of natriumhydroxide.

Choortabletten zachtjes laten oplossen

chloortabletten 1chloortabletten 2chloortabletten 3chloortabletten 4
Na de pH-waarde houd je ook het actief vrij chloor in de gaten. De aanwezigheid van chloor is noodzakelijk voor helder en gezond water (= geoxideerd en gedesinfecteerd water). Om het zwembad voldoende te desinfecteren dien je volgende concentraties vrije chloor aan te houden:
Met de drijver kunt u de dosering instellen door de spoelopening te vergroten of te verkleinen.

In een publiek zwembad is het vrij chloor gehalte vastgelegd op minimum 0,8 ppm.
Voor private zwembaden adviseren wij tussen de 1 en 2 ppm.

Tabletten zijn altijd 200 gram : 3” diameterchloortabletten 5


3 kwaliteiten

Na 3 jaar problemen met uw water. Stabilisatie = cyaanzuur.
Traag oplosbare Chloortabletten (200 g) Trichloroisocyanuurzuur met een hoog actief chloorgehalte en een chloorstabiliserende werking. Voor een duurzame desinfectie van het zwembadwater. Kalkvrij, pH-neutraal. Het stabilisatiemiddel zorgt ervoor dat het chloorgehalte in het zwembad langer op het gewenste niveau blijft. Het maakt chloor eigenlijk minder gevoelig voor de invloed van zonlicht. Je zwembad blijft dus beter en langer gedesinfecteerd.

 

HTH Chloor Sticks 300g. HTH Chloor sticks 300g hoge concentratie niet gestabiliseerd chloor voor zwembadwater ontsmetting. HTH Chloor sticks zijn anorganische chloortabletten zonder stabilisator voor ontsmetting van zwembadwater. Behandeling tegen bacteriën, virussen, fungicide en algen enkel voor privé zwembaden.

 

1 tablet/ 25m³ in de skimmer plaatsen iedere 10 tot 18 dagen, afhankelijk van de temperatuur.
Chloorwaarde tussen 1,5 en 2,0 mg/l regelen. de pH waarde tussen de 7,0 en 7,4 regelen.
Iedere week de waterkwaliteit testen. regelmatig vers water toevoegen om de concentratie Cyaanzuur lager dan 75mg/l te houden. NOOIT tablet rechtstreeks in het zwembad gooien.
MTF Chloortabletten bevatten:

Heel groot gemak in gebruik. De MTF Chloortabletten vergemakkelijken de manuele zwembadwaterbehandeling. Gebruikt u nu “gewone” chloortabletten van 200gr dan zijn deze MTF tabletten een fantastische verbetering t.o.v. van de standaard producten.
OPGEPAST: Multifunction tabletten kunnen niet worden gebruikt in combinatie met een elektrolyse (Cu–koper elektrolyse of bv een Nature 2 Fusion van Zodiac).

 

Soft & Easy 4,48 kg :10 daagse schock zonder chloor

soft & easy 1saoft en easy 2soft en easy 3
Soft & Easy is de complete zwembadwaterverzorging op basis van granulaat. Het bevat alle componenten voor een betrouwbare desinfectie, algenbestrijding en helder water. Daarmee worden 3 onderhoudstappen in 1 keer afgehandeld. Soft & Easy bevat 2 algicide werkstoffen. Deze effectieve combinatie dekt een breder algenspectrum af dan gebruikelijke reinigingsmiddelen. Hierdoor is Soft & Easy ook een allround middel tegen algen. Het product is pH-neutraal, maar bevat speciale substanties voor het opslaan van pH, waardoor grote schommelingen van de pH-waarde wordt voorkomen.
De toegevoegde hardheidstabilisator voorkomt het neerslaan van kalkdeeltjes.
1x 2 zakjes voldoet voor 30 m³ water. Het middel wordt direct in het bassin gedeponeerd. Regenereren van de chloor en kapotoxideren

 

Vertrouwen is goed, controleren is beter

Testkit testkit 1teqtkit 2testkit 3
Voor het meten van chloor en de pH-waarde
Meetbereik: pH 6,8 - 8,2 en Cl 0,2 - 2,0 ppm
Levering:  :1 x testapparaat + 20 x tablet
Geen flesjes maar pilletjes, tablettentestkit 4

Zwembad test 5 in 1teststrips 1teststrips 2
Eenvoudige bepaling van de waterkwaliteit in uw zwembad
Meetbereik                                                                                                                         ideaal
Totale hardheid; CaCO3:              0…1000 mg/l = 0…1000 ppm                               350
Alcaliniteit: CaCO3                         0….240 mg/l = 240 ppm                                        120
Vrije chloor Cl2:                              0….10 mg/l                                                                   2
Totale chloor Cl2 :                          0…10 mg/l                                                                    3
pH waarde:                                      6,4….8,4                                                                     <7,2

Zie ook :

Zwembaden

 

champagnemooie madam zwembadzwembad split 3aquarium kinderen 1


diverse logoslogo 1
t&a logo

Logo poolsanLogo Pahlenlogologo

 

"Een afgedekt zwembad in de tuin met automatische pH regeling: altijd een beetje veel vakantie zonder files noch parkeerboetes"  

"Na een stresserende werkdag, kunnen thuiskomen en een hydromassage. Deze burn-out therapie werkt.


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2021 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 24/08/2020

Terug naar hoofdpagina