logo

Home HVAC Zwembaden Reiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd HVAC installatiebedrijf. Wij modificeren en bouwen o.a. en energiebesparende installaties voor particulieren en industrie.

 

Warmtepomp lucht/c.v. water

alfeawarmtepomp cyclus

Ideaal als tussenverwarming. Dit systeem is ideaal als bijverwarming in de lente en in de herfst. In putje winter wordt de klassieke gas- of stookolieverwarming bijgeschakeld. Produceert geen sanitair warm water!

Warmtepomp pompt 66% gratis warmte uit de buitenlucht in uw huis

Warmtepompen voor bijverwarming voor huizen zijn duurzame energiesystemen die energie uit de lucht omzetten in bruikbare warmte. Een warmtepomp kan die energie van een relatief lage temperatuur oppompen tot een voldoende hoge temperatuur om het water van uw c.v. te verwarmen.

De werking van een warmtepomp is vergelijkbaar met die van een koelkast, maar dan in de omgekeerde richting: een medium (R410) heeft energie nodig om te verdampen en geeft energie af bij condensatie. Het oppompen tot een hogere temperatuur vraagt elektrische energie. Terwijl de meeste gangbare verwarmingssystemen hun energie volledig uit brandstof halen, onttrekt de warmtepomp haar energie grotendeels (tussen 70 en 80 %) aan de lucht. De warmtepompinstallatie verbruikt dus 3 maal minder energie dan een klassiek verwarmingssysteem.

De energiebesparing die bereikt kan worden met een warmtepomp wordt in grote mate bepaald door het temperatuurverschil tussen warmtebron en afgiftesysteem. Hoe kleiner dit temperatuurverschil, hoe hoger het rendement. Vanwege de relatief lage temperatuur die de warmtepomp levert, wordt ze idealiter toegepast voor vloerverwarming.

Hoe kleiner het temperatuurverschil tussen warmtebron en afgiftesysteem, hoe hoger de seizoensprestatiefactor (SPF). De SPF omvat ook de energie voor pompen en ventilatoren. Het energieverbruik door pompen en ventilatoren van de bron- en afgiftesystemen van warmtepompen varieert tussen 5 en 20 % van de verbruikte energie en is dus niet te verwaarlozen.

COP

Cofficint of performance. De warmtefactor of de versterkingsfactor. ''COP'' is de afkorting voor ''cofficient of performance''. Het geeft de verhouding weer tussen de hoeveelheid afgegeven warmte tegenover de hoeveelheid verbruikte  elektrische energie van de warmtepomp. Deze energie wordt bij de warmtepomp verbruikt door de compressor.

De COP is wettelijk genormeerd in de Europese norm EN14511 : bij +7°C luchttemperatuur en +35°C afgiftetemperatuur.  

Voorbeeld: Een lucht/water warmtepomp heeft een COP van 3,5. Dit wil zeggen dat de warmtepomp theoretisch in staat is om 3,5 kWh aan warmte te produceren voor elke kWh ze uit het lichtnet haalt.  Dit kan men gelijkstellen aan een rendement van 350%. Bij gewone elektrische verwarming heb je slechts een rendement van 100%. Weer willen we duidelijk maken dat dit rendement bekeken is vanuit een economisch standpunt. De warmte die uit de omgeving opgenomen wordt is immers gratis.

 Bijvoorbeeld: de productie van 1 GJ warmte met een hoogrendementsketel ten opzicht van een lucht/water warmtepomp:

Voor de productie van 1 GJ ofwel 1000 MJ warmte heeft de hoogrendementsketel 1000/0,90 = 1100 MJ aan aardgas nodig = ,= 305 kWh. De kosten hiervoor bedragen 305 *€0,0572 = € 17,4.

Voor de productie van 1 GJ ofwel 1000 MJ warmte heeft de warmtepomp 1000/3 = 333 MJ aan elektriciteit nodig, ofwel 333/3,6 = 92,5 kWh. De kosten hiervoor bedragen 92,5 * € 0,25 = € 23,125.  

De kosten om deze warmte te produceren met verbranding van aardgas of met een elektrische warmtepomp met een COP van 3 in België zijn dezelfde.

Energiekosten: (op datum 23/3/2014)

 

Bij een gasgestookte elektriciteitscentrale met een rendement van 40% is uiteindelijk slechts 333 / 0,40 = 833 MJ ofwel 23,7 m aardgas nodig, tegenover 31,5 m bij de hoogrendementsketel.  

Het voordeel van de warmtepomp zit dus niet zozeer in de grote besparing op stookkosten, maar wel in de vermeden uitstoot CO2 en het extra comfort in de vorm van de geboden actieve koeling.

 

 

Condensatieketel
op aardgas

Elektrische Warmtepomp

WKK op aardgas

Thermische vraag

46325 kWh/jaar = 4632 liter mazout/ jaar

Thermisch rendement

98%

300%
SPF van 3!

62,8%

Verbruik gas in kWh

47.270 kWh

 

73765 kWh

Kostprijs gasverbruik
0,04 €/kWh

1890,-€

 

2950,-€

Elektrisch verbruik in kWh

 

15441,- kWh

 

Kostprijs elektriciteit
0,16 €/kWh

 

2470,-€

 

Opbrengst elektriciteit in kWh (0,16 €/kWh)

 

 

22079 kWh

Opbrengst elektriciteit in Euro

 

 

3532,-€

Saldo

1890,-€

2470,-€

2950- 3532 =
-582,-€

 

Kost per jaar

Een warmtepomp kost meer dan een gasketel.

Winst per jaar

SPF

Seasonal Performance Factor: seizoensprestatiefactor. De SPF is het rendement op jaarbasis. Dit omvat ook de energie voor pompen en ventilatoren. Het energieverbruik door pompen en ventilatoren van de bron- en afgiftesystemen van warmtepompen varieert tussen 5 en 20 % van de verbruikte energie en is dus niet te verwaarlozen. Het rendement (COP) van een warmtepomp is het theoretische rendement. Men spreeft maar al te graag over het theoretische rendement omdat dit natuurlijk een stuk hoger ligt dan het rele rendement. Als men toch het rele rendement wil weten, gaat men ervan uit dat de COP met 0,4 0,7 verminderd moet worden. Dit noemt men de ''SPF'' (''Seasonal Performance Factor''). Bij deze vermindering houdt men ook rekening met de mechanische, elektrische en thermische verliezen. Als dit nu toegepast wordt op een warmtepomp met een COP van 3,5 dan wordt slecht een rendement van 300%, in plaats van 350% behaald.

De SPF of globale seizoensprestatiefactor is nooit groter dan 3.

De COP is Europees gereglementeerd. De COP is wettelijk genormeerd in de Europese norm EN14511 : bij +7°C luchttemperatuur en +35°C afgiftetemperatuur.

cop warmtepomp

 

Inverter:

invertertechnologie

Liquid injection:

Alfea vloeistofinjectie

 

Modellen:

modellen

Modellen

   

Verwarming en koeling

Voedingspanning

Opgenomen vermogen

Geproduceerd vermogen

SPF < 3

Prijsklasse

230V

11 kW

33 kW

5000,-€

230V

14 kW

42 kW

5000,-€

230V

16 kW

48 kW

5500,-€

400V

11 kW

33 kW

5000,-€

400V

14 kW

42 kW

5500,-€

400V

16 kW

48 kW

6000,-€

 Dimensionering:

D= G*V*(T2-T1)

Voorbeeld : 

Wij kiezen een 16TR

Berekening van de besparing:

Verbruik = 3700 liter stookolie per jaar = 3700 * 0,793 kg/l* 44 MJ/kg= 129100 MJ /jaar = 129 GJ/jaar

Kostprijs : 

3700 l *0,4648€/l = 1719 €/jaar (aankoop op 18/4/2009)

3700 l * 0,884 = 3273 €/jaar (aankoop op 4/6/2008)

Belgische elektriciteit :

50% dagtarief /50% nachttarief (tarief dag = 0,078668€/kWh tarief nacht =  0,048043 €/kWh totaalprijs all in : 0,16036 €/kWh) 

1 kWh = 3 600 000 J

129 GJ = 35833 kWh/jaar

Warmtefactor : 3,7

Dus: benodigde elektriciteit = 35833/3,7 = 9684 kWh/jaar

(normaal verbruik van een gezin :10.300 kWh) dus een verdubbeling van uw elektriciteitsverbruik!

Kostprijs van de elektrische verwarming = 9684 kWh/jaar * 0,16036 €/kWh =  1552,9 €/jaar

Besparing

De warmtepomp realiseert in Belgi aan de huidige tarieven een theoretische besparing van :

Besluit :

Bezoek installaties die gevolgd worden in real time (Karel de Grote -Hogeschool Antwerpen)

Brochures


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2019 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com
Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 6/03/2019

Terug naar hoofdpagina