logo

Home HVAC Zwembaden Reiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd installatiebedrijf. Wij modificeren en bouwen euro (€) besparende en energie (kWh) besparende zwembaden.

Verwijderen algenalgen 1algen 2
De enige manier om de algen te bestrijden is hun de voeding te ontnemen zodat ze niet meer kunnen overleven en zelfs afsterven. Licht hebben we nodig en nitraten in beperkte mate ook. Het enige wat wij kunnen doen is het fosfaatgehalte in ons zwembad tot een minimum beperken.
Fosfaat is één van de belangrijkste oorzaken van (draad)algen in het water. Met deze filterpatronen is het mogelijk de fosfaatwaardes onder de 0,035 mg/l te houden! Dit is de “magische” grens die ervoor zorgt dat algen niet meer groeien maar planten en bacteriën er geen hinder van ondervinden.
Slecht gekend door onze zwembadeigenaars, fosfaat is uw ergste vijand. Hij zorgt voor algen en daardoor een verhoogd verbruik van chemicaliën.
Hoe bestrijden?. Fosfaat is aanwezig in de natuur en in ons lichaam. He bestaat uit fosfor en waterstof atomen. Onontbeerlijk voor het leven, het wordt gebruikt door planten en dieren voor hun groei. Onze maatschappij gebruikt fosfaten in meststoffen en waspoeders, als waterverzachter. Fosfaat is dus een natuurlijke component, maar wordt ook aangebracht door de mens.

In een zwembad wordt het fosfaat vooral aangebracht door :

algen 3

Fosfaat verdwijnt niet, maar accumuleert in het water. Het dient als meststof voor de algen, die daardoor gemakkelijker groeien. Als de algen afsterven komt het fosfaat dat zij bevatten terug vrij in het water. De cyclus van het fosfaat is dus zonder einde. Het moet eruit.

Aanbevolen waarden voor zwemvijver en zwembad

Norm voor visvijvers:
aanbevolen waarden
Fosfaat is één van de belangrijkste oorzaken van (draad)algen in het water. Met deze filterpatronen is het mogelijk de fosfaatwaardes onder de 0,035 mg/l te houden! Dit is de “magische” grens die ervoor zorgt dat algen niet meer groeien maar planten en bacteriën er geen hinder van ondervinden.

Aanbevolen fosfaatwaarde:
Zoetwateraquarium (gezelschapsaquarium): 0-0,4 mg/l
Malawi/ Tanganjika aquarium: 0-0,4 mg/l
Plantenaquarium met weinig vissen (aquascaping): 0,4-1,5 mg/l
Zoutwateraquarium: 0-0,1 mg/l
Vijver: < 0,5 mg/l

ROWAphos

rowaphos
Ijzer hydroxide.
Rowaphos is de professionele manier van het verwijderen van fosfaten en silicaten in alle soorten aquaria en vijvers. RowaPhos garandeerd meer fosfaat te verwijderen dan ieder ander product RowaPhos is een uniek en gepatenteerd product. Het is gemaakt van ijzerhydroxide, chemisch ontwikkeld voor de efficiënte verwijdering van fosfaten, arsenicum en silicaten uit zoet- en zoutwater. Aanvankelijk ontwikkeld voor het behandelen van leidingwater. 
Dosering :  100ml RowaPhos per 400 liter water
Verpakkingen

Nophos

Is een coagulatiemiddel
nophos 1nophos 2Nophos
Met NoPhos worden fosfaten uit het water gehaald en worden kleine vuildeeltjes gevlokt zodat ze grotere (positief) geladen delen vormen welke eenvoudig in het AFM filter kunnen worden opgevangen. Daar waar AFM biofilmen voorkomt in het filter, verwijdert NoPhos de biofilmen in de leidingen, op de wanden en bij de inbouwdelen.
Omdat AFM geen vuil absorbeert wordt het vuil weer zeer effectief en efficiënt losgelaten bij het terugspoelen. Dit bespaart behoorlijk wat water. Hoe minder water er wordt verloren met terugspoelen, hoe minder water er hoeft te worden toegevoegd. Dat scheelt niet alleen water, maar ook energiekosten omdat er minder water verwarmd hoeft te worden.

PHOSPAT® ACUTE

acute
PHOSPAT® ACUTE enzieht dem Wasser die Phosphate und reduziert dadurch Algen- und Bakterienwachstum. Wenn Ihr Gewässer einen Phosphatgehalt von mehr als 1mg/Liter aufweist, empfehlen wir Ihnen vor dem Einsatz des PHOSPAT® den Phosphatgehalt mit dem flüssigen PHOSPAT® ACUTE vorzubehandeln. PHOSPAT® ACUTE wirkt als Fällmittel und verbessert zusätzlich die Filtration Ihres VitroSphere® oder Sandfilters.

PHOS-OUT 3XL

Phos out 3 XL

Phos out 3 XL
Shock phosphates remover
Ultra-concentrated product recommended to effectively remove phosphates in pools with more than 1000 ppb. Phosphates make maintenance harder and increase the consumption of disinfectants.
Inital dosage (=2500 ppb): 0,6 L/100 m³.

Gel: Jolly gel vlokmiddel

Dit product wordt geleverd onder de naam Zeofine, Pool-Gel en Jolly Gel.
jolly gelpoolgelzeofine

Kristalhelder water met het populairste vlokmiddel in Europa

pomp zeofine 1pomp zeofine 2

Verbruik minder onderhoudsproducten
Algen voeden zich met fosfaten. Dit gelblokje fixeert de fosfaten zodat de algen "verhongeren" door gebrek aan fosfaten. (1 blokje/2 weken). Met deze blokjes kan je het fosfaatgehalte in het zwembad verminderen. Fosfaatgehalte max = 200 ppb
Plaats een gelblok in het voorfilter van de pomp. Dus NIET in het mandje van de skimmer. Laat de filterinstallatie draaien tot het water zichtbaar helderder wordt.
Filtratie 24 uur. pH tussen 7 - 7,4 Het blijft 3 weken werken.

Plaats een blokje in de filtermand van de pomp. Het blokje zal langzaam oplossen in het voorbijstromende water. Het wordt tegengehouden door de zandfilter en bouwt daar een gellaag op de zandkorrels.
De Jolly Gel plaatst een poreus, helder slijmerig gel membraanscherm over de zandkorrels in de zandfilter en dringt in het zandbed door tot 15 cm diepte. De gel structuur houdt de kleinste deeltjes en stof vast samen met algen sporen. Alles wordt uitgespoeld bij de backwash.

Gebruik 1 gelblok voor zwembaden tot 60m³ Plaats geen chloortabletten in de buurt van het gelblok.

Bayrol Superflock Plus

superflock plus
Vlokkingskaarsen voor zandfilters ter preventie en eliminatie van vertroebelende stofdeeltjes in het water.
Gepatenteerde formule voor langdurige werking. Verwijdering van metalen en fosfaten.

Superflock Plus is a flocculant cartridge for use with sand filters, for the effective prevention and removal of turbidity in the water. Due to its special formulation, the contents of the Superflock Plus cartridge dissolves slowly,  making it a continuous flocculation. Superflock Plus is unique, because the added Lanthanum removes metal and phosphates from your pool water. This prevents algae growth, staining of the pool surfaces and hair discolouration.

Hoge filter met AFM glasparels

Hoge filterlaag : 100 cm; Volgens Vlarem III : 1 m filterbedhoogte

hoge filter

 

Filtreren met AFM® (Actief Filter Medium)

AFM® is het meest geavanceerde filtermedium dat zich onderscheidt door de negatieve elektrische lading (-70mV) die aan de glaskorrels wordt toegevoegd. AFM® is daardoor een zogenaamd “elektromechanisch” filtermedium. De elektrische lading leidt tot een zeer hoog negatief Zeta Potentiaal. Dit bepaalt de sterkte van de aantrekkingskracht van vuildeeltjes naar de oppervlakte van de AFM®-korrel. De eigenschappen van AFM® zijn uniek en leiden tot vele voordelen. AFM® voorkomt biofilmen in het filterbed waardoor er geen Tri-chlooraminen meer kunnen worden gevormd. AFM® is zelfsteriliserend omdat het de vuildeeltjes niet absorbeert maar juist adsorbeert. Hierdoor vindt er geen verkleving van het filtermedium plaats en daardoor ook geen kanaalvorming. Een AFM® filter vangt tot 40x zo veel vuil op en laat dit vuil eenvoudig weer los tijdens het terugspoelen. AFM® is het enige filterglas medium met een drinkwatercertificering en voldoet aan de norm UNE-EN 12904. AFM® wordt overal ter wereld gebruikt in zwembaden, maar ook voor drinkwater, afvalwater, aquaria, viskwekerijen en alle andere industrieën.

Dryden AFM afm 1afm 2
afm 3afm 4afm 5
Zandfilters vormen een broedplaats voor bacteriën. Zandfilters zijn zelfs de belangrijkste bron van bacteriën in een zwembad, belangrijker nog dan vervuiling door zwemmers. Net als in een biofilm vormen de bacteriën grote kolonies die bij elkaar worden gehouden door een slijmlaag. Deze laag beschermt de bacteriën tegen chloordesinfectie. AFM® is geen broedplaats voor bacteriën.
AFM® staat voor Activated Filter Material (Actief Filter Medium), een revolutionair filtermedium gemaakt van groen glas, ontwikkeld en gefabriceerd door Dryden Aqua. AFM® overtreft de prestaties van filterzand omdat het minstens 30% meer organisch materiaal uitfiltert. AFM® is bio-resistent en zelf-steriliserend waardoor geen biofilm gevormd wordt in het filterbed. Deze belangrijke eigenschap maakt het zwembadsysteem gezonder, milieuvriendelijker en goedkoper.
Alle zandfilters zullen biofilmen ontwikkelen en dit zal altijd leiden tot klontvorming van het zand en tot kanaalvorming. Zodra er kanaalvorming is zal ongefilterd water het zwembad kunnen bereiken. Met AFM® ontstaat geen biofilm en geen kanaalvorming, dus geen mogelijkheid dat ongefilterd water de zwemmers bereikt. Het zwembadwater is daarom veel veiliger. Door besmetting verslechtert de performance van zandfilters dramatisch na 6 tot 12 maanden, ondanks regelmatig terugspoelen. De prestaties van AFM® blijven consequent hoog gedurende vele jaren.
AFM® wordt wereldwijd succesvol gebruikt in meer dan 100.000 openbare en privé zwembaden. AFM® wordt gefabriceerd volgens ISO 9001-2008 standaarden en is een filtermateriaal dat gecertificeerd is volgens de Europese standaarden voor drinkwater.

Enkele opmerkingen over AFM
AFM® is gedurende een periode van 30 jaar onderzoek en ontwikkeling geworden tot een zeer geavanceerd en veilig product. Getest volgens Milieutechnische verificatie en gevalideerd om de prestaties van zand of gebroken glas met minimaal 30 % te overtreffen. Bovendien wordt AFM® gefabriceerd in één van de meest vooraanstaande, computergestuurde glas producerende fabrieken ter wereld.
Zoals bij alle goede ideeën en producten, proberen anderen te volgen. Helaas staan er in dit geval enkele ernstige gevaren voor de gezondheid en veiligheid op het spel. AFM® is een zeer geavanceerd product dat veilig te gebruiken is. De meeste producten van gebroken glas die nu op de markt komen zijn echter vaak gemaakt van glasafval. Niet zelden stinkt het glas naar rottend organisch materiaal en vaak bevat het verontreinigingen alsmede een hoog gehalte aan glas-splinters die niet door een zwembadfilter zullen worden tegengehouden.
…en glasparels
Glasparels worden gepromoot als een goed filtermedium voor zwembaden. Glasparels zijn zeker zeer schoon en veilig te gebruiken. De rondingen hebben echter de kleinst mogelijke oppervlakte en de meeste ruimte tussen de delen vergeleken met iedere andere vorm. Ook kan, als vaste deeltjes zich ophopen op het filterbed, de druk ze door het filterbed heen duwen. Voorbeeld; het is zeer eenvoudig om je hand in een filterbed met glasparels te duwen, maar bij een filterbed van AFM® of zand lukt dit maar tot enkele centimeters.
Dryden Aqua gebruikt al 20 jaar glasparels voor waterfiltratie. Het vormt een goed filtermedium voor grove watervervuiling omdat het gemakkelijk terug te spoelen en schoon is. Maar deze eigenschap maakt het een slecht filtermedium voor schoonwater toepassingen zoals zwembaden.
Conclusie:
De chemische samenstelling van het glas, de vorm van de korrels en vooral het activatieproces geven AFM® de speciale eigenschappen om de prestaties en levensduur van filterzand te overtreffen. De grote oppervlakte heeft een sterke negatieve lading om organische en kleine deeltjes te absorberen. AFM® voorkomt dat bacteriën zich kunnen vestigen en is daarom een uniek, bio-resistent filtermateriaal.
AFM (actief filter medium)
Zwembadwater wordt meestal gefilterd door zandfilters. Voor de hand liggend is dan dat voor het filtermedium meestal traditioneel filterzand wordt gekozen. Inmiddels zijn er ook andere filtermedia verkrijgbaar en het beste en meest doordachte wat er momenteel verkrijgbaar is, is AFM.
Dit is een type gerecycled glasfiltermedium wat over een aantal exclusieve eigenschappen beschikt. Op de eerste plaats is dat de vorm van deze AFM-glaskorrels. Deze zijn altijd afgerond en dus nooit scherp waardoor er bij verlies in het zwembad geen gevaarlijke scherpe glasdeeltjes terecht kunnen komen. Een andere zeer belangrijke eigenschap is de aangebrachte negatieve lading aan het AFM waardoor vuildeeltjes zich niet kunnen hechten aan het filtermedium en dus bij het terugspoelen vanuit het filter direct in het riool verdwijnen. Dit betekent dat er steeds schoongespoeld filtermedium in het filter zit, in tegenstelling tot filterzand.
AFM hoeft ook nooit meer vervangen te worden in tegenstelling tot filterzand. De wat hogere aanschafprijs van AFM wordt op deze manier snel terugverdiend. AFM maakt deel uit van een waterbehandelingsconcept. Dat betekent dat AFM, gebruikt in combinatie met APF (het beste geactiveerde vlokmiddel op de markt) zorgt voor fantastische resultaten en leidt tot helder, sprankelend en vooral veilig zwembadwater.
Waarom veilig? In het zwembadwater wordt chloor toegevoegd voor desinfectie. De reactie die chloor aangaat met bacteriën heet oxidatie en hieruit vloeien altijd giftige reactieproducten voort zoals o.a. Tri-chloramide. Door AFM in te zetten samen met APF wordt de concentratie van deze giftige reactiegassen enorm verlaagd. Voor filters bij privé-zwembaden geldt dat er 90% AFM benodigd is in vergelijking met filterzand.
Bij kleine filters volstaat alleen AFM 1. Bij grotere filters is de vuistregel: 30% AFM 2 (onderste laag) en 70% AFM 1. AFM 3 wordt alleen toegepast in filters voor openbare zwembaden.
Wat is coaguleren?
95% van de stoffen die we uit het water willen halen bij een zwembad zijn opgeloste stoffen. Deze schadelijke stoffen willen we uit het zwembadwater halen, maar dat gaat niet enkel met mechanische filtratie (filter). Daarom is coaguleren zo belangrijk. Coaguleren is het “uit de vloeistof trekken” van opgeloste stoffen. Door deze micro-kleine deeltjes vervolgens te vlokken (binden) naar grotere deeltjes kunnen ze uitgefilterd worden in het AFM® filter. Coaguleren is een kort proces dat slechts een paar tienden van een seconde duurt. Het vlokkingsproces duurt langer. Door het coagulatie- en vlokmiddel APF (All Poly Floc) in kleine hoeveelheden te injecteren in een statische mixer (ZPM) gebeurt dit proces heel efficiënt waardoor het rendement in het AFM® filter optimaal is.

APF heeft een positieve lading waardoor het in staat is om de negatief geladen vuildeeltjes “te vangen”. Deze positief geladen en gevlokte vuildeeltjes worden door de negatief geladen AFM® korrel aangetrokken. APF bevat ook NoPhos waarmee alle fosfaten uit het water worden gehaald waardoor bacteriën geen voedingsstoffen meer hebben en verdwijnen.

 

Phospat: Definitief verwijderen door binding aan hars phoslamin

phospat 10phospat 11

phospat 1phospat 3

phospat 2
Fosfaat is één van de belangrijkste oorzaken van (draad)algen in het water. Met deze filterpatronen is het mogelijk de fosfaatwaardes onder de 0,035 mg/l te houden! Dit is de “magische” grens die ervoor zorgt dat algen niet meer groeien maar planten en bacteriën er geen hinder van ondervinden. Wanneer het patroon verzadigd is moet deze worden vervangen (navullen of regenereren is niet mogelijk). Het grote voordeel t.o.v. andere fosfaatbindende middelen is dat het fosfaat absoluut niet meer wordt vrijgegeven! Het fosfaat bindende vermogen van de Phospat cartridges is 30 x zo hoog t.o.v. IJzer (III) oxides!

- Reduceert het fosfaat in water en ondersteunt het biofilter
- Geschikt voor o.a. vijvers, zwemvijvers, fonteinen, etc.
- Kan tot 90.000 mg (Phospat 1) of 270.000 mg (Phospat 3) fosfaat absorberen!
- Doorstroom capaciteit tot 1100 l/u (Phospat 1)
- Geschikt voor vijvers tot ± 50m³ (Phospat 1)
- Opgebouwd uit 3 lagen filtermedia
- Er kunnen meerdere Phospat patronen worden gecombineerd voor grotere waterpartijen
- Phospat patronen moeten achter een voorfilter worden geplaatst om vervuiling te voorkomen
- Max. werkdruk: Phospat 1: 6 bar, Phospat 3: 4 bar.

phospat 4phospat 5

Application:
• Phospat filters must be installed in a by-pass system, in order to have the indicated flow. The water must be extremely clean.

phospat 6
• Phospat filters must be backwashed so that the small impurities do not clog the Phoslamin, rendering it ineffective and increasing the pressure drop of the filter.

- The P1 and P3 models are cartridge filters, the Mod P10 is a steel filter for larger lakes.
- The filter irreversibly binds phosphates in the water. Removing sustainably phosphate.
- Ready to use, easy to install.
- It contains as a filter media: Vitropshere® and Phoslamine® (based on rare earths).
- Patented.
- Suitable for swimming and decorative ponds.
- Also suitable for aquariums and pools disinfected with active oxygen.
With the use of filters Phospat the phosphate content goes down to below the level of 0,03 mg/liter.
The filamentous algae have no more nutrients, they die and do not re-form later.
How to use:
• When first used: drain the first water until the reddish-brown color (rare earth) is no longer visible
• Suspensions or turbidity should be avoided. Therefore it is advisable to install the Phospat cartridge downstream of the mechanical filtration system (to avoid contamination or blocking of the cartridge). We recommend using the Secure cartridge which acts as a mechanical prefilter.
• In the case of saturation: replace the cartridge; do not open the cartridge.
• Maximum manageable pressure: 4 bar.
• Filters must be protected from frost.
Backwashing:
Phospat filters should be regularly backwashed with clean water to remove dirt from the Vitrosphere glass beads. In this way there are no load losses (and flow) and the life of the filters is more durable and efficient.

 

Controlemeting fosfaten

Insta-TEST® PRO Low Range Phosphate Test Strips

 meting fosfaten 1meting fosfaten 2meting fosfaten 3
Insta-TEST® PRO Phospate Low Range strip meet het fosfaatgehalte
Metingen: 0, 100, 200, 300, 500, 1000, en 2500 ppb.
De meting is een strip met resultaat in 15 seconden.
Verpakt : 50 strips per flesje.

Spintouch


Zie ook :

Zwembaden

 

 

champagnemooie madam zwembadzwembad split 3aquarium kinderen 1


diverse logoslogo 1Logo poolsan

 

"Een afgedekt zwembad in de tuin met automatische pH regeling: altijd een beetje veel vakantie zonder files noch parkeerboetes"  

"Na een stresserende werkdag, kunnen thuiskomen en een hydromassage. Deze burn-out therapie werkt.


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2020 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 24/10/2019

Terug naar hoofdpagina