logo
Home Technische Info Contact Pers Vacatures

25 jaar ingenieurservaring in industriële en huishoudelijke projecten. 

Het beste is maar goed genoeg.


Verwarmingsaudit voor CV installaties ouder dan 5 jaar en vermogen : 20 kW>P< 100 kW

verwarmingsaudit

In overeenstemming met de Europese richtlijn 2002-91 moet op alle verwarmingsinstallaties die ouder zijn dan 5 jaar en een vermogen hebben groter dan 20 kW een verwarmingsaudit worden uitgevoerd. Hoewel deze maatregel waarschijnlijk beschouwd zal worden als de zoveelste verplichting, houdt  hij eigenlijk een opportuniteit in. De personen die de raadgevingen na de verwarmingsaudit opvolgen kunnen besparen op hun energiefactuur.

Verplichte audit?

De audit heeft als doel de energieverbruiker te doen nadenken over de energie-efficiŽntie van zijn verwarmingsinstallatie die meer dan 5 jaar oud is. Door de audit verplicht te maken, hoopt de wetgever de consument te sensibiliseren rond energiebesparingen, zelfs wanneer hij niet verplicht is om de conclusies van de audit op te volgen. 

Waarom de consument sensibiliseren?

Eerst en vooral is de modernisering of vervanging van een oude energieverslindende installatie door hoogrendementsmateriaal heel vaak rendabel, vooral met de huidige energieprijzen en de mogelijke premies en fiscale voordelen. Daarbij komt dat de consument niet alleen aanzienlijk bespaart op zijn energiefactuur, maar ook iets doet voor het milieu. De technologie is de laatste 15 jaar immers sterk geŽvolueerd: de nieuwe installaties zijn veel milieuvriendelijker en stoten minder broeikasgassen en schadelijke stoffen uit.

Wettelijk kader

De Europese richtlijn 2002/91/EG legt een reeks maatregelen op die de energieprestaties van nieuwe en oude gebouwen verbetert. De bekendste bepalingen zijn ongetwijfeld deze die betrekking hebben op het verplichte regelmatig onderhoud van centrale verwarmingsketels of de energiecertificaten bij de verkoop of verhuur van woningen die binnenkort worden ingevoerd. Maar de richtlijn legt ook een energieaudit op van verwarmingsinstallaties van meer dan 20 KW en ouder dan 5 jaar.

Verplicht vanaf 2007 

In Vlaanderen werd de Europese richtlijn reeds omgezet en is het decreet van toepassing sedert 1 juni 2007. De eigenaar van installaties die op dat moment meer dan 15 jaar oud waren, hebben nog tijd tot 1 januari 2009 om de audit te laten uitvoeren. In  WalloniŽ en Brussel zal de wettekst in de tweede helft van 2008 worden omgezet en ten laatste eind januari 2009 van kracht zijn. Algemeen genomen moeten de installaties geauditeerd worden tussen hun 15e en 17e levensjaar.

De Europese Richtlijn 2002/91/EG rond de energieprestaties van gebouwen, verplicht de lidstaten te voorzien in een vijfjaarlijkse keuring voor verwarmingsinstallaties ouder dan 5 jaar. De Vlaamse overheid nam deze verplichting over in haar besluit van 8 december 2006.

Oudere verwarmingstoestellen hebben vaak een slecht productierendement. Vaak is het interessant om een oud verwarmingstoestel te vervangen door een moderne condensatieketel die een veel hoger productierendement behaalt. Tijdens de verwarmingsaudit van uw centrale verwarmingsinstallatie wordt nagegaan of dit voor uw installatie interessant is. De eigenaar van een centraal stooktoestel, met een nominaal totaal geÔnstalleerd vermogen van meer dan 20 kW, moet vijfjaarlijks een verwarmingsaudit laten uitvoeren van de gehele verwarmingsinstallatie binnen een termijn van 2 jaar nadat het toestel 15 jaar oud is geworden.

Wat is een verwarmingsaudit?

Oudere verwarmingstoestellen (van voor 1988) hebben meestal een slecht productierendement. Vaak is het interessant om een oud verwarmingstoestel te vervangen door een moderne condensatieketel die een veel hoger productierendement behaalt. Bij de verwarmingsaudit van uw centraleverwarmingsinstallatie wordt nagegaan of het financieel aantrekkelijk is om uw verwarmingstoestel te laten vervangen. De eigenaar van een centraal stooktoestel moet eenmalig een verwarmingsaudit laten uitvoeren van de hele verwarmingsinstallatie binnen een termijn van twee jaar nadat het toestel vijftien jaar oud is.

Waarover dient u zeker te beschikken wanneer onze auditer ter plaatse komt?

  1. Het jaarlijks verbruik van de stookinstallatie (voor stookolie in liters op jaarbasis en voor gas in m³/jaar of kWh/jaar).
  2. Het ketelvermogen van de installatie (terug te vinden op het kentekenplaatje). Indien er geen kentekenplaatje aanwezig is, wordt aangenomen dat de ketel tot de oudste categorie behoort, tenzij je aan de hand van bijvoorbeeld de factuur de leeftijd van de verwarmingsinstallatie kan bewijzen.
  3. Indien mogelijk een laatste onderhoudsattest (verbrandingsattest).

Noodzakelijke gegevens

  1. Het jaarlijks verbruik:.
  2. Het ketelvermogen:
  3. Jaartal van de ketel
  4. Met SWW of zonder SWW?
  5. Hoe regeling van de keteltemperatuur?
  6. Met branderklep of zonder branderklep?
  7. Verbrandingsrendement

De technicus die de verwarmingsaudit uitvoert:

De eigenaar houdt het verwarmingsauditrapport bij zolang het toestel in gebruik is en geen nieuwe verwarmingsaudit werd uitgevoerd. Aan het verwarmingsauditrapport zijn geen verplichtingen verbonden. U kan als eigenaar zelf beslissen wat u met de aanbevelingen uit het verwarmingsauditrapport doet.

Excel spreadsheet om te berekenen (Zip)

Excel spreadsheet om te berekenen

Formulier download (pdf)

Formulier download (Word)

Powerpoint presentaties: http://www.energiesparen.be/node/908

Rekeninstrument: Computerprogramma of rekenlat. Dit rekeninstrument wordt gratis verdeeld bij het volgen van de opleiding. (digitale rekenlat) (zip-bestand).


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2015 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055310242 Fax: 055310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 30/09/2015

Terug naar hoofdpagina