logo
Home Technische Info Contact Pers Vacatures

31 jaar ingenieurservaring in industriële en huishoudelijke projecten. 

Het beste is maar goed genoeg.


Hardheid water meetapparatuurtitratiesetstripsonline waterhardheid

De waterhardheid van het water dat uit onze kranen stroomt, hangt af van de geologische bodemlagen waar het doorheen stroomt vóór het gewonnen wordt. Als het door een kalkrijke bodem sijpelt, wordt het water hard. Die waterhardheid wordt in België uitgedrukt in Franse graden (°F , TH) of Duitse graden (°dH). Er is een verschil tussen water in het weekend en water in de week.

1 Franse graad = 1 gram kalk per 100 liter water

1 Duitse graad stemt overeen met 17,87 g kalksteen per m³.

1 Duitse graad (°dH) = 1,787 Franse graad hardheid (°F= TH) = 0,179 mmol/l 

°dH mmol/l °F, TH
1-    4 0,2-0,7 2-     7
5-    7 0,9-1,3 9-   13
8-   11 1,4-2,0 14-  20
12- 15 2,2-2,7 22-  27
16- 20 2,9-3,6 29-  36
21- 25 3,8-4,5 38-  45
Omrekentabel eenheden waterhardheid
    °dH °e TH, °F ppm mmol/l
 Duitse hardheid
1°dH = 
1  1,253  1,78 17,8  0,179 
 Engelse hardheid
1°e = 
 0,798  1 1,43 14,3 0,142
 Franse hardheid 
1TH, °F = 
0,560 0,702 1 10 0,1
 CaCO3 (U.S.A)
1 ppm = 
0,056 0,07 0,1 1 0,01
 mmol/l
 1 mmol/l = 
5,6 7,02  10,00   100,0  1

In tegenstelling tot andere onzuiverheden, is kalksteen niet met het blote oog waarneembaar. De hardheid van water is dus onzichtbaar. De gevolgen daarentegen zijn maar al te waarneembaar: kalkafzetting in de waterleidingen is daarvan het meest opvallende voorbeeld. Het spreekt voor zich dat de voordelen van een waterverzachter vooral tot uiting komen in streken met hard water, water dat veel kalk bevat. De hardheid van het water wordt uitgedrukt in Franse graden (°F). 

Kalkaanslag is het gevolg van een te hoge waterhardheid. Dit levert veel onnodige schade, hoge energiekosten en hoge reparatiekosten.  

Hoe hard is uw water? hardheid

 

 

Meten van de waterhardheid met manuele titratieset:

De waterhardheid wordt gemeten met een titratiesetje.

Er bestaan 2 soorten setjes:

De titratiesetjes met twee vloeistoffen zijn nauwkeuriger. In 7,5 ml water  doet met 2 druppels van oplossing a. Het water wordt roos. Daarna voegt men via titrering een aantal druppels van oplossing b tot kleuromslag van roos naar blauw. Het aantal druppels is de hardheid in dH. Vermenigvuldigen met 1,78 geeft de hardheid in Franse graden. De hardheid van water wordt via titratie bepaald. De calcium- en magnesiumionen, die de hardheid veroorzaken, reageren met EDTA tot een complex. Om te zien of alle ionen gereageerd hebben, voeg je een indicator toe die van kleur verandert op het moment dat alle metaalionen zijn opgebruikt. Oplossing a is een indicator (vaak eriochroom-T) en oplossing b een oplossing van EDTA (of een ander complexvormend product).

Hardheid-indicatie-staafjes of teststrips

Voor halfkwantitatieve bepaling van de waterhardheid (totale hardheid).Eenvoudig in het gebruik. Is bedoeld als orinterende sneltest.
Meetbereik van 0 d tot meer dan 25 d. Verdeling hardheidsbereiken:<3 d, >5 d, >10 d, >15 d, >20 , >25 d. De teststrookjes worden kort in het te meten water gedompeld. Na ongeveer een minuut de opgetreden verkleuring vergelijken met een kleurschaal en het hardheidsbereik aflezen. Voorzichtig: het testpapier mag niet met de vingers worden aangeraakt. Een verpakking bevat 100 teststrookjes 6 x 95 mm. Omrekening: 1 d = 1,8 f = 1,25 e = 17,8 mg/l CaCO3

Watertest hardheid water testkit1

Meting d.m.v. verkleuring. Indicatie middels dopen in de te meten vloeistof. Aflezing idem zoals op de pH-kleurscala. Kunststofbox met 100 staafjes.

Online meetapparatuur

online waterhardheidvolautomatisch hardheidtitratiemeter

Online waterhardheid

Automatisch titratietoestel: Testomat ECO

Korte beschrijving
De Testomat® ECO wordt toegepast voor de automatische bepaling en controle van de rest- totale hardheid (waterhardheid), de rest-carbonaathardheid, de m-waarde en de p-waarde in het water.
Daarbij wordt de te meten parameter alsook het bijbehorende meetbereik door de keuze van de indicator en door eenbijpassende gebruikersprogrammering vastgelegd.

The two operating modes (analysis triggering) "time-controlled" and "quantitiy-controlled" can now be combined due to improvements in the software of Testomat 2000® and Testomat ECO®. This ensures that an analysis is triggered after the set period of time even if the quantity of water required for quantitiy-controlled analysis triggering has not been consumed.
The Testomat ECO® determines water hardness fully automatically via titration. It is ideal as a cost-effective alternative to Testomat 2000® for monitoring and controlling the water quality of water treatment, blending and drinking-water plants.
waterhardheid 2 
Performance features of the Testomat® ECO:
Two-line LCD for displaying text and a self-explanatory, menu-driven operating interface
Programmable hardness unit in °dH, °f, ppm, CaCO3 and mmol/l
Accurate titration via piston-dosing pump
Reliable low maintenance operation
Minimal reagent and water consumption
Two adjustable limit values with programmable switch functions
Analysis initiation:
automatic interval operation (0–99 min.)
quality-dependent (impulse water meter)
Monitoring of the analysis run and error message, e.g. low water pressure
External analysis suppression “STOP”
Reagent storage bottle 500 ml for extended operating periods
Analog terminal 0/4–20 mA for a printer connection

Beschikbare indicatoren voor de Testomat® ECO-toestellen
De verschillende parameters en meetbereiken worden door de keus van de indicator bepaald.
Een overzicht van de verschillende mogelijkheden vindt u in onderstaande tabel.
waterhardheid 3
Reagens voor Testomat TH 2005 0,05 – 0,50 d°

Brochure

 "Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry  


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2017 GoLanTec energietechniek.| Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055310242 Fax: 055310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 21/02/2017

Terug naar hoofdpagina