logo

Home Technische Info HVAC Zwembaden Gevel en dakreiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd HVAC installatiebedrijf. Wij modificeren en bouwen eurobesparende HVAC oplossingen.

 

E-peil of EPB

De eis voor het E-peil bij nieuwbouw woningen daalt voor alle bouwaanvragen en meldingen vanaf 1 januari 2018 naar Emax 40 (wanneer er voldoende hernieuwbare energie in de woning wordt opgewekt). Dit impliceert een daling van 10 punten in de EPB-berekeningen in vergelijking met 2017.Een nieuwbouw woning aangevraagd vanaf 2021 moet voldoen aan een Emax 30 of lager. Dit is Bijna-EnergieNeutraal bouwen of het BEN-peil. Wanneer nu reeds een E30 of zelfs E20 behaald kan worden, is het mogelijk een korting op de onroerende voorheffing te bekomen.
e-peil 1
Moeten we hiervoor bijkomende investeringen voorzien? In veel gevallen wordt de EPB berekening niet gedetailleerd genoeg ingevuld en kan er door dit wel te doen heel wat E-peil punten bespaard worden.
Hier bespreken wij zowel de maatregelen waarvoor een investering nodig is als de manieren waarop het E-peil verlaagd kan worden door de EPB berekening gedetailleerder in te vullen.


MANIEREN

TE VERWACHTEN DALING IN E-PEIL (indicatief)

1

Uitvoeren blowerdoor test

7-10 E-peil punten

2

Zonwerend glas, schaduw en zonwering

1 - 5 E-peil punten
(details van de omgeving moet bekend zijn)

3

Gedetailleerd invullen Uw-waardes ramen

2 - 5 E-peil punten
(vooral bij grote glasoppervlaktes)

4

Gedetailleerd invullen opengaande delen

3 - 8 E-peil punten
(afhankelijk van het inbraakrisico en kans op oververhitting in de zomer)

5

Warmtepomp

20 E-peil punten bij bodem/water
10 E-peil punten bij lucht/water
5 E-peil punten bij lucht/lucht

6

Detailgegevens ALLE technieken

2 - 12 E-peil punten
(afhankelijk van de efficiëntie per techniek)

7

Ecodesign of Erp

2 - 5 E-peil punten

8

Ventilatiesysteem D (balans)

2 - 10 E-peil punten

9

PV (fotovoltaïsche panelen)

1 - 1.5 E-peil punten per paneel

 

Bereken zelf uw E-peil
http://www.bouw-energie.be/nl/bereken/epb

 

9. PV panelen
PV-panelen of een fotovoltaïsche installatie zal zorgen voor een daling van het E-peil van 1-1.5 E-punt per paneel (afhankelijk van het vermogen van het paneel). Een PV-systeem kan ook na de vergunde werken gedimensioneerd en bijgeplaatst worden.

 

8. Ventilatie
Een mechanische ventilatiesysteem D levert steeds het laagst mogelijke E-peil in EPB als:

5. Warmtepomp

Afhankelijk van het type warmtepomp is er een daling van 5-20 E-peil punten mogelijk.

 

1. Luchtdichtheid
Een blowerdoortest of luchtdichtheidsmeting na de pleisterwerken kan een eenvoudige manier zijn om het E-peil te verlagen. Als deze meting niet wordt gedaan rekent de EPB software met een luchtdichtheid of v50 waarde van 12 m³/h.m².
Bij een goede opvolging op de werf en extra aandacht voor de doorboringen van de gebouwschil (ramen, vloeren, leidingen) kan een luchtdichtheid van 3 tot 5 m³/h.m² behaald worden. Wanneer bijzondere aandacht en folies worden toegepast, zien we een betere luchtdichtheid van 1 tot 3 m³/h.m² bij veel woningen.
Meestal kan er per punt daling in v50 (of luchtdichtheid in m³/h.m²) een daling van 1 E-punt behaald worden.

2. Zonwerend glas, schaduw en zonwering
In de EPB-berekeningen wordt er een oververhittingsindicator berekend die aangeeft of er een risico op oververhitting in de zomer is. Als dat het geval is gaat men ervan uit dat de gebruiker extra koeling kan plaatsen en hiervoor krijgt men strafpunten op het E-peil. Hoe hoger de berekende oververhittingskans, hoe hoger de toeslag op het E-peil.
Invloed op het E-peil:

Oplossingen:

Hoe hoger de oververhittingsindicator (O), hoe groter de invloed van schaduw en zonwering op het E-peil is.

3. Gedetailleerd invullen Uw-waardes ramen
Gedurende de definitieve offertefase voor het buitenschrijnwerk kunnen gedetailleerde Uw-waardes opgevraagd worden bij de constructeur per raam en/of deur. Standaard worden U-waardes berekend in de EPB met een forfaitair aandeel profiel en glas. De berekende waardes van de constructeur kunnen bij grote glasoppervlaktes bijzonder gunstig zijn voor het E-peil.

4. Gedetailleerd invullen opengaande delen
Zijn opengaande delen in het schrijnwerk aanwezig (draai-kipramen)? In dat geval kan er een aandeel voor passieve koeling of nachtventilatie worden ingerekend in het E-peil. Dit beïnvloedt de kans op oververhitting in de woning aanzienlijk. Wanneer de mogelijkheid wordt voorzien om ramen te openen, zal er een voordeel zijn voor het E-peil. De invloed is opnieuw afhankelijk van de omvang van de oververhittingsindicator, maar meestal kan een grote invloed uitgeoefend worden door opengaande ramen te voorzien in alle slaap- en woonruimten.
De keuze van technieken (verwarming en productie van warm tapwater met warmtepomp, fotovoltaïsche panelen, ...) zorgen voor een bijzonder grote impact op het E-peil. Hoe efficiënter de technieken (of hoe energiezuiniger), hoe lager het E-peil. Alle technieken hebben hier invloed: ventilatie, warm tapwater, verwarming, hernieuwbare energie (PV of zonneboiler).

6. Detailgegevens
Detailgegevens (vermogen, efficiëntie, isolatie,…) van de technische installaties (toestel, pompen, afstand tappunt tot opwekker) kunnen leiden tot bijkomende daling van het E-peil, voor alle type opwekkers (ketel, warmtepomp, boiler,…).

7. Ecodesign of ERP-gegevens
Ieder toestel op de markt gebracht na 25/09/2015 moet getest zijn volgens de Ecodesign-richtlijn. Als de testgegevens beschikbaar zijn voor de EPB-verslaggever, kan het E-peil beïnvloed worden.

 

"Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry  


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2019 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 17/10/2018

Terug naar hoofdpagina