logo
Home Technische Info Contact Pers Vacatures

25 jaar ingenieurservaring in industriële en huishoudelijke projecten. 

Het beste is maar goed genoeg.


Criteria voor een goede schoorsteendubbelwandig

De lucht tussen buis en wanden of de dubbelwandig uitgevoerde schouw vormt de isolatie, wat de afkoeling van de rookgassen zal tegenhouden en daardoor het massavolume (soortelijk gewicht) van de rookgassen zal laag houden. Dit zal de trek (verschil in massavolume (soortelijk gewicht) tussen hete rookgassen en de koude buitenlucht) in de schoorsteen vergoten (min 10Pa). Vermits de thermische inertie van de schouw veel kleiner is dan deze van de oorspronkelijke schoorsteen, zal de schoorsteen nu ook veel vlugger op temperatuur komen.

 

schouw formule voor de trek

Om de schouwtrek te verhogen moet men het verschil in gewicht tussen de twee kolommen vergroten. Er zijn twee oplossingen:

schouwbalans

Inox buis in de oude gemetste schouw

Enkelwandigenkelwandig
Vaste inox buizen kunnen aangewend worden in geval van rechte schouwen. Ze zijn enkelwandig.
Aaneenkoppeling kan met twee systemen:
Klembanden of inox poprevetten

Conische koppeling
De enkelwandige rookkanalen zijn vervaardigd uit roestvast staal van 0,6 mm dikte (AISI 316Ti) en gelast volgens de hoogwaardige plasma-continu lasmethode. De in elkaar schuivende verbindingen staan garant voor een volledige gas- en condensafdichting zonder toevoeging van extra dichtingsringen. Dit systeem is speciaal ontworpen voor rookkanalen met overdruk en met tegendruk zoals electrogeen groepen, thermische centrales, enz.
Voordelen:

Een klembeugel is noodzakelijk voor alle niet verticale delen om een stijve samenstelling van het stelsel te verzekeren. Bij grotere lengtes >4 meter moet gewerkt worden met verdiepondersteuningen en ophangbeugels zodat niet alles op het onderste T-stuk steunt. Dit geeft ook de mogelijkheid om later het T-stuk in hoogte aan te passen bij het plaatsen van een nieuwe ketel.

Inox dubbelwandige schouw volledig buiten het huis (vergeet de oude schouw)

dubbelwandige schouwDubbelwandige inox schouwDubbelwandige inox schouw 2Dubbelwandige inox schouw 3dubbelwandige schouw

 

Dubbelwandigdubbelwandig
Het dubbelwandig schoorsteensysteem is vervaardigd van hoogwaardig roestvrij staal. De kwaliteit van het materiaal dat voor de binnenwand wordt gebruikt is RVS 1.4301 (316 Ti) en de kwaliteit van het materiaal voor de buitenwand is RVS 1.4571 (304). Het gebruikte materiaal staat garant voor een lange levensduur. Het minerale thermische isolatiemateriaal dat wordt gebruikt, heeft een dikte van 32,5 mm en is samengeperst op 120 kg/m³. Dit isolatiemateriaal is uiterst hittebestendig en werd bij een brandbaarheidsproef blootgesteld aan een temperatuur van 1000 °C.

Geschikt voor alle brandstoffen. De voordelen zijn:

• Corrosiebestendig dankzij het gebruik van speciaal staal met beproefde eigenschappen – materiaal nr. 1.4571 gebruikt voor de inwendige delen en nr. 1.4301 voor de uitwendige delen.
• Beveiligd tegen doorbuigen en kromtrekken door de dikte van de wanden van 0,6 mm (voorgevormde delen 1,00 mm).
• De ideale oplossing voor aansluitbuizen, omdat alle lange elementen op de bouwplaats kunnen worden verkort tot de gewenste afmetingen.
• Goedgekeurd voor alle vuurhaarden met regelinrichting (olie, gas, stookolie, vaste brandstoffen).
• Voor een groot aantal toepassingen is dit de meest voordelige totaaloplossing voor schoorstenen en aansluitbuizen.

Criteria

Vaak hoort men : "Mijn schoorsteen is in orde want ik heb ze laten vegen" of "Mijn schoorsteen trekt goed want ze trekt een stuk krantenpapier aan". Er is echter meer nodig dan dat om te kunnen spreken van een goede schoorsteen. Hieronder volgt een kort overzicht van elementen die bij het nazicht van Uw bestaande schoorsteen, of de bouw van een nieuwe, bijzondere aandacht verdienen. Dit overzicht geldt niet als bindend lastenboek, doch veeleer als algemene leidraad. Houd ook, en in de eerste plaats, rekening met specifieke instructies van de fabrikant van de kachel of haard die U wenst te plaatsen.  

Het afvoerkanaal moet zo verticaal mogelijk lopen, vertrekkend van de uitgang van het toestel. Richtingsveranderingen en horizontale stukken worden zoveel mogelijk vermeden. Stukken die de verbrandingsproducten dwingen een neerwaartse weg te volgen zijn verboden!
De binnenwand van het kanaal is best zo glad mogelijk.

Sectie

De sectie van de schoorsteen moet constant zijn. Verbredingen en vooral vernauwingen, ook ter hoogte van de dakuitmonding, verstoren de doorstroming van de rookgassen en worden afgeraden.
Een ronde schoorsteen geniet de voorkeur boven een vierkante of rechthoekige.
Een te nauwe schoorsteen kan niet voldoende rookgassen afvoeren, een te grote schoorsteen zorgt voor teveel afkoeling, mogelijke condensatie en verstoring van de trek.
Voor de keuze van de diameter wordt verwezen naar eventuele instructies van de fabrikant.

Algemene regel : de diameter van de buismond van de kachel of haard is een maat voor de diameter van de schoorsteen.

De rookgassen moeten ongestoord de schoorsteen kunnen verlaten en zich verspreiden in de atmosfeer. De storingszone, m.a.w. de zone waar de rookgassen kunnen gestoord worden door wind en omliggende hindernissen, moet worden vermeden. De trek in de schoorsteen moet zoveel mogelijk onafhankelijk zijn van de windrichting en -kracht.

Algemeen geldt dat de schoorsteen best uitmondt zo hoog mogelijk uit het dak, minstens een halve meter boven het dak uitsteekt, en ver genoeg verwijderd blijft van hindernissen (hoge bomen, nabijgelegen hogere gebouwen enz.  Zie figuur hieronder.


De norm NBN B61-001 legt de regels vast voor de zones waarin een schoorsteen mag uitmonden voor stookketels van meer dan 70 kW. Voor kachels en haarden geldt dezelfde regel als leidraad.  

Er worden drie zones bepaald (zie figuur) :

 

Zone 1:

Uitmonden van de schoorsteen is zonder meer toegestaan (liefst zonder statische afvoerkap).

Zone 2:

Uitmonden van de schoorsteen is af te raden. Indien niet anders mogelijk, wordt best een statische afvoerkap geplaatst.

Zone 3

Uitmonden van de schoorsteen is absoluut verboden.

 

Opgelet : houd ook rekening met een eventuele verboden zone van een aangrenzend gebouw dat hoger is dan uw woning !

De schoorsteen mag voorzien worden van een dekplaat, maar zonder dat de sectie vernauwt.
Het zelfde geldt voor een statische afvoerkap, die kan worden geplaatst als de rookgasafvoer kan worden gehinderd door de wind. 

Voorbeelden van afvoerkappen

Algemeen geldt dat de schoorsteen best uitmondt zo hoog mogelijk uit het dak, minstens een halve meter boven het dak uitsteekt, en ver genoeg verwijderd blijft van hindernissen (hoge bomen, nabijgelegen hogere gebouwen enz.  Zie figuur hieronder.

Isolatie

Rookgassen bevatten steeds een hoeveelheid waterdamp.
Om condensatieproblemen te vermijden, mogen de verbrandingsproducten niet te sterk afkoelen in de schoorsteen. Vooral als het rookkanaal door onverwarmde ruimten loopt of buitenwanden heeft, kan bijkomende isolatie noodzakelijk zijn. Metalen schoorstenen of schoorsteengedeelten buiten de woning, moeten steeds worden uitgevoerd in dubbelwandige ge´soleerde buizen. Het buitendakse gedeelte van de schoorsteen moet altijd ge´soleerd worden.

Materialen

De gebruikte materialen moeten onbrandbaar zijn en bestand zijn tegen hoge temperaturen : rookgassen kunnen temperaturen bereiken tot 400░C en meer !!!
Let ook op dat geen brandbare materialen door, tegen of in de buurt van het rookgaskanaal komen. Verwijder ze of zorg voor een afdoende isolatie.  

Uw schoorsteen gaat best een lange tijd mee : kies dus voor kwaliteitsvolle en duurzame materialen. Ze moeten voldoende weerstand bieden tegen een langdurige inwerking van de verbrandingsproducten.

Indien U opteert voor een metalen rookafvoerkanaal, geniet roestvast staal de voorkeur boven gegalvaniseerd staal en aluminium. Aluminium is enkel toegelaten voor gasgestookte toestellen.
Zorg dat het afvoerkanaal lucht- en waterdicht is. Verbrandingsproducten mogen nooit in de omliggende lokalen kunnen ontsnappen, condens mag nooit uit de kanalen kunnen sijpelen.

Onderhoud

Regelmatig nazicht en reiniging van de schoorsteen is geen overbodige luxe, vooral indien U stookt met vaste of vloeibare brandstoffen (hout, kolen, stookolie).
Laat dit minstens eenmaal per jaar uitvoeren door een specialist. Indien U regelmatig stookt, gebeurt dit best tweemaal per jaar.

Houd hiermee rekening bij de constructie van de schoorsteen : een goed opgevatte en vlot bereikbare schoorsteen is sneller en dus goedkoper gereinigd !

 

De ideale schoorsteen

Rekening gehouden met de elementen hierboven kan men zich de ideale schoorsteen voorstellen. Hij is :


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2014 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055310242 Fax: 055310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Versie laatst bewerkt op 07/02/2014

Terug naar hoofdpagina