logo
Home Technische Info Contact Pers Vacatures

>31 jaar ingenieurservaring in industriële en huishoudelijke projecten. 

Het beste is maar goed genoeg.


Aquacultuuraquacultuur 1Wij hebben 3 interessante producten voor U:

  1. Filterzand vervangen AFM grade 0: Filtratie tot 1 micron zonder flocculatie
  2. Beluchtingsmatten
  3. Zuurstofmeetsonde

aquacultuur 2aquacultuur 4


  1. Filterglas AFM grade 0

aquacultuur 3
Main Benefits:
• Over 30% lower running cost compared to sand
• Over 50% lower chlorine oxidation demand and reduction of DBP’s such as THM’s
• AFM® Grade 0 > 99 % down to 1 micron with no flocculation.
• AFM® grade 1 provides effective cryptosporidium control when combined with flocculation,
AFM® Grade 0 can provide high security with no flocculation.
• Engineered activated surface to remove specific priority substances, heavy metals and metalloids including arsenic
• Guaranteed prevention of channeling and biological fouling
• More than 4 times longer lifecycle than sand

AFM® replaces sand in all filtration applications. It is manufactured from a specific glass type and processed to obtain optimum particle size and shape, and then activated to increase the surface area to more than 300 times that of crushed glass or sand. The high surface area is negatively charged (zeta potential) to electro-statically attract organics and small particles. It also contains permanent metal oxide catalysts,creating a high redox potential, to make AFM® self-sterilising.

aquacultuur 5aquacultuur 6

AFM grade 0afm

AFM Active Filter Media
Transformeer de werking van uw zandfilter door het zand simpelweg te vervangen door AFM filtermedia. Voor drukfilters en zandfilters met natuurlijk verval.
TOEPASSINGEN

Drinkwaterbehandeling, zwembaden, tertiaire behandeling van rioolwater, industrieel effluent, hercirculatie van grijswater, toevoerwater voor ketels, waterpartijen, behandeling van vijvers en meren, aquacultuur, openbare aquariums, koeltorens.
VOORDELEN
1. AFM zorgt voor betere kwaliteit en grotere helderheid van het water.
2. AFM verwijdert kleinere deeltjes uit het water dan zand van vergelijkbare kwaliteit.
3. Oppervlakte permanente negatieve lading verwijdert kleine deeltjes, organische modules en positieve ionen, zoals ijzer en mangaan.
4. Glad micro-oppervlak met permanente zelfsteriliserende katalytische en oxidatie-eigenschappen.
5. AFM is minder vatbaar voor verontreiniging door vetten, lipiden en biologische groei.
6. In gechloreerde systemen zijn de gecombineerde chloorniveaus lager met AFM en er is minder coagulatiemiddel nodig.
7. Het AFM-filterbed veroorzaakt minder verstopping of kanaalvorming in vergelijking met zand.
8. Gemakkelijk terug te spoelen. Er wordt ca. 50% minder water gebruikt voor reiniging van AFM.
9. Met AFM kan gemakkelijker aan de milieuwetten worden voldaan.
10. AFM is slijtvast en hoeft bijna nooit te worden vervangen!
11. AFM is chemisch inert.
12. AFM bevat geen losse silica en is daarom veiliger dan zand.

afm voordelen


WAT IS AFM?

AFM is een geavanceerd filtermedium dat bedoeld is ter vervanging van zand van filterkwaliteit in drukfilters en filters met natuurlijk verval. AFM werkt veel beter dan kwalitatief goed filterzand. Omschakelen van zand naar AFM leidt tot belangrijke verbeteringen in de werking van uw filtersysteem. AFM wordt door Dryden Aqua gemaakt en geactiveerd uit opnieuw verwerkt glas. AFM is daarom milieutechnisch gezien een duurzaam product.

WAAROM AFM GEBRUIKEN?
AFM is een directe vervanging van zand in alle drukfilters of zandfilters met natuurlijk verval. In alle toepassingen die over een periode van 5 jaar door Dryden Aqua zijn getest, bleek AFM beter te zijn dan kwalitatief goed filterzand. AFM verwijdert kleinere vaste deeltjes uit het water. In beheerste omstandigheden bij gebruik van 16 x 30 zand, bij een doorstroming van 10m3/h/m2 zand werd ongeveer 90% van alle deeltjes tot 10 micron verwijderd. AFM klasse 1 verwijderde onder dezelfde omstandigheden deeltjes tot een grootte van 5 micron.
Behalve de verwijdering van vaste deeltjes door middel van fysieke procedures, heeft AFM een negatieve oppervlaktelading, waardoor zeer kleine deeltjes en organische modules door oppervlakteadsorptie kunnen worden verwijderd. AFM is een uitstekend materiaal voor de verwijdering van positieve ionen, zoals ijzer en mangaan. Behalve de negatieve oppervlaktelading hebben wij oppervlakte-catalytische eigenschappen ontwikkeld voor AFM.
Wanneer AFM wordt gebruikt om water te filteren dat minstens 1mg/l opgeloste zuurstof bevat, zal het AFM de zuurstofmolecule scheiden om zo twee vrije zuurstofradicalen te maken. De vrije radicalen bieden een mate van oppervlakte desinfectie en breken organische moleculen op het oppervlak van het AFM.
De werking van zand neemt af als gevolg van oppervlakteverontreiniging. AFM is overwegend zelfsteriliserend en kan gereinigd worden met ca. 50% minder terugspoelwater. Het AFM kan daarom even duurzaam zijn als het filter zelf. In de tertiaire behandeling van rioolwater kan het medium 5 jaar meegaan. Bij schoonwater toepassingen zal het waarschijnlijk langer dan 15 jaar meegaan.

HOE AFM TE GEBRUIKENaquacultuur 5
AFM is gemakkelijk te gebruiken. Het is een directe vervanging van zand in alle drukfilters en zandfilters met natuurlijk verval.
Verwijder het zand en vervang het met AFM. In alle geteste toepassingen en bij alle doorstroomsnelheden van water, bleek AFM beter te werken dan zand. In beide gevallen wordt echter de beste werking verkregen bij de langzaamste waterdoorstroming.
Het filter moet gelaagd worden met kiezel AFM klasse 3 en 2 als onderlaag. De hoeveelheid basismateriaal is afhankelijk van het filterontwerp, maar bedraagt gewoonlijk 10 + 10 + 20% = 40% van het totaalvolume van het bed. AFM klasse 0 en 1 wordt bovenop de klasse 2 en 3 aangebracht.

Chemische samenstelling:
Si02 74%, Na2O 11%, CaO 10%, MgO 3%, Al2O3 1%.
AFM wordt zodanig bewerkt dat het een zeer laag stofgehalte heeft. In tegenstelling tot zand bevat AFM-stof geen vrije silica. Vrije silica is carcinogeen en kan ernstige ziekten van de ademhalingswegen veroorzaken. AFM is daarom veiliger in het gebruik dan zand.

Lucht diffuserslucht diffuser 1luchtdiffuser 3

luchtdiffuser 2luchtdiffuser 4

Main Benefits:
• Semi-flexible fine bubble aeration system with average size bubbles of 1mm making it 5 times more efficient than coarse bubble diffusers
• Available in 9 different lengths up to 3 m with air flow from 1 – 10 m3/hr with < 0.2 Bar (< 3 psi) pressure differential
• Provides oxygen transfer up to 5 kg/kw. 1 x 3 m air diffuser and 10 m3/hr of air provide 1 kg of O2/hr. 1 x 3 m air diffuser is equal to 50 - 100 PE (population equivalents) for municipal wastewater treatment
• Semi flexible construction with its own internal ballast. Will stay on the bottom without the need to be anchored to the floor
• Very easy and quick to install in tanks, plastic lined reservoirs or lagoons
• Can be maintained while air- blowers are operating and water reservoir is full

Dryden Aqua Air Diffusers are some of the best semi flexible fine bubble aeration system available in the market. They are 5 times more efficient than coarse bubble air diffusers in mixing action and aeration capacity, with an average bubble size of 1 mm.
They usually connect to a circular ring main pipe with quick connections. The ring main pipe connects to a low pressure (around 1 bar) roots type or rotary vane air blower.
Dryden Aqua’s Air Diffusers are very easy to install in tanks, plastic lined reservoirs or lagoons, and can be maintained while air blowers are operating and the water reservoir is full.
The Air Diffusers are equipped with an internal ballast and non return valve and will stay on the bottom without needing to be secured to the base.
luchtdiffuser 5

 

 "Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry  


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2017 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 27/01/2017

Terug naar hoofdpagina