logo
Home Technische Info Contact Pers Vacatures

31 jaar ingenieurservaring in industriële en huishoudelijke projecten. 

Het beste is maar goed genoeg.


Ammoniak, ammoniumverwijderingammonium 1

Euro-Compact ammoniumverwijderaars

ammonium 2ammonium 3ammonium 4

Ammoniak en Ammonium uit het water verwijderen
Ammoniak (NH3) en ook Ammonium (NH4) komen in water altijd als een oplossing voor.
De concentratie is pH afhankelijk. Men kan algemeen stellen, dat hoe hoger de pH van het water is, hoe meer ammoniak in oplossing. Bij normale drinkwaterkwaliteit met een pH waarde pH 7 is het grootste deel van de ammonium / ammoniakmengsel aanwezig als ammonium(NH4).
Daar beide verbindingen toxisch zijn, moeten zelfs geringe concentraties verwijderd worden.

Om beide te verwijderen , zijn twee behandelingen nodig.

Nitrificatie is de biologische oxidatie van ammonium tot nitriet gevolgd door de oxidatie van dit nitriet tot nitraat. Nitrificatie is een belangrijke stap in de stikstofkringloop van ecosystemen, waarbij de in dood organisch materiaal vastgelegde stikstof weer beschikbaar komt voor de levende planten. De oxidatie van ammonium in uiteindelijk nitraat gebeurt door autotrofe bacteriën uit verschillende geslachten. De eerste stap naar nitriet wordt onder andere gedaan door bacteriën uit de geslachten Nitrosomonas en Nitrosospira (het voorvoegsel nitroso staat voor ammonium). De tweede stap naar nitraat wordt hoofdzakelijk gedaan door de bacteriën uit de geslachten Nitrospira en Nitrobacter (het voorvoegsel nitro staat voor nitriet). De verschillende soorten bacteriën komen in de natuur (en in industriële systemen) meestal tegelijk voor.
ammonium 5

Beide gebeurt in de Euro-Compact ammonium filter:

De ingeblazen lucht parelt doorheen het zand langzaam naar boven en verbindt zich met de ammoniak. In het ruwwater bevinden zich altijd bacteriën, de ammoniak is een voedingsstof voor deze bacteriën. Deze “eten” het ammonium op. Hun afvalstoffen zijn nitriet. Zij “schijten” nitriet dat verder oxideert tot nitraat. Deze bacteriën zetten zich snel vast op de kiezelsteentjes  en starten dan de nitrificering, idem zoals en biologische waterzuivering. De volledige normalisatie van de bacteriële biotoop is na 4 weken, wanneer eindelijk genoeg bacteriën aanwezig zijn.
Om een goede drinkwaterkwaliteit te bereiken na de ammonium behandeling moet nog een goede nafiltratie volgen. Daarom de dubbelfilters HA 660 met eerst een voorfilter uit polypropyleen HF55 en daarna een actiefkoolfilter HF 50.

Limietwaarden voor drinkwater
Ammonium (NH4) en Ammoniak ontstaan altijd als reststoffen van afbraak organische producten zoals: Beer, urine, stront, fecaliën en dergelijke. Daarom moet indien ammonium en ammoniak vastgesteld worden altijd een grondige nafiltratie uitgevoerd worden met een aktiefkool filter.
Ammonium: maximaal 0,5 mg/Liter Water, Richtwaarde: 0,05 mg/Liter
Nitraat: 50 mg /L Water
Nitriet: 0,5 mg /L Water
Afmetingen:

Hoogte : 1,15 m
Diameter:  35 cm
Breedte: ca 1,25 m (van kraan tot kraan bij gebruik van dubbelfilter  HA 660) Zonder dubbelfilter: 0,45 cm

Leveromvang: ammonium 6ammonium7


Optie : Bypass ammonium 8


Test strips: Ammoniumconcentratieammonium 9
100 teststrips Ammonium
Testkit ammonium NH4

Voor halfkwantitatieve bepaling van verschillende substanties. De teststrookjes bestaan uit een 0,2 mm dikke kunststof strip met testpapier aan het onderste uiteinde. Na het natmaken van de teststrook wordt de opgetreden verkleuring vergeleken met een kleurenschaal op de doos. De concentratiewaarde kan worden afgelezen of er kan een concentratiebereik worden ingeschat. Een doos bevat 100 teststrookjes 6 x 95 mm.
Strips voor de meting van ammonium NH4
Doosje van 100 strips
Schaal : 0-10-20-50-100-200-400 mg/l
Ammonium : de meting moet lager zijn dan 0,5 mg/l volgens de norm EN ISO 10304-1

 

 "Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry  


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2017 GoLanTec energietechniek.| Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055310242 Fax: 055310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 11/01/2017

Terug naar hoofdpagina