logo

Home HVAC Zwembaden Reiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd installatiebedrijf. Wij modificeren en bouwen euro (€) besparende en energie (kWh) besparende zwembaden.

Opgelet met zwembad opvullen met regenwateropvullen met regenwater

Het zwembad vullen
Eens je zwembad is opgezet kan het gevuld worden met water. Hiervoor kun je kiezen tussen regenwater, grondwater of leidingwater. Ijzerhoudend grondwater probeer je best te vermijden. Een betere optie is regenwater of leidingwater. 
Weet wel dat de behandeling van regenwater iets anders is dan de behandeling van leidingwater.

Zwembad vullen, waar moet je op letten?
Allereerst is het enorm belangrijk dat je een zwembad nooit vult met ijzerhoudend grondwater, water uit een regenton, of water uit een sloot. In dit soort water zitten allerlei stoffen in het water zoals bijvoorbeeld ijzer. Dit geeft vaak een bruinachtig water en is een zeer slechte start van je zwembad.

Zwembad vullen met stadswater
Het vullen van het zwembad is op zich niet heel erg duur. Hou ongeveer rekening met €5- per m³ water. Bij een gemiddeld zwembad is het dan zo rond de €250,-.
8 x 4 x 1,45 m = 46,4 m³
http://www.golantec.be/prijs%20van%20stadswater.htm
2016: 06/01/2016 tot 03/06/2016 : €305,89 BTW in voor 66 m³ (2 WC op regenwater+ wasmachine) 4,63€/m³ 6%BTW in

Dus : 46,4 m³ x 4,63 €/m³ =                                                                                            €214,8

Zwembad vullen met regenwater
Regwater is licht zuur. pH : 6,8. U kan dit zo laten. De pH zal vanzelf ophoog gaan als u erin zwemt. U kan het neutraliseren naar pH 7,2 met pH +
Het water is te zacht. U moet het harder maken door er natriumwaterstofcarbonaat (kalk) in te smijten. Verhoging van de alkaliteit kan men bereiken door het waterstofcarbonaat gehalte van het water te verhogen met behulp van natriumbicarbonaat natriumwaterstofcarbonaat (kalk). Anders varieert uw pH te veel omdat het water geen buffercapaciteit heeft.


Zwembad vullen en direct behandelen
Direct na het vullen van het zwembad met regenwater is het van essentieel belang dat je start met het behandelen van het water. Je denkt misschien; 'Het water is toch heel schoon direct na het vullen?'. Dat klopt, maar dat moet ook zo blijven. Wacht je hier een paar dagen mee, dan loop je vaak al achter de feiten aan. Volg dan ook direct de volgende stappen:

  1. Test de alkaliteit van het water
  2. Test de pH van water met teststrips, of een digitale tester
  3. Corrigeer de pH waar nodig zodat deze tussen de 7,2 en 7,4 komt.
  4. Voeg daarna pas chloor toe. Zorg dat het chloorgehalte tussen de 2 en 3 ppm komt.
  5. Let op voor overdosering. Beter een keer extra testen, dan teveel chemie in het bad!
  6. Chloor dood bacteriën en zorgt voor hygiëne. Helaas is het niet afdoende tegen alg.
  7. Voeg direct preventief 10 dagelijks actieve zuurstof of anti alg toe

Laat de pomp even een enkele uurtjes draaien en het zwembad is klaar voor gebruik!
Test vervolgens elke 2 tot 3 dagen het water en stuur waar nodig met kleine beetjes bij.

Voordeel :
Gratis water

Nadeel
Te zacht water : Hardheid toevoegen
Biologisch besmet water : Chloorschock of actieve zuurstof schock

Opvullen met water met voldoende buffercapaciteit
Juiste TAC: 100 à 150 ppm (80 à 120 ppm)

TAC ideaal: 100 à 120 mg/l = 10 à 12°F = 5,6 à 6,72 °dH

Total Alkalinity – Ideal Reading: 80 – 120 ppm
https://esites.vito.be/sites/reflabos/2002/Online%20documenten/CMA_2_I_A.5.pdf

waerhardheid 1waterhardheid 2waterhardheid 3
Total alkalinity is the measure of the water’s ability to resist pH change. If the total alkalinity is low, the pH will fluctuate widely and be difficult to maintain. When total alkalinity is high, the pH can become difficult to move and the water can be scale forming.

Increasing Total Alkalinity
– Sodium bicarbonate (NaCO3) is the most effective and popular chemical for increasing total alkalinity. Other chemicals that can raise the total alkalinity are sodium carbonate (soda ash) and sodium sesquicarbonate.
Decreasing Total Alkalinity
 – When the total alkalinity is too high, you can lower it by using muriatic acid or sodium bisulfate.(NaSO2)
waterhardheid 4
https://www.youtube.com/watch?v=I1kfx_6AW24

TAC ideaal: 100 à 120 mg/l = 10 à 12°F = 5,6 à 6,72 °dH

1 Franse graad (TH,°F) = 0,1 gram CaCO3 (kalk) per 1000 liter water
1 Duitse graad (°dH) stemt overeen met 17,87g CaCO3 per m³.
100 mg/liter (=100 ppm) CaCO3 (USA) = 5,6 (°dH) = 10 °F (°F= TH)


Omrekentabel eenheden waterhardheid

 

 

°dH

°e

TH, °F

ppm

mmol/l

 Duitse hardheid

1°dH = 

1

 1,253 

1,78

17,8

 0,179 

 Engelse hardheid

1°e = 

 0,798 

1

1,43

14,3

0,142

 Franse hardheid 

1TH, °F = 

0,560

0,702

1

10

0,1

 CaCO3 (U.S.A)

1 ppm = 

0,056

0,07

0,1

1

0,01

 mmol/l

 1 mmol/l = 

5,6

7,02

 10,00 

 100,0 

1


Carbonaat hardheid-indicatie-staafjes of teststrips                  TAC

waterhardheid 5

Voor halfkwantitatieve bepaling van de carbonaathardheid. Eenvoudig in het gebruik. Is bedoeld als oriënterende sneltest.
Meetbereik van 0 °d tot meer dan 25 °d. Verdeling hardheidsbereiken:<3 °d, >5 °d, >10 °d, >15 °d, >20 °, >25 °d. De teststrookjes worden kort in het te meten water gedompeld. Na ongeveer een minuut de opgetreden verkleuring vergelijken met een kleurschaal en het hardheidsbereik aflezen. Voorzichtig: het testpapier mag niet met de vingers worden aangeraakt. Een verpakking bevat 100 teststrookjes 6 x 95 mm. Omrekening: 1 °d = 1,8 °f = 1,25 °e = 17,8 mg/l CaCO3
Watertest hardheid water testkit2
Meting d.m.v. verkleuring. Indicatie middels dopen in de te meten vloeistof. Aflezing idem zoals op de pH-kleurscala. Kunststofbox met 100 staafjes.

 

Indien het water te zacht is dan is er geen buffercapaciteit aanwezig en fluctueert de pH hetgeen zeer nefast is
waterhardheid 11

Bij uitzonderlijk lage waarden voor TAC: waterstofcarbonaat bestaat het gevaar dat een pH verlaging doorschiet naar waarden beneden pH 4,0. Bij deze pH-waarden is "chloor" In het water deels aanwezig als chloorgas.
Chloorgas in de overdekte zwemzaal kan aanleiding geven tot ernstige chloorgasvergiftiging! Dit gebeurt regelmatig en men haalt dan de pers, als men verkeerdelijk bij levering zuur vult in reservoir met chloor of omgekeerd.

waterhardheid 12

Het leidingwater dat wordt gebruikt om zwembaden aan te vullen heeft een constante en bekende samenstelling. Door het toevoegen van chemische producten voor desinfectie en pH regeling en door het verwarmen en bewegen verandert deze samenstelling. Zwemwater kan hierdoor corrosieve kalkoplossende eigenschappen hebben en zal het aanwezige kalk (in beton of tussen de voegen van tegels) langzaam oplossen. Ook metalen (trappen, verwarming, UV-C units, etc..) zullen hierdoor worden aangetast.
Omgekeerd kan het water ook kalkafzettende eigenschappen hebben waardoor het water troebel kan worden en er kalkafzetting op wanden en bodem zal plaatsvinden.
Om te bepalen of het water neutraal, corrosief of kalkafzettend is kunnen we gebruik maken van de zogenaamde Langelier verzadigingsindex. Langelier ontwikkelde een methode om de evenwichts-pH te berekenen aan de hand van deze factoren:
De pH, de temperatuur, de totale alkaliteit en de calciumhardheid.
http://www.aquachek.com/calculators/langelier-saturation-index/
De formule om de verzadigingsindex te berekenen: pH + TF + AF + CF - 12,1

waterhardheid 13

Corrigeren bij een te lage verzadigingsindex: <-0,3
In geval van een negatieve verzadigingsindex, lager dan -0,3, is correctie gewenst. De verzadigingsindex moet verhoogd worden en dit kan gerealiseerd worden door de som van de factoren te verhogen, door één of meer meetwaarden te verhogen.
De meetwaarden die hiervoor in aanmerking komen zijn:

pH-waarde
Verhoging van de pH-waarde met NaOH kan gebruikt worden als korte termijn oplossing. Voor een goed desinfectie rendement is een pH-waarde van 7,1 tot 7,3 het beste.
Alkaliteit
Verhoging van de alkaliteit kan men bereiken door het waterstofcarbonaat gehalte van het water te verhogen met behulp van natriumbicarbonaat (natriumwaterstofcarbonaat). Wanneer het tekort aan waterstofcarbonaat structureel is door regenwater of leidingwater met een te laag HCO3- gehalte of door een regelmatig verlies van koolzuurverbindingen ten gevolge van waterbeweging of luchtgeisers, verdient het aanbeveling een oplossing van natriumbicarbonaat d.m.v. een doseersysteem te doseren.
Calciumhardheid
Leidingwater met een geringe hardheid bevat naast een laag gehalte calcium- en magnesiumverbindingen ook vaak te weinig koolzuurverbindingen, waardoor vrij snel een negatieve V.I. ontstaat. Het gehalte aan calciumverbindingen in het water kan men verhogen door aan het water calciumchloride toe te voegen.

 Wat is de invloed van de alkaliniteit op de pH van het zwembadwater?verhogen TAC

De alkaliniteit = het bufferend vermogen van het zwembadwater

Alkaliniteit aanpassen
- Een ideale alkaliniteit ligt tussen 80 en 150 ppm. 

Alkaliniteit verhogen met 10 ppm: 14g BSI Alkalinity UP/1m³

b) pH meten en manueel bijdoseren met zuur of base
pH - = zuur
PH + = base
pH verhogen 1pH verhogen 2

Zorg ervoor dat de pH-waarde lager is dan 7.2. De pH-waarde van je zwembadwater kan je onderhouden door H2SO4 zwavelzuur of NaOH Soda toe te voegen aan het zwembad.
Een te hoge pH kan gevaarlijke bacteriën ontwikkelen omdat de chloor niet meer  actief is. Bovendien zal de combinatie van te weinig chloor en een te hoge pH leiden tot algengroei en groen zwembadwater.
Een te lage pH-waarde lager dan pH3 kan leiden tot corrosie van alle metalen onderdelen (bv. ladders, verlichting, …) en tot die irriterende chloorgeur die oog-, neus- en huidirritaties veroorzaakt.
pH verhogen 3

Het aanpassen van de zuurtegraad van het zwembadwater kan u doen met poeder of met een vloeibaar product.
pH plus:

pH min:

Open luchtzwembad: zure regen
pH plus poederpH verhogen 4pH verhogen 5pH verhogen 6

Snel oplosbaar alkalisch poeder met een stabiliserende werking voor het verhogen van de pH-waarde. Om het zwembadwater efficiënt te desinfecteren is een pH-waarde van 7,0 - 7,4 noodzakelijk. Het eenvoudig oplosbare poeder is gemakkelijk in het gebruik en d.m.v. de doseringstabel eenvoudig te doseren.

Doseertabellen om de pH goed te krijgen

Voor het verhogen van de zuurtegraad van uw zwembadwater met 0,2 moet u 150g/10m³ water doseren.

Voorbeeld:

Gecombineerde chloortablettengecombineerde tabletten 1gecombineerde tabletten 2gecombineerde tabletten 3
Chloortabletten MTF 5 in 1 – 200g MTF (multifunction) chloortabletten 5 in 1 voor zwembadwaterbehandeling. MTF chloortabletten worden gebruikt voor manuele ontsmetting van zwembadwater. Desinfectie en vernietigen van alle types van micro organismen in zwembaden.

1 tablet/ 25m³ in de skimmer plaatsen iedere 10 tot 18 dagen, afhankelijk van de temperatuur.
Chloorwaarde tussen 1,5 en 2,0 mg/l regelen. de pH waarde tussen de 7,0 en 7,4 regelen.
Iedere week de waterkwaliteit testen. regelmatig vers water toevoegen om de concentratie Cyaanzuur lager dan 75mg/l te houden. NOOIT tablet rechtstreeks in het zwembad gooien.
MTF Chloortabletten bevatten:

Heel groot gemak in gebruik. De MTF Chloortabletten vergemakkelijken de manuele zwembadwaterbehandeling. Gebruikt u nu “gewone” chloortabletten van 200gr dan zijn deze MTF tabletten een fantastische verbetering t.o.v. van de standaard producten.
OPGEPAST: Multifunction tabletten kunnen niet worden gebruikt in combinatie met een elektrolyse (Cu – koper elektrolyse of bv een Nature 2 Fusion van zodiac).

Soft & Easy 4,48 kg
soft & easy 1soft & easy 2soft & easy 3

Soft & Easy is de complete zwembadwaterverzorging op basis van granulaat. Het bevat alle componenten voor een betrouwbare desinfectie, algenbestrijding en helder water. Daarmee worden 3 onderhoudstappen in 1 keer afgehandeld. Soft & Easy bevat 2 algicide werkstoffen. Deze effectieve combinatie dekt een breder algenspectrum af dan gebruikelijke reinigingsmiddelen. Hierdoor is Soft & Easy ook een allround middel tegen algen. Het product is pH-neutraal, maar bevat speciale substanties voor het opslaan van pH, waardoor grote schommelingen van de pH-waarde wordt voorkomen.
De toegevoegde hardheidstabilisator voorkomt het neerslaan van kalkdeeltjes.
1x 2 zakjes voldoet voor 30 m³ water. Het middel wordt direct in het bassin gedeponeerd. Regenereren van de chloor en kapotoxideren

Zwembad test 5 in 1

5 in 1 test 15 in 1 test 2
Eenvoudige bepaling van de waterkwaliteit in uw zwembad
Meetbereik                                                                                                               ideaal
Totale hardheid; CaCO3:              0…1000 mg/l = 0…1000 ppm                              350
Alcaliniteit: CaCO3                       0….240 mg/l = 240 ppm                                        120
Vrije chloor Cl2:                            0….10 mg/l                                                                   2
Totale chloor Cl2 :                         0…10 mg/l                                                                   3
pH waarde:                                    6,4….8,4                                                                      7

Zie ook :

Zwembaden

 

 

champagnemooie madam zwembadzwembad split 3aquarium kinderen 1


diverse logoslogo 1Logo poolsan

 

"Een afgedekt zwembad in de tuin met automatische pH regeling: altijd een beetje veel vakantie zonder files noch parkeerboetes"  

"Na een stresserende werkdag, kunnen thuiskomen en een hydromassage. Deze burn-out therapie werkt.


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2020 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 24/10/2019

Terug naar hoofdpagina