logo

Home Technische Info Contact Pers Vacatures

25 jaar ingenieurservaring in industriële en huishoudelijke projecten

Het beste is maar goed genoeg. 


Warmtepompboiler als afzuigventilatiewerkingsprincipe Aéraulix

Een sanitaire warmtepompboiler is een zuinig alternatief voor de elektrische boiler. Wij zijn ondertussen aan de tweede generatie toe van dergelijke toestellen.

Werking: Het warmtetransport gebeurt door het onttrekken van energie van een medium (binnenlucht) naar het andere (SWW).
Deze energie wordt gebruikt om vloeistof om te vormen naar een gastoestand. De vloeistof bevindt zich op een lagere temperatuur dan de buitenlucht, waardoor warmte opgenomen kan worden. Hierdoor wordt de vloeistof omgevormd naar gas. Dit gas komt via het binnentoestel in contact met de omgevingslucht. Hier is het gas op een hogere temperatuur dan de lucht en wordt de warmte afgegeven aan de lucht. Het gas wordt op dit moment weer vloeistof. De warmtepomp pompt dus thermische energie van een lage temperatuur van de buitenlucht naar een hoog temperatuurniveau in de binnenlucht door omschakeling van het koelmiddel van gas naar vloeistof. Het warmtetransport gebeurt door middel van een vloeistof. De werking is gebaseerd op drie fysische verschijnselen:

Om een warmtepompcyclus te doorlopen, zijn volgende elementen vereist:

De compressor is het enige onderdeel dat elektriciteit verbruikt. Daardoor is het een belangrijkste determinant voor het rendement van de warmtepomp. Momenteel ligt de COP (Coëfficient Of Performance) op waarden >4. Dit betekent dat de warmtepomp >4 kW nuttige warmte oplevert voor 1 kW verbruikte elektrische energie.

De ventilatie warmtepompboiler van Aéraulixwerkingsprincipe Aéraulix
Atlantic ontwikkelde een warmtepompboiler die zijn warmte pompt uit de afgevoerde ventilatielucht. Op die manier genereert men de warmte voor het sanitair warm water uit de afgezogen binnenlucht. Hierdoor zijn er geen problemen met bacteriële verontreiniging van de aanvoerlucht in ventilatiesystemen. Het systeem bestaat uit enkel een binnentoestel, zonder buitengroep. De compacte boiler heeft een capaciteit van 200l. Het geluidsniveau is <36 dB(A). De COP is beter dan 4. Het opgenomen vermogen is 800W.

aéraulixkarakteristieken aéraulux

http://www.aeraulix.fr/

Aeraulix

http://www.domotelec.fr/achat/chauffe-eau-thermodynamique-vmc/p-1404-atlantic-aeraulix.html

 

Zie ook :


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2014 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055310242 Fax: 055310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Versie laatst bewerkt op 1/02/2014

Terug naar hoofdpagina