logo

Home HVAC Zwembaden Reiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd installatiebedrijf. Wij modificeren en bouwen eurobesparende en energiebesparende zwembaden.

 

Voorfiltering regenwater of hemelwater

Voorfilter: zuiveren op de inloop met zachte toevoer

Wat er niet inkomt moet u er later niet uithalen. Voorzie een degelijke voorfilter. Een voorfilter is de eerste en de meest belangrijke reinigingstrap (van de 4 reinigingstrappen die voorzien moet worden om een constant goede waterkwaliteit te kunnen verzekeren. Hiermee wordt verzekerd dat geen sterke vervuiling in het sanitair systeem komt. Bij een falende voorfilter en/of een te grove filter kunnen zonder meer grote hoeveelheden vogelstront, bladeren, mossen, stof, zand, etc. in de regenwatertank terecht komen, waar zich biologische afbraakprocessen zullen inzetten die de waterkwaliteit in grote mate verminderen. Tevens kan de werking van de pomp en de sanitaire installaties door deze materialen in gevaar gebracht worden. Slechts 3 soorten filters voldoen: valpijpfilters, cycloon- of wervelfilters en volumefilters. Deze filters zijn zodanig opgezet dat de vervuilingen door kleine hoeveelheden water meegenomen worden, zeker bij sterke regenval. Het regenwater loopt over het voorfiltersysteem. Het gereinigde water komt in de tank en verontreinigingen worden met een beetje restwater naar de riool gespoeld.

Voorwaarden van een goede voorfilter:

Zelfreinigende filters leiden het grootste deel van het dakwater door zeer fijne filters uit RVS. Door de filtermaat van ca. 0.15-0.35 mm worden de hoofdverontreinigingen uit de tank gehouden. Zeer kleine deeltjes en/of opgeloste stoffen dringen wel door de filter.  

1. Meerdere gedecentraliseerde voorfilters in de valpijpenrainius 4rainius 3rainius 5rainius 2

Voorfilter voor verticale regenwaterafvoeren van 80 mm-110 mm. Voor aansluiting van maximaal 80 m² dakoppervlakte (per dakafvoer). Bestendig tegen vorst. Filter met fijnmazig filter van roestvast staal. Rendement tot 90 %. Inspectiemogelijkheden via telescopisch bovendeel. Filtersegment geheel van roestvast staal 0,5 mm. Slecht twee aansluitingen, zéér geschikt voor renovatie

2. Trident 150/325 trident 1tridetn2trident 3

De trident 150/325 tankfilter wordt in een regenwatertank geplaatst tussen aan- en afvoer. Een regenwaterfilter op basis van trident filtertechnologie zorgt ervoor dat vuildeeltjes van het regenwater gescheiden worden voordat het schone regenwater in de tank opgeslagen wordt. Een trident filter bestaat uit een filteroppervlak van speciale driehoekvormige lamellen die haaks op de stroomrichting staan. Deze lamellen zijn gekanteld zodat het stromende regenwater tegen de opstaande zijkant van de lamel stroomt en naar de tank afgebogen wordt. Al het vuil wat groter is dan de openingen tussen de lamellen (0,5 mm) blijft achter op de filterplaat en worden richting riool afgevoerd. Omdat de vuildeeltjes na verloop van tijd de openingen van de filter kunnen blokkeren is het belangrijk de filter schoon te houden. Een vervuilde filter zorgt er immers voor dat er minder regenwater in de tank stroomt en het rendement van het regenwatersysteem afneemt.

3. Intewa WSP 100 intewa 100intawa 100 bladerenafmetingen intewaintewa inbouw

De regenwaterfilter, ook gekend als wisselsprongfilter, wordt geleverd voor dakoppervlakten tot 300 m². Door het wisselsprongprincipe reinigt de filter zich zelf. Het voorbeeld voor deze regenwaterfilter vindt men in de natuur. In bijna iedere beek kan men zien hoe het wisselsprongprincipe werkt. Het water vloeit over een door de stroming afgeronde steen. In de diepte ontstaat een stromingswervel, die men wisselsprong noemt. Door de energie van het water worden lichte en zware partikels over de drempel naar boven gestuwd en verder stroomafwaarts gevoerd.

Inlaat (mof):DN100
Uitlaat (spie): DN100
Materiaal filterhuis: PP; 2,4 kg
Materiaal dichtingen: EPDM /SBR
Materiaal terugslagklep/zeef: inox
Spleetzeef: 1000 μm
Hoogteverschil: 50 mm
Globale werkingsgraad  ηeff:98 %
Afmetingen (in mm):604x180x290
Oppervlakte (max. hor. dak) 300 m²

4. Intewa WSP 200 tot 500 intewa 200 tot 500

Voor grote installaties. Vanaf 1100 m² tot 7100 m² dakoppervlakte

De regenwaterfilter, ook gekend als wisselsprongfilter, wordt geleverd voor dakoppervlakten van 1100 m² tot meer dan 7100 m². Door het wisselsprongprincipe reinigt de filter zich zelf. Het voorbeeld voor deze regenwaterfilter vindt men in de natuur. In bijna iedere beek kan men zien hoe het wisselsprongprincipe werkt. Het water vloeit over een door de stroming afgeronde steen. In de diepte ontstaat een stromingswervel, die men wisselsprong noemt. Door de energie van het water worden lichte en zware partikels over de drempel naar boven gestuwd en verder stroomafwaarts gevoerd.

intewa debieten

 

5. Cokesfilter 70 x 70 x 50 cokesfilter 2cokesfilter 70 x70 x50

Filters op basis van weefselmateriaal: cocosmatten, zandfilters, cokesfilters en vergelijkbare constructies met kiezels, lavastenen en andere zogenaamde filtermaterialen, vragen meer onderhoud. De vervuilingen worden tegengehouden in het filtermateriaal. Wanneer deze vervuilingen niet regelmatig manueel worden verwijderd, zal het filtermateriaal toeslibben, waardoor het rendement van de filter aanzienlijk daalt en verstoppingsgevaar dreigt.

6. Cokesfilter 150 x 100 x 100 industrie cokesfilter

Filters op basis van weefselmateriaal: cocosmatten, zandfilters, cokesfilters en vergelijkbare constructies met kiezels, lavastenen en andere zogenaamde filtermaterialen, vragen meer onderhoud. De vervuilingen worden tegengehouden in het filtermateriaal. Wanneer deze vervuilingen niet regelmatig manueel worden verwijderd, zal het filtermateriaal toeslibben, waardoor het rendement van de filter aanzienlijk daalt en verstoppingsgevaar dreigt.

7. Lavastenenfilter 70 x 70 x 50 voorfilter lavastenen

Filters op basis van weefselmateriaal: cocosmatten, zandfilters, cokesfilters en vergelijkbare constructies met kiezels, lavastenen en andere zogenaamde filtermaterialen, vragen zeer veel onderhoud. De vervuilingen worden tegengehouden in het filtermateriaal. Wanneer deze vervuilingen niet regelmatig manueel worden verwijderd, zal het filtermateriaal toeslibben, waardoor het rendement van de filter aanzienlijk daalt en verstoppingsgevaar dreigt.

AFMETINGEN: Lengte 70 cm x breedte 70 cm x hoogte 50 cm

Dit betonnen filterelement dient om takjes en bladeren uit het hemelwater, afkomstig uit de dakgoot, tegen te houden.

De regenwaterfilter wordt voor de regenput geplaatst. Het opgevangen hemelwater komt in het eerste compartiment terecht. Het wordt door de betonrooster geleid en gefilterd door de lavastenen die zich in de middelste kamer bevinden. Tenslotte komt het water in de laatste kamer terecht waarna het hemelwater in de hemelwaterput terecht komt.

Om verstoppingen en bevuiling van het water te voorkomen door rottend organisch materiaal, is het aan te raden de regenwaterfilter regelmatig te reinigen.

 "Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry  


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2019 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055310242 Fax: 055310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 9/11/2018

Terug naar hoofdpagina