logo

Home HVAC Zwembaden Reiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd HVAC installatiebedrijf en en bouwt energiebesparende HVAC oplossingen voor particulieren en industrie:

 

Buffering met PCM in vloerverwarmingvloerverwarming met PCM 1

Vloerverwarming: De warmteverdeling is erg aangenaam. Het is ook een onzichtbare en een zuinige manier om te verwarmen. Een groot voordeel van vloerverwarming is de lagere verwarmingskost. Zo is het mogelijk om een aangename kamertemperatuur in stand te houden met lage watertemperaturen. Het systeem werkt op een lage watertemperatuur van zo’n 35°C. Verwarming in de vloer werkt met stralingswarmte via verwarmingsbuizen onder de vloer. Deze verwarmingsbuizen worden op een vaste afstand van elkaar gelegd over de volledige ruimte. Door deze gelijkmatige warmteverdeling vanaf de grond bereik je sneller een comfortgevoel. De thermostaat kan gerust 2°C lager om hetzelfde comfort te krijgen als bij radiatorverwarming. In vergelijking met andere verwarmingsmethoden kost het dan wel meer in aankoop, het rendement van vloerverwarming is gunstig. Door de betere warmteverdeling en het voordeliger energieverbruik verdien je de hogere kostprijs zeker terug.

Waarom vloerverwarming?vloerverwarming met PCM 2

  1. Meer comfort met vloerverwarming: Dankzij de grotere verwarmingsoppervlakte van vloerverwarming krijg je overal in de kamer een aangename temperatuur, want de kamer wordt gelijkmatig verwarmd. En de warme voeten die je dankzij vloerverwarming krijgt zijn natuurlijk mooi meegenomen! 
  2. Een praktische en esthetische keuze: Het komt maar al te vaak voor dat er amper plaats overblijft voor meubels door de grote ramen en de radiatoren tegen de muren. Daar komt een einde aan dankzij vloerverwarming. Geen radiatoren meer, de verwarming zit in de grond verborgen. Je hebt dus al je muren vrij om ze naar jouw wens te decoreren. 
  3. Je spaart uit op je energiefactuur: Bij gewone radiatoren moet het water 70 tot 90°C warm worden alvorens de ruimte goed te verwarmen. Buisjes voor vloerverwarming vragen een watertemperatuur van 35°. Deze temperatuur, in combinatie met een groot verwarmingsoppervlak, garandeert een hoger rendement van je verwarming en dus een aangenamere energiefactuur.
  4. Onnodig om er bij jou een sauna van te maken: Dankzij de uniforme kamertemperatuur, hoef je 1 à 2°C minder te verwarmen voor hetzelfde comfort. Je bespaart dus nogmaals uit op je energiefactuur.
  5. Minder onderhoud: Met dit type verwarming heb je minder onderhoud dan met een klassieke verwarming met radiatoren.
  6. Het systeem combineert zich perfect met nieuwe technologieën: Almaar meer mensen kiezen voor zonnepanelen, een warmtepomp,… in hun nieuwe woning, en vloerverwarming laat zich hier perfect mee combineren. Het rendement van een warmtepomp is hoger in combinatie met vloerverwarming. 
  7. De watertemperatuur is max 35°C: Dit laat toe om een condenserende ketel te plaatsen, waarbij de waterdamp condenseert op 35°C of een warmtepomp. Hoe lager de warmtepomp de warmte moet oppompen , hoe beter. Beide systemen werken het best met lauw water van max 35°C.
  8. Vloerverwarming is zéér aangename warmte, ideaal als je hoge ruimtes hebt of een trap in je leefruimte. Je hebt een beter verdeelde temperatuur. Je moet geen tapijten leggen, met het oog op de toekomst kan je later nog op alles overschakelen, je kan op je kousen lopen, als je dweilt is je vloer direct terug opgedroogd, de kindjes die gewoon op de grond spelen.

De nadelen

Werkingsprincipe van condensatieketels

Condensatieketelshebben een veel beter energetisch rendement dan niet-condenserende ketels. Dit door de doorgedreven afkoeling van de verbrandingsgassen. Dankzij deze afkoeling kan men niet enkel een groot gedeelte van de 'voelbare' warmte uit de rookgassen recupereren, maar ook de condensatiewarmte (latente warmte) van de erin aanwezige waterdamp, die ontstaat wanneer de temperatuur daalt tot onder het dauwpunt. De aldus uit de rookgassen onttrokken warmtehoeveelheid kan 6 tot 10 % hoger zijn dan bij een traditioneel ketelsysteem (respectievelijk bij een stookolie- en een gasketel).
retourtemperatuur109% condenserende ketel

Afb. 1 Dauwpunt van de rookgassen, afhankelijk van het CO2-gehalte.
https://bbri.eu/homepage/media/img/publications/bbri-contact/152_1_nl.gif

De temperatuur waarbij de waterdamp begint te condenseren, is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de aard van de brandstof en het CO2-gehalte van de verbrandingsproducten.

Uit afbeelding 1, die dit verband illustreert voor aardgas en gasolie, blijkt dat er bij de rookgassen van gasketels sneller (d.w.z. bij hogere temperaturen) condensatie optreedt dan bij deze van gasolieketels, voor zover de normale CO2-grenswaarden gerespecteerd werden. Bij moderne gasketels (met een CO2-grenswaarde van 9,5 %) treedt dit fenomeen immers reeds op vanaf 55 °C, terwijl het dauwpunt van gasolieketels (met een CO2-grenswaarde van 12,5 %) 46 °C bedraagt.

Opdat de verbrandingsgassen zouden beginnen te condenseren, moet de temperatuur van het retourwater in de verwarmingsinstallatie lager zijn dan de bovenvermelde dauwpunten.
Condensatieketels worden dan ook bij voorkeur gecombineerd met warmteverdeelsystemen die functioneren op lage (Ta van 40 tot 55 °C) of zeer lage temperatuur (Ta < 40 °C), zoals vloer-, wand- of plafondverwarming (zie tabel 1).
Tabel 1 Indeling van verwarmingssystemen volgens de watertemperatuur Ta.
https://bbri.eu/homepage/media/img/publications/bbri-contact/152_3_nl.gif

Lucht-water warmtepomp

lucht water warmtepomp 1lucht water warmtepomp 2lucht water warmtepomp 3

Een lucht-water warmtepomp zet de buitenlucht op een energiezuinige manier om in warm water voor je sanitair of centrale verwarming. Het is een milieuvriendelijk alternatief voor de traditionele verwarmingsketel en maakt gebruik van aardgas of stookolie overbodig.
Wil je een bestaande verwarmingsketel vervangen door een energiezuinig alternatief, dan is de lucht-water warmtepomp een prima keuze. Deze kan makkelijk aangesloten worden op de bestaande verwarmingstoestellen zonder enig kap- of breekwerk. Om te genieten van voldoende warmte is het belangrijk dat de woning goed geïsoleerd is en bij voorkeur beschikt over lage temperatuurverwarming zoals vloerverwarming. Ook bij een compleet nieuwe verwarmingsinstallatie is de lucht-water warmtepomp erg interessant. Er kan meteen gewerkt worden met lage temperatuurverwarming zoals wand- of vloerverwarming, waardoor het maximale rendement uit de warmtepomp gehaald kan worden.
De lucht/water-warmtepompen halen warmte uit de omgevingslucht. Lucht/water-warmtepompen zijn het goedkoopst in aanschaf in vergelijking met andere warmtepompen.
Een lage investeringskost en bijna overal toepasbaar: het zijn twee voordelen van een warmtepomp die gebruikt maakt van de buitenlucht als warmtebron. Vooral dat laatste maakt dit type pomp populair bij bestaande woningen.
Een lucht-waterwarmtepomp geeft de gegenereerde warmte af aan een leidingencircuit met water, zoals bijvoorbeeld vloerverwarming. Lucht-water en vloerverwarming is een ideale match. Bij een lucht-waterwarmtepomp geeft het koelmiddel zijn warmte af aan water, dat vervolgens via een leidingencircuit door de woning stroomt. Dit kan in de vorm van vloerverwarming, maar ook met ventiloconvectoren.
Actief koelen
Wat een lucht-luchtwarmtepomp interessant maakt, is dat deze ook omgekeerd kan werken als airco. Je kan er dus actief mee koelen. Die technologie is bovendien al jaren op de markt, terwijl de lucht-watersystemen pas de jongste vier à vijf jaar aan een opmars bezig zijn. Kanttekening bij de mogelijkheid tot koelen: je wordt hiervoor wel afgestraft bij de berekening van het E-peil."
Vloerverwarming
Als je echt naar het comfort kijkt, een lucht-waterwarmtepomp in combinatie met vloerverwarming. Bij een doorstroomtemperatuur van 30 à 35 graden presteert zo’n systeem ideaal. Vloerverwarming reageert weliswaar trager, maar de bufferende werking van de chape heeft ook voordelen. Koelt het buiten plots af, dan blijft het toch aangenaam warm in huis.

Soorten vloerverwarming

Nat systeemchape 1

chape 2chape 3chape 4
Het natte vloerverwarmingssysteem of vloerverwarming in de chape is de meest gebruikte soort. Hierbij worden de buizen rechtstreeks in de cementdekvloer of anhydrietdekvloer geplaatst. Onder de dekvloer wordt eerst een isolatielaag aangebracht. Daardoor varieert de opbouwhoogte tussen 16 en 20 cm. Het natte systeem is dan ook enkel geschikt voor nieuwbouwwoningen en renovatieprojecten waar voldoende inbouwhoogte voorzien wordt.
De verwarmingsbuizen doen de chape opwarmen, uitzetten en krimpen. Bij vloerverwarming met een nat systeem moet de chape steeds voorzien worden van een
wapeningsnet of staalvezelbewapening om barsten in de tegels of chape te vermijden. Tussen verschillende ruimtes wordt ook een uitzettingsvoeg voorzien.

Opbouw:
PUR isolatiechape 5

PCM noppenplaatchape 6Platen van 1 m²
Vloerverwarmingbuizen: chape 7Begetube
Anhydriet vloeichape:chape 8

Voordelen van anhydriet vloeichape in vergelijking met traditionele cement/zand chape


Droog systeemchape 9chape 10

Bij dit systeem liggen de verwarmingsbuizen in voorgevormde isolatieplaten van piepschuim of polystyreen. De isolatiepanelen zorgen voor een korte opwarmingstijd en optimale warmtespreiding.
De inbouwhoogte bij het droge vloerverwarmingssysteem is minimum 6 centimeter. In vergelijk met het natte systeem heb je dus 10 centimeter minder opbouwhoogte nodig. Het droog systeem wordt vooral toegepast bij renovatie met een beperkte vloeropbouw en houtskeletbouw woningen.

Faseverandering PCM faseovergangstollen smeltenpcm 2pcm3
Een faseovergang, fasetransitie of fasetransformatie is in de thermodynamica de overgang van de ene fase van een stof naar de andere fase. Het stollen van water tot ijs (doorgaans bevriezen genoemd) en het verdampen van water tot waterdamp zijn voorbeelden van faseovergangen. De smeltwarmte is de hoeveelheid warmte die nodig is om een bepaalde hoeveelheid stof (meestal een mol) van een kristallijne vaste stof in een vloeistof te doen overgaan. In het algemeen wordt hiermee bedoeld de molaire smeltenthalpie. Deze grootheid wordt meestal uitgedrukt in joule per mol (J/mol).

Smelten en stollen bij vloerverwarming met warmtepomp lucht/water

vloerverwarming 1noppen met PCM

s'Nachts is de buitenlucht koud. Dus de lucht/water warmtepomp werkt dan niet goed. Daarom overdag opslaan in PCM en s'nachts de opgeslagen warmte in de vloer afgeven aan de woning.

De Belgische eengezinswoning gaat steeds minder energie verbruiken. Dit komt voornamelijk door de zeer goede isolatiegraad van de muren en het toegepaste (HR++ of beter) glas. Het meeste vermogen is nodig voor het maken van warm tapwater, hierdoor hebben met name HR gasketels eigenlijk het einde van hun innovatie bereikt. Immers zou het niet mooi zijn als u zonder gasaansluiting en zoveel mogelijk met eigen zonne-energie ook uw woning kunt verwarmen ? Met de combinatie van PCM in een vloerverwarming systeem kunt u de woning met een zeer klein vermogen "all electric" verwarmen. Het vermogen van een kleine elektrische warmtepomp is in de regel de helft kleiner dan normaal ! Het grootste voordeel is dat u deze elektrische warmtepomp kunt laten functioneren op (uw eigen) groene stroom. Hier bespaard u energie, geld, CO2 uitstoot en vecht u mee tegen de opwarming van de  aarde.
De voordelen van PCM in vloerverwarming:

De eerste toepassing van klimaatvloeren met PCM-cassette.
Het vloersysteem bevat fase-overgangsmaterialen (PCM’s). Dit zijn niet-brandbare, anorganische thermische zouten die onder invloed van de temperatuur van vast naar vloeibaar of van vloeibaar naar vast overgaan. Hierdoor kunnen ze op basis van vraag warmte en koude opslaan en aan de ruimte afgeven. De PCM’s zijn in dunne cassettes verwerkt die in de vloer worden aangebracht. De opbouwhoogte blijft beperkt tot maximaal 36 millimeter.

Vloeropbouw
De vloer bestaat uit twee lagen. De eerste laag bevat de moduleleidingen (AKB-leidingen, op 100mm van elkaar).Daar bovenop komt de Crystal Climate Floor klimaatplaat met dunne PCM Cassette (18mm gipsvezelplaat).De PCM-vloer in Amsterdam wordt opgeladen met de warmte, afkomstig van een lucht/water warmtepompboiler van 3,5 kW, met een 300 liter boilervat dat voorzien is van een warmtewisselaar. Deze warmtepompboiler verzorgt ookhet bereiden van het warm tapwater tot een temperatuur van 55 °C en de vloerverwarming op de slaapkamers en badkamer. Op vaste tijden wordt het tapwater verder elektrisch opgewarmd tot 65 °C om bescherming te bieden tegen de legionellabacterie. De bijgeleverde domotica zorgt ervoor dat de PCM’s zoefficiënt mogelijk geladen worden, zodat de vloerbuffer zijn werk kan doen zonder telkens aanspraak te hoeven maken op de energie van de boiler en warmtepomp.

Energieneutraal
De vloer is naast conventionele methoden zoals isoleren, pv-panelen en warmtepomptechniek een alternatieve troef om woningen in de renovatie richting energieneutraal te trekken. De  IHO Crystal Climate Floor is eenvoudig verder te verduurzamen met energie uit zon of wind. Zonnepanelen waren in dit project geen optie vanwege het beschermde stadszicht van deze woningen. “We besparen nu 50% aan CO2-uitstoot ten opzichte van de andere gerenoveerde woningen met een HR-ketel en vloerverwarming. In met name nieuwbouw vormt de vloer uiteindelijk een opslagmedium voor pv-stroom. “Dat levert een CO2-besparing van meer dan 90 procent” Met behulp van het draadloze domoticasysteem Delta Dore worden de woningen op afstand gemonitord. Men verwacht echter niet veel schommelingen in het energieverbruik. “Het systeem is afgesteld op 21 °C. De bewoners kunnen hooguit de thermostaat wat hoger zetten om het behaaglijker te maken. Daarbij heeft het ventilatiesysteem nauwelijks invloed op de temperatuur.” Bij deze woningen is een ventilatiesysteem geïnstalleerd met natuurlijke ventilatie via roosters in de ramen en mechanische afvoer van de lucht in de keuken en badkamer.

Zuinig
De anorganische zouten zorgen voor ultiem thermisch comfort in de leefzones van woningen. De ruimtetemperatuur kan het bioritme van de mens volgen.” De constante ruimtetemperatuur reduceert het benodigd vermogen voor verwarmen aanzienlijk. Verder zorgt de lagere watertoevoertemperatuur, lager pompdebieten, 20% lagere schakelfrequentie, voor energiebesparing. De stilstandsverliezen van de opwekker worden ook teruggebracht. Dit levert hogere rendementen op van de warmtebronnen, in dit geval de COP van de lucht/water warmtepomp. Met een PCM vloer voeg je veel bouwmassa toe en dat werkt als een soort betonkernactivering.(1 kg PCM = 30 kg beton) Minder piekbelasting in de installatie, minder draaiuren van de warmtepomp. Bij deze zes woningen volstaat 2 kW aan verwarmingsvermogen. De cassette heeft zoveel warmte-inhoud, dat als je het systeem zou uitzetten, je nog drie dagen de ruimte kunt verwarmen.”

Brochure PCM Buffers

Brochure PCM buffers 2018

Presentatie PCM

Samenvatting PCM toepassingen

 

huis van de toekomst

Besluit

Kostprijs energie

Prijs elektriciteit                                                                                                                           = 100
Prijs aardgas is 1/5                                                                                                                      =   20
Prijs eigen elektriciteit met PV panelen (33% belasting)                                                        =   33
Prijs elektrische lucht/water warmtepomp met COP 3                                                             =   33,3
Prijs elektrische lucht/water warmtepomp met COP 3 gevoed door eigen PV panelen       = 11

Afschaffing van de achteruitdraaiende teller voor PV panelen
De nieuwe digitale kWh meters worden eerst geïnstalleerd bij de eigenaars van zonnepanelen. Waarom? Omdat deze tellers niet willen achteruitdraaien zoals de actuele versie. Dit wil zeggen. De zon schijnt, U verbruikt geen elektriciteit want u bent gaan werken. U geeft uw elektriciteit gratis af. U bent dus verplicht om te bufferen. Ofwel in een Tesla batterij ofwel met een elektrische warmtepomp die uw vloer met PCM panelen opwarmt door daar deze overtollige elektriciteit in te pompen.

 

"We don't have much money to do this, so we are going to have to think "                              Lord Ernest Rutherford


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2019 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 24/11/2018

Terug naar hoofdpagina