logo

Home Technische Info HVAC Zwembaden Gevel en dakreiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd HVAC installatiebedrijf. Wij modificeren en bouwen eurobesparende HVAC oplossingen.

 

Thermostatische kranen 

Hoe nauwkeuriger de regeling van je centrale verwarming, hoe beter je comfort en hoe lager je energieverbruik. Gebruik hiervoor thermostatische kranen en een kamerthermostaat.

Waarom?

De kamerthermostaat                                    

Een kamerthermostaat of klokthermostaat zorgt ervoor dat de circulatiepomp stopt wanneer de ingestelde temperatuur bereikt is. Een must dus voor een beter comfort en een lager energieverbruik.

Thermostatische radiatorkranen                   

Moderne opvoerdrukgeregelde circulatiepomp                                                     

Het elektrisch verbruik van een circulatiepomp is rechtstreeks afhankelijk van de pompsnelheid, d.w.z. het toerental waarop het rotorblad draait. Om efficiëntieredenen is het dus best om de pomp het gevraagde hydraulisch vermogen te laten leveren bij een zo laag mogelijk toerental.

Een klassieke circulatiepomp draait continu op een vast toerental. Dit toerental is vaak te hoog, waardoor de pomp een surplus aan hydraulisch vermogen levert en dus meer energie verbruikt dan nodig. Een aanpassing van het toerental van de pomp in functie van het gevraagde hydraulisch vermogen, biedt dan ook heel wat mogelijkheden. Het zijn de karakteristieken van de verwarmingsinstallatie die het gevraagde vermogen bepalen: radiatoren, leidingen, kranen … Het gevraagde vermogen kan wijzigen in functie van deze karakteristieken. Een goed voorbeeld zijn thermostatische kranen. Het automatisch openen en sluiten van deze kranen verandert de systeemkarakteristieken van de installatie en daardoor het gevraagde hydraulisch vermogen. Het sluiten van de thermostatische kranen veroorzaakt bij een klassieke - op vast toerental draaiende - circulatiepomp voor een verhoogde drukopbouw in de leidingen. Deze drukopbouw is echter overtollig en wordt ‘weggesmoord’, waardoor energieverlies optreedt. Een toerentalgeregelde pomp kan dit voorkomen. Door het toerental te wijzigen vermijdt men de opbouw van overtollige druk in de installatie: de energiebesparing is aanzienlijk.

 Prijs en premies

 

 

"Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry  


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2021 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055310242 Fax: 055310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 9/02/2021

Terug naar hoofdpagina