logo

Home Technische Info HVAC Zwembaden Gevel en dakreiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd installatiebedrijf en en bouwt energiebesparende oplossingen voor particulieren en industrie:

Pneumatische rookgasafvoer (RWA)RWA 1

Rook- en warmteafvoer (RWA): Lichtstraat conform NBN S 21-208-1 & -3 of EN 12101.2
lichtstraat 1lichtstraat 2lichtstraat 3lichtstraat 4

 

Tijdens een brand is het niet het vuur, maar de rook die de meeste dodelijke slachtoffers maakt. Rook- en warmteafvoer (RWA) is belangrijk voor het garanderen van een veilige evacuatie van personen bij brand, voor de veilige interventie van de hulpdiensten en voor het beperken van rookschade. Het effect van natuurlijke RWA is dat de opbouw van een hete rooklaag onder het plafond vertraagd wordt. De thermische belasting van de draagstructuur van het dak wordt beperkt tot temperaturen waarbij de stabiliteit van de structuur behouden blijft.

Normeringen & certificaten

De Belgische normen NBN S21-208-1 en 3 zijn bekrachtigd door een Koninklijk besluit en van toepassing in België. Deze normen verwijzen bovendien naar de Europese norm EN 12101-2, waardoor een CE-certificaat dus verplicht is ook voor elke RWA toestel in België.
De Europese norm EN 12101, met bijhorend CE-certificaat, bepaalt de criteria waaraan een natuurlijke verluchter moet voldoen. Het CE-certificaat is een bijkomende garantie dat het toestel veilig en bedrijfszeker is, en zijn functie van RWA zal vervullen in extreme omstandigheden. Om een dergelijk CE-certificaat te bekomen, worden de toestellen aan zware testen onderworpen.

cintramax
De rook- en warmte afvoersystemen kunnen afgestemd worden op de ruimtes waar ze voor dienen. Wanneer de RWA functie wordt ingeschakeld, wordt de opening volledig geopend waardoor de rookgassen en warmte bij brand kunnen ontsnappen.

Voor trappenhallen bestaan koepels die 180 graden openen met schaarmechanisme. De opening gebeurt automatisch bij brand-,  rook-, of warmtedetectie van 70 graden, of wanneer de energiebron wegvalt. De RWA-functie kan ingeschakeld worden met de branddrukknop, de brandsleutelschakelaar, rookdetectie, en de ventilatieschakelaar.

Voor industriegebouwen bestaan koepels die 160 graden openen door open te klappen. De opening gebeurt automatisch bij brand-, rook-, of warmtedetectie wanneer de temperatuursensor 70 graden heet wordt. De brandweer kan eenvoudig de lichtkoepel terug sluiten en openen. Ook hier kan de RWA-functie ingeschakeld worden met de branddrukknop, de brandsleutelschakelaar, rookdetectie, en de ventilatieschakelaar.

Daarnaast bestaan er voor industriegebouwen ook RWA-systemen die geïntegreerd zijn in lichtstraten. Een dubbelwerkende luchtdrukcilinder die gestuurd wordt door een pneumatische sturingskast zorgt voor het openen en sluiten van de ventilatiekoepel in de lichtstraat . Hierdoor wordt het opengaande deel 80 cm uit de lichtstraat omhoog geduwd. Zodra het smeltlood op basis van een CO2 patroon 70°C heet wordt , smelt het patroon en wordt de CO2druk naar de dubbelwerkende persluchtcilinder gebracht waardoor de lichtstraat opengaat en de giftige en hete rookgassen kunnen ontsnappen.
En daarnaast bestaat ook een aluminium lamellensysteem dat in lichtstraten ingebouwd kan worden.

Bij het plaatsen van RWA-systemen in een industriegebouw wordt rekening gehouden met de oppervlaktebepaling, de bepaling van het aantal zones, de keuze van het RWA-systeem, en de berekening van het aantal lichtkoepels.

Gekeurde rookafvoersystemen hebben een positieve veiligheid. Hierdoor behoudt de installatie zijn RWA-functies, ook als de energiebronnen falen. Verschillende van deze rook en warmte afvoersystemen openen automatisch bij brand. Zo kan de rook en warmte die stijgen, snel via het dak ontsnappen. Zo verhindert RWA dat de rooklaag die naar het plafond stijgt toeneemt, en vereenvoudigt de evacuatie.

Hierdoor komt een evenwicht in de ruimte waardoor de mensen er niet bevangen worden door de rook. Het zorgt er ook voor dat de temperatuur in de ruimte lager blijft, waardoor vlamoverslag beperkt wordt. Het zorgt ervoor dat de aanwezige personen in de ruimte efficiënter kunnen geëvacueerd worden, en de brandweer sneller kan ingrijpen.

Er bestaan natuurlijke rook- en warmteafvoer systemen. Deze zijn energiezuinig en efficiënt. Deze RWA systemen werken op basis van thermiek. Er bestaan ook RWA systemen met klapramen en kleppenverluchters. Afhankelijk van de toegepaste ruimte, kan men voorkeur geven aan andere RWA systemen gespecialiseerd voor een bepaalde sector

Componenten:

Compressor

compressor
Compressor met zeer kleine afmetingen en zeer laag geluidsniveau.
    Compact ( 135x254x220 mm ) Hierdoor in iedere ruimte eenvoudig te plaatsen
    Lichtgewicht ( 3,5 Kg)
    Extreem geluidsloos ( 45 db(A)
    Plug and Play
    Montage op vloer of tegen de wand
    Maximum werkdruk 3,8 bar
    115 W / 0,15 PK
    14 ltr/min

Centrale

centralecentrale

Smeltloodmechanisme: positieve veiligheidlogo jofo

Het smeltloodmechanisme is een bedieningsmechanisme die ervoor zorgt dat het klepblad in de brandklep zich automatisch ontgrendeld als de temperatuur in het kanaal hoger wordt dan 74ºC. Wanneer de temperatuur de 74ºC overschrijdt smelt het lood gaat het smeltlood open. Het klepblad sluit zich doordat de torsieveer ontspannen wordt. Wanneer het smeltlood gesmolten is, dient het vervangen te worden.
smeltloodmechanismesmeltloodmechanismesmeldloodmechanisme

TV N6-7/3VVTVN6-7/3VV

CO2 flesje 150, 300, 500, 1000 gramCo2

co2co2

Dubbelwerkende pneumatische cilinder

debbelwerkende cilinder RWAdubbelwerkende cilinder RWA
Een dubbelwerkende luchtdrukcilinder die gestuurd wordt door een pneumatische sturingskast zorgt voor het openen en sluiten van de ventilatiekoepel in de lichtstraat onder normale omstandigheden. Hierdoor wordt het opengaande deel 80 cm uit de lichtstraat omhoog geduwd. Zodra het smeltlood op basis van een CO2 patroon 74°C heet wordt, smelt het patroon en wordt de CO2druk naar de persluchtcilinder gestuurd waardoor de lichtstraatkoepel opengaat en de gevaarlijke rookgassen kunnen ontsnappen.

 


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2019 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com
Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 27/07/2019

Terug naar hoofdpagina