logo

Home HVAC Zwembaden Reiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd HVAC installatiebedrijf. Wij modificeren en bouwen eurobesparende en energiebesparende HVAC installaties.

 

Nieuwe kleinere branderriello 1

Update van uw cv installatie. Na 20 jaar is uw cv installatie toe aan een ernstige update.....

Steek een nieuwe "motor" in uw 20 jaar oude "auto".

Een veel voorkomende fout is dat de brander te groot is voor de ketel. Dit kunt u perfect zien aan de rookgastemperatuur. Steek een thermometer in de rookgassen. Vroeger was de wettelijke maximum beperking 300°C. U mag naar beneden tunen tot 100 à 130°C. De condensatietemperatuur van mazout is 48°C. Hoe kouder de rookgassen hoe economischer.

Opgelet voor condensatie in de schouw.

Als condensatie optreedt; sproeier vergroten.

Waarom nu zo'n kleine brander?

Vroeger kom men geen kleine branders maken. De ondergrens lag op sproeiers van 0,75 gal/h. De in de verstuiver doorgevoerde verbranding is niet alleen van de druk afhankelijk, maar bijzonder bij de kleine vermogens ook van de viscositeit (vloeibaarheidsgraad) van de brandstof. Uit het valtijdschrift "Die ölfeuerung" van Ing. Werner Hansen nam men volgende mening over : "Verstuivers voor stookolie hebben bij een klein vermogen onder 1 gal/h (= 4 L/h) een kritische viscositeit bij 1,5°E (6,2 cSt). Wordt deze viscosteit overschreden, dan veranderd zich de verstuiverhoek drastisch. Als gevolg hiervan verandert de verbranding, het komt tot roetvoerming en pulsaties. Hieruit kan men vasstellen dat de meest gebruikte verstuiver (0,75 gal/h) reeds in de kritische verstuivingszone werkt. Een niet zeer positief beeld met betrekking tot de tot hiertoe geplaatste oliebranders.

De gewenste vermogens voor centrale verwarmingsinstallaties zijn met ongeveer 30% verminderd geworden door betere isolatie en juistere berekening. De tot hiertoe gewoonlijke ketelreserves van ca 20% zijn eveneens niet meer toelaatbaar. Daardoor verkleint het ketelvermogen van eensgezinswoningen met ongeveer 50%.

Op basis van deze feiten werden vanwege de markt, oliebranders geëist welke tot op dat tijdstip niet bedrijfszeker functioneerden. In vaktijdschriften schreef men tot in 1977, dat de tijd van de drukverstuiverbrander met een vermogen <2 kg/h = <22 kW om technische redenen voorbij zou zijn.

Daardoor werden en worden kleinere installaties met overgedimensioneerde oliebranders uitgerust met volgende negatieve nevenverschijnselen:

Men kon gewoon de vlam niet blijvend laten aanhaken. Dit heeft men opgelost door de mazout voor te verwarmen op 80°C. Deze vernevelt nu veel beter waardoor de vlam aan blijft haken bij kleine mazoutvernevelingen.

 

Hoe oplossen?

Eenvoudigst en best is een nieuwe eenvoudige goedkope kleine eentrapsbrander. Deze hebben nu allemaal :

Riello brander Low-Nox BGK 1 (370T1)riello 1

riello 2riello 31 kg/h = 11 kW

EOGB brander X400

X400 X500 X600Componenten X400

X400X400EOGB logo

 

Zie ook :

Handleiding Riello BGK1

Handleiding X400

"Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry  


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2019 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com
Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 14/12/2018

Terug naar hoofdpagina